Kursy i szkolenia ADR - ustanowione z uwagi na obowiązującą umowę ADR z myślą o ochronie przewoźnika oraz środowiska naturalnego, ze względu na wysokie niebezpieczeństwo związane z transportem wszelkich towarów uznanych jako niebezpieczne. Wybierz interesujący Cię kurs ADR i zapoznaj się z cenami szkoleń.

ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja przyjęta przez Polskę w 1975 roku, określająca warunki postępowania w transporcie materiałów niebezpiecznych (wybuchowych, żrących, promieniotwórczych). Umowa dotyczy wszystkich osób oraz firm mających kontakt z takimi materiałami i jednocześnie nakłada na nich obowiązek odbycia odpowiedniego szkolenia ADR.

Nasze szkolenia dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w przewóz substancji niebezpiecznych, od kierowców oraz doradców po wszystkie inne osoby uczestniczące w operacjach transportu, np. magazynierów. Ilość firm wykorzystujących materiały niebezpieczne stale rośnie na rynku, dlatego ukończenie szkolenia ADR podnosi Twoje kwalifikacje zawodowe i daje Ci pewne zatrudnienie na rynku pracy.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.