Kurs gazowy G3 2022

zdalnie, z trenerem na żywo

Kurs gazowy G3 przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia pozwalające na pracę z instalacjami gazowymi.
Online (przez internet) - 02.01.2023r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Kurs gazowy G3
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

2 stycznia, 2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 26.12.2022

Kurs gazowy G3

Czego dotyczą uprawnienia SEP G3?

Uprawnienia SEP G3 dotyczą obsługi, konserwacji, montażu, remontu oraz kontroli urządzeń, sieci oraz instalacji gazowych.

Uprawnienia SEP można uzyskać w dwóch kategoriach: Dozoru oraz Eksploatacji.

Dla kogo przeznaczony jest kurs gazowy?

Kurs gazowy G3 przeznaczony jest dla wszystkich osób, które pracują lub chciałyby pracować przy urządzeniach, sieciach czy instalacjach gazowych.

Uprawnienia SEP G3 potrzebne są podczas wykonywania pracy przy:

 • paliwach gazowych – urządzeń do ich magazynowania i produkcji,
 • sieciach gazowych,
 • turbinach od generatorów gazu,
 • odbiornikach paliw gazowych, których moc przekracza 50 kW.

Jaki jest cel kursu gazowego G3?

Celem kursu gazowego G3 jest jak najlepsze przygotowanie uczestnika do pracy przy obsłudze urządzeń, sieci oraz instalacji gazowych w zakresie Eksploatacji oraz Dozoru.

Szkolenie ma również za zadanie odpowiednio przygotować kursanta do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną.

Do kursu może przystąpić każdy kto chciałby podnieść swoje kwalifikacje, jak i osoby, które chcą przedłużyć swoje uprawnienia.

Do czego uprawnia SEP G3?

 • urządzenia niezbędne do produkcji paliw gazowych oraz generatory gazu,
 • urządzenia związane z uzdatnianiem i przetwarzaniem paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, mieszalnie,
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 • gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe – sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa,
 • gazociągi, tłocznie gazu, punkty redukcyjne - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa,
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 • turbiny gazowe, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 • kontrolno-pomiarowa aparatura oraz urządzenia sterowania do sieci, instalacji i urządzeń.

Ile trwa kurs gazowy G3?

Kurs gazowy G3 jest jednodniowy i trwa 4 godziny.

Ile można zarobić posiadając uprawnienia SEP G3?

Ile zarabia serwisant urządzeń gazowych?

Serwisanci urządzeń zarabiają średnio 5300 zł brutto. W większości przypadków zarobki wahają się między 4430 - 6310 zł.

Ile zarabia monter instalacji i urządzeń gazowych?

Doświadczeni monterzy instalacji i pieców gazowych mogą liczyć na zarobki rzędu 7000 zł brutto.

Najczęściej u doświadczonych monterów zarobki wahają się w przedziale 6000 – 7000 zł. W przypadku mniej doświadczonych monterów kwota ta ulega zmniejszeniu do około 4000 zł brutto.

Skorzystaj ze szkolenia w wersji online 2022

Jeśli szkolenie online kojarzy Ci się z suchym wykładem

- mamy dla Ciebie coś, co zaspokoi potrzebę zdobywania nowej wiedzy oraz zmieni Twoją opinię o szkoleniach online

Co oznacza kurs online?

 • pracę z trenerem NA ŻYWO, dołączasz do pokoju i widzisz zarówno prelegenta jak i udostępniony przez niego ekran,
 • tak samo jak na szkoleniu stacjonarnym, w każdym momencie, możesz poprosić o doprecyzowanie lub wyjaśnienie niezrozumiałego dla Ciebie zagadnienia,
 • sprawny przebieg poprzez ograniczoną liczbę uczestników szkolenia.
 • w przypadku niejasności, prowadzący rozrysuje najważniejsze kwestie na interaktywnej tablicy, podobnie jak na szkoleniu stacjonarnym,
kurs szkolenie
grupa
Pracujemy w grupach ograniczonych liczbowo
1-1
Szkolenie online ma dokładnie taki sam przebieg i program, jak szkolenie stacjonarne
certyfikat
Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej

Gwarancja satysfakcji

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące szkolenia online, pozostajemy do Twojej dyspozycji

Wymagania

Wymagania dla uczestników kursu gazowego G3

Ikona przedstawiająca znak z wiekiem +18

Skończone 18 lat

Każda osoba musi osiągnąć wiek pełnoletności.

Ikona przedstawiająca certyfikat, dyplom

Podstawowe wykształcenie

Do kursu oraz egzaminu SEP G3 mogą przystąpić osoby, których wykształcenie jest na poziomie przynajmniej podstawowym.

Dodatkowe wymagania na egzamin SEP

Ikona przedstawiająca osobę doświadczoną, kreatywną

Doświadczenie

Uczestnik, który chce zdać egzamin SEP, musi posiadać wykształcenie kierunkowe związane z SEP G3 lub okazać zaświadczenie (np. od pracodawcy) potwierdzające doświadczenie w tego typu pracy.

Program kursu SEP G3

01BHP
02Omówienie gazów

Omówienie gazów, które są stosowane w przemyśle.

03Praca gazownika
 • zadania,
 • obowiązki.
04Stan techniczny

Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych.

05Sieci gazowe
06Eksploatacja
 • sieci,
 • instalacje,
 • urządzenia.
07Sytuacje niebezpieczne - postępowanie

Postępowanie w przypadku wystąpienia:

 • awarii,
 • pożaru,
 • innego zagrożenia bezpieczeństwa.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Egzamin na uprawnienia SEP G3

Egzamin składa się z części teoretycznej w formie odpowiedzi ustnej. Do przeprowadzenia egzaminu wyznaczona zostaje Komisja Kwalifikacyjna.

Osiągnięcie pozytywnego wyniku egzaminu odpowiada zdobyciu lub przedłużeniu uprawnień na okres 5 lat.

Wiedza wymagana na egzaminie SEP G3

Egzamin z Dozoru SEP G3

Przepisy dotyczące:

 • stosowania instrukcji eksploatacji sieci oraz urządzeń instalacji,
 • eksploatacji w zakresie tworzenia i prowadzenia dokumentacji technicznej oraz eksploatacyjnej,
 • norm i warunków technicznych i eksploatacyjnych,
 • budowy instalacji sieci oraz urządzeń.

Zasady dotyczące:

 • BHP,
 • postępowania w przypadku wystąpienia awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa ruchu przyłączonych do sieci urządzeń,
 • warunków wykonywania prac montażowych oraz kontrolno-pomiarowych,
 • dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.

Egzamin z Eksploatacji SEP G3

Wiedza na temat zasad:

 • warunków przy wykonywaniu prac montażowych oraz kontrolno-pomiarowych,
 • instrukcji eksploatacji oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • BHP oraz PPOŻ,
 • budowy, warunków technicznych i działania instalacji i sieci oraz urządzeń.

Postępowania w przypadku wystąpienia awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa ruchu przyłączonych do sieci urządzeń.

Postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia oraz środowiska.

Koszt uprawnień SEP G3

Ile kosztuje kurs gazowy G3?

Cena kursu to 59 PLN brutto/za osobę, w przypadku zapisu na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia oferujemy kurs w cenie promocyjnej 49 PLN brutto/za osobę.

Ile kosztuje egzamin SEP gazowy?

Egzamin odbywa się osobno dla dwóch kategorii: Dozoru oraz Eksploatacji. Różnią się one od siebie zakresem wiedzy oraz rodzajem pełnionych stanowisk.

Koszt podejścia do egzaminu (każdego z osobna) wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 301 PLN.

nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Również w tej tematyce

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

02.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 26.12.2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

23.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 16.01.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

13.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 06.02.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Kurs gazowy G3
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

2 stycznia, 2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

59 PLN
49 PLN przy zapisie do 26.12.2022

Formularz zapisowy

Wybierz zakres szkolenia
Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.