Szkolenie SEP z pomiarów instalacji elektrycznych 2022

zdalnie, z trenerem na żywo

Szkolenie SEP z pomiarów instalacji elektrycznych przeznaczone jest dla osób chcących nabyć nowe kwalifikacje z zakresu prac kontrolno-pomiarowych.
Online (przez internet) - 29.08.2022r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Pomiary instalacji elektrycznych
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

29 sierpnia, 2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena:

349 PLN
319 PLN przy zapisie do 22.08.2022

Szkolenie SEP z pomiarów instalacji elektrycznych

Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych instalacji elektrycznych wymaga stosownych uprawnień. Szkolenie SEP pozwoli nabyć Ci niezbędną wiedzę oraz przygotuje Cię do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną.

Cel szkolenia

Szkolenie SEP ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy oraz przygotowanie kursantów do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną i zdobycia uprawnień, których ważność obowiązuje przez kolejne 5 lat.

Wymagania na szkolenie SEP z pomiarów instalacji elektrycznych

wiek

Ukończony 18 rok życia

Wyłącznie osoby pełnoletnie mogą wziąć udział w szkoleniu oraz podejść do egzaminu kwalifikacyjnego.

wykształcenie

Wykształcenie podstawowe

Kurs rozpocząć może każda osoba, która poza ukończonym 18 r.ż. posiada wykształcenie co najmniej podstawowe.

Program szkolenia SEP

01Pomiary instalacji - podstawy

Podstawowa wiedza dotycząca sieci oraz instalacji.

02Przepisy

Przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.

03BHP
04Pomiary – wymagania

Wymagania dotyczące mierników i dokładności pomiaru.

05Metody pomiarowe
06Zasady wykonywania pomiarów
 • zakres i częstotliwość.
07Dokumentacja

Dokumentowanie wykonywanej pracy.

08Wykonywanie pomiarów
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary skuteczności ochrony PPOŻ,
 • pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych,
 • pomiary rezystancji uziemień,
 • badanie elektronarzędzi.
09Protokoły
10Mierniki
11Pomiary w praktyce

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Egzamin - szkolenie SEP z pomiarów instalacji elektrycznych

Osoby przystępujące do egzaminu z zakresu Eksploatacji, powinny wykazywać się wiedzą z zakresu:

Znajomości zasad:

 • budowy, działania i warunków technicznych obsługi instalacji, sieci i urządzeń,
 • eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń,
 • wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 • dotyczących BHP oraz PPOŻ.

Instrukcji postępowania w razie wystąpienia awarii bądź zagrożenia życia.

Osoby przystępujące do egzaminu z zakresu Dozoru, powinny wykazywać się wiedzą z zakresu przepisów dotyczących:

 • przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • eksploatacji oraz wymagań dotyczących wymagań technicznych,
 • BHP i PPOŻ.

Egzamin ustny przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna bezpośrednio po zakończonym szkoleniu.

Co ważne!

Egzamin odbywa się osobno dla dwóch kategorii: Dozoru oraz Eksploatacji. Różnią się one od siebie zakresem wiedzy oraz rodzajem pełnionych stanowisk.

Koszt podejścia do egzaminu (każdego z osobna) wiaże się z dodatkową opłatą w wysokości 301 PLN.

nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

29.08.2022r.
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena

349 PLN
319 PLN przy zapisie do 22.08.2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

19.09.2022r.
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena

349 PLN
319 PLN przy zapisie do 12.09.2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

10.10.2022r.
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena

349 PLN
319 PLN przy zapisie do 03.10.2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

31.10.2022r.
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena

349 PLN
319 PLN przy zapisie do 24.10.2022

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Pomiary instalacji elektrycznych
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

29 sierpnia, 2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena:

349 PLN
319 PLN przy zapisie do 22.08.2022

Formularz zapisowy

Wybierz zakres szkolenia
Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.