Kurs HDS 2019

Kurs HDS umożliwia uzyskanie bezterminowego zaświadczenia, poświadczającego uprawnienia w zakresie obsługi żurawi przeładunkowych HDS - Hydraulicznych Dźwigów Samochodowych.

Celem kursu HDS jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku operatora żurawia przeładunkowego. Ponadto kurs stanowi meretoryczne przygotowanie do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), dającego uprawnienia do obsługi żurawi przeładunkowych HDS.

Dla kogo przeznaczony jest kurs HDS?

Kurs operatora żurawia przeładunkowego HDS przeznaczony jest dla każdego, kto pracuje już w transporcie drogowym i chce poszerzyć swoje uprawnienia o możliwość rozładunku transportowanego towaru. Posiadanie uprawnień pozwalających na obsługę żurawia przeładunkowego zwiększa szanse na zatrudnienie w firmie transportowej. Ponadto operator żurawia przeładunkowego może nie tylko przewózić towary, ale również wykonywać ich załadunek, bez konieczności korzystania z osób trzecich..

Minimalne wymagania:

Z uwagi na przepisy określające korzystanie z hydraulicznych dźwigów samochodowych (HDS) jakimi są żurawie przeładunkowe, do kursu mogą przystąpić tylko osoby które spełniają następujące kryteria:

 • mają ukończone 18 lat,
 • posiadają minimum podstawowe wykształcenie,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestniczenia w kursie.
szkolenie

Program szkolenia

Kurs HDS składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie szkolenia uczestnik poznaje prawidłową obsługę żurawia przeładunkowego HDS oraz przepisy z tym związane.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • informacje o dozorze technicznym,
 • wiadomości ogólne o dźwigach samochodowych,
 • budowa dźwigów samochodowych oraz zasada działania,
 • elementy i zespoły żurawi,
 • zagrożenia i bezpieczeństwo,
 • eksploatacja żurawi,
 • obsługa zawiesi,
 • obowiązki operatora żurawia,
 • zasady BHP.
program szkolenia

Egzamin i certyfikat

Aby otrzymać świadectwo potwierdzające uprawnienia, uczestnik kursu musi zaliczyć egzamin końcowy. Egzamin składający się z częsci teoretycznej oraz praktycznej odbywa się przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Po zakończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne na drukach MEN, uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych (HDS).

Na życzenie świadectwo kwalifikacyjne możemy wydać również w języku angielskim oraz niemieckim.

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

Lokalizacja Termin Cena
Ostrów Wielkopolski
4 listopada, 2019
709 PLN do 28.10.2019
789 PLN po 28.10.2019
Ostrów Wielkopolski
9 grudnia, 2019
709 PLN do 02.12.2019
789 PLN po 02.12.2019

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Cena szkolenia
do 28.10.2019
709 PLN
po 28.10.2019
789 PLN
Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os.
Najbliższe szkolenie
4 listopada, 2019
Ostrów Wielkopolski
Czas trwania: 3d
Zapis możliwy najpóźniej do 02.11.2019
(2 dni przed szkoleniem)
Wybierz inny termin

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

Co nas wyróżnia

ris
kuratorium
orly
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Zostaliśmy nagrodzeni w plebiscycie Orły Kształcenia 2018, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.