Szkolenie na nalewaki NO TDT 2020

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, wprowadzamy możliwość realizacji szkoleń przez Internet. Bez wychodzenia z domu.

Szkolenia w formie stacjonarnej będą dostępne wkrótce.

Szkolenie realizowane przez Internet. Bez wychodzenia z domu.

Szkolenie na nalewaki NO TDT na uzyskanie uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego, które są potrzebne wszystkim pracownikom zatrudnionym do obsługi napełniania i opróżniania zbiorników cystern w transporcie drogowym oraz kolejowym. Uprawnienia te przyznawane są na 5 lat.

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia na nalewaki NO TDT jest uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej regulacji prawnych oraz praktyki związanej z prawidłową obsługą urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników z materiałami niebezpiecznymi.

Wymagania wobec uczestników

wiek
Ukończony 18 rok życia
wyksztalcenie
Wykształcenie min. zawodowe
informacje o szkoleniu

Informacje o szkoleniu na nalewaki NO TDT

Zapewniamy możliwość uzyskania uprawnień na wiele typów klas materiałów niebezpiecznych, w tym: różne typy zbiorników oraz paliw (ciekłe i gazowe).

Szkolenie na nalewaki NO TDT składa się z zagadnień praktycznych oraz teoretycznych. Całość kursu zakończona jest egzaminem przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego a uzyskane uprawnienia są bezterminowe.

program szkolenia

Program szkolenia

Część teoretyczna

  • informacje o substancjach transportowanych w cysternach,
  • opisywanie i oznaczanie cystern,
  • omówienie fizycznych oraz chemicznych właściwości substancji niebezpiecznych,
  • zasady BHP oraz przepisy przeciwpożarowe,
  • informacje o paliwach,
  • budowa zbiornika transportowego oraz osprzęt zbiorników,
  • zasady dozoru technicznego.

Część praktyczna

Osobiste przeprowadzenie przez kursanta procesu obsługi nalewaków NO TDT.

egzamin

Egzamin

Po zakończonym szkoleniu na nalewaki NO TDT przychodzi czas na egzamin państwowy przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego.

Podobnie jak szkolenie, egzamin składa się z części praktycznej oraz teoretycznej. Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkuje otrzymaniem zaświadczenia, które potwierdza uzyskane bezterminowe uprawnienia na nalewaki NO TDT.

Cena szkolenia
do 30.04.2020
609 PLN
po 30.04.2020
689 PLN
Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os.
Najbliższe szkolenie
7 maja, 2020
Ostrów Wielkopolski
Czas trwania: 3d
Zapis możliwy najpóźniej do 05.05.2020
(2 dni przed szkoleniem)

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.