Kategoria:

Szkolenia BHP 2020

9 szkoleń

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, wprowadzamy możliwość realizacji szkoleń przez Internet. Bez wychodzenia z domu.

Szkolenia w formie stacjonarnej będą dostępne wkrótce.

Zgodnie z Kodeksem Pracy na każdej polskiej firmie spoczywa obowiązek zaznajomienia pracownika, który nie posiada wiedzy i kwalifikacji, z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarówno pracodawcy jak i pracownicy muszą mieć świadomość niebezpieczeństw, które pojawiają się podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Obowiązek wykonania szkoleń BHP spoczywa na pracodawcy. Ponosi on odpowiedzialność za wszelkie wypadki w miejscu pracy i ich skutki gdy firma nie dostosuje się do odgórnych zaleceń. W konsekwencji firma może popaść w poważne problemy finansowe.

Celem szkolenia BHP jest przekazanie wiedzy pracownikom na temat zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nią związanych, a także uniknięcie nieprzyjemnych skutków prawno-finansowych związanych z niedotrzymaniem obowiązku.

Szkolenia w tej kategorii (9):

Szkolenie BHP
dla pracodawców pełniących zadania służby BHP
Osobami do których skierowane jest szkolenie są pracodawcy, którzy będą pełnić w swoim przedsiębiorstwie funkcje służby bezpieczeństwa i higieny prac...
Cena: 159 PLN
Czas trwania 64h
Szkolenie BHP
z zakresu bezpieczeństwa chemicznego
Oferujemy specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane głównie do pracowników firm chemicznych i farmaceutycznych a konkret...
Cena: 159 PLN
Czas trwania 2d
Szkolenie BHP
okresowe dla kadry inżynieryjno – technicznej
Kurs skierowany do pracowników inżynieryjno-technicznych jak konstruktorzy, projektanci, technolodzy, organizatorzy produkcji, utrzymanie ruchu, oraz technicy...
Cena: 149 PLN
Czas trwania 2d
Szkolenie BHP
okresowe dla kadry zarządzającej
Kurs skierowany jest do pracodawców tj. kierowników przedsiębiorstw państwowych, spółek, prywatnych działalności oraz zakładów, urzędów czy spółdz...
Cena: 199 PLN
Czas trwania 2d
Szkolenie BHP
okresowe dla pracowników biurowych
Kurs przeznaczony dla pracowników administracyjno –biurowych, urzędów państwowych, jednostek oświaty czyli pracowników wykonujących swoją pracę w biu...
Cena: 59 PLN
Czas trwania 1d
Szkolenie BHP
okresowe dla pracowników służby BHP
Kurs przeznaczony dla służby BHP, osób pełniących inną funkcję lecz wykonujących zadania służby BHP w zakładach do 100 pracowników, pracodawców ora...
Cena: 349 PLN
Czas trwania 32h
Szkolenie BHP
okresowe dla pracowników służby zdrowia
Kurs skierowany głównie do pracowników placówek służby zdrowia takich jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i pozostali pracownicy mający na co ...
Cena: 65 PLN
Czas trwania 1d
Szkolenie BHP
okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szkolenie skierowane będzie do osób wykonujących swoją pracę na stanowiskach robotniczych, narażonych na największą liczbę zagrożeń i wypadków zwią...
Cena: 79 PLN
Czas trwania 1d
Szkolenie BHP
wstępne, instrukcja ogólna
Przedsiębiorstwo zatrudniające nowego pracownika, przed podjęciem przez niego pracy ma za zadanie zapewnienie mu odpowiednich warunków pracy oraz przekazać...
Cena: 49 PLN
Czas trwania 3h

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.