Kurs HDS

Kurs HDS umożliwia uzyskanie bezterminowego zaświadczenia, poświadczającego uprawnienia w zakresie obsługi żurawi przeładunkowych HDS - Hydraulicznych Dźwigów Samochodowych.

Cena kursu HDS
750 PLN
+ egzamin 152 PLN

Najbliższy termin:
23.11.2017r.
Ostrów Wielkopolski

Celem kursu HDS jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku operatora żurawia przeładunkowego. Ponadto kurs stanowi meretoryczne przygotowanie do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), dającego uprawnienia do obsługi żurawi przeładunkowych HDS.Najbliższe terminy szkoleń

Wybierz najdogodniejszy dla siebie termin, a następnie kliknij przycisk Zapisz się
Jeśli nie odpowiada Ci żaden z poniższych terminów, skontaktuj się z nami.

Ostrów Wielkopolski
Kurs HDS23 listopada, 2017
Ostrów Wielkopolski
Kurs HDS14 grudnia, 2017
Ostrów Wielkopolski
Kurs HDS4 stycznia, 2018
Ostrów Wielkopolski
Kurs HDS24 stycznia, 2018

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Dla kogo przeznaczony jest kurs HDS?

Kurs operatora żurawia przeładunkowego HDS przeznaczony jest dla każdego, kto pracuje już w transporcie drogowym i chce poszerzyć swoje uprawnienia o możliwość rozładunku transportowanego towaru. Posiadanie uprawnień pozwalających na obsługę żurawia przeładunkowego zwiększa szanse na zatrudnienie w firmie transportowej. Ponadto operator żurawia przeładunkowego może nie tylko przewózić towary, ale również wykonywać ich załadunek, bez konieczności korzystania z osób trzecich..

Minimalne wymagania:

Z uwagi na przepisy określające korzystanie z hydraulicznych dźwigów samochodowych (HDS) jakimi są żurawie przeładunkowe, do kursu mogą przystąpić tylko osoby które spełniają następujące kryteria:

 • mają ukończone 18 lat,
 • posiadają minimum podstawowe wykształcenie,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestniczenia w kursie.
szkolenie

Program szkolenia

Kurs HDS składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie szkolenia uczestnik poznaje prawidłową obsługę żurawia przeładunkowego HDS oraz przepisy z tym związane.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • informacje o dozorze technicznym,
 • wiadomości ogólne o dźwigach samochodowych,
 • budowa dźwigów samochodowych oraz zasada działania,
 • elementy i zespoły żurawi,
 • zagrożenia i bezpieczeństwo,
 • eksploatacja żurawi,
 • obsługa zawiesi,
 • obowiązki operatora żurawia,
 • zasady BHP.

Egzamin i certyfikat

Aby otrzymać świadectwo potwierdzające uprawnienia, uczestnik kursu musi zaliczyć egzamin końcowy. Egzamin składający się z częsci teoretycznej oraz praktycznej odbywa się przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Po zakończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne na drukach MEN, uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych (HDS).

Na życzenie świadectwo kwalifikacyjne możemy wydać również w języku angielskim oraz niemieckim.

program szkolenia

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (Koszt 50 PLN)

Faktura

Akceptacja zasad

 • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na star.edu.pl/kontakt
 • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Star sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
 • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, Star sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie. Uczestnikowi przysługuje wtedy prawo do zwrotu pieniędzy lub uczestnictwa w następnym możliwym terminie.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji na szkolenie, w celach marketingowych oraz przekazywania do odpowiednich instytucji państwowych zgodnie z określonymi przepisami.

Gdzie się znajdujemy

Star sp. z o.o. Siedziba firmy
ul. Radłowska 40
63-400 Ostrów Wielkopolski
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Star sp. z o.o. Biuro we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 12
51-630 Wrocław
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl
mapa polski