Kursy pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw wypadku przed przybyciem fachowej pomocy. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wchodzi w zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Celem szkolenia z zakresu pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.

Organizowane przez nasz szkolenia przeznaczone są dla każdej grupy zawodowej, a także osób indywidualnych chcących dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia są odpowiednio modyfikowane i dostosowane do danej grupy zawodowej i zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych

Przeznaczone do wszystkich osób które paraliżuje strach, boją się lub nie wiedzą jak należy zachować się w sytuacji wypadku.

Najbliższy termin:
25.06.2019r.
Ostrów Wielkopolski

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Szkolenie adresowane do wszystkich firm chcących przeszkolić swoich pracowników z zakresu pierwszej pomocy.

Najbliższy termin:
25.06.2019r.
Ostrów Wielkopolski

Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów

Szkolenie skierowane do nauczycieli oraz opiekunów, którzy na codzień mogą mieć styczność z sytuacją zagrożenia zdrowia lub życia swoich podopiecznych.

Najbliższy termin:
25.06.2019r.
Ostrów Wielkopolski

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP

Sierowany do pracowników służb bezpośrednio współpracujących z Pogotowiem Ratunkowym na miejscu wypadku - strażaków, ratowników Pogotowia Ratunkowego, TOPR oraz GOPR.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski

Co nas wyróżnia

ris
kuratorium
orly
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Zostaliśmy nagrodzeni w plebiscycie Orły Kształcenia 2018, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.