Świadectwa kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej to dokument niezbędny przy wykonywaniu zawodowego przewozu rzeczy lub osób w ramach kategorii prawa jazdy C, C+E lub D, D+E. Wydawany jest po zrealizowaniu szkolenia okresowego, kwalifikacji wstępnej, bądź kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Kursy na uzyskanie Świadectwa kwalifikacji zawodowej

Co jest potrzebne aby pracować jako kierowca zawodowy?

Poniżej znajduje się pełna lista dokumentów niezbędnych, aby legalnie wykonywać przewóz rzeczy lub osób w transporcie drogowym:

  • prawo jazdy kategorii C, C+E lub D, D+E,
  • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej,
  • orzeczenie z badań psychologicznych,
  • orzeczenie z badań lekarskich.

Złożenie kompletu powyższych dokumentów wraz z jedną fotografią do miejscowego Wydziału Komunikacji, skutkuje otrzymaniem wpisu kodu 95 w dokumencie prawa jazdy oraz daty potwierdzającej jego ważnośćw formacie 95,DD.MM.RR.

Gdzie się znajdujemy

Star sp. z o.o. Siedziba firmy
ul. Radłowska 40
63-400 Ostrów Wielkopolski
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Star sp. z o.o. Biuro we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 12
51-630 Wrocław
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl
mapa polski