Szkolenie dla producentów drobiu 2020

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, wprowadzamy możliwość realizacji szkoleń przez Internet. Bez wychodzenia z domu.

Szkolenia w formie stacjonarnej będą dostępne wkrótce.

Szkolenie realizowane przez Internet. Bez wychodzenia z domu.

Szkolenie dla hodowców kurcząt brojlerów jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli oraz opiekunów kurników, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. Szkolenie nadaje kwalifikacje w ramach ochrony zwierząt chowanych lub utrzymywanych z przeznaczeniem hodowlanym.

Celem szkolenia dla hodowców kurcząt brojlerów jest podwyższenie dobrostanu zwierząt w intensywnej hodowli kurcząt, utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Szkolenie nadaje kwalifikacje do prowadzenia oraz opieki nad kurnikami, przekazuje wiedzę zgodną ze standardami ochrony zwierząt hodowlanych.

szkolenie
Szkolenie dla producentów drobiu prowadzi doświadczony lekarz weterynarii

Wymogi wobec kurników

Podczas szkolenia dla hodowców kurcząt brojlerów omawiane sa nastepujące wymogi stosowane wobec gospodarstw zajmujących się produkcją drobiu:

Sposób w jaki urządzenia do pojenia powinny być ustawiane i utrzymywane.

Dostęp do paszy oraz odstępy czasu w jakich kurczęta powinny być karmione oraz maksymalny czas jaki kurczęta mogą być pozbawione paszy przed wykonaniem uboju.

Dostęp kurcząt do ściółki oraz jej parametry typu wilgotność.

Wentylacja, unikanie jej przegrzewania raz sposoby usunięcia nadmiaru wilgoci.

Minimalizowanie poziomu dzwięku wentylatorów, maszyn do karmienia lub innego wyposażenia umieszczonego, obsługiwanego i utrzymywanego w kurnikach.

Intensywność oświetlenia, czasowe ograniczenie poziomu oświetlenia które w razie konieczności może zostać dopuszczone w wyniku zalecenia lekarza weterynarii.

Kontrole kurcząt. Na co należy zwrócić szczególną uwagę w razie wystąpienia symptomów wskazujących obniżony poziom dobrostanu lub zdrowia zwierząt.

Czyszczenie budynków, wyposażenia oraz przyrządów, które mają kontakt z kurczętami.

Wyższe zagęszczenie hodowli

Stosowanie wyższego zagęszczenie hodowli niż 33 kg/m2 jest jednym z tematów poruszanych w trakcie szkolenia dla producentów drobiu. Właściciel kurnika zobowiązany jest do poinformowania o zamiarze zmiany zagęszczenia odpowiednie organy przy zachowaniu wymaganych terminów.

Szkolenie dla hodowców kurcząt brojlerów omawia zawartość dokumentacji, jaką właściciel kurnika bądź jego opiekun musi przechowywać. Jest to m.in. plan kurnika, informacje o systemie wentylacji, systemach karmienia i pojenia, typach podłogi i ściółki.

Właściciel lub opiekun kurnika na szkoleniu dla producentów drobiu uzyskuje wiedzę na temat wymaganego wyposażenia kurnika w systemy wentylacji oraz ogrzewania i schładzania, które są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały odpowieni poziom koncentracji amoniaku, średniej wilgotności oraz odpowiednią temperaturę wewnętrzną.

program szkolenia

Program szkolenia
dla hodowców kurcząt brojlerów

Szkolenie dla hodowców kurcząt brojlerów obejmuje między innymi:

  1. omówienie wymogów mających zastosowanie do hodowców i opiekunów,
  2. przedstawienie wymagań dotyczących stosowania wyższego zagęszczenia hodowli,
  3. fizjologię zwierząt, zwłaszcza ich potrzeby w zakresie pojenia i karmienia, zachowanie zwierząt i pojęcie stresu,
  4. praktyczne aspekty delikatnego obchodzenia się z kurczętami podczas wyłapywania, załadunku i transportu,
  5. opiekę nad kurczętami w nagłych przypadkach, procedury uśmiercania i uboju w nagłych przypadkach,
  6. zapobiegawcze środki bezpieczeństwa biologicznego.

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

Lokalizacja Termin Cena
Online (przez internet)
25 kwietnia, 2020
359 PLN do 18.04.2020
399 PLN po 18.04.2020
Ostrów Wielkopolski
15 maja, 2020
359 PLN do 08.05.2020
399 PLN po 08.05.2020

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Cena szkolenia
do 18.04.2020
359 PLN
po 18.04.2020
399 PLN
Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os.
Najbliższe szkolenie
25 kwietnia, 2020
Online (przez internet)
Czas trwania: 1d
Zapis możliwy najpóźniej do 23.04.2020
(2 dni przed szkoleniem)
Wybierz inny termin

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.