Kursy Spawalnicze 2023

5 szkoleń

Celem kursów spawalniczych jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności z zakresu obróbki i łączenia metali. Szkolenia umożliwią również uzyskanie odpowiednich uprawnień spawacza.

Kursy Spawalnicze 2023
szkolenie

Kurs spawania gazowego 311

Sprawdź szkolenie

Kurs spawania gazowego 311 przekaże wiedzę niezbędną do uzyskania uprawnień spawacza. Kurs skierowany jest do osób chcących podnieść kwalifikacje.

Kiedy?

30.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 tygodnie

Cena

1599 PLN
1999

Kiedy?

27.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 tygodnie

Cena

1599 PLN
1999

Kiedy?

18.12.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 tygodnie

Cena

1599 PLN
1999
szkolenie

Kurs spawania MAG 135

Sprawdź szkolenie

Metoda spawania MAG 135 jest jedną z najczęstszych jakie stosowane są w spawalnictwie. Kurs przygotuje Cię do zdobycia uprawnień.

Kiedy?

23.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 tygodnie

Cena

1699 PLN
2099

Kiedy?

11.12.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 tygodnie

Cena

1699 PLN
2099

Kiedy?

12.02.2024r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 tygodnie

Cena

1699 PLN
2099
szkolenie

Kurs spawania MMA 111

Sprawdź szkolenie

Kurs spawania metodą MMA 111 przygotuje uczestników do pracy na stanowisku spawacza. Szkolenie przekaże wiedzę niezbędną do zdania egzaminu.

Kiedy?

09.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 tygodnie

Cena

1699 PLN
2099

Kiedy?

06.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 tygodnie

Cena

1699 PLN
2099

Kiedy?

04.12.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 tygodnie

Cena

1699 PLN
2099
szkolenie

Kurs spawania PE

Sprawdź szkolenie

Kurs spawania PE ma na celu przekazać wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną niezbędną do zdania egzaminu oraz uzyskania uprawnień spawacza PE.

Kiedy?

17.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

1399 PLN
1699

Kiedy?

22.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

1399 PLN
1699

Kiedy?

19.12.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

1399 PLN
1699
szkolenie

Kurs spawania TIG 141

Sprawdź szkolenie

Kurs spawania metodą TIG 141 ma na celu przekazać niezbędną wiedzę dotyczącą spawania metodą TIG oraz przygotować kursantów do egzaminu.

Kiedy?

13.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 tygodnie

Cena

1699 PLN
2099

Kiedy?

08.01.2024r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 tygodnie

Cena

1699 PLN
2099

Kiedy?

11.03.2024r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 tygodnie

Cena

1699 PLN
2099

Na czym polega spawanie?

Spawanie polega m.in. na obróbce metali i tworzeniu konstrukcji metalowych. Jest to proces technologiczny, który jest niezbędny w wybranych gałęziach przemysłu.

Bezpieczne prowadzenie procesów spawalniczych jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki znajomości i przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, dyrektyw oraz norm.

Kwalifikacje spawacza 2023

Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać kwalifikacje spawacza w 2023?

Kwalifikacje spawacza w 2023 roku może otrzymać każda osoba pełnoletnia, która posiada co najmniej podstawowe wykształcenie oraz orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy jako spawacz. Podejść do egzaminu, może osoba, która spełnia powyższe warunki i odbyła specjalistyczny kurs.

Jak wygląda egzamin kwalifikacyjny na spawacza?

Egzamin przeprowadzany jest przez Jednostkę Certyfikującą, składa się z części praktycznej i teoretycznej. Pozytywny wynik egzaminu świadczy o podniesieniu posiadanych kwalifikacji i otrzymaniu świadectwa oraz książeczkę spawacza, a jeśli taką już posiada – odpowiedni wpis do książeczki.

Jak odnowić uprawnienia na spawacza?

W przypadku końca ważności uprawnień spawalniczych należy je odnowić – przedłużyć ich ważność o kolejne 3 bądź 2 lata. Przedłużenie uprawnień na kolejne 3 lata będzie możliwe po wykonaniu próbki spawania.

Przedłużenie o 2 lata jest możliwe jeśli przedstawi się dokumentację potwierdzającą umiejętność spawania (badania 2 spoin) zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1 (lub np. 9606-2) pkt. 9.3 b. Pozytywna ocena pozwoli na wystawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających przedłużenie ważności uprawnień.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.