Kwalifikacja wstępna

Kurs kwalifikacji wstępnej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po 10 września 2009 roku. W przypadku wcześniejszego uzyskania prawa jazdy, zamiast kwalifikacji wstępnej obowiązuje szkolenie okresowe.

Cena brutto
3600 PLN
Najbliższy termin:
Brak terminu

Kurs kwalifikacji wstępnej ma na celu przekazanie pełnej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu kierowcy w przewozie osób i rzeczy. Zrealizowanie kursu kwalifikacji wstępnej umożliwia prowadzenie pojazdu ciężarowego bez ograniczeń dopuszczalnej masy całkowitej w przypadku kierowców, którzy nie ukończyli jeszcze 21 roku życia. W przypadku gdy osoba ukończyła 21 lat, lepszym rozwiązaniem jest wykonanie kwalifikacji wstepnej przyspieszonej.E-learning

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przeprowadzane jest w formie E-learningu (przy komputerze). Kursant realizuje szkolenie w indywidualnym, dobranym pod siebie tempie, wykorzystując nowoczesne techniki nauczania oraz materiały audiowizualne. Kurs podzielony jest na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez osobę podchodzącą do szkolenia.

Zalety:

 • Możliwość szkolenia pojedynczych osób.
 • Przystępny, czytelny i łatwy do przyswojenia przekaz wiedzy.
 • Pozwala dostosować godziny zajęć do kursanta.
 • Możliwość powtarzania materiału dydaktycznego.

Wymagania wobec uczestników

polska
Kursant musi przebywać w Polsce min. 185 dni w roku
przewoz
Musi mieć zamiar wykonywać przewozy na rzecz firmy mającej siedzibę na terytorium RP
badania
Brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy jako kierowca
prawo jazdy
Musi posiadać prawo jazdy dowolnej kategorii
szkolenie

Program szkolenia

Kurs kwalifikacji wstępnej w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E to w sumie 280 godzin szkolenia przeprowadzanego w ramach dwóch bloków programowych - podstawowego (195 godzin) oraz specjalistycznego (85 godzin) - 16 godzin w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu jego części podstawowej.

Część podstawowa

 • Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania,
 • poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem,
 • maksymalny czas pracy kierowcy w transporcie drogowym,
 • rodzaje wypadków przy pracy w transporcie drogowym,
 • i inne...

Część specjalistyczna

 • Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu,
 • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych,
 • poznanie przepisów regulujących przewóz towarów,
 • poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku,
 • i inne...

Szkolenia, które również mogą Cię zainteresować:

Dla kogo przeznaczona jest kwalifikacja wstępna?

Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla osób chcących pracować jako kierowca samochodu ciężarowego, których data prawa jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E wypada po 10 września 2009r.

Istotny jest tutaj również wiek - kwalifikacja wstępna skierowana jest głównie dla osób, które nie ukończyły jeszcze 21 roku życia. Dzięki pełnej kwalifikacji wstępnej kierowca w tym wieku nie posiada ograniczeń odnośnie prowadzenia pojazdów o określonej dopuszczalnej masie całkowitej.

Takie ograniczenie występuje w przypadku wykonania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przez osobę która nie ma ukończonych 21 lat. Możliwe jest wtedy prowadzenie tylko pojazdów które dopuszcza kategoria prawa jazdy C1 lub C1+E, oraz których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7,5 tony (w przypadku zespołu DMC nie może przekraczać 12 ton).

badania lekarskie

Badania lekarskie oraz psychologiczne

Przed otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacji wstępnej niezbędne jest wykonanie badań lekarskich oraz psychologicznych (psychotestów).

Badania lekarskie stwierdzają czy dana osoba jest zdolna do pracy na stanowisku kierowcy, natomiast badania psychologiczne określają brak przeciwskazań psychologicznych do pracy jako kierowca zawodowy. Podczas badań wyznaczany jest również kolejny termin ich wykonania, i tak:

 • gdy kierowca nie ma ukończonych 60 lat, badania wykonuje się co 5 lat,
 • w przypadku kierowcy który ma ukończony 60 rok życia, badania przeprowadza się co 30 miesięcy.

Egzamin

Szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej zakończone jest egzaminem w formie testu. Sam test składa się z 30 pytań. 20 z nich dotyczy części podstawowej szkolenia, natomiast pozostałych 10 części specjalistycznej.

Test składa się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Egzamin uznaje się za zaliczony po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania egzaminu na kwalifikację wstępną wynosi 45 minut.

egzamin

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski