Szkolenia prawnicze 2023

15 szkoleń

Celem szkoleń prawniczych jest przekazanie wiedzy m.in. z zakresu prawa pracy. W ofercie znajduje się również wiele innych kursów związanych z podatkami, zatrudnianiem pracowników, mobbingiem czy windykacją.

Szkolenia prawnicze 2023
szkolenie

Kurs mobbing i dyskryminacja

Online (przez internet), 12.10.2023r.

Kurs mobbing i dyskryminacja przedstawi różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami, ich prawne definicje oraz sposoby zwalczania ich w pracy.

Zapisz się
Cena: 699 PLN
849
szkolenie

Kurs rozliczanie czasu pracy

Online (przez internet), 19.10.2023r.

Szkolenie rozliczanie czasu pracy pomoże uniknąć błędów oraz problemów z tym związanych oraz przedstawi niezbędną wiedzę na ten temat.

Zapisz się
Cena: 579 PLN
649
szkolenie

Szkolenie dokumentacja pracownicza

Online (przez internet), 18.10.2023r.

Udział w szkoleniu z dokumentacji pracowniczej pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowników.

Zapisz się
Cena: 809 PLN
899
szkolenie

Szkolenie JPK

Ostrów Wielkopolski

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedze, jak samodzielnie przygotować Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Zapisz się
Cena: 649 PLN
szkolenie

Szkolenie Podatek CIT

Ostrów Wielkopolski

Szkolenie skierowane jest do każdego kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę na temat rozliczeń podatku CIT. Jest to wiedza niezbędna dla księgowych, pracowników biur rachunkowych czy przedsiębiorców.

Zapisz się
Cena: 1099 PLN
szkolenie

Szkolenie Podatek VAT

Ostrów Wielkopolski

Szkolenie skierowane jest do każdego kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę na temat rozliczeń podatku VAT. Jest to wiedza niezbędna dla księgowych, pracowników biur rachunkowych czy przedsiębiorców.

Zapisz się
Cena: 649 PLN
szkolenie

Szkolenie prawo budowlane

Online (przez internet), 18.10.2023r.

Kursanci na szkoleniu prawo budowlane dokładnie zapoznają się z obecnymi i nadchodzącymi zmianami w tym zakresie.

Zapisz się
Cena: 449 PLN
499
szkolenie

Szkolenie z prawa pracy

Online (przez internet), 23.10.2023r.

Kurs obejmuje przygotowanie z tematyki Prawa pracy, zarówno dla osób indywidualnych jak i osób prowadzących działalności gospodarcze, chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu Prawa Pracy.

Zapisz się
Cena: 749 PLN
899
szkolenie

Szkolenie prawo pracy dla HR business partnerów

Online (przez internet), 16.10.2023r.

Celem szkolenia prawo pracy dla HR business partnerów jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Zapisz się
Cena: 1499 PLN
1749
szkolenie

Szkolenie prawo pracy dla kadry kierowniczej

Online (przez internet), 17.10.2023r.

Szkolenie prawo pracy dla kadry kierowniczej pozwoli na zapoznanie się z przepisami oraz umiejętnością ich stosowania w praktyce.

Zapisz się
Cena: 699 PLN
849
szkolenie

Szkolenie prawo pracy - zmiany

Online (przez internet), 11.10.2023r.

Najistotniejszym celem szkolenia prawo pracy - zmiany jest zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie pracy obowiązującymi od 2022 roku.

Zapisz się
Cena: 649 PLN
799
szkolenie

Szkolenie specjalista ds. personalnych

Online (przez internet), 23.10.2023r.

Szkolenie przekaże wiedzę i umiejętności z zakresu pracy specjalisty ds. personalnych oraz pozwoli na zdobycie wiedzy na temat prawa pracy.

Zapisz się
Cena: 1299 PLN
1499
szkolenie

Szkolenie specjalista ds. windykacji

Online (przez internet), 19.10.2023r.

Szkolenie przygotuje kursantów do pracy jako Specjalista ds. windykacji, pozwoli na usystematyzowanie posiadanej wiedzy oraz nabycie nowej.

Zapisz się
Cena: 1149 PLN
1399
szkolenie

Szkolenie windykacja w biznesie

Online (przez internet), 24.10.2023r.

Szkolenie windykacja w biznesie pozwoli na przyswojenie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu ściągania wierzytelności z dłużników.

Zapisz się
Cena: 1249 PLN
1499
szkolenie

Szkolenie z zatrudniania cudzoziemców

Online (przez internet), 23.10.2023r.

Szkolenie dostarczy wiedzy i rozwieje wszelkie wątpliwości przedsiębiorców związanych z zatrudnianiem obcokrajowców w swoich firmach.

Zapisz się
Cena: 649 PLN
799

Szkolenia prawnicze 2023 - windykacja

Czym jest windykacja?

Windykacja to mieszczące się w granicy prawa środki, które są podejmowane w celu uzyskania, dochodzenia lub odzyskania wartości materialnych. Windykacja więc, to wszystkie środki zgodne z prawem, które służą odzyskaniu należności.

Proces windykacji może trwać kilka miesięcy, a w skrajnych wypadkach nawet kilka lat. Jak przebiega proces windykacji oraz jak się do niego przygotować dowiesz się uczestnicząc w kursach windykacyjnych.

Jakie szkolenia windykacyjne oferujemy w 2023?

Szkolenie na specjalistę ds. windykacji

Specjalista ds. windykacji odpowiedzialny jest za przebieg procesu windykacyjnego, aby dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków powinien znać wszystkie aspekty dotyczące windykacji.

Kurs nie tylko przedstawia procesy windykacyjne, ale także relacji z dłużnikami, czy sposobami sprawdzenia wiarygodności kontrahenta.

Szkolenie z windykacji w biznesie

Szkolenie, które zawiera wszystkie informacje na temat windykacji w biznesie, poczynając od podstawowych zagadnień oraz postępowania windykacyjnego.

Dwudniowy kurs jest niezwykle przydatny nie tylko dla osób zajmujących się windykacją, ale też przedsiębiorców, kontrolerów finansowych, czy pracowników administracji publicznej.

Szkolenia prawnicze 2023 - zarządzanie i HR

Czym jest mobbing i dyskryminacja?

Mobbing i dyskryminacje rozróżnia długość trwania, zazwyczaj mobbing charakteryzuje się długotrwałym, nachalnym działaniem. Dyskryminacja może być zachowaniem jednorazowym bądź pojawiającym się sporadycznie.

Jakie szkolenia z zarządzania i HR oferujemy w 2023?

Szkolenie mobbing i dyskryminacja

Szkolenie mobbing i dyskryminacja pozwoli nie tylko na zapoznanie się z przepisami prawnymi odnoszącymi się do tych zjawisk, ale nakreśli również sytuacje, na które należy zwracać uwagę, aby nie przegapić i nie lekceważyć zjawiska mobbingu i dyskryminacji.

Szkolenie na specjalistę ds. personalnych

Specjalista ds. personalnych odpowiedzialny jest za zatrudnianie – rekrutację oraz rozwój pracowników. Do zadań osób zatrudnionych jako specjalista ds. personalnych zalicza się m.in.: zakładanie akt osobowych pracowników oraz prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej.

Szkolenie specjalista ds. personalnych zawiera niezbędne informacje dla osób ubiegających się o pracę na tym stanowisku.

Szkolenia prawnicze 2023 - księgowość

Jakie szkolenia dotyczące księgowości oferujemy w 2023?

Szkolenie z podatku VAT

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług jest daniną, która doliczana jest dla nabywców oraz przedawców do wartości netto transakcji. Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług w Polsce bazują na przepisach prawa Unii Europejskiej.

Oferujemy szkolenie Podatek VAT, w którym omawiane są obowiązujące przepisy oraz m.in. zwolnienia i rozliczanie podatku, zmiany związane z nowym ładem i wiele innych kwestii dotyczących podatku od towarów i usług.

Szkolenie z podatku CIT

Podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. Obowiązującymi stawkami podatku CIT w Polsce są 19% i 9% w przypadku podmiotów, u których przychód w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro wyrażonej w złotówkach.

Jeśli interesuje Cię tematyka podatku CIT, oferujemy szkolenie podatek CIT, na którym zawarte są aktualne informację na temat opodatkowania oraz rozliczania CIT-u.

Szkolenie z Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych z systemów ewidencji firmy. Plik JPK_VAT zapisywany jest w formacie XML i przesyłany wyłącznie w formie elektronicznej co miesiąc. Jednolity Plik Kontrolny ułatwia odczytywanie i weryfikację danych.

Szkolenie JPK obejmuje kwestie związane z przepisami prawnymi oraz tworzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Szkolenia prawnicze 2023 - prawo pracy

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy określa obowiązki pracodawców i pracowników wynikające z zespołu norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy.

Jakie szkolenia z prawa pracy oferujemy w 2023?

Szkolenie z prawa pracy

Szkolenie obejmujące najważniejsze zagadnienia z obszaru prawa pracy, którego znajomość jest niezbędna podczas prowadzenia działalności i zatrudniania pracowników. Szkolenie prawo pracy przeprowadzone jest na aktualnych przepisach prawa.

Podczas szkolenia poruszane są takie tematy jak m.in.:

 • obowiązki i przywileje pracodawcy,
 • obowiązki i przywileje pracownika,
 • wynagrodzenia,
 • urlopy.

Szkolenie z prawa pracy 2023 - zmiany

Kurs obejmujący tylko i wyłącznie zmiany w prawie pracy od 2022 roku, bazujący na najaktualniejszych przepisach i zagadnieniach prawa pracy.

Szkolenie z rozliczania czasu pracy

Rozliczanie czasu pracy należy do głównych obowiązków kadrowych. Pracodawcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników i na jej podstawie wyliczania wynagrodzenia. Normą czasu pracy obowiązującą w Polsce jest 40 godzinny wymiar pracy, który zazwyczaj rozkłada się na 5 dni po 8 godzin dziennie.

Kurs rozliczania czasu pracy obejmuje aktualne przepisy, które należy znać i przestrzegać podczas prowadzenia ewidencji i rozliczania.

Szkolenie z zatrudniania cudzoziemców

Jednym z najważniejszych aspektów zatrudniania cudzoziemców w Polsce jest legalność ich pobytu na terenie kraju. Cudzoziemców można zatrudniać jeśli posiadają zezwolenia na pobyt czasowy bądź stały lub wizy, którą uzyskali w celu podjęcia pracy poza granicami własnego państwa.

Szkolenie z zatrudniania cudzoziemców opiera się na aktualnie obowiązujących przepisach prawnych i zawiera szczegółowe informacje dotyczące procesu zatrudniania cudzoziemców, ubezpieczenia oraz kontrole i sankcje związane z ich zatrudnieniem.

Szkolenie z dokumentacji pracowniczej

Dokumentacja pracownicza jest elementem znajdującym się w każdym przedsiębiorstwie, które zatrudnia pracowników.

Dokumentacja powinna być przechowywana w formie papierowej i zawierać wszystkie dokumenty dotyczące pracownika, m.in.:

 • umowy,
 • dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
 • dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.

Szkolenie z prawa pracy dla HR business partnerów

Szkolenie prawo pracy dla HR business partnerów zawiera informację prawne oraz wiedzę biznesową i HR-ową. Praca na stanowisku HR business partnera wymaga znajomości przepisów prawnych, od których nie da się uciec obejmując takie stanowisko.

Oferujemy szkolenie dla HR business partnerów z zakresu prawa pracy, na którym omawiane są tematy m.in. kontroli PIP, form zatrudnienia oraz odpowiedzialności pracowników.

Szkolenie z prawa pracy dla kadry kierowniczej

Kadra kierownicza nadzoruje zespoły oraz jest odpowiedzialna za ich pracę. Pełniąc to stanowisko, wymaga się bardzo dobrej wiedzy z zakresu m.in.:

 • odpowiedzialności pracownika,
 • zasad BHP,
 • zmian,
 • urlopów pracowników.

Szkolenie prawo pracy dla kadry kierowniczej pomoże usystematyzować i nabyć nową wiedzę z zakresu prawa pracy.

Szkolenie z prawa budowlanego

Kurs obejmuje zmiany, które weszły w życie w roku 3 stycznia 2022 roku w związku z Polskim Ładem. Szkolenie prawo budowlane przede wszystkim ma na celu uzupełnienie wiedzy o aktualne przepisy oraz zapoznania kursantów z możliwymi zmianami w przyszłości.

Szkolenia w podobnej tematyce

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.