Szkolenia HACCP 2023

10 szkoleń

Szkolenia HACCP przeznaczone są m.in. dla osób związanych z branżą gastronomiczną oraz spożywczą. Uczestnikom przekazana zostanie kompleksowa wiedza dotycząca normy ISO 22000:2018, a także systemów HACCP, GMP, czy GHP.

Szkolenia HACCP 2023
szkolenie

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności

Online (przez internet), 11.12.2023r.

Szkolenie ma na celu przekazać uczestnikom wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny żywności w placówkach gastronomicznych.

Zapisz się
Cena: 629 PLN
699
szkolenie

Szkolenie dla zespołu HACCP

Online (przez internet), 11.12.2023r.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób należących do zespołu HACCP. Kurs ma na celu uaktualnić wiedzę na temat systemu HACCP w przedsiębiorstwie.

Zapisz się
Cena: 539 PLN
599
szkolenie

Szkolenie HACCP dla firm paszowych

Online (przez internet), 11.12.2023r.

To szkolenie HACCP przeznaczone jest dla osób związanych z produkcją pasz dla zwierząt. Kurs ma na celu zaktualizować wiedzę dotyczącą HACCP.

Zapisz się
Cena: 539 PLN
599
szkolenie

Szkolenie certyfikowany specjalista HACCP

Online (przez internet), 18.12.2023r.

Szkolenie na certyfikowanego specjalistę HACCP ma na celu przekazać wiedzę dotyczącą systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.

Zapisz się
Cena: 899 PLN
999
szkolenie

Szkolenie z systemu HACCP

Online (przez internet), 18.01.2024r.

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z systemem HACCP oraz GMP. Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się m.in. zarządzaniem systemem.

Zapisz się
Cena: 849 PLN
1099
szkolenie

Szkolenie z systemu HACCP w handlu

Online (przez internet), 21.12.2023r.

Szkolenie ma na celu przekazać wiedzę, która pozwoli pracownikom związanym z handlem poprawnie interpretować wymagania systemów HACCP oraz GHP&GMP.

Zapisz się
Cena: 319 PLN
349
szkolenie

Szkolenie z systemów GMP/GHP

Online (przez internet), 20.12.2023r.

Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla osób związanych lub zainteresowanych tematyką GMP/GHP i ma na celu zapoznanie z ich wymaganiami.

Zapisz się
Cena: 549 PLN
699
szkolenie

Szkolenie wdrażanie ISO 22000:2018

Online (przez internet), 11.12.2023r.

Kurs przekaże informacje dotyczące tego jak zaplanować i wdrożyć systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z ISO 22000:2018.

Zapisz się
Cena: 699 PLN
899
szkolenie

Szkolenie wprowadzające do systemu HACCP

Online (przez internet), 18.12.2023r.

Szkolenie ma na celu przekazać wiedzę dotyczącą systemu HACCP od podstaw. Kurs przeznaczony jest dla osób związanych z produkcją żywności.

Zapisz się
Cena: 539 PLN
599
szkolenie

Szkolenie nowe wymagania normy ISO 22000:2018

Online (przez internet), 08.01.2024r.

Szkolenie z nowych wymagań normy ISO 22000:2018 przedstawi m.in. zmiany w stosunku do normy ISO 22000:2005 oraz wymagania normy ISO 22000:2018.

Zapisz się
Cena: 549 PLN
599

Czym jest HACCP 2023?

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points, czyli, Analiza Ryzyka I Krytycznych Punktów Kontroli. HACCP jest to system odpowiedzialny za identyfikację, ocenę i kontrole zagrożeń, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i jakości żywności.

Głównie system HACCP wykorzystywany jest we wszystkich obszarach, w których mamy do czynienia z żywnością m.in. w branży:

  • gastronomicznej,
  • spożywczej,
  • żywieniowej,
  • produkcyjnej.

Więcej na temat tego, czym jest system HACCP dowiesz się z artykułu: https://star.edu.pl/haccp-co-to

HACCP w Polsce

Przepisy dotyczące HACCP, które nie zostały uregulowane w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Kontrole w związku z HACCP

Kontrole nad przestrzeganiem zasad i wdrożeniem HACCP w przedsiębiorstwie sprawuje sanepid zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002. Podczas wykrycia uchybień bądź braku posiadania systemu HACCP sanepid może zastosować karę w postaci pouczenia lub mandatu.

Za jedno poszczególne wykroczenie można otrzymać maksymalnie 500 zł mandatu, jednak w przypadku gdy napotkane przewinienie reguluje kilka odrębnych ustaw wysokość mandatu może wzrosnąć do 1000 złotych.

Kontrole zewnętrzną może przeprowadzić również:

  • Inspekcja Weterynaryjna,
  • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
  • Inspekcja Handlowa,
  • Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Czym są GMP oraz GHP 2023?

GHP (Good Hygienic Practice) i GMP (Good Manufacturing Practice), czyli odpowiednio – dobre praktyki higieniczne i dobre praktyki produkcyjne są to podstawowe systemy, których celem jest kontrolowanie higieny środowiska pracy i procesów technologicznych zachodzących w branży żywnościowej.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.