Kursy konserwatora UDT 2023

9 szkoleń

Kursy konserwatora UDT przeznaczone są dla osób chcących zajmować się kontrolą oraz nadzorem urządzeń transportu bliskiego (UTB). Szkolenia przygotują kursantów m.in. do egzaminu przed komisją UDT.

Kursy konserwatora UDT 2023
szkolenie

Kurs konserwatora podestów ruchomych

Sprawdź szkolenie

Kurs konserwatora podestów ruchomych jest idealnym uzupełnieniem dla operatora tego typu urządzeń. To szkolenie przygotuje Cię do egzaminu UDT.

Kiedy?

09.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

06.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

04.12.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399
szkolenie

Kurs konserwatora suwnic

Sprawdź szkolenie

Kurs konserwatora suwnic jest idealnym uzupełnieniem dla operatorów tego typu urządzeń. Aby zostać konserwatorem należy uzyskać uprawnienia UDT.

Kiedy?

16.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

13.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

18.12.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399
szkolenie

Kurs konserwatora układnic magazynowych

Sprawdź szkolenie

Na szkoleniu konserwatora układnic magazynowych uczestnicy dowiedzą się m.in. jak w sposób prawidłowy przeprowadzić konserwację tego typu urządzeń.

Kiedy?

24.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

28.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

19.12.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399
szkolenie

Kurs konserwatora urządzeń dla osób niepełnosprawnych

Sprawdź szkolenie

Na kursie konserwatora urządzeń dla osób niepełnosprawnych kursanci nabędą wiedzę, która pozwoli zaliczyć egzamin UDT oraz wykonywać pracę konserwatora.

Kiedy?

24.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

28.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

19.12.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

1099 PLN
1399
szkolenie

Kurs konserwatora wciągników i wciągarek

Sprawdź szkolenie

Kurs konserwatora wciągników i wciągarek przygotuje Cię do pracy z tymi urządzeniami oraz do egzaminu przed komisją powołaną przez UDT.

Kiedy?

23.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

13.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

04.12.2023r.

Gdzie?

Online (przez internet)

Jak długo?

2 dni

Cena

1099 PLN
1399
szkolenie

Kurs konserwatora wózków widłowych

Sprawdź szkolenie

Kurs konserwatora wózków widłowych to idealne uzupełnienie dla operatorów tego typu urządzeń. To szkolenie przygotuje Cię do egzaminu UDT.

Kiedy?

30.10.2023r.

Gdzie?

Online (przez internet)

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

27.11.2023r.

Gdzie?

Online (przez internet)

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

18.12.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399
szkolenie

Kurs konserwatora żurawi HDS

Sprawdź szkolenie

Kurs konserwatora żurawia HDS uprawnia do konserwacji urządzeń kat. IIŻ – obejmującej żurawie przewoźne, przenośne, samojezdne oraz stacjonarne.

Kiedy?

16.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

20.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

11.12.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

1099 PLN
1399
szkolenie

Kurs konserwatora żurawi stacjonarnych

Sprawdź szkolenie

Kurs konserwatora żurawi stacjonarnych przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie konserwacji żurawi.

Kiedy?

24.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

28.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

19.12.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

1099 PLN
1399
szkolenie

Kurs konserwatora żurawi warsztatowych

Sprawdź szkolenie

Kurs konserwatora żurawia warsztatowego przeznaczony jest dla osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie konserwacji tego typu urządzeń.

Kiedy?

23.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

20.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kiedy?

11.12.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

1099 PLN
1399

Kursy konserwatora UDT 2023

Czym zajmuje się konserwator UDT?

Konserwatorzy UDT odpowiadają za sprawowanie kontroli nad prawidłowym użytkowaniem urządzeń, przeprowadzanie konserwacji urządzeń, prowadzenia dziennika konserwacji oraz przeprowadzania kontroli stanu technicznego pojazdu.

Jak zdobyć uprawnienia konserwatora UDT w 2023?

Uprawnienia dla konserwatorów wydaje Urząd Dozoru Technicznego po pozytywnie zaliczonym egzaminie przed powołaną komisją.

Jak długo ważne są uprawnienia konserwatora UDT?

Czas, na który wydawane są zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB) jest zależny od tego o jakie kwalifikacje konserwatora się staramy.

W przypadku konserwatorów podestów ruchomych, suwnic, wózków widłowych, żurawi (HDS), żurawi warsztatowych uprawnienia wydawane są na okres 5 lat.

Uprawnienia do konserwacji wciągników i wciągarek wydawane są na okres 10 lat.

Jak przedłużyć uprawnienia uprawnienia konserwatora UDT?

Należy złożyć odpowiedni wniosek, na co najmniej 3 miesiące przed końcem ważności aktualnie posiadanych uprawnień. Przedłużenie będzie możliwe jeśli osoba ubiegająca się o przedłużenie kwalifikacji wskaże we wniosku, że co najmniej 3 lata z ostatnich 5 lat przepracowała przy konserwacji urządzenia.

Jak wygląda egzamin na konserwatora UDT w 2023?

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna składa się z testu pisemnego, który zawiera 15 pytań zamkniętych. Udzielenie odpowiedzi na co najmniej 11 pytań powoduje zaliczenie egzaminu teoretycznego.

Do części drugiej – egzaminu praktycznego mogą podejść wyłącznie osoby, które zaliczyły pozytywnie egzamin teoretyczny. Egzamin praktyczny składa się z 6 zadań do wykonania/omówienia przy konkretnym urządzeniu transportu bliskiego (w zależności o jakie uprawnienia się staramy). Tą część egzaminu zalicza się po wykonaniu/omówieniu prawidłowo przynajmniej 5 zadań.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.