Szkolenie z uboju zwierząt

Szkolenie z uboju zwierząt kierowane jest dla osób ubiegających się o zdobycie bądź poszerzenie kwalifikacji uprawniających do zawodowego uboju i uśmiercania zwierząt. W ramach kursu z uboju zwierząt omawiane są zagadnienia teoretyczne na temat właściwej ochrony i dobrostanu zwierząt.

Cena brutto
370 PLN
Najbliższy termin:
08.06.2019r.
Ostrów Wielkopolski

Celem szkolenia z uboju i dobrostanu zwierząt jest przekazanie niezbędnej wiedzy, uwzględniającej wszystkie wymagania wynikające z obowiązującego prawa, dotyczącego ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Szkolenie ubojowców porusza szczegółową tematykę warunków oraz metod uśmiercania zwierząt, w ramach której ubojowiec otrzymuje kompleksową wiedzę, m.in. dotyczącą obniżania do minimum niepotrzebnego bólu, niepokoju oraz cierpienia zwierząt. Kurs uboju zwierząt realizowany jest w formie wykładu teoretycznego.

czas szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na

5 godzin dydaktycznych

przeprowadzanych w ciągu jednego dnia

Możliwość zapewnienia noclegu dla klientów zamieszkałych powyżej 100 km od firmy

Wymagania wobec uczestników

wiek
Ukończony 18 rok życia
wyksztalcenie
Wykształcenie - co najmniej zasadnicze zawodowe
oplata
Zgłoszenie udziału w szkoleniu oraz uiszczenie stosownej opłaty


Najbliższe terminy szkoleń

Wybierz najdogodniejszy dla siebie termin, a następnie kliknij przycisk Zapisz się
Jeśli nie odpowiada Ci żaden z poniższych terminów, skontaktuj się z nami.

Ostrów Wielkopolski
Szkolenie z uboju zwierząt8 czerwca, 2019
Radom
Szkolenie z uboju zwierząt22 czerwca, 2019
Olkusz
Szkolenie z uboju zwierząt29 czerwca, 2019
Łomża
Szkolenie z uboju zwierząt6 lipca, 2019
Grudziądz
Szkolenie z uboju zwierząt6 lipca, 2019
Wrocław
Szkolenie z uboju zwierząt13 lipca, 2019

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

certyfikat
Każdy uczestnik szkolenia z uboju zwierząt otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje

Szkolenie z uboju zwierząt ma na celu poszerzenie kompetencji ubojowców w ramach prawidłowego traktowania zwierząt podczas ich uśmiercania. Posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat dobrostanu zwierząt ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo pracy w rzeźniach oraz przyczynia się do podniesienia jakości mięsa.

Kurs uboju zwierząt daje uczestnikom szanse zapoznania się z zasadami jakie należy spełnić aby ubój zwierząt wykonywany był zgodnie z prawem, oraz istniejącymi na rynku urządzeniami wykorzystywanymi do profesjonalnego uśmiercania zwierząt.

Aby sprostać nowym wyzwaniom w rolnictwie i sektorze mięsnym regularnie opracowywane i wprowadzane są na rynek nowe przepisy dotyczące ochrony i ogłuszania zwierząt. Omawiane na szkoleniu z uboju i dobrostanu zwierząt zagadnienia w pożyteczny sposób przekazują podmiotom gospodarczym i osobom zajmującym się ubojem zwierząt, szczegółowe informacje o parametrach, jakie należy stosować do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zwierząt przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższych standardów.

Dobrze wyszkolony i wykwalifikowany personel poprawia warunki traktowania zwierząt. Kompetencje w zakresie uboju dobrostanu zwierząt obejmują techniczną znajomość stosowanych urządzeń ogłuszających. Z tego względu wymaga się, aby pracownicy przeprowadzający działania w zakresie uboju oraz osoby nadzorujące sezonowe uśmiercanie zwierząt posiadali odpowiednie świadectwa kwalifikacji.

weterynarz
Kurs uboju zwierząt prowadzi doświadczony lekarz weterynarii
program szkolenia

Program szkolenia
z uboju i dobrostanu zwierząt

Szkolenie ubojowców obejmuje między innymi:

  1. omówienie przepisów prawa krajowego i unijnego regulujących kwestie będące przedmiotem szkolenia,
  2. podstawowe informacje z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt rzeźnych,
  3. zagadnienia dotyczące wyposażenia ubojni,
  4. zagadnienia dotyczące prawidłowego obchodzenia się ze zwierzętami na terenie ubojni,
  5. omówienie zasad dobrostanu zwierząt,
  6. szczegółowe omówienie urządzeń do ogłuszania i uboju zwierząt,
  7. szczegółowe warunki i metody uboju zwierząt,
  8. omówienie dokumentacji, którą należy prowadzić w ubojni.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski