Kategoria:

Kursy i szkolenia ADR 2020

4 szkolenia

Kursy i szkolenia ADR - ustanowione z uwagi na obowiązującą umowę ADR z myślą o ochronie przewoźnika oraz środowiska naturalnego, ze względu na wysokie niebezpieczeństwo związane z transportem wszelkich towarów uznanych jako niebezpieczne. Wybierz interesujący Cię kurs ADR i zapoznaj się z cenami szkoleń.

ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja przyjęta przez Polskę w 1975 roku, określająca warunki postępowania w transporcie materiałów niebezpiecznych (wybuchowych, żrących, promieniotwórczych). Umowa dotyczy wszystkich osób oraz firm mających kontakt z takimi materiałami i jednocześnie nakłada na nich obowiązek odbycia odpowiedniego szkolenia ADR.

Nasze szkolenia dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w przewóz substancji niebezpiecznych, od kierowców oraz doradców po wszystkie inne osoby uczestniczące w operacjach transportu, np. magazynierów. Ilość firm wykorzystujących materiały niebezpieczne stale rośnie na rynku, dlatego ukończenie szkolenia ADR podnosi Twoje kwalifikacje zawodowe i daje Ci pewne zatrudnienie na rynku pracy.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

Co nas wyróżnia

ris
kuratorium
orly
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Zostaliśmy nagrodzeni w plebiscycie Orły Kształcenia 2018, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.