[2023] Ile zarabia operator wózka widłowego?

Zapotrzebowanie na operatorów wózków widłowych wciąż rośnie. Jaki jest zakres obowiązków na tym stanowisku? Jakiego wynagrodzenia można się spodziewać?

thumbnail
20 Kwietnia, 2023 · 5 min czytania
main photo

Kto może zostać operatorem wózka widłowego w 2023?

Operatorem wózka widłowego w 2023 może zostać osoba, która:

 • jest pełnoletnia;
 • ma przynajmniej podstawowe wykształcenie;
 • nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy operatora wózka widłowego (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim);
 • uzyskała uprawnienia na wózki widłowe.

Zdobycie uprawnień jest możliwe po odbyciu odpowiedniego kursu na wózki widłowe oraz zdaniu egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Odniesienie do oferty na wózki widłowe

Obowiązki operatora wózka widłowego

Z pozoru zakres zadań na tym stanowisku jest oczywisty – przewożenie towarów wózkiem widłowym — w rzeczywistości na pracownika spada nieco więcej obowiązków, związanych z odpowiedzialnością za powierzony mu pojazd oraz przewożony towar.

Do najważniejszych zadań operatora wózka widłowego zalicza się:

 • bezpieczne operowanie wózkiem widłowym;
 • załadunek i rozładunek towarów;
 • kompletowanie zamówień i rozmieszczanie towarów w zaplanowanych miejscach;
 • kontrola towarów;
 • przekazywanie ładunków do dalszej wysyłki;
 • codzienna kontrola stanu technicznego pojazdu;
 • naprawa drobnych usterek lub zgłaszanie większych awarii do zwierzchnika albo konserwatora;
 • uzupełnianie oleju, wymiana butli gazowych (w przypadku pojazdów jezdniowych z napędem silnikowym), tankowanie zbiorników.

Dodatkowo w wielu firmach na tym stanowisku konieczne jest także prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, a także drobne prace magazynowe zlecane na bieżąco przez zwierzchnika. Trzeba pamiętać, że praca operatora często odbywa się na zewnątrz, w różnych warunkach atmosferycznych.

Jest to zazwyczaj również praca zmianowa, nierzadko obejmująca także weekendy i święta. Tego typu czynniki, a także zakres obowiązków, składają się na to, jakie wynagrodzenie można otrzymać.

Zarobki operatora wózka widłowego w 2023

Pensja operatora wózków widłowych w 2023 zależy od wielu czynników i może się znacząco różnić w poszczególnych miejscach pracy.

Na jej wysokość składają się takie elementy jak np. wielkość i kapitał firmy, ilość zatrudnionych pracowników czy region, w którym działa dane przedsiębiorstwo, a także sytuacja na lokalnym rynku. Wpływ na wysokość wypłaty ma także staż pracy, doświadczenie, typ obsługiwanego wózka czy dodatkowe kwalifikacje pracownika.

Średnie miesięczne wynagrodzenie operatora wózków widłowych w 2023 roku wynosi 4690 zł brutto. Co drugi pracownik na tym stanowisku zarabia od 4150 zł do 5350 zł brutto. Statystyki pokazują, że na najlepsze zarobki mogą liczyć operatorzy pracujący w branży elektronicznej, motoryzacyjnej i budowlanej. Korzystnie na tym tle wypada też branża spożywcza.

W dużych firmach, oprócz stałej pensji, pracownicy mogą często liczyć także na dodatkowe premie, programy socjalne, szkolenia i kursy. Zdarza się też, że operator wózka widłowego otrzymuje dodatkowe ubezpieczenie (szczególnie jeśli pracuje w niebezpiecznych warunkach).

Dla wielu operatorów wózków widłowych ciekawa jest opcja pracy za granicą. W niektórych krajach, za wykonywanie tych samych obowiązków, można zarobić nawet 2-3 razy więcej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nierzadko również koszty życia są tam stosunkowo wyższe.

Jakie cechy powinien mieć operator wózka widłowego?

W pracy operatora wózka widłowego istotne są nie tylko kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, ale też tzw. kompetencje miękkie, odpowiednie cechy charakteru i sprawność psychoruchowa. Ponieważ praca ta wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo własne, innych osób i powierzonych ładunków, kandydaci na operatorów wózków widłowych przechodzą specjalistyczne badania lekarskie, w tym także psychotesty.

Operator musi mieć dobry wzrok i słuch, rozwinięte zdolności manualne, dużą precyzję oraz doskonałą koordynacje ruchową. Powinien umieć poprawnie szacować odległości i przewidywać możliwe zagrożenia. Co więcej na tym stanowisku ważna jest też zdolność do szybkiej reakcji, precyzja, umiejętność koncentracji i radzenia sobie ze stresem.

Ważną cechą mogą być także zdolności organizacyjne oraz umiejętność strategicznego myślenia, które pozwalają na logiczne zaplanowanie załadunku i rozładunku materiałów, co przekłada się na wydajność pracy.

Operator wózka widłowego – gdzie szukać zatrudnienia w 2023?

Operatorzy wózków widłowych najczęściej pracują w magazynach, centrach logistycznych, halach produkcyjnych, czy w sklepach wielkopowierzchniowych. Zatrudnienie można znaleźć również w hurtowniach przemysłowo-spożywczych, portach, przetwórstwie drewna, a coraz częściej też w rolnictwie, sadownictwie czy ogrodnictwie.

Popyt na operatorów wózków widłowych w 2023 jest duży. Wiele magazynów rozwija się, powstają kolejne centra dystrybucyjne dużych firm handlowych i przewozowych. Również zakłady przemysłowe często ogłaszają rekrutacje na nowe stanowiska, na których obsługa wózków jest dużym atutem.

To wszystko sprawia, że znalezienie pracy jako operator wózka widłowego w 2023 nie stanowi większego problemu, i to niezależnie od lokalizacji, ponieważ zapotrzebowanie na tego typu specjalistów jest widoczne na terenie całego kraju, zarówno w dużych miastach, jak mniejszych miejscowościach.

Operatorzy wózków poszukiwani są również zagranicą, co skłania wielu z nich do emigracji zarobkowej. Do najpopularniejszych kierunków należą takie kraje jak Niemcy, Szwecja oraz Norwegia, gdzie można liczyć na najwyższe zarobki (w przedziale 2000-2500 euro brutto). Chętnie wybierane są również Belgia, Holandia i Wielka Brytania.

Praca na stanowisku operatora wózka widłowego to atrakcyjna opcja dla osób, które nie posiadają wyższego czy nawet średniego wykształcenia, jeśli tylko nie boją się pracy fizycznej, czasami w trudnych warunkach.

Atutami mogą być stałe zatrudnienie, normowany czas pracy oraz atrakcyjne benefity. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to zajęcie, które wymaga dużej odpowiedzialności oraz ścisłego przestrzegania przepisów BHP.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.