Kurs konserwatora suwnic 2022

Kurs konserwatora suwnic jest idealnym uzupełnieniem dla operatorów tego typu urządzeń. Aby zostać konserwatorem należy uzyskać uprawnienia UDT.
Ostrów Wielkopolski - 12.09.2022r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

12 września, 2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

4 dni
cena

Cena:

889 PLN
799 PLN przy zapisie do 05.09.2022

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy jako konserwatorzy.

Uczestnicząc w kursie zdobędziesz odpowiednią wiedzę, by z powodzeniem zaliczyć egzamin UDT oraz znaleźć satysfakcjonującą pracę w zawodzie konserwatora suwnic.

Konserwator suwnic

Aby zostać konserwatorem należy uzyskać uprawnienia wydawane przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

Praca jako konserwator możliwa jest jedynie po otrzymaniu uprawnień z UDT. Uzyskanie uprawnień następuje w skutek pozytywnego zaliczenia egzaminu.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzać lub nabyć kwalifikację konserwatora suwnic. Uprawnienia kategorii I S uprawniają do konserwacji suwnic, wciągarek i wciągników ogólnego przeznaczenia.

Efekty kształcenia

Kursanci nabędą wiedze niezbędną do pracy jako konserwator, dzięki której dowiedzą się m.in. jak stosować:

 • sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej,
 • metody wykonywania czynności określone dla stanowiska,
 • prawidłowe wykonywanie czynności konserwatorskich.

Kurs przygotuje Cię również do:

 • rozpoznawania zagrożeń związanych z urządzeniem i pracą konserwatora,
 • przestrzegania parametrów przy wykonywanych czynnościach konserwatorskich.

Wymagania na konserwatora suwnic

wiek

Ukończone 18 lat

Rozpocząć kurs oraz podejść do egzaminu mogą osoby powyżej 18 roku życia.

wyksztalcenie

Wykształcenie co najmniej podstawowe

Konserwator podestów ruchomych musi posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie.

Dodatkowo należy przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

 • świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie wykonującym prace przy urządzeniach technicznych,
 • świadectwo czeladnicze w zakresie elektromechaniki maszyn oraz rok pracy przy naprawach tych maszyn,
 • co najmniej rok pracy przy konserwacji lub naprawach urządzeń technicznych oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub równorzędnej,
 • pół roku pracy przy konserwacji lub naprawach maszyn oraz tytuł kwalifikacyjny mistrza w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach technicznych,
 • świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej lub co najmniej 3 lata nauki w szkole wyższej i 6 miesięcy zawodowej pracy przy naprawach i konserwacji urządzeń technicznych.

Uprawnienia UDT

Termin ważności uprawnień konserwatora wózków widłowych IWJK wynosi 5 lat.

Uprawnienia można przedłużyć automatycznie, składając do Urzędu Dozoru technicznego wniosek o przedłużenie uprawnień, na co najmniej 3 miesiące przed upływem ważności aktualnych uprawnień.

Dodatkowo dołączyć trzeba oświadczenie o przepracowaniu przynajmniej 3 lat z ostatnich 5 lat obsługując urządzenia.

W przypadku, gdy uprawnienia stracą swoją ważność, należy ponownie podejść do egzaminu przed komisją UDT.

Obowiązki konserwatora suwnic

 • przestrzeganie instrukcji obsługi urządzenia,
 • przeglądy konserwacyjne,
 • przeglądy sygnalizacji, oświetlenia oraz urządzeń sterujących,
 • kontrola prawidłowego funkcjonowania układu nośnego,
 • usuwanie usterek,
 • dokładne wypełnianie dziennika konserwacji i niezbędnej dokumentacji,
 • weryfikacja zgodności wyposażenie urządzenia z instrukcją eksploatacji.

Program szkolenia

01Suwnice - wiedza ogólna

Omówienie budowy i rodzajów suwnic.

02Podzespoły suwnic

Przedstawienie wiadomości dotyczących podzespołów oraz mechanizmów suwnic.

03Obowiązki konserwatora suwnic
04Uprawnienia konserwatora suwnic
05Zasady eksploatacji urządzeń
06Postępowanie podczas awarii
07Suwnice - zagrożenia w pracy

Omówienie zagrożeń występujących w pracy przy suwnicach.

08Konserwacja
09Zasady BHP
10Suwnice - awarie

Przedstawienie najczęstszych awarii suwnic oraz sposobów ich usuwania.

11Dokumentacja
 • instrukcje,
 • dokumentacja techniczna.
12Zajęcia praktyczne

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Egzamin na konserwatora suwnic

Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez UDT.

Po pozytywnie zaliczonym egzaminie kursanci otrzymają dokumenty zaświadczające o kwalifikacji konserwatora urządzeń transportu bliskiego.

nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

12.09.2022r.
czas trwania

Jak długo?

4 dni
cena

Cena

889 PLN
799 PLN przy zapisie do 05.09.2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

03.10.2022r.
czas trwania

Jak długo?

4 dni
cena

Cena

889 PLN
799 PLN przy zapisie do 26.09.2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

24.10.2022r.
czas trwania

Jak długo?

4 dni
cena

Cena

889 PLN
799 PLN przy zapisie do 17.10.2022

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

12 września, 2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

4 dni
cena

Cena:

889 PLN
799 PLN przy zapisie do 05.09.2022

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.