Kurs doradcy ADR 2023

Kurs na doradcę ADR (DGSA / RID) daje możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych na stanowisku osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo transportu.

Ostrów Wielkopolski - 02.10.2023r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Doradca ADR DGSA
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

2 października, 2023
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena:

3399 PLN
2999 PLN przy zapisie do 25.09.2023

Terminy szkoleń

Kiedy?

Gdzie?

Cena

02.10.2023r.

Ostrów Wielkopolski

3399 PLN

23.10.2023r.

Poznań

3399 PLN

2999 PLN przy zapisie do 16.10.2023

23.10.2023r.

Warszawa

3399 PLN

2999 PLN przy zapisie do 16.10.2023

30.10.2023r.

Łódź

3399 PLN

2999 PLN przy zapisie do 23.10.2023

13.11.2023r.

Ostrów Wielkopolski

3399 PLN

2999 PLN przy zapisie do 06.11.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Kurs na doradcę ADR 2023

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu materiałów niebezpiecznych, co pozwala na kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny.

Cel szkolenia ADR (DGSA/RID)

Celem kursu na doradcę ADR (DGSA / RID) jest przygotowanie do egzaminu, po którym uczestnik kursu uzyskuje świadectwo doradcy ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego.

Dla kogo przeznaczony jest kurs doradcy ADR 2023?

Kurs doradcy ADR DGSA lub RID przeznaczony jest dla osób, które:

 • przystępują do zdobycia uprawnień dla doradcy ADR DGSA lub RID po raz pierwszy,
 • odnawiają ważność swoich uprawnień,
 • posiadają uprawnienia doradcy ADR DGSA lub RID i chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Zakres kursu na doradcę ADR

Doradca ADR DGSA

Kurs obejmuje następujące części tematyczne:

 • moduł podstawowy – wiedza na temat przewozu niebezpiecznych towarów wszystkich klas zagrożenia, zasady pakowania, załadunku oraz rozładunku, zasad znakowania oraz niezbędnej dokumentacji ADR,
 • moduł specjalistyczny – przewóz drogowy substancji i materiałów niebezpiecznych,
 • konsultacje.

Doradca ADR RID

Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie, lub posiadają uprawnienia doradcy zgodnie z przepisami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych.

Kurs obejmuje:

 • moduł specjalistyczny – wiedza z zakresu przewozu substancji i materiałów niebezpiecznych koleją,
 • konsultacje.

Ile kosztuje kurs doradcy ADR w 2023?

Koszt kursu na doradcę ADR DGSA wynosi 3399 zł (2999 zł przy zapisie min. 7 dni przed terminem szkolenia). Jeżeli chodzi o doradcę ADR RID, cena szkolenia jest taka sama jak dla doradcy DGSA.

Istnieje również możliwość zapisu jednocześnie na dwa powyższe kursy (DGSA i RID). W tym przypadku kwota jaką będzie trzeba zapłacić to 4599 zł (4199 zł przy zapisie min. 7 dni przed terminem szkolenia).

Ile trwa kurs na doradcę ADR w 2023?

Czas trwania kursu to 5 dni, dodatkowo kursanci mogą skorzystać z konsultacji z wykładowcą w wymiarze 3 godzin.

Wyróżnione opinie uczestników

Opinie pochodzą z:

Google Facebook
Ikona recenzenta

Zielony Pies

5.0

Szybko, solidnie, profesjonalnie

Ikona recenzenta

Mirosław Gadomski

5.0

szybko, solidnie, profesjonalnie 🙂

Więcej opinii

Doradca ADR

Kim jest doradca ADR?

Doradca ADR jest to osoba zajmująca się bezpieczeństwem w transporcie towarów niebezpiecznych (ang. DGSA – Dangerous Goods Safety Adviser). Obowiązki doradcy ADR to wsparcie przedsiębiorstw nadawców, odbiorców i przewoźników w przestrzeganiu wymagań, przepisów dotyczących bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych.

Gdzie niezbędny jest doradca ADR?

Doradca ADR znajdzie pracę każdej firmie, w której transport drogowy towarów niebezpiecznych wykonywany jest w ilości wymagającej oznaczania samochodu pomarańczowymi tablicami ADR.

Doradca ADR wymagany jest również w firmach wykonujących załadunek, rozładunek, pakowanie jak i napełnianie z wykorzystaniem towarów niebezpiecznych.

Zadania doradcy DGSA

W umowie ADR w dziale 1.8.3.3 zawarte zostały wszystkie zadania wyznaczonego doradcy DGSA. Dla osoby zajmującej to stanowisko najistotniejszym obowiązkiem jest pomoc przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności w bezpieczny i odpowiedzialny sposób, zgodnie z wszystkimi wymaganiami.

Innymi zadaniami powołanego doradcy są:

 • nadzór przewozów niebezpiecznych, by odbywały się zgodnie z wymaganiami,
 • udzielanie fachowych porad przedsiębiorstwu w obszarze przewozu towarów niebezpiecznych,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania z zakresu przewozów niebezpiecznych wykonanych przez dane przedsiębiorstwo,
 • zapobieganie wszelkim zagrożeniom związanych z transportem towarów ADR poprzez wprowadzanie różnych instrukcji, praktyk i procedur.

Jeżeli w przedsiębiorstwie wystąpi okoliczność, w której zagrożone zostały osoby, mienie lub środowisko z powodu przewozu towarów niebezpiecznych, wówczas doradca DGSA jest zobowiązany sporządzić raport powypadkowy dla wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Kolejnym zadaniem w firmie dla doradcy DGSA jest prowadzenie szkoleń dla pracowników, które dotyczą wymagań podanych w dziale 1.3 Umowy ADR.

Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA w firmie

Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA (Dangerous Goods Safety Advisers) dotyczy każdej firmy, lub innego podmiotu, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych i dla którego wymagane jest oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR (mowa tutaj o tablicach barwy pomarańczowej).

Objęte tym obowiązkiem są również firmy zajmujące się napełnianiem, pakowaniem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych.

O obowiązku powołania doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych mówi art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz podstawa prawna 1.8.3.1 Umowy ADR.

Jeżeli przewóz materiałów niebezpiecznych wykonywany jest w ilości niewymagającej oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami, wówczas przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wyznaczenia doradcy ADR w firmie.

Zmiana w zasadach wprowadzania doradcy ADR DGSA

Firmy zajmujące się nadawaniem towarów niebezpiecznych nie miały dotychczas obowiązku wyznaczenia doradcy DGSA.

Według przepisu 1.6.1.44 Umowy ADR przedsiębiorstwa zajmujące się wyłącznie wysyłką towarów niebezpiecznych są zobowiązane powołać doradcę do spraw bezpieczeństwa do końca 2022 roku.

Zatem od 1 stycznia 2023 roku wyznaczenie doradcy DGSA to zadanie dla każdego przedsiębiorstwa, które zajmuje się wysyłką towarów niebezpiecznych we własnym zakresie, ale także w imieniu osób trzecich, jeżeli:

 • widnieje w dokumencie przewozowym towarów niebezpiecznych,
 • pojawia się w Karcie Przekazania Odpadu (niebezpiecznego),
 • pełni dozór wysyłki towarów niebezpiecznych, a obszarem logistyki zajmuje się firma zewnętrzna.

Formy wyznaczenia doradcy DGSA

Osoba wyznaczona na doradcę DGSA musi posiadać wykształcenie wyższe oraz nie może być karana. Obowiązkiem jest odbycie odpowiedniego szkolenia oraz pozytywny wynik egzaminu państwowego.

Konieczne jest także posiadanie ważnego świadectwa wydane przez Dyrektora TDT. Współpracę pomiędzy uczestnikiem przewozu towarów niebezpiecznych, a doradcą DGSA można zawrzeć w różnej formie:

 • umowa o pracę,
 • umowa o dzieło,
 • umowa zlecenie,
 • umowa współpracy,
 • oświadczenie ustne lub pisemne,
 • jednostronne oświadczenie woli złożone przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Wszystkie z tych form posiadają zalety, ale również wady. Najlepszą opcją może okazać się zawarcie umowy o pracę lub umowy współpracy, ponieważ treść tych umów można swobodnie modyfikować. Należy pamiętać, że zakres obowiązków powinien być zgodny z przepisami ADR.

Kara za brak doradcy DGSA w firmie

Dla przedsiębiorstwa, które nie przestrzega przepisów ADR przygotowanych jest wiele kar finansowych. Dotyczą one między innymi nieprawidłowości w dokumentach, niebezpiecznych sposobów przewozu, nieodpowiednich środków transportu i wiele innych. Do nadchodzących zmian należy się odpowiednio przygotować.

Przedsiębiorcom, którzy nie spełnią obowiązku powołania doradcy DGSA grozi kara finansowa o wysokości 5 000 zł. Może grozić to również takimi konsekwencjami jak: nieprawidłowo sklasyfikowany towar niebezpieczny nadany do transportu. Za taki błąd przedsiębiorca może spodziewać się grzywny w wysokości 6 000 zł. Należy zatem zatrudnić osobę, która będzie odpowiedzialna za działania usprawniające funkcjonowanie firmy zgodne z obowiązującymi przepisami.

Na jakie zarobki może liczyć doradca ADR w 2023 roku?

Zarobki doradcy ADR zależą od wielu czynników. Ma na to wpływ m.in. wielkość firmy, w której zatrudniony jest doradca.

Przyjmuje się, że średnie zarobki na stanowisku doradcy ADR w 2023 roku w Polsce to ok. 5784 zł netto miesięcznie, jednakże mogą one być mniejsze lub większe.

Wymagania

Jakie wymagania należy spełnić, aby wziąć udział w kursie doradcy ADR?

Znak przedstawiający wiek

Minimalny wiek 21 lat

O uprawnienia ADR mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21 rok życia.

Ikona, na której jest student

Wykształcenie

Doradcą ADR może zostać każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe.

Waga szalkowa

Niekaralność

Doradca ADR nie może być karany za umyślnie spowodowane przestępstwa.

97% zadowolonych klientów

Tylu naszych kursantów poleciłoby to szkolenie swoim znajomym*

*na podstawie ocen zbieranych od początku 2017 roku

Program kursu

Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu TDT na doradcę ADR porusza następujące tematy:

Kurs doradcy ADR DGSA

01Przepisy krajowe i międzynarodowe

Przepisy krajowe i międzynarodowe w przewozie drogowym.

02Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
03Pojazdy
04Budowa i używanie opakowań
05Czynności ładunkowe
 • załadunek,
 • rozładunek,
 • manipulacja ładunkiem.
06Dokumentacja i oznakowania
07Warunki przewozu towarów

Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych.

08Przewóz w cysternach
09Warunki czynności ładunkowych
 • załadunku,
 • rozładunku,
 • manipulacji,
 • przewozu materiałów niebezpiecznych.
10Obowiązki i odpowiedzialność

Obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu materiałów niebezpiecznych.

11Ratownictwo techniczne i chemiczne
12Obowiązujące szkolenia

Obowiązujące szkolenia - kierowcy oraz osoby związane z przewozem.

Kurs doradcy ADR RID

01Przepisy kolejowe
02Dokumentacja
03Znakowanie wagonów
04Przewóz w cysternach
05Zagadnienia eksploatacyjne
06Zagrożenia dla ludzi i środowiska

Przewóz towarów niebezpiecznych – zagrożenia dla ludzi i środowiska.

07Szkolenia pracowników

Szkolenia związane z transportem dla pracowników.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Egzamin

Jak wygląda egzamin na doradcę ADR?

Sam egzamin obejmuje trzy części - ogólną, specjalistyczną oraz zadanie praktyczne. Część pisemna realizowana jest w formie testu.

Egzamin uznawany jest za zaliczony gdy kursant osiągnie minimum 80 procent poprawnych odpowiedzi w części ogólnej i specjalistycznej, oraz poprawnie rozwiąże zadanie praktyczne.

Ile kosztuje egzamin na doradcę ADR w 2023?

Opłata za egzamin różni się w zależności od statusu osoby podchodzącej do egzaminu:

 • Osoba pierwszy raz ubiegająca się o uprawnienia musi zapłacić 500 zł.
 • Osoba przedłużająca uprawnienia ADR musi zapłacić 400 zł.
 • Osoba poszerzająca uprawnienia musi zapłacić 300 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego, który przeprowadza egzamin.

Co należy zrobić, aby przystąpić do egzaminu na doradcę ADR?

Aby przystąpić do egzaminu, niebędne jest złożenie następujących dokumentów w czasie nie poźniejszym niż 2 tygodnie przed dniem egzaminu:

 • wniosku o przystąpienie do egzaminu,
 • zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia dla doradców ADR,
 • kopię dyplomu potwierdzającą wyższe wykształcenie,
 • oświadczenia o niekaralności,
 • potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Zagadnienia wymagane na egzaminie

 • przyczyny i następstwa wypadków,
 • przepisy krajowe oraz umowy międzynarodowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • środki bezpieczeństwa stosowane w przewozie drogowym,
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • przepisy dotyczące pakowania, przewozu luzem, oznaczeń ostrzegawczych, dokumentacji wymaganej przy przewozie.

Ile trwa egzamin na doradcę ADR?

Czas trwania egzaminu wynosi:

 • w części ogólnej – 80 minut,
 • w części specjalistycznej - 60 minut na zestaw pytań testowych oraz kolejne 60 minut na opisowe zadanie praktyczne.

W przypadku przedłużania uprawnień – egzamin nie obejmuje części z zadaniem praktycznym.

W przypadku poszerzania zakresu uprawnień – egzamin nie obejmuje części ogólnej.

Więcej na temat egzaminu doradcy ADR, dowiesz się z artykułu: https://star.edu.pl/egzamin-na-doradce-adr

Uprawnienia

Jakie uprawnienia uzyskasz po ukończeniu kursu na doradcę?

Egzamin zakończony pozytywnym wynikiem uprawnia do wydania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

Świadectwo uprawnia do prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne lub dla innych osób związanych z operacjami transportowymi.

Świadectwo doradcy ADR ważne jest przez okres 5 lat.

Przedłużanie uprawnień doradcy ADR (DGSA / RID)

Uprawnienia doradcy ADR przedłużane są co 5 lat w przypadku spełnienia poniższych warunków:

 • doradca nadal przestrzega warunków kwalifikacyjnych,
 • w ciągu ostatnich 5 lat nie naruszono przepisów ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
 • ukończono kurs przedłużający uprawnienia dla doradców.
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Również w tej tematyce

Najczęściej zadawane pytania

Jak zostać doradcą ADR?

Zostać doradcą ADR może osoba, która ukończyła 21 lat, posiada wykształcenie wyższe oraz nie była skazana za przestępstwo. Po spełnieniu tych wymagań trzeba odbyć kurs na doradcę ADR a następnie zdać egzamin organizowany przez Transportowy Dozór Techniczny.

Czy trzeba posiadać uprawnienia doradcy DGSA aby zdobyć uprawnienia RID?

Nie trzeba posiadać uprawnień doradcy DGSA w przypadku starania się o uprawnienia doradcy RID. W przypadku posiadania już uprawnień doradcy DGSA, uzyskując uprawnienia RID mają one taką samą ważność jak uprawnienia DGSA (jeżeli posiada się uprawnienia DGSA od 2 lat i otrzymuje uprawnienia RID to ich ważność wygasa wraz z ukończeniem ważności uprawnień DGSA).

Czy muszę odbyć kolejne szkolenie starając się o uprawnienia RID?

Tak, należy odbyć kolejne szkolenia, ale w przypadku posiadania uprawnień doradcy DGSA, w szkoleniu, jak i na egzaminie pominięta zostaje część ogólna. W takim przypadku na egzaminie podchodzi się do części specjalistycznej oraz zadania praktycznego.

Czym różni się szkolenie doradcy ADR od doradcy RID?

Szkolenie doradcy ADR dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Doradca RID odpowiada za nadzór przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie kolejowym.

W jakim czasie od ukończenia szkolenia muszę podejść do egzaminu?

Zaświadczenie uzyskane po ukończonym szkoleniu jest ważne przez rok, w tym czasie należy podejść do egzaminu organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). W przypadku nie podejścia do egzaminu w ciągu roku od uzyskania zaświadczenia należy ponownie podejść do kursu.

Czy egzamin na doradcę ADR jest trudny?

Egzamin nie należy do najłatwiejszych, dlatego też jest to szkolenie na doradcę ADR, na którym zostanie przekazana niezbędna wiedza z zakresu doradctwa do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

Kiedy?

Gdzie?

Cena

02.10.2023r.

Ostrów Wielkopolski

3399 PLN

23.10.2023r.

Poznań

3399 PLN

2999 PLN przy zapisie do 16.10.2023

23.10.2023r.

Warszawa

3399 PLN

2999 PLN przy zapisie do 16.10.2023

30.10.2023r.

Łódź

3399 PLN

2999 PLN przy zapisie do 23.10.2023

13.11.2023r.

Ostrów Wielkopolski

3399 PLN

2999 PLN przy zapisie do 06.11.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Opinie o Star Szkolenia

Opinie pochodzą z:

Google Facebook
Ikona recenzenta

Sebastian Banaś

5.0

Polecam gorąco !

Ikona recenzenta

Łukasz Suzin

5.0

Polecam!

Ikona recenzenta

Bartek Ekman

5.0

Polecam wszystko zgodne z opisami i mili prowadzący

Ikona recenzenta

PIOTR ZBOROWSKI

5.0

Super szkolenie. Bardzo dobrze przekazywane informacje. Polecam

Ikona recenzenta

Marek Milczarek

5.0

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Mega profesjonalne podejscie. Zachecam do skorzystania.

Ikona recenzenta

Silent Rob

5.0

Polecam jak najbardziej

Ikona recenzenta

Zielony Pies

5.0

Szybko, solidnie, profesjonalnie

Ikona recenzenta

Radosław Deja

5.0

Szkolenie w którym uczestniczyłem poprowadzone zostało na wysokim poziomie. Spełniło moje wszystkie oczekiwania odnośnie przekazu i jakości informacji. Od strony technicznej też wszystko jak należy. Polecam wszystkim ośrodek szkoleniowy.

Ikona recenzenta

J&S Technic

5.0

Profesjonalne podejście oraz dobrze przekazana wiedza która zostaje w głowie ☺️

Ikona recenzenta

Marek Milczarek

5.0

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Mega profesjonalne podejscie. Zachecam do skorzystania.

Ikona recenzenta

Marcin Walińczak

5.0

Miła atmosfera, bezstresowo. Ogólnie spoko, polecam.

Ikona recenzenta

Darcia Z

5.0

Polecam!

Ikona recenzenta

Daniel Wołos

5.0

Szkolenie w którym uczestniczyłem on-line zostało przeprowadzone profesjonalnie. Materiał został przedstawiony w sposób zrozumiały i wyczerpujący temat. To szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Ikona recenzenta

Sylwester Rytel-Andrianik

5.0

Ja również polecam wszystkim szkolenia w firmie Star! Pełen profesjonalizm!

Ikona recenzenta

Kasia Wysocka

5.0

Profesjonalne podejście. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Polecam 🙂

Ikona recenzenta

Patryk Jaszewski

5.0

Polecam, wszystko było tak jak zostało zaplanowane . Wykładowca był przygotowany i ciężko było go zagiąć 😉

Ikona recenzenta

Anna Sobczak

5.0

Polecam szkolenia Star. Profesjonalne.

Ikona recenzenta

Marek Grzymkowski

5.0

Polecam każdemu. Szkolenia prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Dobry kontakt z prowadzącym.

Ikona recenzenta

Graal Wit

5.0

Polecam. Bardzo przygotowany wykładowca. Wysoki poziom organizacji. Duża wiedza materiału

Ikona recenzenta

Michał S

5.0

Szybko i konkretnie. Polecam!

Ikona recenzenta

Ela Kowalewska

5.0

Profesjonalizm przez duże P,szkolonego.Polecam

Ikona recenzenta

Anmar Plus Sp. z o.o.

5.0

Bardzo polecam firmę Star, szkolenia które oferują on-line są kompletne, wygodne i przede wszystkim skuteczne! Osoby które szkolą są kompetentne i przekazują wiedzę w przyjemny sposób.

Ikona recenzenta

Aleksandra Sowik

5.0

polecam, fajne i konkretne szkolenie

Ikona recenzenta

Zbyszek Jabłoński

5.0

Zdecydowanie polecam szkolenia w firmie Star Szkolenia !!!

Ikona recenzenta

Michał Skolmowski

5.0

Szybko i konkretnie. Polecam!

Ikona recenzenta

Piotr Builek

5.0

Firma godna polecenia
Fajne i ciekawe zajęcia

Ikona recenzenta

Piotrenko Wo

5.0

Polecam, jestem zadowolony, profesjonalne i ciekawe szkolenie

Ikona recenzenta

Marcin M

5.0

Super obsługa,duży zakres informacji polecam wszystkim zainteresowanym. Prowadzący P. Andrzej fantastyczny. Teraz czas na nauke i egzamin:)

Ikona recenzenta

Zbigniew Kubinski

5.0

Bardzo dobre omówienie tematu , wykładowca podszedł rzetelnie do tematu szkolenie naprawde na wysokim poziomie.

Ikona recenzenta

Konrad Sieczkarek

5.0

Szkolenie przebiegło szybko, sprawnie i na temat. Egzamin zdany i wiedza przekazana - tak jak powinno być

Ikona recenzenta

Екатерина

5.0

Polecam, świetne szkolenie ☺️

Ikona recenzenta

Waldemar Jakubowicz

5.0

Witam
Polecam,
Merytorycznie i praktycznie, dostęp do materiałów.
Sympatyczni i kompetentni trenerzy.
Myślę o ponownym skorzystaniu ze szkolenia w interesującym mnie temacie.

Ikona recenzenta

Daria Zalega

5.0

Polecam wszystkie kursy/szkolenia🎓

Ikona recenzenta

Aleksandra Kowalczyk

5.0

Polecam, egzamin zdany za pierwszym razem. Konkretnie i rzeczowo.

Ikona recenzenta

Adrian Pabiasz

5.0

Pełen profesjonalizm i ogrom przekazanej wiedzy, polecam!

Ikona recenzenta

Aleksandra Barczyk

5.0

Szczerze polecam. Pełen profesjonalizm.

Ikona recenzenta

Adam Cieśla

5.0

Zdecydowanie polecam szkolenia w firmie Star Szkolenia !!!

Ikona recenzenta

Paweł Hurylski

5.0

Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia, wykładowca bardzo fajny, stara się przekazać jak najwięcej wiedzy. Polecam

Ikona recenzenta

Marcin Fecki

5.0

Super szkolenie, mega prowadzący 👍

Ikona recenzenta

Adrian Adrian

5.0

Pełen profesjonalizm i ogrom przekazanej wiedzy, polecam!

Ikona recenzenta

Dawid Trawiński

5.0

Szkolenia prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Dobry kontakt z prowadzącym.

Ikona recenzenta

Iwona Bartecka

5.0

Bardzo profesjonalnie i kompleksowo , super kontakt i dodatkowe wsparcie . Egzamin zdany za 1 razem . Polecam :-)

Ikona recenzenta

Tomasz Olender

5.0

profesjonalizm i miła atmosfera w pełni przekazane informacje.

Ikona recenzenta

Mirosław Gadomski

5.0

szybko, solidnie, profesjonalnie 🙂

Ikona recenzenta

Szymon Łabęcki

5.0

Super szkolenie oraz bardzo pomocni przed egzaminem, szczerze polecam :)

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Doradca ADR DGSA
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

2 października, 2023
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena:

3399 PLN
2999 PLN przy zapisie do 25.09.2023

Formularz zapisowy

Wybierz zakres szkolenia
Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Wymagany przez Akredytację Kuratorium Oświaty do wystawienia końcowego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z oficjalnym wzorem Akredytacji.

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.