Oferta specjalna

Szkolenie czas pracy kierowcy 2024

W naszej ofercie szkoleń z czasu pracy kierowcy posiadamy różne warianty, które są przeznaczone zarówno dla kierowców zawodowych, jak i kadrowców. Na szkoleniach uczestnicy zostaną szczegółowo zapoznani z wieloma ważnymi kwestiami, które pozwolą w sposób poprawny ewidencjonować oraz rozliczać czas pracy kierowcy oraz przestrzegać przepisów z tym związanych.

Szkolenia czas pracy kierowcy 2024

Jaki jest cel szkolenia czas pracy kierowcy 2024?

W naszej ofercie szkoleń z czasu pracy kierowcy posiadamy różne warianty, które są przeznaczone zarówno dla kierowców zawodowych, jak i kadrowców. Na szkoleniach uczestnicy zostaną szczegółowo zapoznani z wieloma ważnymi kwestiami, które pozwolą w sposób poprawny ewidencjonować oraz rozliczać czas pracy kierowcy oraz przestrzegać przepisów z tym związanych.

Jakie korzyści przynosi udział w szkoleniu z czasu pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy oraz znajomość jego zasad jest kluczowym elementem w branży transportowej. Szkolenia z czasu pracy kierowców mają na celu pomóc lepiej zrozumieć przepisy oraz zasady z tym związane, co zarówno kierowcom, jak i pracodawcom przyniesie liczne korzyści jak m.in.:

 • unikanie kar i grzywien,
 • efektywniejsze zarządzenie czasem pracy,
 • zapobieganie przemęczeniu pracowników,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na drodze,
 • efektywniejsze planowanie tras,
 • podniesienie jakości usług,
 • zwiększenie wartości zawodowej.

Wyróżnione opinie uczestników

Opinie pochodzą z:

Google Facebook
Ikona recenzenta

PaulaGra Boska

5.0

Bardzo fajne szkolenie. Dowiedzialam sie wszystkiego z zakresu rozliczania czasu pracy kierowcy. Wykladowca bardzo dobrze przygotowany. Szczerze Polecam

Ikona recenzenta

Adrian Adrian

5.0

Pełen profesjonalizm i ogrom przekazanej wiedzy, polecam!

Więcej opinii

Dla kogo przeznaczone są nasze szkolenia z czasy pracy kierowcy?

Szkolenia z czasu pracy kierowcy 2024 przeznaczone są dla różnych grup zawodowych związanych z branżą transportową. W głównej mierze kursy dotyczą:

Kierowców zawodowych

Szkolenia pomogą kierowcom poprawić ich umiejętności w zakresie zarządzania czasem pracy, co przełoży się na ich bezpieczeństwo oraz zwiększoną efektywność w pracy.

Spedytorów

Szkolenia zapewnią spedytorom odpowiednią wiedzę z zakresu zarządzania czasem kierowców, co pomoże im skuteczniej zarządzać trasami oraz dostawami.

Logistyków

Znajomość przepisów i zasad czasy pracy kierowców pomaga w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz lepszym planowaniu logistycznym.

Kadrowców

Szkolenie czas pracy kierowcy zapewni kadrowcom niezbędną wiedzę z zakresu ewidencjonowania oraz rozliczania czasu pracy kierowcy, co zminimalizuje ryzyko naruszeń przepisów.

Skorzystaj ze szkolenia w wersji online 2024

Jeśli szkolenie online kojarzy Ci się z suchym wykładem

- mamy dla Ciebie coś, co zaspokoi potrzebę zdobywania nowej wiedzy oraz zmieni Twoją opinię o szkoleniach online

Co oznacza kurs online?

 • pracę z trenerem NA ŻYWO, dołączasz do pokoju i widzisz zarówno prelegenta jak i udostępniony przez niego ekran,
 • tak samo jak na szkoleniu stacjonarnym, w każdym momencie, możesz poprosić o doprecyzowanie lub wyjaśnienie niezrozumiałego dla Ciebie zagadnienia,
 • sprawny przebieg poprzez ograniczoną liczbę uczestników szkolenia.
 • w przypadku niejasności, prowadzący rozrysuje najważniejsze kwestie na interaktywnej tablicy, podobnie jak na szkoleniu stacjonarnym,
kurs szkolenie
grupa
Pracujemy w grupach ograniczonych liczbowo
1-1
Szkolenie online ma dokładnie taki sam przebieg i program, jak szkolenie stacjonarne
certyfikat
Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej

Gwarancja satysfakcji

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące szkolenia online, pozostajemy do Twojej dyspozycji

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy - jakie przepisy to określają?

Czas pracy kierowcy ściśle określają i normują:

Dlaczego tak ważne jest przestrzeganie czasu pracy kierowcy?

Przestrzeganie czasu pracy kierowcy z zachowaniem wszystkich zasad, szczególnie odpoczynków tygodniowych i dobowych ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego!

Kto nie podlega pod przepisy czasu pracy kierowców?

Przepisy normujące czas pracy kierowców nie dotyczą wszystkich. Wyjątek od stosowania przepisów obejmuje m.in. pojazdy wojskowe i medyczne, specjalistyczne. Pojazdami wyłączonymi z użytkowania tachografów są również pojazdy, które nie poruszają się po drogach publicznych lub są naprawiane.

Jaka praca podlega pod czas pracy kierowców?

Czas pracy kierowcy to nie tylko czas, w którym prowadzony jest pojazd. Moment rozpoczęcia pracy kierowcy liczony jest od momentu rozpoczęcia wykonywanych czynności, które związane są z przewozem drogowym, do momentu ich zakończenia.

Inne czynności rozumiane są przez wykonywanie następujących prac:

 • załadunek i rozładunek towaru oraz prowadzenie nadzoru przy wykonywaniu tych czynności,
 • wypełnianie dokumentacji dotyczącej przewozu,
 • wykonywanie czynności spedycyjnych,
 • codzienną obsługę pojazdu i/lub przyczep,
 • czynności związane z utrzymaniem pojazdu w czystości,
 • czynności związane z zabezpieczeniem towarów,
 • nadzór i pomoc przy wysiadaniu i wsiadaniu osób z pojazdu.

Co nie podlega pod czas pracy kierowcy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w czas pracy kierowcy nie są wliczane takie czynności jak:

 • odpoczynek dobowy,
 • dyżur pod warunkiem, że kierowca nie wykonywał w tym czasie żadnej pracy,
 • postoje nie mające usprawiedliwienia,
 • przerwy podczas wykonywania pracy w przerywanym systemie czasu pracy.

Limity czasu pracy i jazdy kierowcy

Czym jest doba pracownicza?

Dobra pracownicza to okres 24 godzin, w którym kierowca wykonuje pracę, przerwę i odpoczynek. Jak wspomnieliśmy wcześniej, czas pracy kierowcy to nie tylko jazda, dlatego moment rozpoczęcia pracy wyznacza rozpoczęcie wykonywania czynności wchodzących w skład czasu pracy kierowcy.

Jaki limit jazdy obowiązuje kierowcę w ciągu doby?

Dzienny czas jazdy jest ograniczony dla kierowcy. W ciągu jednej doby (czyli między następującymi po sobie odpoczynkami) może on prowadzić pojazd przez nie więcej niż 9 godzin.

Jaki jest maksymalny czas pracy kierowcy w ciągu tygodnia?

Kierowca w ciągu tygodnia może przepracować 60 godzin, jednak nie może on wykonywać obowiązków przez maksymalny okres czasu w każdym tygodniu. W okresie rozliczeniowym, średnio w tygodniu nie można przekraczać 48 godzin pracy wliczając w to godziny nadliczbowe.

Ile maksymalnie godzin w ciągu tygodnia kierowca może prowadzić pojazd?

W ciągu tygodnia kierowca nie może przekroczyć limitu 56 godzin prowadzenia pojazdu, licząc od poniedziałku do niedzieli.

Jak długo kierowca może prowadzić pojazd przez okres dwóch tygodni?

W przepisach określony jest również maksymalny czas jazdy kierowcy w ciągu dwóch tygodni. Z nich wynika, że w ciągu dwutygodniowego okresu pracy, gdzie każdy tydzień następuje po sobie, czas jazdy kierowcy nie może przekroczyć 90 godzin.

Jak zdefiniowana jest pora nocna dla kierowców?

Ustawa o czasie pracy kierowcy określa także porę nocną, definiując ją jako okres 4 godzin pomiędzy 00:00, a 7:00. Porę nocną wyznacza pracodawca, dlatego godziny mogą różnić się w zależności od firmy transportowej.

Jeśli w danym dniu kierowca przepracuje chociażby minutę podczas obowiązującej w firmie porze nocnej, obowiązuje go limit maksymalnie 10 godzin pracy.

Jakie przysługują dodatki kierowcy, który wykonywał pracę w porze nocnej?

Kierowcy przysługuje 20% stawki godzinowej (która wynika z obowiązującego minimalnego wynagrodzenia) w przypadku pracy w porze nocnej. Pamiętać trzeba, że chodzi o porę nocną definiowaną zgodnie z kodeksem pracy, tj. w godzinach pomiędzy 21.00 – 7.00.

Jak wygląda praca kierowcy w załodze?

Prace w załodze wykonuje przynajmniej 2 kierowców jeśli pomiędzy następującymi odpoczynkami w trakcie każdego okresu jazdy, znajdują się oni razem w pojeździe, aby podjąć się prowadzenia pojazdu.

Wyjątkiem jest pierwsza godzina prowadzenia pojazdu, w której nie musi znajdować się druga osoba, może ona dosiąść się w tym czasie do pierwszego kierowcy.

Doba pracownicza podczas jazdy w załodze wydłuża się z 24 godzin do 30 godzin. Maksymalnie po 30 godzinach pracy, kierowcy muszą odbyć odpoczynek dzienny.

W przypadku prowadzenia pojazdu przez kierowców obowiązują dokładnie takie same przepisy, jak w przypadku jazdy indywidualnej, tj. maksymalny czas jazdy kierowcy to 9 godzin dziennie z możliwością wydłużenia do 10 godzin (2 razy w tygodniu). Kierowcy muszą odbyć również przerwę 45 minutową po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu.

Jakie przerwy w pracy przysługują kierowcy?

Podczas pracy kierowcę obowiązuje przerwa, która trwa 45 minut i należy ją odebrać maksymalnie po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu. Przerwa może zostać również odebrana „w częściach” – np. 15 minut po 2 godzinach jazdy i pozostałe 30 minut po kolejnych 2,5 godzinach jazdy. Pamiętać należy, że łącznie całą przerwę należy odebrać nie przekraczając 4,5 godzin jazdy.

Jeśli kierowca wykonuje również inną pracę (inna praca i jazda) musi odebrać przerwę najpóźniej po 6 godzinach łącznej pracy.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Obowiązki pracodawcy w związku z czasem pracy kierowcy

Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy zatrudnionego w firmie. Przechowywać ewidencje czasu pracy należy przez okres 3 lat.

Pracodawca może ewidencjonować czas pracy kierowcy w następujących formach:

 • wydruków z tachografu i karty kierowcy,
 • zapisów znajdujących się na wykresach,
 • dokumentów potwierdzających czas pracy kierowcy i rodzaj wykonywanej przez niego czynności,
 • rejestrów, które zostały opracowane na podstawie dokumentów wspomnianych wyżej.

Dodatkowo przed podjęciem współpracy z kierowcą, pracodawca musi uzyskać od niego informacje dotyczącą zatrudnienia bądź niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Informacja musi zostać przedłożona pracodawcy na piśmie.

Czas pracy kierowcy – naruszenia i taryfikator kar

Kto może kontrolować czas pracy kierowców?

Kierowcy zawodowi narażeni są na częste kontrole, odbywające się w firmach transportowych oraz na drogach. Jednostki kontrolujące określa ustawa i transporcie drogowym, jak również ustawa o ruchu drogowym.

Czas pracy kierowców mogą kontrolować różne instytucje m. in:

 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Służba Celno-Skarbowa.

Podczas kontroli, kierowca, którego pojazd wyposażony jest w tachograf cyfrowy zobowiązany jest na żądanie funkcjonariusza jednej z instytucji do okazania:

 • karty kierowcy,
 • wykresówek jeśli kierowca prowadził w ciągu ostatnich 28 dniach prowadził pojazd wyposażony w tachograf analogowy,
 • zapisy sporządzone odręcznie i wydruki, które sporządzone zostały w dniu kontroli oraz w ciągu 28 dni poprzedzających kontrole.

Taryfikator mandatów za naruszenia czasu pracy kierowcy

Wysokość mandatów nałożonych przez osoby kontrolujące zależna jest od naruszenia. Ustawa o transporcie drogowym zawiera tabelę z wykazem, w której znajdują się konkretne kwoty, które będą ponoszone za popełnione wykroczenia.

Co grozi za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy?

Narzucone przepisy są ściśle kontrolowane poprzez montowanie tachografów oraz ich odczytywanie i ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy.

Brak znajomości przepisów rozliczania czasu pracy kierowcy, a co za tym idzie brak ich przestrzegania może mieć zasadnicze znaczenie dla istnienia firmy transportowej.

Brak przestrzegania przepisów i prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy w firmie transportowej wiąże się z sankcjami prawno-administracyjnymi.

W pierwszej kolejności firma taka zagrożona jest karą grzywny. Ryzyko otrzymania takiej kary pojawia się w wyniku udowodnienia braku ewidencji podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Wysokość grzywny jaka może grozić to od 1000 do aż 30 000 PLN.

Firma zobowiązana będzie również do przygotowania ewidencji za zaległy okres, nawet do 3 lat wstecz.

Na temat podstaw prawnych rozliczania czasu pracy kierowcy możesz przeczytać na: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/czas-pracy-kierowcow

nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Opinie o Star Szkolenia

Opinie pochodzą z:

Google Facebook
Ikona recenzenta

Tomasz Kacała

5.0

Świetne szkolenie z zakresu Rozliczenia czasu pracy kierowcy. Profesjonalny przekaz informacji. Kompetentny prowadzący. Szczerze polecam.

Ikona recenzenta

Bartek Maga

5.0

super szkolenia

Ikona recenzenta

Andrzej Podejma (xxxcredo)

5.0

Szkolenie zbudowało porządne fundamenty pod naukę danego materiału wymaganego na egzaminie kwalifikacyjnym. Lekcje to jedynie część pracy która trzeba wykonać w związku z nauką ale sądzę, że są one bardzo przydatne a nawet można powiedzieć ,że niezbędne.

Ikona recenzenta

Izabela Rybczyńska

5.0

Szkolenie profesjonalne, zdecydowanie polecam każdemu:)

Ikona recenzenta

Piotrenko Wo

5.0

Polecam, jestem zadowolony, profesjonalne i ciekawe szkolenie

Ikona recenzenta

Danuta Sperczyńska

5.0

Profesjonalne podejście.

Ikona recenzenta

Marek Grzymkowski

5.0

Polecam każdemu. Szkolenia prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Dobry kontakt z prowadzącym.

Ikona recenzenta

michal borczak

5.0

profesjonalny

Ikona recenzenta

Grzegorz Swidrrski

5.0

Samo szkolenie wypadło dobrze instruktor spokojny tłumaczy bez nerwów czasu ma się tyle ile potrzeba jest ok

Ikona recenzenta

Iwona Bartecka

5.0

Bardzo profesjonalnie i kompleksowo , super kontakt i dodatkowe wsparcie . Egzamin zdany za 1 razem . Polecam :-)

Ikona recenzenta

Adrian Adrian

5.0

Pełen profesjonalizm i ogrom przekazanej wiedzy, polecam!

Ikona recenzenta

Adam Siecla

5.0

Polecam👌

Ikona recenzenta

Mateusz Łączny

5.0

bardzo ciekawy wyklad

Ikona recenzenta

ZUTRANS TWÓJ KURIER

5.0

Wszystko bardzo sprawnie, dobrze przekazane informacje. Egzamin zdany za 1 razem, więc można polecić. Zawsze korzystamy ze szkoleń w Star.

Ikona recenzenta

Aleksandra Kowalczyk

5.0

Polecam, egzamin zdany za pierwszym razem. Konkretnie i rzeczowo.

Ikona recenzenta

Zbyszek Jabłoński

5.0

Zdecydowanie polecam szkolenia w firmie Star Szkolenia !!!

Ikona recenzenta

Jan Mossakowski

5.0

Szkolenie dobrze i sprawnie zorganizowane, polecam

Ikona recenzenta

Tobiasz Konieczny

5.0

Pełen profesjonalizm, szkolenie przeszło szybko i bezproblemowo, egzamin z wynikiem pozytywnym za pierwszym

Ikona recenzenta

Marcin Fecki

5.0

Super szkolenie, mega prowadzący 👍

Ikona recenzenta

Przemek Michalski

5.0

Polecam

Ikona recenzenta

Andrzej Garbaciak

5.0

Miło, sprawnie i z sukcesem przeprowadzone szkolenie. Dziękuję

Ikona recenzenta

Marcin Wilczura

5.0

Szkolenie super.Polecam

Ikona recenzenta

Anmar Plus Sp. z o.o.

5.0

Bardzo polecam firmę Star, szkolenia które oferują on-line są kompletne, wygodne i przede wszystkim skuteczne! Osoby które szkolą są kompetentne i przekazują wiedzę w przyjemny sposób.

Ikona recenzenta

Daria Zalega

5.0

Polecam wszystkie kursy/szkolenia 🎓

Ikona recenzenta

Zbigniew Kubinski

5.0

Bardzo dobre omówienie tematu , wykładowca podszedł rzetelnie do tematu szkolenie naprawde na wysokim poziomie.

Ikona recenzenta

Arkadiusz Drat

5.0

Jestem bardzo zadowolony

Ikona recenzenta

Szymon Łabęcki

5.0

Super szkolenie oraz bardzo pomocni przed egzaminem, szczerze polecam :)

Ikona recenzenta

PIOTR ZBOROWSKI

5.0

Super szkolenie. Bardzo dobrze przekazywane informacje. Polecam

Ikona recenzenta

Konrad Sieczkarek

5.0

Szkolenie przebiegło szybko, sprawnie i na temat. Egzamin zdany i wiedza przekazana - tak jak powinno być

Ikona recenzenta

Michał Wydra

5.0

Szkolenie profesjonalne i merytoryczne

Ikona recenzenta

Anna Banaś

5.0

Mąż jest bardzo zadowolony ze szkolenia. Polecamy 🤗🤗🤗

Ikona recenzenta

Ada Holynska

5.0

Profesjonalne szkolenie. Interesująco prowadzone zajęcia online. Polecam.

Ikona recenzenta

Rafał Kliś

5.0

szkolenie zgodnie z przyjętymi normami ISO, UFO, EKG,USG,KGB,FBI. Przekazana wiedza jasna i klarowna jak woda w adriatyku.

Ikona recenzenta

Zielony Pies

5.0

Szybko, solidnie, profesjonalnie

Ikona recenzenta

Artur Plewa

5.0

Świetne szkolenia

Ikona recenzenta

Marek Milczarek

5.0

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Mega profesjonalne podejscie. Zachecam do skorzystania.

Ikona recenzenta

Mirosław Gadomski

5.0

szybko, solidnie, profesjonalnie 🙂

Ikona recenzenta

Łukasz Suzin

5.0

Polecam!

Ikona recenzenta

Kate Redesiuk (vesner)

5.0

Bardzo profesjonalnie zorganizowane szkolenie. Świetny i rzetelny wykład, super komunikacja w trakcie szkolenia.

Ikona recenzenta

Mikolaj Gros

5.0

Wszystko spójne i składne. Dużo się dowiedziałem.
Dobrze by było dodać możliwość wyboru urządzenia audio żeby móc się swobodnie przełączyć na słuchawki bluetooth bez odświeżania strony.

Ikona recenzenta

Piotr Michalski

5.0

Polecam z całego serca !

Ikona recenzenta

Majkelo

5.0

Zdecydowanie polecam, najlepsze kursy w Ostrowie :)

Ikona recenzenta

Monika Czech

5.0

Szkolenie spełniło moje oczekiwania w 100%. Polecam !!!

Ikona recenzenta

Dawid Podraza

5.0

Polecam jak najbardziej !!

Ikona recenzenta

Michał Skolmowski

5.0

Szybko i konkretnie. Polecam!

Ikona recenzenta

Piotr Tryba

5.0

Super kontakt Meil-owy , telefoniczny jak i podczas szkolenia:)
Wszystko szczegółowo wytlumaczone 😁
Gorąco polecam...
Jeżeli będę robił kolejne szkolenie to tylko z STAR 😁
Oczywiście 5 gwiazdek obowiazko 😁

Ikona recenzenta

Gall Anonimus

5.0

Polecam

Ikona recenzenta

Marcin M

5.0

Super obsługa,duży zakres informacji polecam wszystkim zainteresowanym. Prowadzący P. Andrzej fantastyczny. Teraz czas na nauke i egzamin:)

Ikona recenzenta

Natalia Paradowska

5.0

Polecam!

Ikona recenzenta

Adam Cieśla

5.0

Zdecydowanie polecam szkolenia w firmie Star Szkolenia !!!

Ikona recenzenta

Krzysiek B

5.0

Świetne szkolenie

Ikona recenzenta

J&S Technic

5.0

Profesjonalne podejście oraz dobrze przekazana wiedza która zostaje w głowie 🙂

Ikona recenzenta

Agnieszka Józefowicz

5.0

Polecam szkolenia . Wykładowcy żetelni i bardzo dobrze przygotowani do swojej pracy…

Ikona recenzenta

Daniel Wołos

5.0

Szkolenie w którym uczestniczyłem on-line zostało przeprowadzone profesjonalnie. Materiał został przedstawiony w sposób zrozumiały i wyczerpujący temat. To szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Ikona recenzenta

Bartek Ekman

5.0

Polecam wszystko zgodne z opisami i mili prowadzący

Ikona recenzenta

Екатерина

5.0

Polecam, świetne szkolenie 🙂

Ikona recenzenta

Adrian Pabiasz

5.0

Pełen profesjonalizm i ogrom przekazanej wiedzy, polecam!

Ikona recenzenta

Dawid Trawiński

5.0

Szkolenia prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Dobry kontakt z prowadzącym.

Ikona recenzenta

Ela Kowalewska

5.0

Profesjonalizm przez duże P,szkolonego.Polecam

Ikona recenzenta

Darcia Z

5.0

Polecam!

Ikona recenzenta

Piotr Kaczmarek

5.0

zapłacone kwit jest szkolenie sie odbyło w mega fajnym towarzystwie wszystko online.polecam . a pani co robiła wykład zapraszam na kawe .prosze o kontakt .jest ok

Ikona recenzenta

Sebastian Wach

5.0

Polecam Wykładowcę super przekazana wiedza

Ikona recenzenta

Adam Pann

5.0

Ok

Ikona recenzenta

study gram

5.0

Star Edu podchodzi inwidualnie do każdego klienta.

Ikona recenzenta

Marek Milczarek

5.0

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Mega profesjonalne podejscie. Zachecam do skorzystania.

Ikona recenzenta

Silent Rob

5.0

Polecam jak najbardziej

Ikona recenzenta

Adrian

5.0

Szkolenie prowadzone w miłej atmosferze. Dużo nabytych informacji

Ikona recenzenta

Saha Lavruhko

5.0

Bardzo mi się podobało, mili ludzie, polecam każdemu.

Ikona recenzenta

Baba Jędza

5.0

Szkolenie przeprowadzone sprawnie z dużą dawką wiedzy merytorycznej popartej praktycznymi przykładami. Certyfikat otrzymany bardzo szybko, bez zbędnych komplikacji. Polecam.

Ikona recenzenta

Radosław Deja

5.0

Szkolenie w którym uczestniczyłem poprowadzone zostało na wysokim poziomie. Spełniło moje wszystkie oczekiwania odnośnie przekazu i jakości informacji. Od strony technicznej też wszystko jak należy. Polecam wszystkim ośrodek szkoleniowy.

Ikona recenzenta

Marcin Kurczak

5.0

bardzo dobrze wszystko wytłumaczone. dziękuje

Ikona recenzenta

Aneta Mogielnicka

5.0

Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie i sympatyczni instruktorzy

Ikona recenzenta

Mariusz Maćkowiak

5.0

Profesjonalne podejście, elastyczne godziny, pełna wyrozumiałość, sprawny kontakt, polecam szkolenia w tej firmie!

Ikona recenzenta

Robert Kalina

5.0

Bardzo dobrze oceniam przygotowanie…

Ikona recenzenta

Oliwier Ordziejewski

5.0

Szybko i sprawnie przeprowadzony kurs, instruktorzy mili, umieją nauczyć. Polecam.

Ikona recenzenta

Kasia Wysocka

5.0

Profesjonalne podejście. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Polecam 🙂

Ikona recenzenta

Dawid Dera

5.0

Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia. Wszystko bardzo dobrze wytłumaczone, instruktor posiada bardzo dużą wiedzę. Kurs praktyczny również na bardzo wysokim poziomie

Ikona recenzenta

A J

5.0

Polecam

Ikona recenzenta

Sylwek K

5.0

Szybkie profesjonalne szkolenie, cena przystępna. Żadne pytanie nie zostało bez odpowiedzi, wiadomości przekazane w przystępny sposób tak że egzamin to czysta formalnosc

Ikona recenzenta

PaulaGra Boska

5.0

Bardzo fajne szkolenie. Dowiedzialam sie wszystkiego z zakresu rozliczania czasu pracy kierowcy. Wykladowca bardzo dobrze przygotowany. Szczerze Polecam

Ikona recenzenta

Lukasz Sokolowski

5.0

Szkolenie prosto i w jasny sposób przeprowadzono Polecam

Ikona recenzenta

Sebastian Banaś

5.0

Polecam gorąco !

Ikona recenzenta

Waldemar Jakubowicz

5.0

Witam
Polecam,
Merytorycznie i praktycznie, dostęp do materiałów.
Sympatyczni i kompetentni trenerzy.
Myślę o ponownym skorzystaniu ze szkolenia w interesującym mnie temacie.

Ikona recenzenta

Marcin Sieradzki

5.0

Bardzo przyjemne w odbiorze szkolenie. Mimo długiego czasu trwania przedstawiane treści były interesujące.

Ikona recenzenta

Mariusz Dutkiewicz

5.0

Super szkolenie. Polecam

Ikona recenzenta

Patryk Karpiński

5.0

Szkolenie w którym uczestniczyłem poprowadzone zostało na wysokim poziomie. Spełniło moje wszystkie oczekiwania odnośnie przekazu i jakości informacji. Od strony technicznej też wszystko jak należy. Polecam wszystkim ośrodek szkoleniowy STAR

Ikona recenzenta

Graal Wit

5.0

Polecam. Bardzo przygotowany wykładowca. Wysoki poziom organizacji. Duża wiedza materiału

Ikona recenzenta

Wiktoria Górska

5.0

Szkolenie profesjonalne, dużo wiedzy praktycznej oraz materiałów pomocniczych do samego egzaminu.

Ikona recenzenta

Martyna Wawrzyńczak

5.0

Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Duża partia materiału – cennych informacji – przedstawiona w przystępny sposób. Dużym plusem jest indywidualne podejście do kursantów.
Polecam

Ikona recenzenta

Sylwester Rytel-Andrianik

5.0

Ja również polecam wszystkim szkolenia w firmie Star! Pełen profesjonalizm!

Ikona recenzenta

Tomasz Olender

5.0

profesjonalizm i miła atmosfera w pełni przekazane informacje.

Ikona recenzenta

Aлексей Резанов

5.0

Szkolenie było doskonałe, instruktor wszystko bardzo dobrze tłumaczy i wyjaśnia wszystko w części teoretycznej, a w części praktycznej też wszystko było doskonałe. Ogólnie jestem w pełni zadowolony ze szkolenia
Polecam!!!!😉😉😉😉

Ikona recenzenta

tofikowskyy

5.0

bardzo dobre szkolenie

Ikona recenzenta

H. J

5.0

Polecam szkolenia w firmie Star Sp. z o.o. 😀

Ikona recenzenta

Barbara Michalak

5.0

Merytorycznie świetnie przygotowane szkolenie. Polecam!

Ikona recenzenta

Slawek Tuchalski

5.0

Jak najbardziej polecam 😀

Ikona recenzenta

Aleksandra Sowik

5.0

polecam, fajne i konkretne szkolenie

Ikona recenzenta

Piotr Builek

5.0

Firma godna polecenia
Fajne i ciekawe zajęcia

Ikona recenzenta

speedotransbiuro

5.0

Polecam.

Ikona recenzenta

Wojciech Czerwinski

5.0

Byłem zadowolony ze szkolenia

Ikona recenzenta

Artur Sarbinowski

5.0

elegancko ;) Konkretnie

Ikona recenzenta

Patryk Jaszewski

5.0

Polecam, wszystko było tak jak zostało zaplanowane . Wykładowca był przygotowany i ciężko było go zagiąć 😉

Ikona recenzenta

Wojtek Onsi

5.0

bardzo pożyteczne szkolenie

Ikona recenzenta

Arkadiusz Kalabis

5.0

Bardzo dobrze przepracowane szkolenia jestem zadowolony i polecam

Ikona recenzenta

Mikołaj Łyskawka

5.0

ok

Ikona recenzenta

Damian Budziejewski

5.0

Szkolenie było precyzyjnie i na temat wszystko doskonale wytłumaczyli oraz zrozumiale przekazali informacje pytania przez nas zadawane również nie sprawiały im problemu z udzieleniem odpowiedzi doskonale przygotowani

Ikona recenzenta

Michał S

5.0

Szybko i konkretnie. Polecam!

Ikona recenzenta

ALPAKI Zawadzcy

5.0

Polecam szkolenia w firmie STAR

Ikona recenzenta

Jakub Łoszek

5.0

Super szkolenia szybko i przyjemnie przyswojona wiedza!

Ikona recenzenta

Grażyna Bartkowska

5.0

Bardzo ciekawe wykłady, profesjonalne przygotowanie kursu. Dziękuję

Ikona recenzenta

Aleksandra Barczyk

5.0

Szczerze polecam. Pełen profesjonalizm.

Ikona recenzenta

Małgorzata Sak

5.0

Bardzo miła prowadząca, dobre omówienie tematu pod kątem egzaminu, polecam!

Ikona recenzenta

Anna Sobczak

5.0

Polecam szkolenia Star. Profesjonalne.

Ikona recenzenta

Mateusz Pietrzak

5.0

Bardzo profesjonalnie,rzeczowo i szybko. Polecam.

Ikona recenzenta

Marcin Kawnik

5.0

Szkolenie bardzo pozytywnie wpłynęło na mnie zostało przeprowadzone profesjonalnie z całą pewnością polecam ośrodek szkoleniowy

Ikona recenzenta

Anna Zhadan

5.0

Szkolenie (czas pracy kierowcy) zostało przeprowadzone na wysokim poziomie . Wykładowca był przygotowany na MAX. Na wszystkie pytania dawał odpowiedzi. Jestem bardzo zadowolona że wybrałam to szkolenie!

Ikona recenzenta

DobryKanał PL

5.0

Polecam

Ikona recenzenta

Marysia M

5.0

Wszystko super

Ikona recenzenta

Paweł Hurylski

5.0

Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia, wykładowca bardzo fajny, stara się przekazać jak najwięcej wiedzy. Polecam

Ikona recenzenta

Wiktoria Kopeć

5.0

Miałam okazję wziąć udział w szkoleniu z panią Olą. Jestem pozytywnie zaskoczona z całego przebiegu zajęć, pomimo małego czasu Pani udzieliła nam szereg szczegółowych informacji, które są niezbędne do egzaminu.

Ikona recenzenta

Pawel Stachowiak

5.0

Gorąco polecam. Wszystko bardzo fachowo wytłumaczone.

Ikona recenzenta

Wioletta Skruszyńska

5.0

Polecam szkolenia.

Ikona recenzenta

Marcin Walińczak

5.0

Miła atmosfera, bezstresowo. Ogólnie spoko, polecam.

Ikona recenzenta

Michał Garsztka

5.0

polecam

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly

Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.

Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.