Kurs elektryczny G1 2022

zdalnie, z trenerem na żywo

Kurs elektryczny G1 przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia elektryka. Szkolenie przygotuje kursantów do pracy z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi w zakresie Eksploatacji oraz Dozoru.
Online (przez internet) - 02.01.2023r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Kurs elektryczny G1
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

2 stycznia, 2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 26.12.2022

Kurs elektryczny G1

Czego dotyczą uprawnienia SEP G1?

Uprawnienia elektryczne G1 dotyczą urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają energię elektryczną.

Uprawnienia SEP można uzyskać w dwóch kategoriach: Dozoru oraz Eksploatacji.

Dla kogo jest kurs elektryczny G1?

Kurs elektryczny G1 przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących wykonywać zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych.

Uprawnienia SEP G1 potrzebne są podczas wykonywania pracy przy:

 • oświetleniu ulicznym,
 • sieciach, urządzeniach i instalacjach o napięciu do oraz powyżej 1 kV,
 • urządzeniach do elektrolizy,
 • sieciach trakcyjnych,
 • zespołach prądotwórczych.

Jaki jest cel kursu elektrycznego G1?

Celem kursu elektrycznego G1 jest jak najlepsze przygotowanie uczestnika do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w zakresie Eksploatacji oraz Dozoru.

Szkolenie ma również za zadanie odpowiednio przygotować kursanta do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną.

Do kursu może przystąpić każdy, kto chciałby podnieść swoje kwalifikacje, jak i osoby, które chcą przedłużyć swoje uprawnienia.

Do czego uprawnia SEP G1?

 • prądotwórcze urządzenia przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia,
 • instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz urządzenia,
 • instalacje i sieci o napięciu zmianowym powyżej 1 kV oraz urządzenia,
 • prądotwórcze zespoły o mocy powyżej 50 kW,
 • urządzenia elektrotermiczne oraz urządzenia do elektrolizy,
 • oświetlenie uliczne,
 • trakcyjna sieć elektryczna,
 • urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • kontrolno–pomiarowa aparatura oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji.

Ile trwa kurs elektryczny G1?

Kurs elektryczny G1 jest jednodniowy i trwa 4 godziny.

Ile zarabia elektryk posiadający uprawnienia SEP G1?

Średnie zarobki elektryka posiadającego uprawnienia SEP to 4980 zł brutto, w większych miastach wojewódzkich kwota ta wzrasta do 6200 zł brutto.

Skorzystaj ze szkolenia w wersji online 2022

Jeśli szkolenie online kojarzy Ci się z suchym wykładem

- mamy dla Ciebie coś, co zaspokoi potrzebę zdobywania nowej wiedzy oraz zmieni Twoją opinię o szkoleniach online

Co oznacza kurs online?

 • pracę z trenerem NA ŻYWO, dołączasz do pokoju i widzisz zarówno prelegenta jak i udostępniony przez niego ekran,
 • tak samo jak na szkoleniu stacjonarnym, w każdym momencie, możesz poprosić o doprecyzowanie lub wyjaśnienie niezrozumiałego dla Ciebie zagadnienia,
 • sprawny przebieg poprzez ograniczoną liczbę uczestników szkolenia.
 • w przypadku niejasności, prowadzący rozrysuje najważniejsze kwestie na interaktywnej tablicy, podobnie jak na szkoleniu stacjonarnym,
kurs szkolenie
grupa
Pracujemy w grupach ograniczonych liczbowo
1-1
Szkolenie online ma dokładnie taki sam przebieg i program, jak szkolenie stacjonarne
certyfikat
Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej

Gwarancja satysfakcji

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące szkolenia online, pozostajemy do Twojej dyspozycji

Wymagania

Wymagania dla uczestników kursu SEP G1

Ikona przedstawiająca znak z wiekiem +18

Ukończony 18 rok życia

Kurs rozpocząć może każda osoba pełnoletnia.

Ikona przedstawiająca dyplom, certyfikat

Wykształcenie podstawowe

Uprawnienia może zdobyć osoba, która posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Dodatkowe wymagania na egzamin SEP

Ikona przedstawiająca osobę doświadczoną i kreatywną

Doświadczenie

Uczestnik, który chce zdać egzamin SEP, musi posiadać wykształcenie kierunkowe związane z SEP G1 lub okazać zaświadczenie (np. od pracodawcy) potwierdzające doświadczenie w tego typu pracy.

Program kursu SEP G1

01SEP G1 - wiedza ogólna

Budowa, działanie oraz warunki techniczne obsługi:

 • urządzeń,
 • instalacji,
 • sieci.
02Zasady eksploatacji
 • urządzeń,
 • instalacji,
 • sieci.
03Instrukcja eksploatacji
 • urządzeń,
 • instalacji,
 • sieci.
04Zasady BHP i PPOŻ.
05Wykonywanie prac

Warunki i zasady wykonywania prac:

 • kontrolno-pomiarowych,
 • montażowych.
06Sytuacje niebezpieczne - postępowanie

Instrukcja postępowania w razie:

 • awarii,
 • zagrożenia życia i zdrowia.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Jak wygląda egzamin na SEP G1?

Egzamin składa się z części teoretycznej w formie odpowiedzi ustnej. Do przeprowadzenia egzaminu wyznaczona zostaje Komisja Kwalifikacyjna.

Osiągnięcie pozytywnego wyniku egzaminu odpowiada zdobyciu lub przedłużeniu uprawnień na okres 5 lat.

Wiedza wymagana na egzaminie SEP G1

Egzamin z Dozoru SEP G1

Przepisy dotyczące:

 • eksploatacji w zakresie tworzenia i prowadzenia dokumentacji technicznej oraz eksploatacyjnej,
 • stosowania instrukcji eksploatacji sieci oraz urządzeń instalacji,
 • budowy instalacji sieci oraz urządzeń,
 • norm i warunków technicznych i eksploatacyjnych.

Zasady dotyczące:

 • dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • warunków wykonywania prac montażowych oraz kontrolno-pomiarowych,
 • postępowania w przypadku wystąpienia awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa ruchu przyłączonych do sieci urządzeń,
 • BHP.

Egzamin z Eksploatacji SEP G1

Wiedza na temat zasad:

 • budowy, warunków technicznych i działania instalacji i sieci oraz urządzeń,
 • instrukcji eksploatacji oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • BHP oraz PPOŻ,
 • warunków przy wykonywaniu prac montażowych oraz kontrolno-pomiarowych.

Postępowania w przypadku wystąpienia awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa ruchu przyłączonych do sieci urządzeń.

Postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia oraz środowiska.

Koszt uprawnień SEP G1

Ile kosztuje kurs elektryczny G1?

Cena kursu to 59 PLN brutto/za osobę, w przypadku zapisu na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia oferujemy kurs w cenie promocyjnej 49 PLN brutto/za osobę.

Ile kosztuje egzamin SEP G1?

Egzamin odbywa się osobno dla dwóch kategorii: Dozoru oraz Eksploatacji. Różnią się one od siebie zakresem wiedzy oraz rodzajem pełnionych stanowisk.

Koszt podejścia do egzaminu (każdego z osobna) wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 301 PLN.

nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

02.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 26.12.2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

23.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 16.01.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

13.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 06.02.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

06.03.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 27.02.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

27.03.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 20.03.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Kurs elektryczny G1
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

2 stycznia, 2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 26.12.2022

Formularz zapisowy

Wybierz zakres szkolenia
Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.