Kursy i szkolenia ADR 2023

5 szkoleń

Kursy ADR dotyczą wszystkich osób, które są zaangażowane w przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR). Ukończenie tych szkoleń pozwoli podnieść kwalifikacje i zapewni pewne zatrudnienie w branży transportowej.

Kursy i szkolenia ADR 2023
szkolenie

Kurs doradcy ADR

Sprawdź szkolenie

Kurs na doradcę ADR DGSA / RID daje możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych na stanowisku osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo transportu.

Kiedy?

02.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji

Cena

3399 PLN

Kiedy?

23.10.2023r.

Gdzie?

Poznań

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji

Cena

2999 PLN
3399

Kiedy?

23.10.2023r.

Gdzie?

Warszawa

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji

Cena

2999 PLN
3399
szkolenie

Szkolenie ADR dla kierowców

Sprawdź szkolenie

Szkolenie ADR przeznaczone dla kierowców zawodowych pracujących przy transporcie materiałów niebiezpiecznych.

Kiedy?

12.10.2023r.

Gdzie?

Warszawa

Jak długo?

3 dni

Cena

519 PLN
599

Kiedy?

19.10.2023r.

Gdzie?

Radom

Jak długo?

3 dni

Cena

519 PLN
599

Kiedy?

26.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

519 PLN
599
szkolenie

Szkolenie na nalewaki NO TDT

Sprawdź szkolenie

Szkolenie na nalewaki NO TDT na uzyskanie bezterminowych uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego, które są potrzebne wszystkim pracownikom zatrudnionym do obsługi napełniania i opróżniania zbiorników cystern w transporcie drogowym oraz kolejowym.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

3 dni

Cena

879 PLN
szkolenie

Szkolenie monitorowanie przewozu towarów wrażliwych

Sprawdź szkolenie

SENT - monitorowanie przewozu towarów wrażliwych to kurs na temat obowiązków i przepisów dotyczących przewozu towarów objętych monitorowaniem SENT.

Kiedy?

09.10.2023r.

Gdzie?

Online (przez internet)

Jak długo?

1 dzień

Cena

689 PLN
849

Kiedy?

20.11.2023r.

Gdzie?

Online (przez internet)

Jak długo?

1 dzień

Cena

689 PLN
849
szkolenie

Szkolenie stanowiskowe ADR

Sprawdź szkolenie

Szkolenie stanowiskowe ADR przeznaczone dla osób uczestniczących w procesie przewozu materiałów niebezpiecznych, na przykład podczas ich magazynowania.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

1 dzień

Cena

499 PLN

Kursy i szkolenia ADR 2023

W jakim celu powstały szkolenia ADR?

Kursy i szkolenia ADR 2023 - ustanowione z uwagi na obowiązującą umowę ADR z myślą o ochronie przewoźnika oraz środowiska naturalnego, ze względu na wysokie niebezpieczeństwo związane z transportem wszelkich towarów uznanych jako niebezpieczne.

Wybierz interesujący Cię kurs ADR i zapoznaj się z cenami szkoleń.

Czym jest ADR?

ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja przyjęta przez Polskę w 1975 roku, określająca warunki postępowania w transporcie materiałów niebezpiecznych (wybuchowych, żrących, promieniotwórczych).

Umowa dotyczy wszystkich osób oraz firm mających kontakt z takimi materiałami i jednocześnie nakłada na nich obowiązek odbycia odpowiedniego szkolenia ADR.

Jakie występują klasy zagrożeń ADR?

Materiały niebezpieczne (ADR) zostały podzielone na 13 klas, zgodnie z konwencją:

 • Klasa 1 - materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,
 • Klasa 2 - gazy,
 • Klasa 3 - materiały zapalne ciekłe,
 • Klasa 4.1 - materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe,
 • Klasa 4.2 - materiały podatne na samozapalenie,
 • Klasa 4.2 - materiały podatne na samozapalenie,
 • Klasa 5.1 - materiały utleniające,
 • Klasa 5.2 - nadtlenki organiczne,
 • Klasa 6.1 - materiały trujące,
 • Klasa 6.2 - materiały zakaźne,
 • Klasa 7 - materiały promieniotwórcze,
 • Klasa 8 - materiały żrące,
 • Klasa 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Jakie szkolenia ADR w 2023 oferujemy?

Nasze szkolenia dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w przewóz substancji niebezpiecznych, od kierowców oraz doradców po wszystkie inne osoby uczestniczące w operacjach transportu, np. magazynierów.

Ilość firm wykorzystujących materiały niebezpieczne stale rośnie na rynku, dlatego ukończenie szkolenia ADR podnosi Twoje kwalifikacje zawodowe i daje Ci pewne zatrudnienie na rynku pracy.

Kurs Doradcy ADR/RID

Każda firma, która transportuje towary niebezpieczne musi zatrudnić Doradcę ADR, który będzie odpowiedzialny za nadzór i kontrolę poprawności przewozów. W przypadku transportu drogowego należy posiadać uprawnienia Doradcy ADR, natomiast w przypadku transportu kolejowego – uprawnienia Doradcy RID.

Szkolenie stanowiskowe ADR

Szkolenie stanowiskowe ADR muszą odbyć pracownicy, którzy pracują z materiałami niebezpiecznymi. Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie ze specyfiką danej firmy i materiałów, którymi się zajmuje.

Szkolenie na nalewaki NO TDT

Szkolenie na nalewaki NO TDT przeznaczone dla kierowców, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje oraz osób obsługujących stanowiska rozlewni w firmach produkujących/odbierających materiały niebezpieczne.

Szkolenie ADR dla kierowców

Do szkolenia ADR dla kierowców muszą podejść kierowcy zawodowi, którzy na co dzień zajmują się przewozem materiałów niebezpiecznych, w zależności od rodzaju materiałów należy odbyć szkolenie i zdobyć odpowiednie uprawnienia.

Szkolenie SENT z monitorowania przewozów towarów wrażliwych

Szkolenie SENT z monitorowania przewozów towarów wrażliwych przeznaczone jest dla firm, które zajmują się transportem towarów wrażliwych ujętych w ustawie.

Egzaminy ADR

W przypadku uzyskania uprawnień Doradcy ADR/RID po ukończonym szkoleniu należy podejść do egzaminu, który organizuje TDT.

Uprawnienia dla kierowców można uzyskać po odbyciu szkolenia i podejściu do egzaminu przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego.

Dokumenty uprawniające do napełniania i opróżniania Nalewaków NO TDT można uzyskać pozytywnie zdając egzamin przed komisją powołaną z TDT.

Najczęściej zadawane pytania

Jak uzyskać uprawnienia ADR dla kierowców?

Zdobyć uprawnienia ADR można biorąc udział w kursie ADR dla kierowców oraz zdając egzamin organizowany przez Urząd Marszałkowski. Dodatkowo należy spełniać następujące warunki: ukończyć 21 lat, posiadać prawo jazdy kat. C oraz posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej (kod 95).

Jak długo należy czekać na zaświadczenie ADR dla kierowców?

Zaświadczenie ADR zostanie wydane do 7 dni po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie przed komisją powołaną przez Urząd Marszałkowski.

Jakie materiały zalicza się do niebezpiecznych?

Do materiałów niebezpiecznych zalicza się wszystkie substancje, które mogę zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz zwierząt, a także zaszkodzić środowisku naturalnemu.

Ile zarabia doradca ADR?

Średnie zarobki w Polsce na stanowisku doradcy ADR DGSA to ok. 3700zł netto miesięcznie. W zależności od doświadczenia doradcy oraz wielkości firmy w jakiej jest zatrudniony, zarobki mogą zwiększyć się i sięgać nawet 8000zł i więcej.

Czy kurs ADR kończy się egzaminem?

Tak, po ukończeniu kursu następuje egzamin organizowany przez Urząd Marszałkowski. Jest on w formie testu pisemnego i składa się z 30 pytań (ADR podstawowy).

Co to jest SENT?

SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru Transportu to teleinformatyczny system monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Został on utworzony przez KAS (Krajową Administrację Skarbową) i ma on na celu monitorować przewóz i obrót towarów jak np. paliwo, czy tytoniu.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.