Kursy ADR dla kierowców 2022

Szkolenia ADR przeznaczone są dla kierowców zawodowych pracujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Oferujemy kursy ADR podstawowe oraz kursy ADR specjalistyczne na cysterny.

Ostrów Wielkopolski - 14.07.2022r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

14 lipca, 2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena:

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 07.07.2022

Kurs ADR dla kierowców dotyczy:

Kierowców zawodowych, którzy starają się uzyskać uprawnienia ADR, oraz osoby, których uprawnienia wygasły.

Kierowców zawodowych, którzy posiadają i chcą przedłużyć uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowcy mogą to uczynić w ostatnim roku ważności dokumentów.

Wymagania

wiek

Minimalny wiek 21 lat

O uprawnienia ADR mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21 rok życia.

fotografia

Zdjęcie

Przed rozpoczęciem szkolenia kursant zobowiązany jest dołączyć fotografię do niezbędnych dokumentów.

ustawa

Obowiązki ustawowe

Wszyscy kursanci muszą spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

Cel kursu ADR

Przepisy określają obowiązek przeszkolenia kierowcy odnośnie ADR.

Kurs ADR dla kierowców ma za zadanie przygotowanie ich do pracy związanej z transportem materiałów niebezpiecznych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Kurs pozwala nabyć wszechstronną i kompleksową wiedzę, która zapewnia bezpieczeństwo oraz profesjonalizm w podejmowaniu działań zgodnie z obowiązującym prawem.

Opracowaliśmy program w oparciu o Międzynarodową Konwencję ADR oraz polskie prawo.

Kurs ADR przeprowadzony jest przez wykwalifikowanego specjalistę, dzięki któremu poszerzysz swoją wiedzę w zakresie teoretycznym, jak również praktycznym. Podczas szkolenia każdy kursant otrzymuje podręcznik.

Rodzaje kursów ADR

Przeznaczone są dla kierowców, którzy o uprawnienia ADR ubiegają się po raz pierwszy. Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 21 lat, posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E oraz spełniają wymagania Ustawy o ruchu drogowym i Ustawy o transporcie drogowym.

 • Kurs ADR podstawowy - przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w zakresie wszystkich klas
 • Kurs ADR specjalistyczny dla cystern – możliwość przystąpienia do szkolenia po ukończeniu szkolenia podstawowego ADR. Szkolenie obejmuje przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych w cysternach.
 • Kurs ADR specjalistyczny klasa 1 – możliwość przystąpienia do szkolenia po ukończeniu szkolenia podstawowego ADR. Szkolenie obejmuje przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe
 • Kurs ADR specjalistyczny klasa 7 – możliwość przystąpienia do szkolenia po ukończeniu szkolenia podstawowego ADR. Szkolenie obejmuje przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze.

Aby przystąpić do szkolenia specjalistycznego wymagane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia podstawowego.

97% zadowolonych klientów

Tylu naszych kursantów poleciłoby to szkolenie swoim znajomym*

*na podstawie ocen zbieranych od początku 2017 roku

Co zapewniamy?

Zajęcia teoretyczne – wykład

Trwające 3 dni zajęcia wykładowe, na których zostaną omówione przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym, pozwolą Ci się przygotować do zdania egzaminu TDT.

Egzamin TDT – omówienie

Podczas szkolenie wykładowca dokładnie omówi przebieg egzaminu państwowego organizowanego przez TDT, a my pomożemy Ci w wypełnieniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez Urząd.

Materiały dydaktyczne

W ramach szkolenia zostanie udostępniony podręcznik, który pomaga w przyswajaniu wiedzy oraz w lepszym przygotowaniu do egzaminu.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Program kursu

Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu TDT i uzyskania uprawnień dla kierowców do przewożenia towarów niebezpiecznych porusza następujące tematy:

Kurs ADR podstawowy

01Wymagania ogólne
 • Przepisy prawne
 • Podstawowe definicje
 • Kurs dla osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych
 • Umowa ADR – wyłączenia stosowania przepisów
02Rodzaje zagrożeń
 • Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
 • Nalepki i znaki – rozpoznawanie zagrożeń
 • Ochrona towarów niebezpiecznych
03Ochrona środowiska
 • Informacje o kontroli przewozu odpadów oraz ochronie środowiska
04Środki bezpieczeństwa i odpowiedzialność
 • Środki bezpieczeństwa dla różnych rodzajów zagrożeń – środki zapobiegawcze
 • Odpowiedzialność kierowcy w przewozie materiałów niebezpiecznych
05Wypadki
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Pierwsza pomoc
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Sprzęt ochronny oraz gaśniczy – poprawne użytkowanie
06Oznakowanie materiałów niebezpiecznych
 • Nalepki ostrzegawcze oraz tablice barwy pomarańczowej – poprawne oznakowanie podczas transportu
07Pojazd – wyposażenie i dokumentacja
 • Wyposażenie techniczne – przeznaczenie oraz sposób działania
 • Wyposażenia: ochronne, przeciwpożarowe
 • Dokument przewozowy – zasady sporządzania
 • wymagane dokumenty podczas przewozu materiałów niebezpiecznych
08Mocowanie ładunków
 • Ułożenie i manipulowanie ładunkiem
 • Załadunek i rozładunek
 • Zakazy podczas załadunku
 • Przewóz żywności – ograniczenia
 • Środki ostrożności
 • Zabezpieczanie i mocowanie ładunku
 • Obowiązujące normy i wymagania
09Przewóz kombinowany
 • Informacje o przewozie kombinowanym
10Przejazdy przez tunele
 • Postępowanie w przypadku zagrożeń
 • Ograniczenia
 • Zapobieganie wypadkom
 • Postępowanie kierowców podczas przejazdu przez tunel

Kurs specjalistyczny ADR – cysterny

01Pojazdy
 • Uwzględnienie przemieszczania się ładunku podczas transportu
 • Zachowanie się pojazdów na drodze
02Wymagania
 • Wymagania techniczne pojazdów
 • Budowa cystern – wyposażenie konstrukcyjne i obsługowe
 • Cysterny i ich kody
 • Rodzaje badań cystern i ich terminy
03Napełnianie i opróżnianie cystern
 • Wiadomości dotyczące systemów napełniania i opróżniania cystern
04Przepisy dotyczące używania pojazdów
 • Pojazd ADR – świadectwa dopuszczania pojazdu
 • Oznakowanie – tablice barwy pomarańczowej
 • Nalepki ostrzegawcze – poprawne umieszczanie
 • Znaki dopuszczenia

Kurs specjalistyczny ADR – klasa 1 (materiały wybuchowe)

01Zagrożenia
 • Stwarzane zagrożenia podczas transportu materiałów i przedmiotów wybuchowych
02Zakazy
 • Zakazy obejmujące wspólny załadunek różnych materiałów i przedmiotów klasy 1
03Wymagania dotyczące pojazdów
 • Przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów promieniotwórczych
 • Nalepki ostrzegawcze – poprawne umieszczanie
 • Tablice barwy pomarańczowej – poprawne oznakowanie
 • Dopuszczenie pojazdu ADR – świadectwo

Kurs specjalistyczny ADR – klasa 7 (materiały promieniotwórcze)

01Zagrożenia
 • Zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym
02Mocowanie ładunków
 • Wymagania związane z pakowaniem, ładowaniem, manipulowaniem oraz układaniem materiałów promieniotwórczych
03Przepisy szczególne
 • Umieszczanie tablic barwy pomarańczowej, prawidłowe oznakowanie nalepkami ostrzegawczymi dotyczące materiałów promieniotwórczych
04Środki bezpieczeństwa
 • Szczególne środki bezpieczeństwa, które należy podjąć w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym

Egzamin po kursie ADR dla kierowców

Po ukończenie kursu ADR następuje egzamin państwowy, który przeprowadza Urząd Marszałkowski, w formie testu pisemnego. Czas trwania oraz ilość pytań na egzaminie uzależniona jest od konkretnego szkolenia ADR:

 • kurs ADR podstawowy - 30 pytań, czas trwania 90 min,
 • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach - 18 pytań, czas trwania 60 min,
 • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - 15 pytań, czas trwania 45 min,
 • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - 15 pytań, czas trwania 45 min.

Przedłużanie uprawnień ADR

Kursy przedłużające uprawnienia przeznaczone są dla kierowców zawodowych, którzy posiadają już uprawnienia ADR do przewożenia materiałów niebezpiecznych, lecz w najbliższym czasie tracą one ważność.

Przedłużenia uprawnień ADR dokonuje się okresowo - co 5 lat

Obowiązkiem jest odbycie szkolenia podstawowego ADR dla wszystkich klas (w wymiarze 16 godzin lekcyjnych). Dodatkowo można przystąpić do szkoleń specjalistycznych:

 • kursu ADR na cysterny – w wymiarze 8 godzin lekcyjnych,
 • kursu ADR dla klasy 1 (materiały wybuchowe) – w wymiarze 5 godzin lekcyjnych,
 • kursu ADR dla klasy 7 (materiały promieniotwórcze) – w wymiarze 5 godzin lekcyjnych,

chcąc przedłużyć ważność swoich uprawnień ADR o kolejne 5 lat.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu zaświadczenie ADR potwierdza posiadanie uprawnień, które umożliwiają pracę w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i zagranicą.

nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

14.07.2022r.
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 07.07.2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

11.08.2022r.
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 04.08.2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

01.09.2022r.
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 25.08.2022

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

14 lipca, 2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

3 dni
cena

Cena:

599 PLN
519 PLN przy zapisie do 07.07.2022

Formularz zapisowy

Wybierz zakres szkolenia
Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.