Szkolenia BHP

Zgodnie z Kodeksem Pracy na każdej polskiej firmie spoczywa obowiązek zaznajomienia pracownika, który nie posiada wiedzy i kwalifikacji, z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarówno pracodawcy jak i pracownicy muszą mieć świadomość niebezpieczeństw, które pojawiają się podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Obowiązek wykonania szkoleń BHP spoczywa na pracodawcy. Ponosi on odpowiedzialność za wszelkie wypadki w miejscu pracy i ich skutki gdy firma nie dostosuje się do odgórnych zaleceń. W konsekwencji firma może popaść w poważne problemy finansowe.

Celem szkolenia BHP jest przekazanie wiedzy pracownikom na temat zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nią związanych, a także uniknięcie nieprzyjemnych skutków prawno-finansowych związanych z niedotrzymaniem obowiązku.

Szkolenie wstępne

Przeznaczone dla nowych pracowników – wdrażające w zasady bezpiecznej pracy, zapoznające z ogólnymi zasadami BHP.

Szkolenie okresowe dla pracowników biurowych

Przypomnienie najważniejszych zasady BHP pracownikom biurowo-administracyjnym.

Szkolenie okresowe dla kadry zarządzającej

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa chemicznego

Szkolenie BHP dla pracowników laboratoriów chemicznych oraz farmaceutycznych, a także firm produkcyjnych.

Szkolenie okresowe pracowników służby zdrowia

Skierowanie do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innego personelu medycznego mającego.

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie w zakresie przepisów oraz zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami.

Szkolenie okresowe dla kadry inżynieryjno – technicznej

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby BHP

Przeznaczone dla pracodawców, którzy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby BHP lub pracowników, którym pracodawca powierzył obowiązki wykonywania zadań służby BHP w firmie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski