Szkolenie dla producentów drobiu

Szkolenie dla hodowców kurcząt brojlerów jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli oraz opiekunów kurników, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. Szkolenie nadaje kwalifikacje w ramach ochrony zwierząt chowanych lub utrzymywanych z przeznaczeniem hodowlanym.

Cena brutto
350 PLN
Najbliższy termin:
20.11.2018r.
Ostrów Wielkopolski

Celem szkolenia dla hodowców kurcząt brojlerów jest podwyższenie dobrostanu zwierząt w intensywnej hodowli kurcząt, utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Szkolenie nadaje kwalifikacje do prowadzenia oraz opieki nad kurnikami, przekazuje wiedzę zgodną ze standardami ochrony zwierząt hodowlanych.

czas trwania

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na jeden dzień

Istnieje możliwość zapewnienia noclegu na noc poprzedzającą szkolenieNajbliższe terminy szkoleń

Wybierz najdogodniejszy dla siebie termin, a następnie kliknij przycisk Zapisz się
Jeśli nie odpowiada Ci żaden z poniższych terminów, skontaktuj się z nami.

Ostrów Wielkopolski
Szkolenie dla hodowców drobiu20 listopada, 2018
Ostrów Wielkopolski
Szkolenie dla hodowców drobiu3 stycznia, 2019

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

szkolenie
Szkolenie dla producentów drobiu prowadzi doświadczony lekarz weterynarii

Wymogi wobec kurników

Podczas szkolenia dla hodowców kurcząt brojlerów omawiane sa nastepujące wymogi stosowane wobec gospodarstw zajmujących się produkcją drobiu:

Sposób w jaki urządzenia do pojenia powinny być ustawiane i utrzymywane.

Dostęp do paszy oraz odstępy czasu w jakich kurczęta powinny być karmione oraz maksymalny czas jaki kurczęta mogą być pozbawione paszy przed wykonaniem uboju.

Dostęp kurcząt do ściółki oraz jej parametry typu wilgotność.

Wentylacja, unikanie jej przegrzewania raz sposoby usunięcia nadmiaru wilgoci.

Minimalizowanie poziomu dzwięku wentylatorów, maszyn do karmienia lub innego wyposażenia umieszczonego, obsługiwanego i utrzymywanego w kurnikach.

Intensywność oświetlenia, czasowe ograniczenie poziomu oświetlenia które w razie konieczności może zostać dopuszczone w wyniku zalecenia lekarza weterynarii.

Kontrole kurcząt. Na co należy zwrócić szczególną uwagę w razie wystąpienia symptomów wskazujących obniżony poziom dobrostanu lub zdrowia zwierząt.

Czyszczenie budynków, wyposażenia oraz przyrządów, które mają kontakt z kurczętami.

Wyższe zagęszczenie hodowli

Stosowanie wyższego zagęszczenie hodowli niż 33 kg/m2 jest jednym z tematów poruszanych w trakcie szkolenia dla producentów drobiu. Właściciel kurnika zobowiązany jest do poinformowania o zamiarze zmiany zagęszczenia odpowiednie organy przy zachowaniu wymaganych terminów.

Szkolenie dla hodowców kurcząt brojlerów omawia zawartość dokumentacji, jaką właściciel kurnika bądź jego opiekun musi przechowywać. Jest to m.in. plan kurnika, informacje o systemie wentylacji, systemach karmienia i pojenia, typach podłogi i ściółki.

Właściciel lub opiekun kurnika na szkoleniu dla producentów drobiu uzyskuje wiedzę na temat wymaganego wyposażenia kurnika w systemy wentylacji oraz ogrzewania i schładzania, które są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały odpowieni poziom koncentracji amoniaku, średniej wilgotności oraz odpowiednią temperaturę wewnętrzną.

program szkolenia

Program szkolenia
dla hodowców kurcząt brojlerów

Szkolenie dla hodowców kurcząt brojlerów obejmuje między innymi:

  1. omówienie wymogów mających zastosowanie do hodowców i opiekunów,
  2. przedstawienie wymagań dotyczących stosowania wyższego zagęszczenia hodowli,
  3. fizjologię zwierząt, zwłaszcza ich potrzeby w zakresie pojenia i karmienia, zachowanie zwierząt i pojęcie stresu,
  4. praktyczne aspekty delikatnego obchodzenia się z kurczętami podczas wyłapywania, załadunku i transportu,
  5. opiekę nad kurczętami w nagłych przypadkach, procedury uśmiercania i uboju w nagłych przypadkach,
  6. zapobiegawcze środki bezpieczeństwa biologicznego.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski