Szkolenie dla producentów drobiu 2020

Szkolenie dla hodowców kurcząt brojlerów jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli oraz opiekunów kurników, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. Szkolenie nadaje kwalifikacje w ramach ochrony zwierząt chowanych lub utrzymywanych z przeznaczeniem hodowlanym.

Celem szkolenia dla hodowców kurcząt brojlerów jest podwyższenie dobrostanu zwierząt w intensywnej hodowli kurcząt, utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Szkolenie nadaje kwalifikacje do prowadzenia oraz opieki nad kurnikami, przekazuje wiedzę zgodną ze standardami ochrony zwierząt hodowlanych.

Możliwość zapewnienia noclegu podczas szkolenia

szkolenie
Szkolenie dla producentów drobiu prowadzi doświadczony lekarz weterynarii

Wymogi wobec kurników

Podczas szkolenia dla hodowców kurcząt brojlerów omawiane sa nastepujące wymogi stosowane wobec gospodarstw zajmujących się produkcją drobiu:

Sposób w jaki urządzenia do pojenia powinny być ustawiane i utrzymywane.

Dostęp do paszy oraz odstępy czasu w jakich kurczęta powinny być karmione oraz maksymalny czas jaki kurczęta mogą być pozbawione paszy przed wykonaniem uboju.

Dostęp kurcząt do ściółki oraz jej parametry typu wilgotność.

Wentylacja, unikanie jej przegrzewania raz sposoby usunięcia nadmiaru wilgoci.

Minimalizowanie poziomu dzwięku wentylatorów, maszyn do karmienia lub innego wyposażenia umieszczonego, obsługiwanego i utrzymywanego w kurnikach.

Intensywność oświetlenia, czasowe ograniczenie poziomu oświetlenia które w razie konieczności może zostać dopuszczone w wyniku zalecenia lekarza weterynarii.

Kontrole kurcząt. Na co należy zwrócić szczególną uwagę w razie wystąpienia symptomów wskazujących obniżony poziom dobrostanu lub zdrowia zwierząt.

Czyszczenie budynków, wyposażenia oraz przyrządów, które mają kontakt z kurczętami.

Wyższe zagęszczenie hodowli

Stosowanie wyższego zagęszczenie hodowli niż 33 kg/m2 jest jednym z tematów poruszanych w trakcie szkolenia dla producentów drobiu. Właściciel kurnika zobowiązany jest do poinformowania o zamiarze zmiany zagęszczenia odpowiednie organy przy zachowaniu wymaganych terminów.

Szkolenie dla hodowców kurcząt brojlerów omawia zawartość dokumentacji, jaką właściciel kurnika bądź jego opiekun musi przechowywać. Jest to m.in. plan kurnika, informacje o systemie wentylacji, systemach karmienia i pojenia, typach podłogi i ściółki.

Właściciel lub opiekun kurnika na szkoleniu dla producentów drobiu uzyskuje wiedzę na temat wymaganego wyposażenia kurnika w systemy wentylacji oraz ogrzewania i schładzania, które są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały odpowieni poziom koncentracji amoniaku, średniej wilgotności oraz odpowiednią temperaturę wewnętrzną.

program szkolenia

Program szkolenia
dla hodowców kurcząt brojlerów

Szkolenie dla hodowców kurcząt brojlerów obejmuje między innymi:

  1. omówienie wymogów mających zastosowanie do hodowców i opiekunów,
  2. przedstawienie wymagań dotyczących stosowania wyższego zagęszczenia hodowli,
  3. fizjologię zwierząt, zwłaszcza ich potrzeby w zakresie pojenia i karmienia, zachowanie zwierząt i pojęcie stresu,
  4. praktyczne aspekty delikatnego obchodzenia się z kurczętami podczas wyłapywania, załadunku i transportu,
  5. opiekę nad kurczętami w nagłych przypadkach, procedury uśmiercania i uboju w nagłych przypadkach,
  6. zapobiegawcze środki bezpieczeństwa biologicznego.
Cena szkolenia
do 03.03.2020
359 PLN
po 03.03.2020
399 PLN
Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os.
Najbliższe szkolenie
10 marca, 2020
Ostrów Wielkopolski
Czas trwania: 1d
Zapis możliwy najpóźniej do 08.03.2020
(2 dni przed szkoleniem)

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

Co nas wyróżnia

ris
kuratorium
orly
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Zostaliśmy nagrodzeni w plebiscycie Orły Kształcenia 2018, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.