Kursy i szkolenia ADR

Kursy i szkolenia ADR - ustanowione z uwagi na obowiązującą umowę ADR z myślą o ochronie przewoźnika oraz środowiska naturalnego, ze względu na wysokie niebezpieczeństwo związane z transportem wszelkich towarów uznanych jako niebezpieczne. Wybierz interesujący Cię kurs ADR i zapoznaj się z cenami szkoleń.

Dostępne kursy i szkolenia ADR

adr logo

ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja przyjęta przez Polskę w 1975 roku, określająca warunki postępowania w transporcie materiałów niebezpiecznych (wybuchowych, żrących, promieniotwórczych). Umowa dotyczy wszystkich osób oraz firm mających kontakt z takimi materiałami i jednocześnie nakłada na nich obowiązek odbycia odpowiedniego szkolenia ADR.

Nasze szkolenia dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w przewóz substancji niebezpiecznych, od kierowców oraz doradców po wszystkie inne osoby uczestniczące w operacjach transportu, np. magazynierów. Ilość firm wykorzystujących materiały niebezpieczne stale rośnie na rynku, dlatego ukończenie szkolenia ADR podnosi Twoje kwalifikacje zawodowe i daje Ci pewne zatrudnienie na rynku pracy.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski