Kurs HDS

Kurs HDS umożliwia uzyskanie bezterminowego zaświadczenia, poświadczającego uprawnienia w zakresie obsługi żurawi przeładunkowych HDS - Hydraulicznych Dźwigów Samochodowych.

Cena brutto
750 PLN
+ egzamin 152 PLN
Najbliższy termin:
13.12.2018r.
Ostrów Wielkopolski

Celem kursu HDS jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku operatora żurawia przeładunkowego. Ponadto kurs stanowi meretoryczne przygotowanie do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), dającego uprawnienia do obsługi żurawi przeładunkowych HDS.Dla kogo przeznaczony jest kurs HDS?

Kurs operatora żurawia przeładunkowego HDS przeznaczony jest dla każdego, kto pracuje już w transporcie drogowym i chce poszerzyć swoje uprawnienia o możliwość rozładunku transportowanego towaru. Posiadanie uprawnień pozwalających na obsługę żurawia przeładunkowego zwiększa szanse na zatrudnienie w firmie transportowej. Ponadto operator żurawia przeładunkowego może nie tylko przewózić towary, ale również wykonywać ich załadunek, bez konieczności korzystania z osób trzecich..

Minimalne wymagania:

Z uwagi na przepisy określające korzystanie z hydraulicznych dźwigów samochodowych (HDS) jakimi są żurawie przeładunkowe, do kursu mogą przystąpić tylko osoby które spełniają następujące kryteria:

 • mają ukończone 18 lat,
 • posiadają minimum podstawowe wykształcenie,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestniczenia w kursie.
szkolenie

Program szkolenia

Kurs HDS składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie szkolenia uczestnik poznaje prawidłową obsługę żurawia przeładunkowego HDS oraz przepisy z tym związane.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • informacje o dozorze technicznym,
 • wiadomości ogólne o dźwigach samochodowych,
 • budowa dźwigów samochodowych oraz zasada działania,
 • elementy i zespoły żurawi,
 • zagrożenia i bezpieczeństwo,
 • eksploatacja żurawi,
 • obsługa zawiesi,
 • obowiązki operatora żurawia,
 • zasady BHP.

Egzamin i certyfikat

Aby otrzymać świadectwo potwierdzające uprawnienia, uczestnik kursu musi zaliczyć egzamin końcowy. Egzamin składający się z częsci teoretycznej oraz praktycznej odbywa się przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Po zakończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne na drukach MEN, uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych (HDS).

Na życzenie świadectwo kwalifikacyjne możemy wydać również w języku angielskim oraz niemieckim.

program szkolenia

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski