szkolenie

Szkolenie BHP - z zakresu bezpieczeństwa chemicznego

Online (przez internet)

Oferujemy specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane głównie do pracowników firm chemicznych i farmaceutycznych a konkretnie pracowników laboratoryjnych.

Zapisz się
Cena: 125 PLN
szkolenie

Szkolenie BHP - okresowe dla kadry inżynieryjno – technicznej

Online (przez internet)

Kurs skierowany do pracowników inżynieryjno-technicznych jak konstruktorzy, projektanci, technolodzy, organizatorzy produkcji, utrzymanie ruchu, oraz technicy zapewniający bezawaryjne działanie firmy.

Zapisz się
Cena: 125 PLN
szkolenie

Szkolenie BHP - dla pracodawców pełniących zadania służby BHP

Online (przez internet)

Osobami do których skierowane jest szkolenie są pracodawcy, którzy będą pełnić w swoim przedsiębiorstwie funkcje służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapisz się
Cena: 169 PLN
szkolenie

Szkolenie BHP - okresowe dla pracowników biurowych

Online (przez internet)

Kurs przeznaczony dla pracowników administracyjno –biurowych, urzędów państwowych, jednostek oświaty czyli pracowników wykonujących swoją pracę w biurze, pracujących często przed monitorem komputera.

Zapisz się
Cena: 65 PLN
szkolenie

Szkolenie BHP - okresowe dla pracowników służby BHP

Online (przez internet)

Kurs przeznaczony dla służby BHP, osób pełniących inną funkcję lecz wykonujących zadania służby BHP w zakładach do 100 pracowników, pracodawców oraz specjalistów ds. BHP.

Zapisz się
Cena: 269 PLN
szkolenie

Szkolenie BHP - okresowe dla pracowników służby zdrowia

Online (przez internet)

Kurs skierowany głównie do pracowników placówek służby zdrowia takich jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i pozostali pracownicy mający na co dzień kontakt z osobami chorymi i są narażeni na utratę zdrowia związaną z wykonywaniem zawodu.

Zapisz się
Cena: 49 PLN
szkolenie

Szkolenie BHP - okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Ostrów Wielkopolski

Szkolenie skierowane będzie do osób wykonujących swoją pracę na stanowiskach robotniczych, narażonych na największą liczbę zagrożeń i wypadków związanych w wykonywaniem swojej pracy.

Zapisz się
Cena: 49 PLN
szkolenie

Szkolenie BHP - okresowe dla kadry zarządzającej

Online (przez internet)

Kurs skierowany jest do pracodawców tj. kierowników przedsiębiorstw państwowych, spółek, prywatnych działalności oraz zakładów, urzędów czy spółdzielni oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze nad pracownikami czyli mistrzów, brygadzistów itp.

Zapisz się
Cena: 125 PLN
szkolenie

Szkolenie BHP - wstępne, instrukcja ogólna

Ostrów Wielkopolski

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy, przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego oraz przekazaniem wiedzy z zakresu BHP, ochrony Ppoż. oraz pierwszej pomocy.

Zapisz się
Cena: 49 PLN

Szkolenia BHP online 2023

Czego dotyczą szkolenia BHP online?

Szkolenia BHP dotyczą przestrzegania zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

Ile trwają szkolenia BHP online 2023?

Szkolenia BHP online różnią się długością w zależności od przeprowadzania szkolenia dla określonych stanowisk. Zazwyczaj szkolenia są jedno lub dwudniowe.

Najdłuższymi szkoleniami BHP w 2023 są kursy przeprowadzane dla służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby (32h) oraz dla pracodawców, którzy pełnią zadania służby BHP (64h).

Jaki jest koszt szkoleń BHP w 2023?

Ceny szkoleń BHP są różne i zależą od tego dla kogo są one skierowane oraz jak wielka jest grupa uczestników danego kursu.

W zwiazku z tym podane poniżej kwoty są orientacyjne i mogą być inne:

Czy szkolenia BHP mogą odbywać się online?

Szkolenia w formie e-learningu w 2023 roku to dla wielu łatwy i wygodny sposób pozyskiwania wiedzy bez wychodzenia z domu. Taki sposób uczestniczenia w szkoleniu jest możliwy także dla kursów BHP, jednakże nie dla wszystkich.

To w jakich szkoleniach BHP możemy wziąć udział online określa art. 15. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Są nimi szkolenia dla:

  • pracodawców oraz innych osób zarządzających pracownikami,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników służby BHP,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • innych pracowników, którzy są narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Szkolenia okresowe BHP 2023

Co ile lat powinny odbywać się szkolenia BHP?

Szkolenia okresowe z zakresu BHP online muszą odbywać wszyscy pracownicy bez wyjątku. Szkolenia należy powtarzać regularnie co 3, 5 lub 6 lat – w zależności od stanowiska, na którym pracuje dana osoba.

  • W przypadku osób, które zatrudnione są na stanowiskach robotniczych, szkolenie okresowe BHP należy przeprowadzać regularnie co 3 lata.
  • Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, inżynieryjno-technicznych, służby BHP oraz przedsiębiorców, szkolenie należy przeprowadzać co 5 lat.
  • Pracownicy administracyjno-biurowi szkolenie okresowe muszą odbyć co 6 lat.

Nowo zatrudnione osoby muszą również odbyć szkolenie BHP. Pracodawcy mają obowiązek zorganizować i przeprowadzić szkolenia BHP w ciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracowników.

Wyjątek stanowi kadra kierownicza, która musi szkolenie odbyć w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia. Okres, w którym pracownicy muszą odbyć szkolenie wynika z obowiązujących przepisów.

Nieprzestrzeganie zasad BHP

Co grozi za nieprzestrzeganie zasad BHP?

Wysokość kar uregulowana jest przepisami prawa, kary nakładane za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wahają się od 1 000 do 30 000 złotych.

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy zawiera informację, że powyższe kwoty mogą ulec podwyższeniu w przypadku osób, które nie dopełniają swoich obowiązków kilkukrotnie, np. jeśli osoba nie odbyła wymaganego szkolenia w odpowiednim terminie po raz drugi.

Przedsiębiorcy otrzymują każdorazowo karę w wysokości 10 000 zł w przypadku zaniedbań związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń BHP dla pracowników. Maksymalna kwota grzywny może wynieść 50 000 złotych w przypadku pracodawcy.

W przypadku osób prawnych, które nie posiadają osobowości prawnej, maksymalna kara może wynieść nawet 200 000 złotych.

Obowiązki pracowników i pracodawców

Obowiązki pracownika w związku z BHP

Jednym z najważniejszych obowiązków pracownika jest uczestniczenie w szkoleniu i instruktażu z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Szkolenia zakończone są egzaminami, do których obowiązkowo musi podejść osoba, która bierze udział w szkoleniu.

Dowiedz się czym jest oraz kogo dotyczy instruktaż stanowiskowy z artykułu: https://star.edu.pl/bhp-instruktaz

Jakie szkolenia BHP są obowiązkowe dla pracownika?

Nowy pracownik ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniu wstępnym, natomiast każdy zatrudniony już pracownik musi regularnie brać udział w szkoleniach okresowych.

Obowiązki pracodawcy w związku z BHP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie i zobowiązany jest do ochrony zdrowia i życia pracowników.

Pracodawca zobowiązany jest również ponieść wszystkie niezbędne koszty oraz zorganizować szkolenie BHP wstępne i okresowe dla pracowników, odpowiadające ich stanowiskom pracy.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.