Kursy operatora UDT 2023

13 szkoleń

Kursy operatora UDT – są to niezbędne szkolenia dla osób chcących uzyskać uprawnienia do wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń transportu bliskiego (UTB), podlegających dozorowi technicznemu.

Kursy operatora UDT 2023
szkolenie

Kurs dźwigi towarowo-osobowe

Ostrów Wielkopolski

Kurs na dźwigi towarowo-osobowe ma na celu przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą zdać egzamin przeprowadzany przez komisję UDT.

Zapisz się
Cena: 599 PLN
szkolenie

Kurs HDS

Ostrów Wielkopolski, 11.10.2023r.

Kurs na wózki widłowe umożliwia uzyskanie bezterminowych uprawnień w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (spalinowych i elektrycznych) oraz operowania ładunkiem.

Zapisz się
Cena: 899 PLN
1149
szkolenie

Kurs kosy spalinowe

Ostrów Wielkopolski, 02.11.2023r.

Celem kursu na kosy spalinowe jest przygotowanie uczestników do pracy z tymi urządzeniami w zakresie teoretycznym oraz praktycznym.

Zapisz się
Cena: 229 PLN
249
szkolenie

Kurs na ładowarki teleskopowe

Online (przez internet), 13.10.2023r.

Celem kursu jest nabycie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu obsługi koparki teleskopowej.

Zapisz się
Cena: 949 PLN
1199
szkolenie

Kurs magazyniera

Ostrów Wielkopolski, 24.10.2023r.

Kurs magazyniera przeznaczony jest dla osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje. Kurs pomoże nabyć umiejętności z zakresu prac magazynowych.

Zapisz się
Cena: 549 PLN
749
szkolenie

Kurs na podesty ruchome

Online (przez internet), 07.10.2023r.

Kurs na podesty ruchome umożliwia uzyskanie zaświadczenia, poświadczającego kwalifikacje operatora jezdniowych urządzeń podnośnikowych.

Zapisz się
Cena: 899 PLN
1149
szkolenie

Kurs na suwnice

Ostrów Wielkopolski

Szkolenie operatora suwnic przygotowujące do egzaminu UDT, uprawniającego do obsługi suwnic kategorii 1S (IS) oraz 2S (IIS).

Zapisz się
Cena: 949 PLN
szkolenie

Kurs napełniania i obsługi butli

Ostrów Wielkopolski

Kurs napełniania i obsługi butli ma na celu przygotować kursantów do pracy przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych.

Zapisz się
Cena: 999 PLN
szkolenie

Kurs na sygnalistę-hakowego

Ostrów Wielkopolski, 24.10.2023r.

Na kursie sygnalisty-hakowego uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób przekazywać sygnały operatorom UTB podczas załadunku, czy transportu ładunków.

Zapisz się
Cena: 349 PLN
399
szkolenie

Kurs układnice magazynowe

Ostrów Wielkopolski

Kurs operatora układnicy magazynowej przygotowuje do obsługi układnic magazynowych wykorzystywanych w magazynach i służących do transportu ładunków.

Zapisz się
Cena: 649 PLN
szkolenie

Kurs na wózki widłowe

Online (przez internet), 13.10.2023r.

Kurs na wózki widłowe umożliwia uzyskanie bezterminowych uprawnień w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (spalinowych i elektrycznych) oraz operowania ładunkiem.

Zapisz się
Cena: 599 PLN
749
szkolenie

Kurs żurawie samojezdne

Ostrów Wielkopolski, 18.10.2023r.

Kurs na żurawie samojezdne (II ż) pomaga zdobyć odpowiednie umiejętności oraz uprawnienia umożliwiające obsługę tego typu maszyn.

Zapisz się
Cena: 1599 PLN
1899
szkolenie

Kurs żurawie wieżowe

Ostrów Wielkopolski, 17.10.2023r.

Kurs na żurawie wieżowe pomoże zdobyć uprawnienia na operatora tego typu urządzeń. To szkolenie przygotuje również do zdania egzaminu UDT.

Zapisz się
Cena: 1999 PLN
2349

Kursy operatora UDT 2023

Czego dotyczą kursy operatora UDT?

Kursy na operatora UDT 2023 dotyczą wszystkich rodzajów maszyn i pojazdów, służących przenoszeniu, przesuwaniu oraz podnoszeniu ciężkich ładunków na niewielkim dystansie. Przy operowaniu urządzeniami takimi jak: wózki widłowe, żurawie przeładunkowe czy też podnośniki koszowe, wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

W tym celu niezbędne jest ukończenie odpowiedniego kursu certyfikowanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Kursy te zapewniają zdobycie uprawnień z możliwością uzyskania certyfikatu honorowanego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jak długo ważne są uprawnienia operatora UDT?

Ważność uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego zależna jest od urządzenia na jakie zostały wydane (od 5 do 10 lat). Należy jednak pamiętać, że uprawnienia można przedłużyć bez konieczności ponownego podchodzenia do egzaminu.

Jak przedłużyć uprawnienia UDT?

Przedłużyć uprawnienia mogą osoby, które co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu obowiązujących aktualnie uprawnień złożą do jednostki UDT, która wydała zaświadczenia kwalifikacyjne, pisemny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej.

Istotną kwestią jest fakt, że w ciągu ostatnich 5 lat należy przynajmniej przez 3 lata wykonywać czynności z zakresu określonego w zaświadczeniu kwalifikacyjnym. Uprawnienia przedłużane są bezpłatnie na okres zależny od rodzaju i zakresu posiadanych kwalifikacji.

Jakie szkolenia operatora UDT oferujemy w 2023 roku?

Kurs na wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe przeznaczony dla przyszłych operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych (spalinowych, elektrycznych, LPG). Kurs zakończony jest egzaminem przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), co pozwala na nabycie honorowanych przez wszystkich pracodawców uprawnień.

Posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wózków widłowych znacznie zwiększa szanse na zdobycie nowej, dobrze płatnej pracy, bądź zdobycia awansu w obecnej pracy i zwiększenie zarobków.

Kurs na ładowarki teleskopowe

Kurs na ładowarki teleskopowe przeznaczony dla osób chcących nabyć uprawnienia do obsługi ładowarek teleskopowych (wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem), dodatkowo uprawnienia wydane przez UDT w zakresie obsługi ładowarek teleskopowych, tzw. wózków widłowych specjalizowanych, pozwalają na obsługę wszystkich rodzajów wózków widłowych.

Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat z możliwością przedłużenia.

Poznaj różnice między wózkiem widłowym a ładowarką teleskopową: https://star.edu.pl/ladowarki-teleskopowe-roznice

Kurs HDS

Kurs HDS przeznaczony dla osób, które chcą nabyć uprawnienia do obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego – żurawi przeładunkowych. Szkolenie trwa łącznie 3 dni, po których organizowany jest egzamin przed komisją powołaną z Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs na podesty ruchome

Kurs na podesty ruchome przeznaczony dla przyszłych operatorów podestów ruchomych przejezdnych. Kurs przygotowuje do egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), zajęcia praktyczne oraz teoretyczne prowadzone są przez doświadczonych trenerów.

Kurs na suwnice

Kurs na suwnice przygotowujący do egzaminu dla przyszłych operatorów suwnic. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, po której kursant podchodzi do egzaminu przed komisją powołaną z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Kurs na dźwigi towarowo-osobowe

Kurs na dźwigi towarowo-osobowe przeznaczony dla osób, które chcą nabyć uprawnienia UDT pozwalające na obsługę dźwigów towarowo-osobowych. Dźwigi towarowo-osobowe dzielą się na dźwigi budowlane oraz dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem zewnętrznym i szpitalne. W obu przypadkach uprawnienia wydawane są na 10 lat po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją powołaną przez UDT.

Kurs na żurawie wieżowe

Kurs na żurawie wieżowe dla przyszłych operatorów żurawi wieżowych, zakończony egzaminem UDT, dzięki czemu można uzyskać wymaganie uprawnienia, których ważność to 5 lat z możliwością przedłużenia. Zajęcia przeprowadzone są przez doświadczonych wykładowców z zakresu teorii oraz praktyki.

Kurs na żurawie samojezdne

Kurs na żurawie samojezdne przygotowujący do egzaminu w celu nabycia stosownych uprawnień wydawanych przez UDT. Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat z możliwością przedłużenia jeśli złoży się stosowny wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego na co najmniej 3 miesiące przed upływem okresu ważności.

Kurs na układnice magazynowe

Kurs na układnice magazynowe przeznaczony dla osób chcących nabyć uprawnienia i możliwość pracy przy obsłudze układnic magazynowych służących do transportu ładunków. Układnice stanowią część systemu magazynowego. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, dzięki któremu można nabyć uprawnienia do obsługi układnic z okresem ważności 10 lat.

Kurs napełniania i opróżniania butli

Kurs napełniania i opróżniania butli to kurs pozwalający nabyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą należy wykorzystywać podczas napełniania i opróżniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych. W szczególności kurs może przydać się strażakom zarówno przyszłym, jak i pracującym w zawodzie.

Kurs magazyniera

Kurs magazyniera przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje z zakresu wykonywania prac magazynowych. W przypadku szkolenia łączonego z kursem operatora wózka widłowego szkolenia zakończone jest egzaminem UDT w zakresie nabycia uprawnień do obsługi wózka widłowego.

Kurs na kosy spalinowe

Kurs na kosy spalinowe przeznaczony dla osób, które chcą nabyć teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu obsługi kos spalinowych. Szkolenia zakończone jest egzaminem wewnętrznym organizowanym przez naszą firmę.

Egzaminy UDT

Jak wygląda egzamin UDT?

Egzamin w każdym przypadku składa się z dwóch części:

  • części teoretycznej, składającej się z testu pisemnego. Test zawiera 15 pytań zamkniętych, aby pozytywnie zaliczyć tą część egzaminu należy zdobyć co najmniej 11 pkt., czyli odpowiedzieć poprawnie na 11 pytań,
  • części praktycznej, do której można podejść tylko i wyłącznie zaliczając część teoretyczną. Praktyczna część egzaminu polega na obsłudze danego Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB).

Jaki jest koszt egzaminu UDT?

Koszt egzaminu to 237,98 PLN. Opłata uiszczana jest na konto Urzędu Dozoru Technicznego.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.