Kursy IMBiGS 2023

7 szkoleń

Dzięki kursom IMBiGS uczestnicy nabędą wiedzę, umiejętności, a także kwalifikacje niezbędne do prowadzenia pojazdów technicznych jak koparki oraz do operowania różnymi maszynami/urządzeniami np. narzędziami udarowymi.

Kursy IMBiGS 2023
szkolenie

Kurs na koparki jednonaczyniowe

Sprawdź szkolenie

Kurs na koparki jednonaczyniowe ma na celu przygotowanie kursantów do uzyskania odpowiednich uprawnień na operatora.

Kiedy?

23.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 tygodnie

Cena

2299 PLN
2599

Kiedy?

17.11.2023r.

Gdzie?

Online (przez internet)

Jak długo?

2 tygodnie

Cena

2299 PLN
2599

Kiedy?

04.12.2023r.

Gdzie?

Online (przez internet)

Jak długo?

2 tygodnie

Cena

2299 PLN
2599
szkolenie

Kurs na koparko-ładowarki

Sprawdź szkolenie

Kurs przygotuje kursantów do pracy z koparko–ładowarką, pozwoli nabyć oraz poszerzyć wiedzę zarówno w zakresie praktycznym, jak i teoretycznym.

Kiedy?

06.10.2023r.

Gdzie?

Online (przez internet)

Jak długo?

2 tygodnie

Cena

1799 PLN

Kiedy?

16.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 tygodnie

Cena

1549 PLN
1799

Kiedy?

03.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 tygodnie

Cena

1549 PLN
1799
szkolenie

Kurs na ładowarki jednonaczyniowe

Sprawdź szkolenie

Kurs na ładowarki jednonaczyniowe pomaga w zdobyciu umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji m.in. w zawodzie operatora maszyn.

Kiedy?

16.10.2023r.

Gdzie?

Online (przez internet)

Jak długo?

2 tygodnie

Cena

2099 PLN
2449

Kiedy?

03.11.2023r.

Gdzie?

Online (przez internet)

Jak długo?

2 tygodnie

Cena

2099 PLN
2449

Kiedy?

21.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 tygodnie

Cena

2099 PLN
2449
szkolenie

Kurs montera rusztowań

Sprawdź szkolenie

Kurs montera rusztowań to szkolenie z zakresu montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Kiedy?

16.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

1 tydzień

Cena

1099 PLN
1349

Kiedy?

03.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

1 tydzień

Cena

1099 PLN
1349

Kiedy?

13.11.2023r.

Gdzie?

Online (przez internet)

Jak długo?

1 tydzień

Cena

1099 PLN
1349
szkolenie

Kurs narzędzia udarowe ręczne

Sprawdź szkolenie

Kurs na narzędzia udarowe ręczne skierowany jest do wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje o uprawnienia operatora narzędzi udarowych.

Kiedy?

25.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

399 PLN
549

Kiedy?

15.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

399 PLN
549

Kiedy?

06.12.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

399 PLN
549
szkolenie

Kurs pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Sprawdź szkolenie

Dzięki uczestnictwie w kursie na pilarki mechaniczne do ścinki drzew, kursanci zapoznają się z wiedzą na temat obsługi tego typu narzędzi.

Kiedy?

16.10.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

4 dni

Cena

349 PLN
499

Kiedy?

20.11.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

4 dni

Cena

349 PLN
499

Kiedy?

11.12.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

4 dni

Cena

349 PLN
499
szkolenie

Kurs węzły betoniarskie

Sprawdź szkolenie

Kurs na węzły betoniarskie ma na celu przygotowanie uczestników do uzyskania odpowiednich kwalifikacji pozwalających wykonywać zawód operatora.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

12 dni

Cena

2049 PLN

Kursy IMBiGS 2023

IMBiGS a Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Z dniem 1 stycznia 2023 roku, IMBiGS został połączony z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej, które działają pod wspólną nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Jak zdobyć uprawnienia WIT Łukasiewicz (dawniej IMBiGS) w 2023?

Uprawnienia może zdobyć wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca przynajmniej podstawowe wykształcenie, która odbędzie szkolenie przeprowadzone w oparciu o opracowane przez Instytut programy nauczania i pozytywnie zakończy podejście do egzaminu przed komisją powołaną przez Łukasiewicz - WIT.

Jakie są wymagania, aby podejść do kursów IMBiGS?

Do kursu może podejść osoba pełnoletnia, która posiada zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwskazań do pracy jako operator danej maszyny (w zależności od tego, do którego kursu chce podejść uczestnik) lub montażu rusztowań. W egzaminie może uczestniczyć osoba, która odbyła szkolenie.

Co grozi za brak uprawnień IMBiGS w 2023?

W przypadku braku posiadania uprawnień wydawanych przez Łukasiewicz – WIT (dawniej IMBiGS) podczas obsługi maszyn grozi kara grzywny.

Jakie szkolenia IMBiGS oferujemy w 2023 roku?

Kurs na koparkę jednonaczyniową

Koparki jednonaczyniowe to maszyny najczęściej wykorzystywane do prac na placach budowy przy pracach ziemnych lub przy pracach drogowych. Kurs na koparkę jednonaczyniową zawiera zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, co pozwala na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi koparek jednonaczyniowych.

Kurs na koparko-ładowarkę

Koparko-ładowarka dzięki swojej wszechstronności wykorzystywana jest w pracach drogowych, budowlanych i wielu innych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się pod okiem doświadczonych instruktorów, którzy przygotują kursantów nie tylko do egzaminu ale również pracy z maszyną po zdaniu egzaminu. Uprawnienia na koparko-ładowarki pozwalają obsługiwać również koparki jednonaczyniowe do 4t masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowe do 8t masy całkowitej oraz koparko-spycharki.

Kurs na ładowarkę jednonaczyniową

Ładowarki jednonaczyniowe służą głównie do transportu załadowanych materiałów i transportowania ich do wyznaczonych miejsc. Ładowarki jednonaczyniowe najczęściej pojawiają się na składach, kopalniach, piaskowniach oraz placach budowy.

Kurs montera rusztowań

Kurs montera rusztowań przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Łukasiewicz WIT (dawniej IMBiGS). Podczas pracy przy montażu rusztowań należy posiadać stosowne uprawnienia. Zastosowanie rusztowań staje się coraz bardziej powszechne, dzięki czemu zapotrzebowanie na rynku pracy na monterów wzrasta. Zdobywając odpowiednie kwalifikacje można zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Kurs na węzły betoniarskie

Węzły betoniarskie są przeznaczone do produkcji różnego rodzaju mieszanek betonowych z kruszyw frakcjonowanych. Kurs na węzły betoniarskie przygotowuje do obsługi węzłów dzięki części teoretycznej i praktycznej szkolenia.

Kurs na pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Posiadanie uprawnień jest koniecznie podczas obsługi pilarek mechanicznych w związku z pracą w zakresie gospodarki leśnej. Uprawnienia uzyskać można odbywając kurs na pilarki mechaniczne do ścinki drzew i podchodząc do egzaminu przed komisją powołaną przez Łukasiewicz - WIT.

Kurs na narzędzia udarowe ręczne

Narzędzia udarowe, czyli urządzenia, które posiadają udar mechaniczny. Najczęściej narzędzia udarowe ręczne wykorzystywane są do kruszenia np. betonu lub kamieni. Wykorzystywane są głównie w pracach remontowych, drogowych czy budowlanych.

Jak wyglądają egzaminy Łukasiewicz - WIT (dawniej IMBiGS)?

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Łukasiewicz - WIT i składa się on w każdym przypadku z części praktycznej – część praktyczna polega na obsłudze maszyny bądź montażu rusztowań. Wyłącznie pozytywnie zaliczając część praktyczną można podejść do części teoretycznej egzaminu.

Egzamin teoretyczny odbywa się w formie ustnej. Podczas jego trwania komisja egzaminacyjna zadaje pytania dotyczące każdego bloku tematycznego zawartego w programie kursu.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.