Kurs doradcy ADR 2022

Kurs na doradcę ADR (DGSA / RID) daje możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych na stanowisku osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo transportu.

Katowice - 29.08.2022r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Doradca ADR DGSA
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

29 sierpnia, 2022
miasto

Gdzie?

Katowice
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena:

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 22.08.2022

Doradca ADR

Kim jest doradca ADR?

Doradca ADR jest osobą, która przedstawia procedury bezpieczeństwa przedsiębiorstwom z zakresu transportu, magazynowania, załadunku oraz rozładunku materiałów niebezpiecznych.

Gdzie niezbędny jest doradca ADR?

Doradca ADR znajdzie pracę każdej firmie, w której transport drogowy towarów niebezpiecznych wykonywany jest w ilości wymagającej oznacznia samochodu pomarańczowymi tablicami ADR.

Doradca ADR wymagany jest również w firmach wykonujących załadunek, rozładunek, pakowanie jak i napełnianie z wykorzystaniem towarów niebezpiecznych.

Obowiązki i zadania doradcy ADR:

 • przygotowywanie rocznych sprawozdań,
 • pomoc merytoryczna przy przewozach materiałów niebezpiecznych,
 • sprawdzanie prawidłowości przewozu zgodnie z wymogami prawnymi,
 • przygotowywanie raportów gdy wystąpi wypadek.

Kurs na doradcę ADR

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu materiałów niebezpiecznych, co pozwala na kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny.

Cel szkolenia ADR (DGSA/RID)

Celem kursu na doradcę ADR (DGSA / RID) jest przygotowanie do egzaminu, po którym uczestnik kursu uzyskuje świadectwo doradcy ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego.

Dla kogo przeznaczony jest kurs doradcy ADR?

Kurs doradcy ADR DGSA lub RID przeznaczony jest dla osób, które:

 • przystępują do zdobycia uprawnień dla doradcy ADR DGSA lub RID po raz pierwszy,
 • odnawiają ważność swoich uprawnień,
 • posiadają uprawnienia doradcy ADR DGSA lub RID i chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Zakres kursu na doradcę ADR

Doradca ADR DGSA

Kurs obejmuje następujące części tematyczne:

 • moduł podstawowy – wiedza na temat przewozu niebezpiecznych towarów wszystkich klas zagrożenia, zasady pakowania, załadunku oraz rozładunku, zasad znakowania oraz niezbędnej dokumentacji,
 • moduł specjalistyczny – przewóz drogowy substancji i materiałów niebezpiecznych,
 • konsultacje.

Doradca ADR RID

Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie, lub posiadają uprawnienia doradcy zgodnie z przepisami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych.

Kurs obejmuje:

 • moduł specjalistyczny – wiedza z zakresu przewozu substancji i materiałów niebezpiecznych koleją,
 • konsultacje.

Ile kosztuje kurs doradcy ADR?

W przypadku szkolenia na doradcę ADR DGSA koszt kursu wynosi 3099 zł (2899 zł przy zapisie min. 7 dni przed terminem szkolenia), natomiast cena za kurs doradcy ADR RID to 1199 zł.

Ile trwa kurs na doradcę ADR?

Czas trwania kursu to 5 dni, dodatkowo kursanci mogą skorzystać z konsultacji z wykładowcą w wymiarze 3 godzin.

Wymagania

Jakie wymagania należy spełnić, aby wziąć udział w kursie doradcy ADR?

Znak przedstawiający wiek

Minimalny wiek 21 lat

O uprawnienia ADR mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21 rok życia.

Ikona, na której jest student

Wykształcenie

Doradcą ADR może zostać każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe.

Waga szalkowa

Niekaralność

Doradca ADR nie może być karany za umyślnie spowodowane przestępstwa.

97% zadowolonych klientów

Tylu naszych kursantów poleciłoby to szkolenie swoim znajomym*

*na podstawie ocen zbieranych od początku 2017 roku

Program kursu

Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu TDT na doradcę ADR porusza następujące tematy:

Kurs doradcy ADR DGSA

01Przepisy krajowe i międzynarodowe

Przepisy krajowe i międzynarodowe w przewozie drogowym.

02Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
03Pojazdy
04Budowa i używanie opakowań
05Czynności ładunkowe
 • załadunek,
 • rozładunek,
 • manipulacja ładunkiem.
06Dokumentacja i oznakowania
07Warunki przewozu towarów

Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych.

08Przewóz w cysternach
09Warunki czynności ładunkowych
 • załadunku,
 • rozładunku,
 • manipulacji,
 • przewozu materiałów niebezpiecznych.
10Obowiązki i odpowiedzialność

Obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu materiałów niebezpiecznych.

11Ratownictwo techniczne i chemiczne
12Obowiązujące szkolenia

Obowiązujące szkolenia - kierowcy oraz osoby związane z przewozem.

Kurs doradcy ADR RID

01Przepisy kolejowe
02Dokumentacja
03Znakowanie wagonów
04Przewóz w cysternach
05Zagadnienia eksploatacyjne
06Zagrożenia dla ludzi i środowiska

Przewóz towarów niebezpiecznych – zagrożenia dla ludzi i środowiska.

07Szkolenia pracowników

Szkolenia związane z transportem dla pracowników.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Egzamin

Jak wygląda egzamin na doradcę ADR?

Sam egzamin obejmuje trzy części - ogólną, specjalistyczną oraz zadanie praktyczne. Część pisemna realizowana jest w formie testu.

Egzamin uznawany jest za zaliczony gdy kursant osiągnie minimum 80 procent poprawnych odpowiedzi w części ogólnej i specjalistycznej, oraz poprawnie rozwiąże zadanie praktyczne.

Ile kosztuje egzamin na doradcę ADR?

Opłata za egzamin różni się w zależności od statusu osoby podchodzącej do egzaminu:

 • Osoba pierwszy raz ubiegająca się o uprawnienia musi zapłacić 500 zł.
 • Osoba przedłużająca uprawnienia ADR musi zapłacić 400 zł.
 • Osoba poszerzająca uprawnienia musi zapłacić 300 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego, który przeprowadza egzamin.

Co należy zrobić, aby przystąpić do egzaminu na doradcę ADR?

Aby przystąpić do egzaminu, niebędne jest złożenie następujących dokumentów w czasie nie poźniejszym niż 2 tygodnie przed dniem egzaminu:

 • wniosku o przystąpienie do egzaminu,
 • zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia dla doradców ADR,
 • kopię dyplomu potwierdzającą wyższe wykształcenie,
 • oświadczenia o niekaralności,
 • potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Zagadnienia wymagane na egzaminie

 • przyczyny i następstwa wypadków,
 • przepisy krajowe oraz umowy międzynarodowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • środki bezpieczeństwa stosowane w przewozie drogowym,
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • przepisy dotyczące pakowania, przewozu luzem, oznaczeń ostrzegawczych, dokumentacji wymaganej przy przewozie.

Ile trwa egzamin na doradcę ADR?

Czas trwania egzaminu wynosi:

 • w części ogólnej – 80 minut,
 • w części specjalistycznej - 60 minut na zestaw pytań testowych oraz kolejne 60 minut na opisowe zadanie praktyczne.

W przypadku przedłużania uprawnień – egzamin nie obejmuje części z zadaniem praktycznym.

W przypadku poszerzania zakresu uprawnień – egzamin nie obejmuje części ogólnej.

W celu bardziej szczegółowego zapoznania się z tematem egzaminu doradcy ADR przeczytaj artykuł: https://star.edu.pl/egzamin-na-doradce-adr

Uprawnienia

Jakie uprawnienia uzyskasz po ukończeniu kursu na doradcę?

Egzamin zakończony pozytywnym wynikiem uprawnia do wydania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

Świadectwo uprawnia do prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne lub dla innych osób związanych z operacjami transportowymi.

Świadectwo doradcy ADR ważne jest przez okres 5 lat.

Przedłużanie uprawnień doradcy ADR (DGSA / RID)

Uprawnienia doradcy ADR przedłużane są co 5 lat w przypadku spełnienia poniższych warunków:

 • doradca nadal przestrzega warunków kwalifikacyjnych,
 • w ciągu ostatnich 5 lat nie naruszono przepisów ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
 • ukończono kurs przedłużający uprawnienia dla doradców.

Zarobki doradcy ADR

Na jakie zarobki może liczyć doradca ADR?

Zarobki doradcy ADR zależą od wielu czynników. Ma na to wpływ m.in. wielkość firmy, w której zatrudniony jest doradca.

Przyjmuje się, że średnie zarobki na tym stanowisku w Polsce to ok. 3700zł netto miesięcznie, jednakże mogą one być mniejsze lub większe.

nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Również w tej tematyce

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Katowice

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

29.08.2022r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 22.08.2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

29.08.2022r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 22.08.2022
miasto

Gdzie?

Warszawa

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

12.09.2022r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 05.09.2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

19.09.2022r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 12.09.2022
miasto

Gdzie?

Gdańsk

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

26.09.2022r.
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 19.09.2022

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Szkolenie
Doradca ADR DGSA
Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

29 sierpnia, 2022
miasto

Gdzie?

Katowice
czas trwania

Jak długo?

5 dni + 3h konsultacji
cena

Cena:

3099 PLN
2899 PLN przy zapisie do 22.08.2022

Formularz zapisowy

Wybierz zakres szkolenia
Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.