Szkolenie dla producentów drobiu

Szkolenie dla hodowców kurcząt brojlerów jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli oraz opiekunów kurników, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. Szkolenie nadaje kwalifikacje w ramach ochrony zwierząt chowanych lub utrzymywanych z przeznaczeniem hodowlanym.

Koszt szkolenia
350 PLN

Najbliższy termin:
02.12.2017r.
Ostrów Wielkopolski

Celem szkolenia dla hodowców kurcząt brojlerów jest podwyższenie dobrostanu zwierząt w intensywnej hodowli kurcząt, utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Szkolenie nadaje kwalifikacje do prowadzenia oraz opieki nad kurnikami, przekazuje wiedzę zgodną ze standardami ochrony zwierząt hodowlanych.

czas trwania

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na jeden dzień

Istnieje możliwość zapewnienia noclegu na noc poprzedzającą szkolenieNajbliższe terminy szkoleń

Wybierz najdogodniejszy dla siebie termin, a następnie kliknij przycisk Zapisz się
Jeśli nie odpowiada Ci żaden z poniższych terminów, skontaktuj się z nami.

Ostrów Wielkopolski
Szkolenie dla hodowców drobiu2 grudnia, 2017
Wrocław
Szkolenie dla hodowców drobiu23 grudnia, 2017
Ostrów Wielkopolski
Szkolenie dla hodowców drobiu6 stycznia, 2018

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

szkolenie
Szkolenie dla producentów drobiu prowadzi doświadczony lekarz weterynarii

Wymogi wobec kurników

Podczas szkolenia dla hodowców kurcząt brojlerów omawiane sa nastepujące wymogi stosowane wobec gospodarstw zajmujących się produkcją drobiu:

Sposób w jaki urządzenia do pojenia powinny być ustawiane i utrzymywane.

Dostęp do paszy oraz odstępy czasu w jakich kurczęta powinny być karmione oraz maksymalny czas jaki kurczęta mogą być pozbawione paszy przed wykonaniem uboju.

Dostęp kurcząt do ściółki oraz jej parametry typu wilgotność.

Wentylacja, unikanie jej przegrzewania raz sposoby usunięcia nadmiaru wilgoci.

Minimalizowanie poziomu dzwięku wentylatorów, maszyn do karmienia lub innego wyposażenia umieszczonego, obsługiwanego i utrzymywanego w kurnikach.

Intensywność oświetlenia, czasowe ograniczenie poziomu oświetlenia które w razie konieczności może zostać dopuszczone w wyniku zalecenia lekarza weterynarii.

Kontrole kurcząt. Na co należy zwrócić szczególną uwagę w razie wystąpienia symptomów wskazujących obniżony poziom dobrostanu lub zdrowia zwierząt.

Czyszczenie budynków, wyposażenia oraz przyrządów, które mają kontakt z kurczętami.

Wyższe zagęszczenie hodowli

Stosowanie wyższego zagęszczenie hodowli niż 33 kg/m2 jest jednym z tematów poruszanych w trakcie szkolenia dla producentów drobiu. Właściciel kurnika zobowiązany jest do poinformowania o zamiarze zmiany zagęszczenia odpowiednie organy przy zachowaniu wymaganych terminów.

Szkolenie dla hodowców kurcząt brojlerów omawia zawartość dokumentacji, jaką właściciel kurnika bądź jego opiekun musi przechowywać. Jest to m.in. plan kurnika, informacje o systemie wentylacji, systemach karmienia i pojenia, typach podłogi i ściółki.

Właściciel lub opiekun kurnika na szkoleniu dla producentów drobiu uzyskuje wiedzę na temat wymaganego wyposażenia kurnika w systemy wentylacji oraz ogrzewania i schładzania, które są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały odpowieni poziom koncentracji amoniaku, średniej wilgotności oraz odpowiednią temperaturę wewnętrzną.

program szkolenia

Program szkolenia
dla hodowców kurcząt brojlerów

Szkolenie dla hodowców kurcząt brojlerów obejmuje między innymi:

  1. omówienie wymogów mających zastosowanie do hodowców i opiekunów,
  2. przedstawienie wymagań dotyczących stosowania wyższego zagęszczenia hodowli,
  3. fizjologię zwierząt, zwłaszcza ich potrzeby w zakresie pojenia i karmienia, zachowanie zwierząt i pojęcie stresu,
  4. praktyczne aspekty delikatnego obchodzenia się z kurczętami podczas wyłapywania, załadunku i transportu,
  5. opiekę nad kurczętami w nagłych przypadkach, procedury uśmiercania i uboju w nagłych przypadkach,
  6. zapobiegawcze środki bezpieczeństwa biologicznego.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (Koszt 50 PLN)

Faktura

Akceptacja zasad

  • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na star.edu.pl/kontakt
  • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Star sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
  • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, Star sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie. Uczestnikowi przysługuje wtedy prawo do zwrotu pieniędzy lub uczestnictwa w następnym możliwym terminie.
  • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji na szkolenie, w celach marketingowych oraz przekazywania do odpowiednich instytucji państwowych zgodnie z określonymi przepisami.

Gdzie się znajdujemy

Star sp. z o.o. Siedziba firmy
ul. Radłowska 40
63-400 Ostrów Wielkopolski
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Star sp. z o.o. Biuro we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 12
51-630 Wrocław
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl
mapa polski