Kursy pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw wypadku przed przybyciem fachowej pomocy. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wchodzi w zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Celem szkolenia z zakresu pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.

Organizowane przez nasz szkolenia przeznaczone są dla każdej grupy zawodowej, a także osób indywidualnych chcących dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia są odpowiednio modyfikowane i dostosowane do danej grupy zawodowej i zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych

Przeznaczone do wszystkich osób które paraliżuje strach, boją się lub nie wiedzą jak należy zachować się w sytuacji wypadku.

Najbliższy termin:
23.05.2019r.
Ostrów Wielkopolski

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Szkolenie adresowane do wszystkich firm chcących przeszkolić swoich pracowników z zakresu pierwszej pomocy.

Najbliższy termin:
23.05.2019r.
Ostrów Wielkopolski

Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów

Szkolenie skierowane do nauczycieli oraz opiekunów, którzy na codzień mogą mieć styczność z sytuacją zagrożenia zdrowia lub życia swoich podopiecznych.

Najbliższy termin:
23.05.2019r.
Ostrów Wielkopolski

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP

Sierowany do pracowników służb bezpośrednio współpracujących z Pogotowiem Ratunkowym na miejscu wypadku - strażaków, ratowników Pogotowia Ratunkowego, TOPR oraz GOPR.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski