Kurs na wózki widłowe 2023

zdalnie, z trenerem na żywo

Celem kursu na wózki widłowe jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu obsługi wózków widłowych, a także odpowiednie przygotowanie do egzaminu UDT.
Online (przez internet) - 13.10.2023r.

Uprawnienia na wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe 2023 umożliwia uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (spalinowych, elektrycznych, LPG) oraz operowania ładunkiem.

Wózek widłowy z wyłączeniem specjalizowanych

Kurs na wózki widłowe z wyłączeniem specjalizowanych

Kurs uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu, wyłączając możliwość obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych.

Promocja!

Kurs na wózki widłowe

z wyłączeniem specjalizowanych

749 PLN

599 PLN przy zapisie do 06.10.2023

Liczba uczestników ograniczona
Kiedy? 13.10.2023r. Termin weekendowy
Gdzie? Online (przez internet)
Jak długo? 3 dni
Zapisz się
Termin weekendowy - Szkolenie odbywa się w piątki (w godzinach popołudniowych), soboty i w niedziele (opcjonalnie). Jeśli chcesz poznać dokładny harmogram, skontakuj się z nami.
Wózek widłowy specjalizowany

Kurs na wózki widłowe, w tym specjalizowane

Kurs uprawnia do obsługi wózków widłowych z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem, z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu.

Promocja!

Kurs na wózki widłowe

specjalizowane

1199 PLN

949 PLN przy zapisie do 06.10.2023

Liczba uczestników ograniczona
Kiedy? 13.10.2023r. Termin weekendowy
Gdzie? Online (przez internet)
Jak długo? 3 dni
Zapisz się
Termin weekendowy - Szkolenie odbywa się w piątki (w godzinach popołudniowych), soboty i w niedziele (opcjonalnie). Jeśli chcesz poznać dokładny harmogram, skontakuj się z nami.

Terminy szkoleń

Kiedy?

Gdzie?

Cena

13.10.2023r.

Termin weekendowy

Online (przez internet)

749 PLN

599 PLN przy zapisie do 06.10.2023

15.11.2023r.

Ostrów Wielkopolski

749 PLN

599 PLN przy zapisie do 08.11.2023

01.12.2023r.

Termin weekendowy

Online (przez internet)

749 PLN

599 PLN przy zapisie do 24.11.2023

19.12.2023r.

Online (przez internet)

749 PLN

599 PLN przy zapisie do 12.12.2023

Termin weekendowy - szkolenie odbywa się w piątki (w godzinach popołudniowych), soboty i w niedziele (opcjonalnie). Jeśli chcesz poznać dokładny harmogram, skontakuj się z nami.

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Kurs na wózki widłowe 2023

Jaki jest cel kursu na wózki widłowe?

Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego akumulatorowego i spalinowego, z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG).

Uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych pomagają w znalezieniu zatrudnienia w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W uzyskaniu odpowiednich umiejętności pomaga wykwalifikowana kadra instruktorów, posiadająca wieloletnie doświadczenie praktyczne i pedagogiczne.

Wszystkie te czynniki przekładają się na łatwą i bezstresową naukę jazdy wózkami widłowymi.

Dla kogo kurs na wózki widłowe?

Kurs na wózki widłowe jest odpowiedni dla osób, które są przekonane, że praca jako operator wózka widłowego pasuje do ich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień. Uczęszczanie na kurs pozwala na gruntowne przygotowanie kandydata do oceny formalnej i zdobycie wymarzonych uprawnień, pozwalających na obsługę wózków podnośnikowych.

Na kurs z obsługi wózka widłowego może zapisać się zarówno osoba rozpoczynająca start w dorosłe życie, poszukująca pierwszej pracy, jak i każdy, kto planuje zmianę swojego obecnego stanowiska pracy na inne lub podniesienie swoich umiejętności.

Prowadzenie wózka widłowego to dobre zajęcie dla osób, które myślą o szybkim zdobyciu kwalifikacji i możliwości zarobku bez potrzeby długotrwałej kontynuacji nauki. Branża magazynowa i produkcyjna zawsze szuka dobrych operatorów wózków widłowych, więc jest to dobre zajęcie dla osób poszukujących stałego zatrudnienia.

Kto nie może podejść do kursu na wózki widłowe?

Chociaż wózki widłowe nie poruszają się szybko, mogą podnosić ogromne ciężary i wyrządzić wiele szkód, jeśli nie są prawidłowo używane. Z tego względu praca w roli operatora wózka widłowego wymaga odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, swoich współpracowników oraz przewożonych przedmiotów.

Operatora powinny również cechować dobre umiejętności matematyczne, koordynacja ręka-oko oraz duża doza cierpliwości.

Z uwagi na przepisy warunkujące korzystanie z wózków podnośnikowych, do kursu nie mogą przystąpić osoby:

 • posiadające poważne wady słuchu – operator musi dobrze odbierać dźwiękowe sygnały ostrzegawcze i reagować na odgłosy w środowisku pracy,
 • mające poważne wady wzroku – operator wózka powinien umieć precyzyjnie oceniać odległości i reagować na obecność innych osób oraz maszyn w środowisku pracy,
 • cierpiące na inne choroby, które mogłyby wykluczyć bezpieczne operowanie wózkiem widłowym – epilepsja, problemy z koordynacją psychoruchową,
 • z ograniczeniem funkcji poznawczych i niektórymi deficytami psychicznymi – operatora powinna cechować dobra koncentracja i umiejętność radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach oraz zdolność szybkiej oceny sytuacji i reagowania w wymagających okolicznościach.
Wózek widłowy

Jak wygląda kurs na wózki widłowe w 2023?

Kurs na wózki widłowe to zajęcia stacjonarne lub online, dzięki którym można dowiedzieć się wszystkiego, co niezbędne przy późniejszej pracy na tych maszynach.

Osoba zainteresowana posadą operatora wózka widłowego może przygotować się do egzaminu UDT w placówce szkoleniowej, która oferuje taki kurs.

Wykaz firm posiadających w swojej ofercie program szkoleniowy z obsługi wózków jezdniowych wszystkich typów oraz bezpiecznego użytkowania butli gazowych, udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego.

Programy szkoleniowe obejmują zarówno zajęcia teoretyczne w sali wykładowej, jak i praktyczne zajęcia z obsługi wózka widłowego. Kurs przygotowujący do formalnej oceny trwa zwykle kilka dni, w tym przynajmniej:

 • 28 godzin zajęć teoretycznych,
 • 10 godzin zajęć praktycznych.

Kurs obejmuje informacje teoretyczne dotyczące:

 • budowy różnych typów stosowanych wózków widłowych,
 • obsługi różnych typów wózków widłowych, zasad ich konserwacji, eksploatacji i podstawowej naprawy,
 • zasad prawidłowego funkcjonowania w miejscu pracy i zarządzania ruchem, zwłaszcza pieszym,
 • ważnych informacji związanych z bezpieczeństwem podczas prowadzenia wózka widłowego, obowiązujących operatora przepisów BHP,
 • fizyki i mechaniki obciążeń, w tym rodzajów ładunków oraz powierzchni i tego, jak wpływają one na stabilność i bezpieczeństwo jazdy,
 • bezpiecznej wymiany butli LPG.

Z kolei część praktyczna poświęcona jest:

 • nauce płynnej jazdy w środowisku pracy,
 • obsłudze różnych modeli wózków widłowych,
 • nauce prawidłowego podnoszenia i transportu przedmiotów.

Kurs na wózki widłowe kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, który potwierdza zdobytą wiedzę i weryfikuje umiejętności operatora.

Ile kosztuje kurs na wózki widłowe w 2023?

Koszt kursu na wózki widłowe rośnie wraz z poziomem kategorii uprawnień:

 • Wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych - 749 zł (*promocja - 599 zł),
 • Wózki podnośnikowe specjalizowane - 1199 zł (*promocja - 949 zł).

*Promocja obowiązuje w przypadku zapisu min. 7 dni przed terminem szkolenia!

Koszty kursu powinny zwrócić się dość szybko, dzięki możliwości szybkiego i stabilnego zatrudnienia, ale można je też ograniczyć już na starcie poprzez ukończenie kursu na wózki widłowe z wykorzystaniem:

 • funduszy z UE – takie unijne szkolenia są częściowo płatne, większość kosztów pokrywanych jest z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • środków Urzędu Pracy – Regionalne Urzędy Pracy często organizują specjalne szkolenia, które pozwalają podnieść lub uzupełnić kwalifikacje osobom bezrobotnym, koszt takiego kursu w całości ponosi starostwo powiatowe,
 • pomocy obecnego lub przyszłego pracodawcy – ponieważ pracodawcy są zobowiązani do posiadania certyfikowanych operatorów wózków widłowych, niektóre firmy mogą płacić za kurs.

Ile trwa kurs na wózki widłowe w 2023?

Kurs trwa łącznie 3 dni, które podzielone są na dwa dni zajęć teoretycznych oraz jeden dzień zajęć praktycznych.

Dlaczego warto zrobić kurs na wózki widłowe w 2023?

Średnie wynagrodzenie osoby pracującej jako operator wózka widłowego w 2023 roku wynosi 4690 PLN brutto.

Zawód operatora wózka widłowego daje szeroki wachlarz w znalezieniu potencjalnego miejsca pracy, dzięki wykorzystywaniu wózków w wielu branżach.

Informacje na temat zarobków, obowiązków i cech jakie powinien posiadać operator, jak również możliwych miejsc pracy znajdziesz w artykule: https://star.edu.pl/wozki-widlowe-zarobki

Ładowarka teleskopowa Star

Wyróżnione opinie uczestników

Opinie pochodzą z:

Google Facebook
Ikona recenzenta

Iwona Bartecka

5.0

Bardzo profesjonalnie i kompleksowo , super kontakt i dodatkowe wsparcie . Egzamin zdany za 1 razem . Polecam :-)

Ikona recenzenta

Graal Wit

5.0

Polecam. Bardzo przygotowany wykładowca. Wysoki poziom organizacji. Duża wiedza materiału

Więcej opinii

Wymagania na kurs wózków widłowych

Z uwagi na przepisy określające korzystanie z urządzeń podnośnikowych jakimi są wózki widłowe, do kursu mogą przystąpić tylko osoby które spełniają następujące warunki:

Ikona przedstawiająca znak z wiekiem +18

Mają ukończone 18 lat

Każda osoba przystępująca do kursu musi być pełnoletnia.

Ikona przedstawiająca czapkę studenta

Posiadają podstawowe wykształcenie

Do kursu na wózki widłowe mogą przystąpić osoby z wykształceniem co najmniej podstawowym.

Program kursu

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na kursie na wózki widłowe?

01Typy wózków jezdniowych
02Wózki widłowe - wiedza ogólna

Omówienie budowy oraz obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

03Rodzaje ładunków
04Przepisy BHP
05Dozór techniczny
06Wymiana butli LPG
07Zajęcia praktyczne – obsługa wózka

Kurs operatora wózka widłowego prowadzony jest w systemie ciągłym.

Ładowarka teleskopowa

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Egzamin na wózki widłowe

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe 2023?

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej:

 • Część teoretyczna składa się z testu pisemnego, w którym znajduje się 15 pytań zamkniętych. Zaliczenie teorii następuje po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na co najmniej 11 pytań.
 • Część praktyczna odbywa się po zaliczeniu przez kursantów części teoretycznej i polega na obsłudze wózka widłowego.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia wystawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dokumentujące uprawnienia na wózki widłowe, spalinowe i akumulatorowe.

Ile kosztuje egzamin UDT?

Egzamin przed komisją powołaną przez UDT kosztuje 237,98 PLN i nie jest wliczany w cenę kursu.

Dowiedz się więcej na temat egzaminu UDT z artykułu: https://star.edu.pl/wozki-widlowe-egzamin

Wózek widłowy

Uprawnienia

Jak długo ważne są uprawnienia na wózki widłowe?

W zależności od uzyskanych uprawnień ich ważność wynosi 5 lub 10 lat. W przypadku zdobycia uprawnień operatora wózków widłowych z wyłączeniem specjalizowanych termin ważności dokumentów wynosi 10 lat z możliwością przedłużenia.

Jak przedłużyć uprawnienia na wózki widłowe?

Dokonać przedłużenia uprawnień można składając odpowiedni wniosek od UDT na 3 miesiące przed wygaśnięciem ważności dokumentów.

Wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony jeśli w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 3 lata zostały przepracowane jako operator wózka.

Ile trzeba czekać na uprawnienia UDT?

Pozytywny wynik podczas egzaminu równoważny jest z wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT.

Urząd Dozoru Technicznego ma 30 dni (od dnia zdania egzaminu) na dostarczenie uprawnień osobie, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu. Dokumenty przesyłane są pocztą na adres, który został wskazany we wnioskach.

Czy uprawnienia na wózki widłowe są ważne za granicą?

Uprawnienia wydawane przez UDT ważne są na terenie kraju, w przypadku wyjazdu za granicę zaświadczenia również mogą być uznawane przez pracodawców.

Więcej informacji na temat honorowania ważności uprawnień za granicą znajduje się w artykule: https://star.edu.pl/wozki-widlowe-uprawnienia

Co grozi za brak uprawnień UDT?

W przypadku pracy jako operator wózka widłowego nie posiadając stosownych uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego grozi kara finansowa, która nakładana jest zarówno na pracownika, jak i pracodawcy.

Jeśli podczas pracy operatora, który nie posiada uprawnień doszłoby do wypadku sprawa kierowana jest do sądu, który może nałożyć wysoki mandat bądź zdecydować o ograniczeniu wolności.

Wózek widłowy Star

Jakie są rodzaje uprawnień na wózki widłowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Dozoru Technicznego przeprowadza egzaminy na trzy kategorie uprawnień wózków jezdniowych podnośnikowych.

Wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane (dawna kat. III WJO)

Kategoria uprawnia do obsługi, np. wózków unoszących, naładownych, ciągnikowych oraz podnośnikowych sterowanych z poziomu roboczego za pomocą dyszla.

Jest to najniższa kategoria uprawnień z zakresu obsługi wózków.

Wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (dawna kat. II WJO)

Zdobywając uprawnienia tej kategorii uzyskujemy możliwość operowania wszystkimi typami wózków jezdniowych podnośnikowych bez ograniczeń podnoszenia oraz bez ograniczeń tonażowych.

Wymieniona kategoria uprawnia również do obsługi wszystkich wózków podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych.

Wózki podnośnikowe specjalizowane (dawna kat. I WJO)

W przypadku wózków podnośnikowych specjalizowanych występuje podział na następujące kategorie:

 • wózki widłowe ze zmiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe),
 • wózki jezdniowe specjalizowane, które podnoszą ładunek wraz z operatorem.

Osoby posiadające to uprawnienie mogą obsługiwać wózki podnośnikowe wszystkich kategorii.

Ładowarka teleskopowa

Rodzaje wózków widłowych

Wózki widłowe możemy podzielić ze względu na napęd – występuje podział na trzy kategorie:

 • Ręczne - wózki potocznie nazywane "paleciakami", używane w wielu miejscach np. w sklepach, magazynach, czy dokach przeładunkowych.
 • Spalinowe – wózki używane na zewnątrz ze względu na ich poziom zanieczyszczeń.
 • Elektryczne – najczęściej wykorzystywane do prac wewnątrz magazynów, ze względu na ich napęd.

Rozróżniamy również wózki widłowe ze względu na ich funkcję:

 • Podnośnikowe – umożliwiają podnoszenie masywnych ładunków.
 • Kontenerowe – zazwyczaj wykorzystywane w stoczniach oraz portach przeładunkowych, charakteryzują się dużą ładownością.
 • Bocznego załadunku – umożliwiają załadunek i przewóz towarów bokiem.
 • Skrętne – charakteryzują się posiadaniem skrętnego masztu, pozwala to na dokładne umieszczenie ładunku w prostszy sposób.
 • Wielokierunkowe – ze względu na możliwość manewrowania kółkami przednimi oraz tylnymi niezależnie od siebie, najczęściej są wykorzystywane podczas prac w niewielkiej przestrzeni.
 • Podwieszane – najczęściej wykorzystywane przy załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych.
 • Wysokiego składowania – posiadają wysuwany do przodu maszt, co pozwala na podnoszenie ładunków na bardzo duże wysokości.
 • Terenowe – najczęściej wykorzystywane do pracy w terenie, dzięki specjalnemu przystosowaniu.
 • Systemowe – najczęściej wykorzystywany do pracy na magazynach, w których regały znajdują się blisko siebie.
 • Anty-wybuchowe – ze względu na swoje zabezpieczenia umożliwiają załadunek i przewóz substancji grożącymi wybuchem.

Więcej na temat m.in. rodzajów wózków widłowych znajdziesz w artykule: https://star.edu.pl/wozki-widlowe-wymagania

Ładowarka teleskopowa
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Również w tej tematyce

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztują uprawnienia na wózek widłowy?

Koszt całkowity uprawnień na wózki widłowe różni się w zależności od rodzaju uprawnień. Na cenę składa się koszt kursu oraz egzamin. Dla wózków specjalizowanych będzie to 1436,98 zł, natomiast dla niespecjalizowanych 986,98 zł.

Ile zarabia operator wózka widłowego?

Według różnych źródeł, średnie wynagrodzenie dla operatora wózka widłowego wynosi ok. 4690 zł brutto.

Czym się różni wózek specjalizowany od niespecjalizowanego?

Wózek niespecjalizowany to wszystkie klasyczne wózki, takie jakie można spotkać w zakładach, na halach i w hurtowniach. Wózek specjalizowany to wózek ze zmiennym wysięgiem czyli tzw. Ładowarka teleskopowa oraz wózek w którym operator podnoszony jest wraz z ładunkiem.

Które uprawnienia na wózek widłowy najlepiej zrobić?

W przypadku wózka specjalizowanego, zdobywa się uprawnienia na wszystkie możliwe wózki, tak więc są to zdecydowanie szersze kwalifikacje.

Czy egzamin na wózki widłowe jest trudny?

Bez szkolenia mógłby być problem ze zdaniem egzaminu, dlatego warto wziąć udział w kursie na wózki, gdzie zostanie przekazana niezbędna wiedza zarówno z teorii jak i praktyki. Aktywny udział w takim kursie umożliwi bezproblemowe zdanie egzaminu.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

Kiedy?

Gdzie?

Cena

13.10.2023r.

Termin weekendowy

Online (przez internet)

749 PLN

599 PLN przy zapisie do 06.10.2023

15.11.2023r.

Ostrów Wielkopolski

749 PLN

599 PLN przy zapisie do 08.11.2023

01.12.2023r.

Termin weekendowy

Online (przez internet)

749 PLN

599 PLN przy zapisie do 24.11.2023

19.12.2023r.

Online (przez internet)

749 PLN

599 PLN przy zapisie do 12.12.2023

Termin weekendowy - szkolenie odbywa się w piątki (w godzinach popołudniowych), soboty i w niedziele (opcjonalnie). Jeśli chcesz poznać dokładny harmogram, skontakuj się z nami.

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Wózek widłowy

Opinie o Star Szkolenia

Opinie pochodzą z:

Google Facebook
Ikona recenzenta

J&S Technic

5.0

Profesjonalne podejście oraz dobrze przekazana wiedza która zostaje w głowie ☺️

Ikona recenzenta

Mirosław Gadomski

5.0

szybko, solidnie, profesjonalnie 🙂

Ikona recenzenta

Kasia Wysocka

5.0

Profesjonalne podejście. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Polecam 🙂

Ikona recenzenta

Michał S

5.0

Szybko i konkretnie. Polecam!

Ikona recenzenta

Łukasz Suzin

5.0

Polecam!

Ikona recenzenta

Radosław Deja

5.0

Szkolenie w którym uczestniczyłem poprowadzone zostało na wysokim poziomie. Spełniło moje wszystkie oczekiwania odnośnie przekazu i jakości informacji. Od strony technicznej też wszystko jak należy. Polecam wszystkim ośrodek szkoleniowy.

Ikona recenzenta

Daria Zalega

5.0

Polecam wszystkie kursy/szkolenia🎓

Ikona recenzenta

Dawid Trawiński

5.0

Szkolenia prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Dobry kontakt z prowadzącym.

Ikona recenzenta

Paweł Hurylski

5.0

Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia, wykładowca bardzo fajny, stara się przekazać jak najwięcej wiedzy. Polecam

Ikona recenzenta

Adrian Adrian

5.0

Pełen profesjonalizm i ogrom przekazanej wiedzy, polecam!

Ikona recenzenta

PIOTR ZBOROWSKI

5.0

Super szkolenie. Bardzo dobrze przekazywane informacje. Polecam

Ikona recenzenta

Darcia Z

5.0

Polecam!

Ikona recenzenta

Екатерина

5.0

Polecam, świetne szkolenie ☺️

Ikona recenzenta

Piotrenko Wo

5.0

Polecam, jestem zadowolony, profesjonalne i ciekawe szkolenie

Ikona recenzenta

Marek Milczarek

5.0

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Mega profesjonalne podejscie. Zachecam do skorzystania.

Ikona recenzenta

Aleksandra Sowik

5.0

polecam, fajne i konkretne szkolenie

Ikona recenzenta

Marek Milczarek

5.0

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Mega profesjonalne podejscie. Zachecam do skorzystania.

Ikona recenzenta

Ela Kowalewska

5.0

Profesjonalizm przez duże P,szkolonego.Polecam

Ikona recenzenta

Michał Skolmowski

5.0

Szybko i konkretnie. Polecam!

Ikona recenzenta

Iwona Bartecka

5.0

Bardzo profesjonalnie i kompleksowo , super kontakt i dodatkowe wsparcie . Egzamin zdany za 1 razem . Polecam :-)

Ikona recenzenta

Konrad Sieczkarek

5.0

Szkolenie przebiegło szybko, sprawnie i na temat. Egzamin zdany i wiedza przekazana - tak jak powinno być

Ikona recenzenta

Waldemar Jakubowicz

5.0

Witam
Polecam,
Merytorycznie i praktycznie, dostęp do materiałów.
Sympatyczni i kompetentni trenerzy.
Myślę o ponownym skorzystaniu ze szkolenia w interesującym mnie temacie.

Ikona recenzenta

Marcin Fecki

5.0

Super szkolenie, mega prowadzący 👍

Ikona recenzenta

Tomasz Olender

5.0

profesjonalizm i miła atmosfera w pełni przekazane informacje.

Ikona recenzenta

Anna Sobczak

5.0

Polecam szkolenia Star. Profesjonalne.

Ikona recenzenta

Graal Wit

5.0

Polecam. Bardzo przygotowany wykładowca. Wysoki poziom organizacji. Duża wiedza materiału

Ikona recenzenta

Szymon Łabęcki

5.0

Super szkolenie oraz bardzo pomocni przed egzaminem, szczerze polecam :)

Ikona recenzenta

Adam Cieśla

5.0

Zdecydowanie polecam szkolenia w firmie Star Szkolenia !!!

Ikona recenzenta

Aleksandra Barczyk

5.0

Szczerze polecam. Pełen profesjonalizm.

Ikona recenzenta

Anmar Plus Sp. z o.o.

5.0

Bardzo polecam firmę Star, szkolenia które oferują on-line są kompletne, wygodne i przede wszystkim skuteczne! Osoby które szkolą są kompetentne i przekazują wiedzę w przyjemny sposób.

Ikona recenzenta

Patryk Jaszewski

5.0

Polecam, wszystko było tak jak zostało zaplanowane . Wykładowca był przygotowany i ciężko było go zagiąć 😉

Ikona recenzenta

Bartek Ekman

5.0

Polecam wszystko zgodne z opisami i mili prowadzący

Ikona recenzenta

Sylwester Rytel-Andrianik

5.0

Ja również polecam wszystkim szkolenia w firmie Star! Pełen profesjonalizm!

Ikona recenzenta

Daniel Wołos

5.0

Szkolenie w którym uczestniczyłem on-line zostało przeprowadzone profesjonalnie. Materiał został przedstawiony w sposób zrozumiały i wyczerpujący temat. To szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Ikona recenzenta

Zielony Pies

5.0

Szybko, solidnie, profesjonalnie

Ikona recenzenta

Aleksandra Kowalczyk

5.0

Polecam, egzamin zdany za pierwszym razem. Konkretnie i rzeczowo.

Ikona recenzenta

Zbyszek Jabłoński

5.0

Zdecydowanie polecam szkolenia w firmie Star Szkolenia !!!

Ikona recenzenta

Silent Rob

5.0

Polecam jak najbardziej

Ikona recenzenta

Zbigniew Kubinski

5.0

Bardzo dobre omówienie tematu , wykładowca podszedł rzetelnie do tematu szkolenie naprawde na wysokim poziomie.

Ikona recenzenta

Marcin M

5.0

Super obsługa,duży zakres informacji polecam wszystkim zainteresowanym. Prowadzący P. Andrzej fantastyczny. Teraz czas na nauke i egzamin:)

Ikona recenzenta

Piotr Builek

5.0

Firma godna polecenia
Fajne i ciekawe zajęcia

Ikona recenzenta

Marek Grzymkowski

5.0

Polecam każdemu. Szkolenia prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Dobry kontakt z prowadzącym.

Ikona recenzenta

Marcin Walińczak

5.0

Miła atmosfera, bezstresowo. Ogólnie spoko, polecam.

Ikona recenzenta

Adrian Pabiasz

5.0

Pełen profesjonalizm i ogrom przekazanej wiedzy, polecam!

Ikona recenzenta

Sebastian Banaś

5.0

Polecam gorąco !

Formularz zapisowy

Wybierz zakres szkolenia
Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Wymagany przez Akredytację Kuratorium Oświaty do wystawienia końcowego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z oficjalnym wzorem Akredytacji.

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.