Kursy pierwszej pomocy 2023

4 szkolenia

Na szkoleniach pierwszej pomocy uczestnicy dowiedzą się jak w prawidłowy sposób udzielić pomocy przedmedycznej osobom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Kursy organizowane są zarówno dla firm, jak i osób indywidualnych.

Kursy pierwszej pomocy 2023

Pierwsza pomoc

Statystycznie tylko w 15 na 100 przypadków zostaje udzielona pierwsza pomoc!

Wynika to z pojawiającego się stresu, strachu oraz niewiedzy. Udzielenie pierwszej pomocy jak najszybciej zwiększa szanse na przeżycie nawet do 60%, natomiast każda minuta zwłoki zmniejsza tę szansę o 10%!

Wychodzimy z pomocną ręką i oferujemy kursy pierwszej pomocy dla każdego. Szkolimy zarówno osoby indywidualne, jak i firmy. Odbycie szkolenia nie tylko zwiększy posiadane umiejętności, ale pozwoli zaktualizować wiedzę oraz zdobyć umiejętności praktyczne.

Czym jest pierwsza pomoc?

Pierwsza pomoc definiowana jest jako zespół czynności, które podejmowane są w celu ratowania życia bądź zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia. Zespół czynności wykonywany jest przez osobę, która znajduje się w miejscu zdarzenia.

Kursy pierwszej pomocy 2023

Czy warto odbyć kurs pierwszej pomocy w 2023?

Oczywiście, każdego z nas obowiązuje prawo, które nakazuje nam udzielenia pierwszej pomocy osobom, które tego wymagają. Zapisując się na kurs i uczestnicząc w szkoleniu zwiększamy prawdopodobieństwo udzielenia pierwszej pomocy w sposób jak najbardziej efektywny.

W każdym momencie może dojść do zdarzenia, którego będziemy świadkami i będzie to wymagało od nas udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jaki jest zakres kursów z pierwszej pomocy?

Zakres każdego szkolenia z pierwszej pomocy w 2023 roku obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładów, które przeprowadza ratownik medyczny.

W trakcie szkolenia odbywają się również ćwiczenia, w których można nabyć umiejętności praktyczne, ćwicząc na fantomach pod okiem prowadzącego.

Programy poszczególnych szkoleń z pierwszej pomocy znajdują się w ofertach przedstawionych na naszej stronie internetowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oferujemy również kursy z zakresu przedstawionego przez klienta.

Kto może przeprowadzać kursy z zakresu pierwszej pomocy?

Szkoleń z zakresu pierwszej pomocy może udzielać każda osoba, która posiada niezbędną wiedzę oraz umiejętności w tym zakresie!

Wyjątek stanowi przeprowadzenie szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) oraz zajęć w ramach kursu na prawo jazdy w ośrodkach szkolenia kursantów.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie z pierwszej pomocy?

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji. Dodatkowo jeśli chciałbyś wstąpić do policji bądź straży pożarnej, odbycie kursu daje Ci dodatkowe punkty, które są cenne podczas przeprowadzanej rekrutacji.

Jeśli jesteś osobą, która często podróżuje, zwiedza i czas spędza w górach, bądź nad morzem dzięki szkoleniu zwiększysz nie tylko swoje bezpieczeństwo ale również swoich bliskich.

Umiejętności udzielania pierwszej pomocy mogą przydać się w każdym momencie, zazwyczaj są to sytuację, których się nie spodziewamy, dlatego warto odbyć kurs, aby być przygotowanym w każdej chwili do pomocy.

Jakie rodzaje kursów pierwszej pomocy znajdziesz w naszej ofercie w 2023?

Szkolenie z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych

Szkolenia dla osób indywidualnych skierowane są dla każdej osoby, która chce nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Jeśli chcesz zapewnić poczucie bezpieczeństwa swoim pracownikom bądź współpracownikom, zapraszamy do udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy dla firm. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez ratownika medycznego i pozwoli czuć się bezpieczniej w miejscu pracy.

Umiejętności udzielania pierwszej pomocy na pewno przydają się pracownikom firm np. w razie konieczności udzielenia jej podczas wypadku w pracy.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów

Szkolenie z pierwszej pomocy dla opiekunów jest obowiązkowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r.

Po odbyciu szkolenia nie ma obowiązku jego odnawiania, jednak zaleca się aby nauczyciele bądź opiekunowie do takiego szkolenia podeszli co 2-3 lata, aby odświeżyć i zaktualizować wiedzę oraz odbyć ćwiczenia praktyczne.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przeznaczony jest dla osób, które chcą posiadać tytuł ratownika. Szkolenie łącznie trwa 66 godzin i zakończone jest egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej.

Należy pamiętać, iż Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy nadaje uprawnienia na określony czas, a dokładnie na 3 lata. Przed okresem upłynięcia terminu ważności obecnie posiadanych uprawnień podejść do kursu w celu recertyfikacji.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.