Szkolenia BHP 2019

Zgodnie z Kodeksem Pracy na każdej polskiej firmie spoczywa obowiązek zaznajomienia pracownika, który nie posiada wiedzy i kwalifikacji, z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarówno pracodawcy jak i pracownicy muszą mieć świadomość niebezpieczeństw, które pojawiają się podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Obowiązek wykonania szkoleń BHP spoczywa na pracodawcy. Ponosi on odpowiedzialność za wszelkie wypadki w miejscu pracy i ich skutki gdy firma nie dostosuje się do odgórnych zaleceń. W konsekwencji firma może popaść w poważne problemy finansowe.

Celem szkolenia BHP jest przekazanie wiedzy pracownikom na temat zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nią związanych, a także uniknięcie nieprzyjemnych skutków prawno-finansowych związanych z niedotrzymaniem obowiązku.

Szkolenie wstępne

Przeznaczone dla nowych pracowników – wdrażające w zasady bezpiecznej pracy, zapoznające z ogólnymi zasadami BHP.

Szkolenie okresowe dla pracowników biurowych

Przypomnienie najważniejszych zasady BHP pracownikom biurowo-administracyjnym.

Szkolenie okresowe dla kadry zarządzającej

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa chemicznego

Szkolenie BHP dla pracowników laboratoriów chemicznych oraz farmaceutycznych, a także firm produkcyjnych.

Szkolenie okresowe pracowników służby zdrowia

Skierowanie do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innego personelu medycznego mającego.

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie w zakresie przepisów oraz zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami.

Szkolenie okresowe dla kadry inżynieryjno – technicznej

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby BHP

Przeznaczone dla pracodawców, którzy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby BHP lub pracowników, którym pracodawca powierzył obowiązki wykonywania zadań służby BHP w firmie.

Chcesz wiedzieć
więcej?

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

Co nas wyróżnia

ris
kuratorium
orly
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Zostaliśmy nagrodzeni w plebiscycie Orły Kształcenia 2018, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.