Kurs doradcy ADR 2022

Kurs na doradcę ADR (DGSA / RID) daje możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych na stanowisku osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo transportu.

Ostrów Wielkopolski - 06.06.2022r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Doradca ADR DGSA
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

6 czerwca, 2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena:

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 30.05.2022

Dla kogo przeznaczony jest kurs doradcy ADR?

Celem kursu na doradcę ADR (DGSA / RID) jest przygotowanie do egzaminu, po którym uczestnik kursu uzyskuje świadectwo doradcy ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego.

Kurs doradcy ADR DGSA lub RID przeznaczony jest dla osób, które:

 • Przystępują do zdobycia uprawnień dla doradcy ADR DGSA lub RID po raz pierwszy
 • Odnawiają ważność swoich uprawnień
 • Posiadają uprawnienia doradcy ADR DGSA lub RID i chcą zaktualizować swoją wiedzę

Gdzie niezbędny jest doradca ADR?

Doradca ADR znajdzie prace każdej firmie, w której transport drogowy towarów niebezpiecznych wykonywany jest w ilości wymagającej oznacznia samochodu pomarańczowymi tablicami ADR.

Wymagany jest również w firmie wykonującej załadunek, rozładunek, pakowanie jak i napełnianie z wykorzystaniem towarów niebezpiecznych.

Obowiązki i zadania doradcy ADR:

 • przygotowywanie rocznych sprawozdań,
 • pomoc merytoryczna przy przewozach materiałów niebezpiecznych,
 • sprawdzanie prawidłowości przewozu zgodnie z wymogami prawnymi,
 • przygotowywanie raportów gdy wystąpi wypadek.

Wymagania

wiek

Minimalny wiek 21 lat

O uprawnienia ADR mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21 rok życia.

wyksztalcenie

Wykształcenie

Doradcą ADR może zostać każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe.

niekaralnosc

Niekaralność

Doradca ADR nie może być karany za umyślnie spowodowane przestępstwa.

Zakres kursu na doradcę ADR (DGSA / RID)

Doradca ADR DGSA – kurs obejmuje następujące części tematyczne:

 • Moduł podstawowy – zakres modułu obejmuje wiedzę na temat przewozu niebezpiecznych towarów wszystkich klas zagrożenia, zasady pakowania, załadunku oraz rozładunku, zasad znakowania oraz niezbędnej dokumentacji.
 • Moduł specjalistyczny – przewóz drogowy substancji i materiałów niebezpiecznych.
 • Konsultacje

Doradca ADR RID – Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie, lub posiadają uprawnienia doradcy zgodnie z przepisami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych. Kurs obejmuje:

 • Moduł specjalistyczny – obejmuje wiedzę z zakresu przewozu substancji i materiałów niebezpiecznych koleją.
 • Konsultacje

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu materiałów niebezpiecznych. Pozwala to na kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny.

97% zadowolonych klientów

Tylu naszych kursantów poleciłoby to szkolenie swoim znajomym*

*na podstawie ocen zbieranych od początku 2017 roku

Jakie uprawnienia mogę uzyskać po tym kursie?

Egzamin zakończony pozytywnym wynikiem uprawnia do wydania Świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

Świadectwo doradcy ADR (DGSA / RID) uprawnia do prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne lub dla innych osób związanych z operacjami transportowymi.

Przedsiębiorcy wykonujący przewóz materiałów niebezpiecznych zobowiązani są do zatrudnienia Doradcy ADR (DGSA / RID).

Osoba, posiadająca Świadectwo Doradcy ADR (DGSA / RID) może świadczyć usługi w każdej Firmie transportowej zajmującej się przewozem materiałów niebezpiecznych.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Program kursu

Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu TDT na doradcę ADR porusza następujące tematy:

Kurs doradcy ADR DGSA

01Przepisy krajowe i międzynarodowe w przewozie drogowym
02Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
03Pojazdy
04Budowa i używanie opakowań
05Załadunek, rozładunek, manipulacja materiałami
06Dokumentacja i oznakowania
07Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych
08Przewóz w cysternach
09Warunki załadunku, rozładunku, manipulacji oraz przewozu materiałów niebezpiecznych
10Obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu materiałów niebezpiecznych
11Ratownictwo techniczne i chemiczne
12Kierowcy oraz osoby związane z przewozem – obowiązujące szkolenia

Kurs doradcy ADR RID

01Przepisy kolejowe
02Dokumentacja
03Znakowanie wagonów
04Przewóz w cysternach
05Zagadnienia eksploatacyjne
06Przewóz towarów niebezpiecznych – zagrożenia dla ludzi i środowiska
07Szkolenia pracowników związane z transportem

Jak wygląda egzamin?

Opłata za egzamin wynosi 500 PLN i składana jest na konto Transportowego Dozoru Technicznego, który przeprowadza egzamin.

Aby przystąpić do egzaminu, niebędne jest złożenie następujących dokumentów w czasie nie poźniejszym niż 2 tygodnie przed dniem egzaminu:

 • wniosku o przystąpienie do egzaminu,
 • zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia dla doradców ADR,
 • kopię dyplomu potwierdzającą wyższe wykształcenie,
 • oświadczenia o niekaralności,
 • potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Świadectwo doradcy ADR wydawane jest przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego i ważne jest przez okres 5 lat.

Zakres egzaminu

Sam egzamin obejmuje trzy części - ogólną, specjalistyczną oraz zadanie praktyczne. Część pisemna realizowana jest w formie testu.

Egzamin uznawany jest za zaliczony gdy kursant osiągnie minimum 80 procent poprawnych odpowiedzi w części ogólnej i specjalistycznej, oraz poprawnie rozwiąże zadanie praktyczne.

Zagadnienia wymagane na egzaminie:

 • przyczyny i następstwa wypadków,
 • przepisy krajowe oraz umowy międzynarodowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • środki bezpieczeństwa stosowane w przewozie drogowym,
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • przepisy dotyczące pakowania, przewozu luzem, oznaczeń ostrzegawczych, dokumentacji wymaganej przy przewozie.

Przedłużanie uprawnień doradcy ADR (DGSA / RID)

Uprawnienia doradcy ADR przedłużane są okres kolejnych 5 lat w przypadku spełnienia poniższych warunków:

 • doradca nadal przestrzega warunków kwalifikacyjnych,
 • w ciągu ostatnich 5 lat nie naruszono przepisów ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
 • ukończono kurs przedłużający uprawnienia dla doradców.
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

06.06.2022r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 30.05.2022
miasto

Gdzie?

Gdańsk

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

20.06.2022r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 13.06.2022
miasto

Gdzie?

Wrocław

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

27.06.2022r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 20.06.2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

04.07.2022r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 27.06.2022

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Doradca ADR DGSA
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

6 czerwca, 2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena:

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 30.05.2022

Formularz zapisowy

Wybierz zakres szkolenia
Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.