Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP 2022

Celem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) jest przygotowanie ratowników do realizacji zadań z zakresu pierwszej pomocy w czasie akcji ratowniczej. Kurs kierowany jest do służb współpracujących z Pogotowiem Ratunkowym.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

66h
cena

Cena:

799 PLN

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP

Jaki jest cel kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych.

Dzięki szkoleniu ratownicy będą mogli udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowym celem kształcenia są utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Jak przebiega kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Po zakończonym szkoleniu następuje egzamin, do którego przystąpić może osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 • Odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu.
 • Posiada zaświadczenie, które utraciło ważność, oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej ustawą, lub pełni w nich służb, lub jest ich członkiem.
 • Uczestnik, który odbył kurs i zdał egzamin z wynikiem pozytywnym z zakresu wiedzy i umiejętności objętej programem szkolenia otrzymuje od kierownika podmiotu prowadzącego kurs zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskuje tytuł ratownika.

Dla kogo przeznaczony jest kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które są zatrudnione bądź będące członkami organizacji wymienionych w art. 15 Ustawy dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Są to:

 • Policjanci,
 • Straż Graniczna,
 • Żołnierze,
 • Ratownicy GOPR, WOPR, TOPR,
 • Strażacy PSP, OSP.

Dlaczego warto odbyć kurs KPP?

Uczestnictwo w kursie oraz pozytywne zaliczenie egzaminu pozwoli na pełnienie służby w jednostkach, które współpracują z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Szkolenie pozwala nabyć certyfikat, który nadaje najwyższe uprawnienia udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie nie posiadającej wykształcenia medycznego.

Recertyfikacja kursu KPP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zaświadczenie ważne jest przez 3 lata od dnia jego wydania. W okresie przed wygaśnięciem terminu uprawnień należy podejść do kursu w celu recertyfikacji.

Ile trwa kurs KPP?

Łączny czas trwania kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy to 66 godzin.

Szkolenie dzieli się na zajęcia teoretyczne w wymiarze 25 godzin oraz zajęcia praktyczne trwające znaczną część kursu – 41 godzin.

Ile kosztuje kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP kosztuje 799 PLN brutto/za osobę.

Wymagania KPP

Jakie wymogi musi spełnić osoba podchodząca do kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Ikona przedstawiająca certyfikat, licencję

Pełna zdolność prawna

Uczestnik musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Ikona przedstawiająca osobę zdrową, pełną energii

Odpowiednie zdrowie

Wymagany jest stan zdrowia pozwalający na udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Program szkolenia

01Podstawy prawne

Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.

02Bezpieczeństwo
 • własne,
 • poszkodowanego,
 • miejsca zdarzenia.
03Zestawy ratownicze
04Dezynfekcja sprzętu
05Badania

Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.

06Nieprzytomny poszkodowany
07Resuscytacja
 • dorosłego,
 • dziecka,
 • niemowlaka,
 • noworodka,
 • sytuacje szczególne.
08Zasady defibrylacji

Zasady defibrylacji poszkodowanego metoda półautomatyczna i automatyczna.

09Wstrząs
10Inne stany nagłe
 • drgawki,
 • cukrzyca,
 • zawał mięśnia sercowego,
 • udar mózgowy,
 • zatrucia,
 • podtopienie.
11Urazy mechaniczne i obrażenia
 • złamania,
 • zwichnięcia,
 • skręcenia,
 • krwotoki,
 • klatki piersiowej,
 • brzucha,
 • kręgosłupa,
 • głowy i kończyn.
12Inne urazy i zagrożenia
 • chemiczne,
 • termiczne,
 • elektryczne,
 • środowiskowe,
 • akty terroru.
13Taktyka działań ratowniczych
 • zdarzenie masowe,
 • mnogie,
 • pojedyncze,
 • segregacja wstępna,
 • karta udzielonej pomocy,
 • logistyka.
14Ewakuacja
15Sytuacje symulowane

Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

16Wsparcie poszkodowanych

Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Egzamin na kwalifikowaną pierwszą pomoc

Egzamin przeprowadzany jest z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90 % zadań testowych zawartych w karcie testowej.

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

 • dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i ocena wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

66h
cena

Cena:

799 PLN

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.