szkolenie

Kurs na koparki jednonaczyniowe

Sprawdź szkolenie

Kurs na koparki jednonaczyniowe ma na celu przygotowanie kursantów do uzyskania odpowiednich uprawnień na operatora.

Kiedy?

17.04.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

12 dni

Cena

1619 PLN
1799

Kiedy?

22.05.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

12 dni

Cena

1619 PLN
1799

Kiedy?

26.06.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

12 dni

Cena

1619 PLN
1799
szkolenie

Kurs na koparko-ładowarki

Sprawdź szkolenie

Kurs przygotuje kursantów do pracy z koparko–ładowarką, pozwoli nabyć oraz poszerzyć wiedzę zarówno w zakresie praktycznym, jak i teoretycznym.

Kiedy?

08.05.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

12 dni

Cena

1529 PLN
1699

Kiedy?

19.06.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

12 dni

Cena

1529 PLN
1699

Kiedy?

17.07.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

12 dni

Cena

1529 PLN
1699
szkolenie

Kurs na ładowarki jednonaczyniowe

Sprawdź szkolenie

Kurs na ładowarki jednonaczyniowe pomaga w zdobyciu umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji m.in. w zawodzie operatora maszyn.

Kiedy?

24.04.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

12 dni

Cena

1529 PLN
1699

Kiedy?

22.05.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

12 dni

Cena

1529 PLN
1699

Kiedy?

26.06.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

12 dni

Cena

1529 PLN
1699
szkolenie

Kurs montera rusztowań

Sprawdź szkolenie

Kurs montera rusztowań to szkolenie z zakresu montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Kiedy?

17.04.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

7 dni

Cena

809 PLN
899

Kiedy?

29.05.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

7 dni

Cena

809 PLN
899

Kiedy?

03.07.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

7 dni

Cena

809 PLN
899
szkolenie

Kurs narzędzia udarowe ręczne

Sprawdź szkolenie

Kurs na narzędzia udarowe ręczne skierowany jest do wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje o uprawnienia operatora narzędzi udarowych.

Kiedy?

19.04.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

5 dni

Cena

359 PLN
399

Kiedy?

10.05.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

5 dni

Cena

359 PLN
399

Kiedy?

31.05.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

5 dni

Cena

359 PLN
399
szkolenie

Kurs pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Sprawdź szkolenie

Dzięki uczestnictwie w kursie na pilarki mechaniczne do ścinki drzew, kursanci zapoznają się z wiedzą na temat obsługi tego typu narzędzi.

Kiedy?

18.04.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

229 PLN
249

Kiedy?

09.05.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

229 PLN
249

Kiedy?

30.05.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

2 dni

Cena

229 PLN
249
szkolenie

Kurs węzły betoniarskie

Sprawdź szkolenie

Kurs na węzły betoniarskie ma na celu przygotowanie uczestników do uzyskania odpowiednich kwalifikacji pozwalających wykonywać zawód operatora.

Kiedy?

24.04.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

12 dni

Cena

1529 PLN
1699

Kiedy?

05.06.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

12 dni

Cena

1529 PLN
1699

Kiedy?

10.07.2023r.

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Jak długo?

12 dni

Cena

1529 PLN
1699

Kursy IMBiGS 2023

Czym jest IMBiGS?

IMBiGS (Instytut Mechanizacji i Budownictwa i Górnictwa Skalnego) - upoważniony przez ministra właściwego ds. gospodarki do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla operatorów maszyn i urządzeń technicznych.

Jak zdobyć uprawnienia IMBiGS w 2023?

Uprawnienia może zdobyć wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca przynajmniej podstawowe wykształcenie, która odbędzie szkolenie przeprowadzone w oparciu o opracowane przez Instytut programy nauczania i pozytywnie zakończy podejście do egzaminu przed komisją powołaną z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS).

Jakie są wymagania aby podejść do kursów IMBiGS?

Do kursu może podejść osoba pełnoletnia, która posiada zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwskazań do pracy jako operator danej maszyny (w zależności od tego, do którego kursu chce podejść uczestnik) lub montażu rusztowań. W egzaminie może uczestniczyć osoba, która odbyła szkolenie.

Co grozi za brak uprawnień IMBiGS w 2023?

W przypadku braku posiadania uprawnień wydawanych przez IMBiGS podczas obsługi maszyn grozi kara grzywny.

Jakie szkolenia IMBiGS oferujemy w 2023 roku?

Kurs na koparkę jednonaczyniową

Koparki jednonaczyniowe to maszyny najczęściej wykorzystywane do prac na placach budowy przy pracach ziemnych lub przy pracach drogowych. Kurs na koparkę jednonaczyniową zawiera zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, co pozwala na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi koparek jednonaczyniowych.

Kurs na koparko-ładowarkę

Koparko-ładowarka dzięki swojej wszechstronności wykorzystywana jest w pracach drogowych, budowlanych i wielu innych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się pod okiem doświadczonych instruktorów, którzy przygotują kursantów nie tylko do egzaminu ale również pracy z maszyną po zdaniu egzaminu. Uprawnienia na koparko-ładowarki pozwalają obsługiwać również koparki jednonaczyniowe do 4 t masy całkowitej, ładowarek jednonaczyniowych do 8 t masy całkowitej oraz koparko-spycharek.

Kurs na ładowarkę jednonaczyniową

Ładowarki jednonaczyniowe służą głównie do transportu załadowanych materiałów i transportowania ich do wyznaczonych miejsc. Ładowarki jednonaczyniowe najczęściej pojawiają się na składach, kopalniach, piaskowniach oraz placach budowy.

Kurs montera rusztowań

Kurs montera rusztowań przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją IMBiGS. Podczas pracy przy montażu rusztowań należy posiadać stosowne uprawnienia. Zastosowanie rusztowań staje się coraz bardziej powszechne, dzięki czemu zapotrzebowanie na rynku pracy na monterów wzrasta. Zdobywając odpowiednie kwalifikacje można zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Kurs na węzły betoniarskie

Węzły betoniarskie są przeznaczone do produkcji różnego rodzaju mieszanek betonowych z kruszyw frakcjonowanych. Kurs na węzły betoniarskie przygotowuje do obsługi węzłów dzięki części teoretycznej i praktycznej szkolenia.

Kurs na pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Posiadanie uprawnień jest koniecznie podczas obsługi pilarek mechanicznych w związku z pracą w zakresie gospodarki leśnej. Uprawnienia uzyskać można odbywając kurs na pilarki mechaniczne do ścinki drzew i podchodząc do egzaminu przed komisją powołaną przez IMBiGS.

Kurs na narzędzia udarowe ręczne

Narzędzia udarowe, czyli urządzenia, które posiadają udar mechaniczny. Najczęściej narzędzia udarowe ręczne wykorzystywane są do kruszenia np. betonu lub kamieni. Wykorzystywane są głównie w pracach remontowych, drogowych czy budowlanych.

Jak wyglądają egzaminy IMBiGS?

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez IMBiGS i składa się on w każdym przypadku z części praktycznej – część praktyczna polega na obsłudze maszyny bądź montażu rusztowań. Wyłącznie pozytywnie zaliczając część praktyczną można podejść do części teoretycznej egzaminu.

Egzamin teoretyczny odbywa się w formie ustnej. Podczas jego trwania komisja egzaminacyjna zadaje pytania dotyczące każdego bloku tematycznego zawartego w programie kursu.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.