szkolenie

Kurs na dróżnika przejazdowego

Ostrów Wielkopolski, 17.04.2023r.

Szkolenie na dróżnika przejazdowego ma na celu przygotowanie do egzaminu przed komisją powołaną przez UTK, jak i samodzielnej pracy na stanowisku.

Zapisz się
Cena: 859 PLN
949
szkolenie

Kurs na dyżurnego ruchu

Ostrów Wielkopolski, 15.05.2023r.

Kurs dyżurnego ruchu składa się z ze stażu stanowiskowego, zajęć teoretycznych oraz zajęć próbnych, które realizowane są u pracodawcy.

Zapisz się
Cena: 2699 PLN
2999
szkolenie

Kurs kierownika pociągu gospodarczego i roboczego

Ostrów Wielkopolski, 03.04.2023r.

Kurs na kierownika pociągu gospodarczego i roboczego składa się z przygotowania zawodowego (u pracodawcy), części teoretycznej oraz zajęć próbnych.

Zapisz się
Cena: 1889 PLN
2099
szkolenie

Kurs na licencję maszynisty

Ostrów Wielkopolski, 24.04.2023r.

Kurs na maszynistę przekaże niezbędną wiedzę pozwalającą zdać egzamin przed komisją powołaną przez UTK oraz uzyskać licencję maszynisty.

Zapisz się
Cena: 3699 PLN
3999
szkolenie

Kurs na manewrowego

Ostrów Wielkopolski, 08.05.2023r.

Kurs manewrowego obejmuje zajęcia praktyczne, teoretyczne oraz zajęcia próbne, które odbywają się u przewoźnika.

Zapisz się
Cena: 1889 PLN
2099
szkolenie

Kurs na nastawniczego

Ostrów Wielkopolski, 17.04.2023r.

Kurs na nastawniczego polega na przygotowaniu kursantów do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Zapisz się
Cena: 2699 PLN
2999
szkolenie

Kurs na prowadzącego pojazdami kolejowymi na bocznicy

Ostrów Wielkopolski, 24.04.2023r.

Kurs ma na celu przekazać uczestnikom wiedzę oraz umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdów kolejowych wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej.

Zapisz się
Cena: 2069 PLN
2299
szkolenie

Kurs na prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne

Ostrów Wielkopolski, 03.04.2023r.

Kurs przygotowuje do pracy jako prowadzący pojazdy kolejowe specjalne, które nie są przeznaczone do samodzielnej jazdy po czynnych torach kolejowych.

Zapisz się
Cena: 2069 PLN
2299
szkolenie

Kurs na rewidenta taboru

Ostrów Wielkopolski, 24.04.2023r.

Kurs na rewidenta taboru ma na celu przekazać wiedzę i umiejętności pozwalające zdać egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego.

Zapisz się
Cena: 2519 PLN
2799
szkolenie

Kurs na toromistrza

Ostrów Wielkopolski, 17.04.2023r.

Kurs na toromistrza składa się z przygotowania zawodowego oraz części teoretycznej i zajęć próbnych (u pracodawcy) pod nadzorem osoby wyznaczonej.

Zapisz się
Cena: 2699 PLN
2999
szkolenie

Kurs na ustawiacza

Ostrów Wielkopolski, 17.04.2023r.

Kurs ustawiacza ma na celu przekazać wiedzę oraz odpowiednio przygotować do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez UTK.

Zapisz się
Cena: 1979 PLN
2199

Kursy kolejowe 2023

Czy szkolenia kolejowe są obowiązkowe w 2023?

Osoba zatrudniona na stanowisku kolejowym musi posiadać odpowiednie wykształcenie, odbyć przygotowanie zawodowe oraz pozytywnie zaliczyć egzamin kwalifikacyjny.

Kto przeprowadza egzaminy kolejowe 2023?

Egzaminy przeprowadza Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Egzaminy w każdym przypadku składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej i nadzorowany jest przez komisję powołaną przez Prezesa Urzędu Transport Kolejowego.

Jak wygląda przygotowanie zawodowe na kursach kolejowych w 2023?

Przygotowanie zawodowe składa się ze:

  • szkolenia teoretycznego - polegającego na zdobyciu wiedzy teoretycznej z danego obszaru, której znajomość jest niezbędna do pracy na danym stanowisku kolejowym. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się grupowo, indywidualnie bądź odbyć się na zasadzie samokształcenia;
  • stażu stanowiskowego - zapoznanie ze środowiskiem oraz stanowiskiem pracy, których znajomość jest niezbędna w celu samodzielnej pracy;
  • szkolenia praktycznego – praktyczne zdobywanie umiejętności i kompetencji związanych ze stanowiskiem, do którego osoba jest przyuczana, które odbywa się pod nadzorem osoby wyznaczonej. Osobą wyznaczoną musi być wykwalifikowany pracownik;
  • zajęć próbnych - samodzielne wykonywanie czynności zgodnych ze stanowiskiem, pod nadzorem osoby wyznaczonej.

Kto organizuje przygotowanie zawodowe dla pracowników kolejowych?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, przygotowanie zawodowe organizuje pracodawca.

Kim jest maszynista 2023?

Maszynistą jest osoba, która uprawniona jest do samodzielnego prowadzenia pojazdów kolejowych i pociągów na sieci kolejowej. Zostać maszynistą może osoba, która posiada licencję oraz świadectwo maszynisty.

Kiedy licencja i świadectwo na maszynistę nie są wymagane?

Licencji i świadectwa maszynisty nie musi posiadać osoba, która prowadzi pojazdy kolejowe na liniach wydzielonych, bocznicach i torze zamkniętym, na którym odbywa się normalny ruch pociągów.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.