Szkolenie SEP – kurs elektryczny G1 2022

zdalnie, z trenerem na żywo

Szkolenie SEP G1 jest dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia elektryka. Kurs elektryczny G1 przygotuje do pracy z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi w zakresie Eksploatacji oraz Dozoru.
Online (przez internet) - 29.08.2022r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Kurs elektryczny G1
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

29 sierpnia, 2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 22.08.2022

Szkolenie SEP - kurs elektryczny G1

Uprawnienia SEP grupy 1 (G1) dotyczą urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają energię elektryczną.

Uprawnienia SEP G1 można uzyskać w dwóch kategoriach: Dozoru oraz Eksploatacji.

Szkolenie SEP - kurs elektryczny G1 złożone jest z części teoretycznej. Po jego odbyciu należy zdać egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną.

Skorzystaj ze szkolenia w wersji online 2022

Jeśli szkolenie online kojarzy Ci się z suchym wykładem

- mamy dla Ciebie coś, co zaspokoi potrzebę zdobywania nowej wiedzy oraz zmieni Twoją opinię o szkoleniach online

Co oznacza kurs online?

 • pracę z trenerem NA ŻYWO, dołączasz do pokoju i widzisz zarówno prelegenta jak i udostępniony przez niego ekran,
 • tak samo jak na szkoleniu stacjonarnym, w każdym momencie, możesz poprosić o doprecyzowanie lub wyjaśnienie niezrozumiałego dla Ciebie zagadnienia,
 • sprawny przebieg poprzez ograniczoną liczbę uczestników szkolenia.
 • w przypadku niejasności, prowadzący rozrysuje najważniejsze kwestie na interaktywnej tablicy, podobnie jak na szkoleniu stacjonarnym,
kurs szkolenie
grupa
Pracujemy w grupach ograniczonych liczbowo
1-1
Szkolenie online ma dokładnie taki sam przebieg i program, jak szkolenie stacjonarne
certyfikat
Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej

Gwarancja satysfakcji

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące szkolenia online, pozostajemy do Twojej dyspozycji

Wymagania na szkolenie SEP - kurs elektryczny G1

wiek

Ukończony 18 rok życia

Kurs rozpocząć może każda osoba pełnoletnia.

wykształcenie

Wykształcenie podstawowe

Uprawnienia może zdobyć osoba, która posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Dla kogo kurs?

Szkolenie SEP - kurs elektryczny G1 przeznaczone jest dla wszystkich osób chcących wykonywać zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych.

Uprawnienia SEP G1 potrzebne są podczas wykonywania pracy przy:

 • oświetleniu ulicznym,
 • sieciach, urządzeniach i instalacjach o napięciu do oraz powyżej 1 kV,
 • urządzeniach do elektrolizy,
 • sieciach trakcyjnych,
 • zespołach prądotwórczych.

Cel kursu

Celem kursu elektrycznego SEP G1 jest jak najlepsze przygotowanie uczestnika do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w zakresie Eksploatacji oraz Dozoru.

Szkolenie ma również za zadanie odpowiednio przygotować kursanta do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną.

Do kursu może przystąpić każdy, kto chciałby podnieść swoje kwalifikacje, jak i osoby, które chcą przedłużyć swoje uprawnienia.

Zakres uprawnień SEP G1

 • prądotwórcze urządzenia przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia,
 • instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz urządzenia,
 • instalacje i sieci o napięciu zmianowym powyżej 1 kV oraz urządzenia,
 • prądotwórcze zespoły o mocy powyżej 50 kW,
 • urządzenia elektrotermiczne oraz urządzenia do elektrolizy,
 • oświetlenie uliczne,
 • trakcyjna sieć elektryczna,
 • urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • kontrolno–pomiarowa aparatura oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji.

Program szkolenia SEP G1

01SEP G1 - wiedza ogólna

Budowa, działanie oraz warunki techniczne obsługi:

 • urządzeń,
 • instalacji,
 • sieci.
02Zasady eksploatacji
 • urządzeń,
 • instalacji,
 • sieci.
03Instrukcja eksploatacji
 • urządzeń,
 • instalacji,
 • sieci.
04Zasady BHP i PPOŻ.
05Wykonywanie prac

Warunki i zasady wykonywania prac:

 • kontrolno-pomiarowych,
 • montażowych.
06Sytuacje niebezpieczne - postępowanie

Instrukcja postępowania w razie:

 • awarii,
 • zagrożenia życia i zdrowia.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Egzamin na uprawnienia SEP G1

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Do przeprowadzenia egzaminu wyznaczona zostaje Komisja Kwalifikacyjna.

Osiągnięcie pozytywnego wyniku egzaminu odpowiada zdobyciu lub przedłużeniu uprawnień na okres 5 lat.

Co ważne!

Egzamin odbywa się osobno dla dwóch kategorii: Dozoru oraz Eksploatacji. Różnią się one od siebie zakresem wiedzy oraz rodzajem pełnionych stanowisk.

Koszt podejścia do egzaminu (każdego z osobna) wiaże się z dodatkową opłatą w wysokości 301 PLN.

Wiedza wymagana na egzaminie SEP G1

Egzamin z Dozoru SEP G1

Przepisy dotyczące:

 • eksploatacji w zakresie tworzenia i prowadzenia dokumentacji technicznej oraz eksploatacyjnej,
 • stosowania instrukcji eksploatacji sieci oraz urządzeń instalacji,
 • budowy instalacji sieci oraz urządzeń,
 • norm i warunków technicznych i eksploatacyjnych.

Zasady dotyczące:

 • dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • warunków wykonywania prac montażowych oraz kontrolno-pomiarowych,
 • postępowania w przypadku wystąpienia awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa ruchu przyłączonych do sieci urządzeń,
 • BHP.

Egzamin z Eksploatacji SEP G1

Wiedza na temat zasad:

 • budowy, warunków technicznych i działania instalacji i sieci oraz urządzeń,
 • instrukcji eksploatacji oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • BHP oraz PPOŻ,
 • warunków przy wykonywaniu prac montażowych oraz kontrolno-pomiarowych.

Postępowania w przypadku wystąpienia awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa ruchu przyłączonych do sieci urządzeń.

Postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia oraz środowiska.

nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

29.08.2022r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 22.08.2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

19.09.2022r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 12.09.2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

10.10.2022r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 03.10.2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

31.10.2022r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 24.10.2022

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Kurs elektryczny G1
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

29 sierpnia, 2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 22.08.2022

Formularz zapisowy

Wybierz zakres szkolenia
Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.