Kurs doradcy ADR 2022

Kurs na doradcę ADR (DGSA / RID) daje możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych na stanowisku osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo transportu.

Ostrów Wielkopolski - 09.01.2023r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Doradca ADR DGSA
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

9 stycznia, 2023
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena:

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 02.01.2023

Kurs na doradcę ADR

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu materiałów niebezpiecznych, co pozwala na kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny.

Cel szkolenia ADR (DGSA/RID)

Celem kursu na doradcę ADR (DGSA / RID) jest przygotowanie do egzaminu, po którym uczestnik kursu uzyskuje świadectwo doradcy ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego.

Dla kogo przeznaczony jest kurs doradcy ADR?

Kurs doradcy ADR DGSA lub RID przeznaczony jest dla osób, które:

 • przystępują do zdobycia uprawnień dla doradcy ADR DGSA lub RID po raz pierwszy,
 • odnawiają ważność swoich uprawnień,
 • posiadają uprawnienia doradcy ADR DGSA lub RID i chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Zakres kursu na doradcę ADR

Doradca ADR DGSA

Kurs obejmuje następujące części tematyczne:

 • moduł podstawowy – wiedza na temat przewozu niebezpiecznych towarów wszystkich klas zagrożenia, zasady pakowania, załadunku oraz rozładunku, zasad znakowania oraz niezbędnej dokumentacji ADR,
 • moduł specjalistyczny – przewóz drogowy substancji i materiałów niebezpiecznych,
 • konsultacje.

Doradca ADR RID

Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie, lub posiadają uprawnienia doradcy zgodnie z przepisami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych.

Kurs obejmuje:

 • moduł specjalistyczny – wiedza z zakresu przewozu substancji i materiałów niebezpiecznych koleją,
 • konsultacje.

Ile kosztuje kurs doradcy ADR?

Koszt kursu na doradcę ADR DGSA wynosi 3099 zł (2899 zł przy zapisie min. 7 dni przed terminem szkolenia). Jeżeli chodzi o doradcę ADR RID, cena szkolenia jest taka sama jak dla doradcy DGSA.

Istnieje również możliwość zapisu jednocześnie na dwa powyższe kursy (DGSA i RID). W tym przypadku kwota jaką będzie trzeba zapłacić to 4299 zł (4099 zł przy zapisie min. 7 dni przed terminem szkolenia).

Ile trwa kurs na doradcę ADR?

Czas trwania kursu to 5 dni, dodatkowo kursanci mogą skorzystać z konsultacji z wykładowcą w wymiarze 3 godzin.

Doradca ADR

Kim jest doradca ADR?

Doradca ADR jest osobą, która przedstawia procedury bezpieczeństwa przedsiębiorstwom z zakresu transportu, magazynowania, załadunku oraz rozładunku materiałów niebezpiecznych.

Gdzie niezbędny jest doradca ADR?

Doradca ADR znajdzie pracę każdej firmie, w której transport drogowy towarów niebezpiecznych wykonywany jest w ilości wymagającej oznaczania samochodu pomarańczowymi tablicami ADR.

Doradca ADR wymagany jest również w firmach wykonujących załadunek, rozładunek, pakowanie jak i napełnianie z wykorzystaniem towarów niebezpiecznych.

Zadania doradcy DGSA

Pełen zakres pracy doradcy ADR został zawarty w umowie ADR w dziale 1.8.3.3. Najważniejszym zadaniem doradcy DGSA jest wspieranie przedsiębiorstwa w prowadzeniu działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

Doradca DGSA zobowiązany jest również do takich zadań jak:

 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • wdrażanie różnych procedur, praktyk i instrukcji, służących zapobieganiu zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanym z przewozem towarów niebezpiecznych.

Jeżeli wystąpi zdarzenie dotyczące towarów niebezpiecznych, w którym doznali szkody ludzie, majątek, lub środowisko, doradca powinien przygotować raport powypadkowy dla wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Doradca zobowiązany jest również do prowadzenia szkoleń pracowników w przedsiębiorstwie. Zakres szkolenia obejmuje wymagania podane w dziale 1.3 Umowy ADR.

Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA w firmie

Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA (Dangerous Goods Safety Advisers) dotyczy każdej firmy, lub innego podmiotu, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych i dla którego wymagane jest oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR (mowa tutaj o tablicach barwy pomarańczowej).

Nie dotyczy to tylko firm zajmujących się przewozem, ale także tych odpowiedzialnych za pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek towarów niebezpiecznych.

Obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych wynika z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz podstawy prawnej 1.8.3.1 Umowy ADR.

Obowiązek wyznaczenia doradcy ADR nie dotyczy jeżeli przedsiębiorca, lub inny podmiot wykonuje przewóz materiałów niebezpiecznych w ilościach, dla których nie wymaga się oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej.

Zmiana w zasadach wprowadzania doradcy ADR DGSA

Przedsiębiorstwa, które wysyłają towary niebezpieczne nie były dotychczas zobowiązane do tego, aby zatrudniać doradcę DGSA. Zgodnie z przepisem 1.6.1.44 Umowy ADR, nadawcy towarów niebezpiecznych powinni wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa do końca 2022 roku.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2023 roku wyznaczenie doradcy DGSA jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa zajmującego się nadawaniem towarów niebezpiecznych, zarówno we własnym imieniu jak i w imieniu osoby trzeciej jeżeli:

 • widnieje w dokumencie przewozowym towarów niebezpiecznych,
 • pojawia się w Karcie Przekazania Odpadu (niebezpiecznego),
 • nadzoruje wysyłkę towarów niebezpiecznych, a całą logistyką zajmuje się firma zewnętrzna.

Formy wyznaczenia doradcy DGSA

Doradcą DGSA może zostać osoba, która posiada wykształcenie wyższe oraz jest niekarana. Dodatkowo konieczne jest ukończenie szkolenia oraz zdany egzamin państwowy.

Wyznaczona osoba musi posiadać ważne świadectwo wydane przez Dyrektora TDT. Istnieje kilka form nawiązania współpracy pomiędzy uczestnikiem przewozu towarów niebezpiecznych, a doradcą DGSA:

 • umowa o pracę,
 • umowa o dzieło,
 • umowa zlecenie,
 • umowa współpracy,
 • oświadczenie ustne, lub pisemne,
 • jednostronne oświadczenie woli doradcy DGSA, który jednocześnie jest osobą fizyczną.

Każda z tych opcji ma zarówno zalety jak i wady. Najkorzystniejszą formą jest podpisanie umowy o pracę, lub umowę współpracy, ponieważ pozwala to na swobodne kształtowanie treści umowy. Należy pamiętać, że zakres obowiązków powinien być zgodny z przepisami ADR.

Kara za brak doradcy DGSA w firmie

Na przewoźnika łamiącego przepisy ADR przygotowana jest długa lista kar finansowych. Obejmują one naruszenia dotyczące nieprawidłowości dokumentów, sposobu przewozów, środków transportu, opakowania i wiele innych. Dlatego bardzo ważne jest, aby przygotować się na nadchodzące zmiany.

Brak wyznaczenia doradcy DGSA grozi karą w wysokości 5000 zł. Związane są z tym również inne konsekwencje, np. nadanie do przewozu źle sklasyfikowanego towaru niebezpiecznego to kara 6000 zł.

Na jakie zarobki może liczyć doradca ADR?

Zarobki doradcy ADR zależą od wielu czynników. Ma na to wpływ m.in. wielkość firmy, w której zatrudniony jest doradca.

Przyjmuje się, że średnie zarobki na tym stanowisku w Polsce to ok. 3700 zł netto miesięcznie, jednakże mogą one być mniejsze lub większe.

Wymagania

Jakie wymagania należy spełnić, aby wziąć udział w kursie doradcy ADR?

Znak przedstawiający wiek

Minimalny wiek 21 lat

O uprawnienia ADR mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21 rok życia.

Ikona, na której jest student

Wykształcenie

Doradcą ADR może zostać każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe.

Waga szalkowa

Niekaralność

Doradca ADR nie może być karany za umyślnie spowodowane przestępstwa.

97% zadowolonych klientów

Tylu naszych kursantów poleciłoby to szkolenie swoim znajomym*

*na podstawie ocen zbieranych od początku 2017 roku

Program kursu

Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu TDT na doradcę ADR porusza następujące tematy:

Kurs doradcy ADR DGSA

01Przepisy krajowe i międzynarodowe

Przepisy krajowe i międzynarodowe w przewozie drogowym.

02Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
03Pojazdy
04Budowa i używanie opakowań
05Czynności ładunkowe
 • załadunek,
 • rozładunek,
 • manipulacja ładunkiem.
06Dokumentacja i oznakowania
07Warunki przewozu towarów

Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych.

08Przewóz w cysternach
09Warunki czynności ładunkowych
 • załadunku,
 • rozładunku,
 • manipulacji,
 • przewozu materiałów niebezpiecznych.
10Obowiązki i odpowiedzialność

Obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu materiałów niebezpiecznych.

11Ratownictwo techniczne i chemiczne
12Obowiązujące szkolenia

Obowiązujące szkolenia - kierowcy oraz osoby związane z przewozem.

Kurs doradcy ADR RID

01Przepisy kolejowe
02Dokumentacja
03Znakowanie wagonów
04Przewóz w cysternach
05Zagadnienia eksploatacyjne
06Zagrożenia dla ludzi i środowiska

Przewóz towarów niebezpiecznych – zagrożenia dla ludzi i środowiska.

07Szkolenia pracowników

Szkolenia związane z transportem dla pracowników.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Egzamin

Jak wygląda egzamin na doradcę ADR?

Sam egzamin obejmuje trzy części - ogólną, specjalistyczną oraz zadanie praktyczne. Część pisemna realizowana jest w formie testu.

Egzamin uznawany jest za zaliczony gdy kursant osiągnie minimum 80 procent poprawnych odpowiedzi w części ogólnej i specjalistycznej, oraz poprawnie rozwiąże zadanie praktyczne.

Ile kosztuje egzamin na doradcę ADR?

Opłata za egzamin różni się w zależności od statusu osoby podchodzącej do egzaminu:

 • Osoba pierwszy raz ubiegająca się o uprawnienia musi zapłacić 500 zł.
 • Osoba przedłużająca uprawnienia ADR musi zapłacić 400 zł.
 • Osoba poszerzająca uprawnienia musi zapłacić 300 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego, który przeprowadza egzamin.

Co należy zrobić, aby przystąpić do egzaminu na doradcę ADR?

Aby przystąpić do egzaminu, niebędne jest złożenie następujących dokumentów w czasie nie poźniejszym niż 2 tygodnie przed dniem egzaminu:

 • wniosku o przystąpienie do egzaminu,
 • zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia dla doradców ADR,
 • kopię dyplomu potwierdzającą wyższe wykształcenie,
 • oświadczenia o niekaralności,
 • potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Zagadnienia wymagane na egzaminie

 • przyczyny i następstwa wypadków,
 • przepisy krajowe oraz umowy międzynarodowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • środki bezpieczeństwa stosowane w przewozie drogowym,
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • przepisy dotyczące pakowania, przewozu luzem, oznaczeń ostrzegawczych, dokumentacji wymaganej przy przewozie.

Ile trwa egzamin na doradcę ADR?

Czas trwania egzaminu wynosi:

 • w części ogólnej – 80 minut,
 • w części specjalistycznej - 60 minut na zestaw pytań testowych oraz kolejne 60 minut na opisowe zadanie praktyczne.

W przypadku przedłużania uprawnień – egzamin nie obejmuje części z zadaniem praktycznym.

W przypadku poszerzania zakresu uprawnień – egzamin nie obejmuje części ogólnej.

Więcej na temat egzaminu doradcy ADR, dowiesz się z artykułu: https://star.edu.pl/egzamin-na-doradce-adr

Uprawnienia

Jakie uprawnienia uzyskasz po ukończeniu kursu na doradcę?

Egzamin zakończony pozytywnym wynikiem uprawnia do wydania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

Świadectwo uprawnia do prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne lub dla innych osób związanych z operacjami transportowymi.

Świadectwo doradcy ADR ważne jest przez okres 5 lat.

Przedłużanie uprawnień doradcy ADR (DGSA / RID)

Uprawnienia doradcy ADR przedłużane są co 5 lat w przypadku spełnienia poniższych warunków:

 • doradca nadal przestrzega warunków kwalifikacyjnych,
 • w ciągu ostatnich 5 lat nie naruszono przepisów ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
 • ukończono kurs przedłużający uprawnienia dla doradców.
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Również w tej tematyce

Najczęściej zadawane pytania

Jak zostać doradcą ADR?

Zostać doradcą ADR może osoba, która ukończyła 21 lat, posiada wykształcenie wyższe oraz nie była skazana za przestępstwo. Po spełnieniu tych wymagań trzeba odbyć kurs na doradcę ADR a następnie zdać egzamin organizowany przez Transportowy Dozór Techniczny.

Czy trzeba posiadać uprawnienia doradcy DGSA aby zdobyć uprawnienia RID?

Nie trzeba posiadać uprawnień doradcy DGSA w przypadku starania się o uprawnienia doradcy RID. W przypadku posiadania już uprawnień doradcy DGSA, uzyskując uprawnienia RID mają one taką samą ważność jak uprawnienia DGSA (jeżeli posiada się uprawnienia DGSA od 2 lat i otrzymuje uprawnienia RID to ich ważność wygasa wraz z ukończeniem ważności uprawnień DGSA).

Czy muszę odbyć kolejne szkolenie starając się o uprawnienia RID?

Tak, należy odbyć kolejne szkolenia, ale w przypadku posiadania uprawnień doradcy DGSA, w szkoleniu, jak i na egzaminie pominięta zostaje część ogólna. W takim przypadku na egzaminie podchodzi się do części specjalistycznej oraz zadania praktycznego.

Czym różni się szkolenie doradcy ADR od doradcy RID?

Szkolenie doradcy ADR dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Doradca RID odpowiada za nadzór przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie kolejowym.

W jakim czasie od ukończenia szkolenia muszę podejść do egzaminu?

Zaświadczenie uzyskane po ukończonym szkoleniu jest ważne przez rok, w tym czasie należy podejść do egzaminu organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). W przypadku nie podejścia do egzaminu w ciągu roku od uzyskania zaświadczenia należy ponownie podejść do kursu.

Czy egzamin na doradcę ADR jest trudny?

Egzamin nie należy do najłatwiejszych, dlatego też jest to szkolenie na doradcę ADR, na którym zostanie przekazana niezbędna wiedza z zakresu doradctwa do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

09.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 02.01.2023
miasto

Gdzie?

Warszawa

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

16.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 09.01.2023
miasto

Gdzie?

Katowice

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

23.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 16.01.2023
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

30.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 23.01.2023
miasto

Gdzie?

Poznań

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

13.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 06.02.2023
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

20.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 13.02.2023
miasto

Gdzie?

Kielce

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

20.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 13.02.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Doradca ADR DGSA
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

9 stycznia, 2023
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena:

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 02.01.2023

Formularz zapisowy

Wybierz zakres szkolenia
Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.