Szkolenie Zatrudnianie Cudzoziemców 2023

zdalnie, z trenerem na żywo

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców obejmuje zakres teoretyczny związany z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w 2023.
Online (przez internet) - 08.01.2024r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

8 stycznia, 2024
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

799 PLN
649 PLN przy zapisie do 01.01.2024

Terminy szkoleń

Kiedy?

Gdzie?

Cena

08.01.2024r.

Online (przez internet)

799 PLN

649 PLN przy zapisie do 01.01.2024

05.02.2024r.

Online (przez internet)

799 PLN

649 PLN przy zapisie do 29.01.2024

11.03.2024r.

Online (przez internet)

799 PLN

649 PLN przy zapisie do 04.03.2024

15.04.2024r.

Online (przez internet)

799 PLN

649 PLN przy zapisie do 08.04.2024

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Szkolenie z zatrudniania cudzoziemców 2023

Dlaczego warto wziąć udział w kursie z zatrudniania cudzoziemców?

W ostatnich latach w Polsce utrzymuje się trend zatrudniania obcokrajowców. Ma to związek m.in. z napływem imigrantów zza wschodniej granicy oraz ze wzrostem gospodarczym w kraju.

Wielu przedsiębiorców decydując się na przyjęcie do pracy cudzoziemców, musi zapoznać się wcześniej z aktualnymi przepisami, co może być dla niektórych problematyczne.

Dodatkowo w ostatnim czasie wprowadzono szereg zmian w ustawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, co rodzi wiele pytań i niejasności.

Udział w kursie pozwoli pracodawcom zapoznać się z wszelkimi zmianami w ustawach. Szkolenie umożliwi również płynnie przejść przez proces zatrudniania cudzoziemców w swojej firmie.

Jaki jest cel szkolenia z zatrudniania cudzoziemców?

Uczestnicy szkolenia zapoznają się i nabędą wiedzę teoretyczną dotyczącą procesu zatrudniania cudzoziemców w zakresie: zatrudniania, ubezpieczenia i opodatkowania cudzoziemców na terenie RP oraz najnowszych zmian przepisów wprowadzonych w związku z epidemią i ich zmiany w związku ze specustawą.

Szkolenie porusza kwestie związane z zatrudnieniem od momentu przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce. Kursanci zapoznają się z kwestiami prawnymi odnoszącymi się do legalnego przyjazdu oraz pobytu na podstawie zezwoleń na pracę i oświadczeń. Szkolenie pozwoli na wyczerpujące zapoznanie się z tematyką zatrudniania cudzoziemców. Na szkoleniu uczestnicy zostaną zapoznani również z najnowszymi zmianami w związku z wejściem w życie specustawy.

Jakie są korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu z zatrudniania cudzoziemców w 2023?

Poznasz odpowiedzi na następujące pytania:

 • Procedury związane z zatrudnieniem cudzoziemca – co się zmieniło?
 • Jak uniknąć kar za błędy podczas zatrudniania cudzoziemców?
 • Jak wygląda procedura uzyskania zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terenie RP?
 • Jakie są wymagania organów kontrolnych?
 • Jakimi obowiązkami obciążeni są wykonawcy i podwykonawcy?
 • Jakie przypadki nie wymagają dodatkowej legalizacji pracy?
 • Jaki wpływ na legalizację pobytu i pracy cudzoziemców będzie miało odwołanie stanu epidemii?

W jakiej formie przeprowadzane jest szkolenie z zatrudniania cudzoziemców?

Szkolenie z zatrudniania cudzoziemców przeprowadzane jest online w formie wideokonferencji z wykładowcą. Podczas kursu uczestnicy będą mogli swobodnie komunikować się z prowadzącym, dzięki możliwości użycia mikrofonu oraz czatu.

Ile kosztuje oraz trwa szkolenie z zatrudniania cudzoziemców w 2023?

Oferujemy jednodniowe szkolenie z zakresu zatrudniania cudzoziemców. Szkolenie trwa 5 godzin zegarowych i odbywa się w godzinach 9.30 – 14.30.

Koszt szkolenia to 799 PLN brutto/za osobę, w przypadku zapisu na co najmniej 7 dni przed wybranym terminem szkolenia, oferujemy cenę promocyjną – 649 PLN brutto/za osobę.

Wyróżnione opinie uczestników

Opinie pochodzą z:

Google Facebook
Ikona recenzenta

Michał Skolmowski

5.0

Szybko i konkretnie. Polecam!

Ikona recenzenta

Waldemar Jakubowicz

5.0

Witam
Polecam,
Merytorycznie i praktycznie, dostęp do materiałów.
Sympatyczni i kompetentni trenerzy.
Myślę o ponownym skorzystaniu ze szkolenia w interesującym mnie temacie.

Więcej opinii

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie z zatrudniania cudzoziemców 2023?

Szkolenie z zatrudniania cudzoziemców w szczególności przeznaczone jest dla:

Pracowników działów HR

Kurs skierowany jest dla pracowników działów HR w firmach, których zatrudniani są cudzoziemcy.

Agencji zatrudnienia

Agencje zajmujące się zatrudnianiem cudzoziemców dla swoich klientów.

Pracodawców zatrudniających osoby z za granicy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy zajmują się bezpośrednim zatrudnianiem obcokrajowców.

Managerów

Managerów w firmach zatrudniających cudzoziemców.

Właścicieli biur rachunkowych

Właścicieli biur rachunkowych zajmujących się dokumentacją związaną z zatrudnianiem cudzoziemców.

Co zapewniamy?

Ikona przedstawiająca nauczyciela/szkoleniowca

Profesjonalny wykład

Szkolenie poprowadzi trener – praktyk, radca prawny posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianego tematu. Prelegent posiada doświadczenie w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, dzięki czemu przekazaną wiedzę teoretyczną popiera praktycznymi przykładami.

Ikona przedstawiająca certyfikat/zaświadczenie

Zaświadczenie

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie, które potwierdzi jego uczestnictwo oraz ukończenie szkolenia.

Ikona przedstawiająca monitor komputerowy

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie plików PDF. Materiały zostaną udostępnione kursantom po zakończonym szkoleniu.

Skorzystaj ze szkolenia w wersji online 2023

Jeśli szkolenie online kojarzy Ci się z suchym wykładem

- mamy dla Ciebie coś, co zaspokoi potrzebę zdobywania nowej wiedzy oraz zmieni Twoją opinię o szkoleniach online

Co oznacza kurs online?

 • pracę z trenerem NA ŻYWO, dołączasz do pokoju i widzisz zarówno prelegenta jak i udostępniony przez niego ekran,
 • tak samo jak na szkoleniu stacjonarnym, w każdym momencie, możesz poprosić o doprecyzowanie lub wyjaśnienie niezrozumiałego dla Ciebie zagadnienia,
 • sprawny przebieg poprzez ograniczoną liczbę uczestników szkolenia.
 • w przypadku niejasności, prowadzący rozrysuje najważniejsze kwestie na interaktywnej tablicy, podobnie jak na szkoleniu stacjonarnym,
kurs szkolenie
grupa
Pracujemy w grupach ograniczonych liczbowo
1-1
Szkolenie online ma dokładnie taki sam przebieg i program, jak szkolenie stacjonarne
certyfikat
Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej

Gwarancja satysfakcji

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące szkolenia online, pozostajemy do Twojej dyspozycji

Program szkolenia

01Legalny pobyt cudzoziemców
02Przepisy epidemiologiczne - zmiany

Warunki, które należy spełnić aby cudzoziemcy mogli wjechać na teren Polski:

 • jakie zmiany przewiduje specustawa,
 • pobyt cudzoziemców z Ukrainy po zmianach,
 • stan zagrożenia epidemicznego – do kiedy obowiązuje,
 • termin uchylenia przepisów,
 • jak dobrze przygotować się na zmiany w przepisach,
 • pobyt na podstawie specustawy – 24.08.2023 data graniczna,
 • zgłoszenie zatrudnienia do PUP.
03Warunki pobytu cudzoziemców

Warunki, które należy spełnić aby cudzoziemcy mogli wjechać na teren Polski:

 • pobyt czasowy a pobyt stały cudzoziemców,
 • warunki dla obywateli Unii Europejskiej,
 • warunki dla obywateli państw trzecich,
 • warunki dla obywateli Wielkiej Brytanii,
 • zasady kwarantanny dla cudzoziemców.
04Obywatele Ukrainy – zezwolenia na pobyt
 • adresaci i cel zezwolenia,
 • jak składać wnioski,
 • uzyskanie zezwolenia,
 • obowiązywanie zezwolenia,
 • odmowa wydania zezwolenia.
05Uproszczone procedury dla obywateli Ukrainy
 • zgłaszanie do PUP legalnie przebywających obywateli Ukrainy,
 • informacje przekazywane do PUP: nowa umowa, zmiana warunków pracy, zakończenie pracy, aneks do umowy,
 • konsekwencja braku powiadomienia bądź złożenia go w złym terminie.
06Niebieska Karta / Poland Business Harbour

Praca i pobyt na podstawie Niebieskiej Karty i programu Poland Business Harbour:

 • niebieska karta – dla kogo,
 • program PBH – kto może korzystać.
07Praca w Polsce
 • praca obywateli Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii,
 • obywatele państw sąsiadujących z Polską,
 • sposoby uzyskania zezwolenia na pracę,
 • przypadki, kiedy nie trzeba uzyskiwać zezwolenia,
 • zezwolenie na pracę sezonową,
 • zawody wymagające wysokich kwalifikacji – ułatwienia.
08Praca cudzoziemców - pandemia

Zmiany dotyczące pracy cudzoziemców w okresie pandemii:

 • legalizacja pobytu cudzoziemców w okresie pandemii - jak wygląda,
 • przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym a brak zezwolenia na pobyt czasowy,
 • oświadczenie o powierzeniu pracy – zatrudnienie na tej podstawie,
 • „przedłużenie epidemiczne” – działania w przypadku korzystania,
 • zmiany w terminach ważności dokumentów.
09Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców
 • omówienie zasad: równego traktowania, jednego ustawodawstwa, zachowania praw nabytych, zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zasada zamieszkania, zasada zatrudnienia,
 • podleganie ubezpieczeniu w kraju wykonywanej pracy,
 • pracownicy delegowani,
 • osoby zatrudnione w transporcie międzynarodowym,
 • zatrudnienie w działalności, która prowadzona jest na terenie kilku państw jednocześnie,
 • nierezydenci – podleganie ubezpieczeniom w Polsce,
 • obywatele państw trzecich.
10Opodatkowanie dochodów

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:

 • obowiązek podatkowy – ograniczony i nieograniczony,
 • podwójne opodatkowanie,
 • ulgi podatkowe, z których mogą korzystać cudzoziemcy,
 • certyfikat rezydencji,
 • działalność gospodarcza cudzoziemca w Polsce,
 • nadpłata podatku – jak o nią występować,
 • opodatkowanie pracowników najemnych,
 • osoby z ograniczonym obowiązkiem podatkowym – ryczałt.
11Dodatkowa legalizacja

Przypadki, kiedy nie jest wymagana dodatkowa legalizacja:

 • praca u byłego pracodawcy – kontynuowanie pracy dla tego samego pracodawcy bez zezwolenia, w przypadku wcześniejszego zatrudnienia na podstawie oświadczenia,
 • swoboda przepływu osób – obywatele Unii Europejskiej, EOG i innych państw,
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały,
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego,
 • osoby posiadające Kartę Polaka,
 • osoby studiujące w Polsce,
 • rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców i zwolnienia z nich wynikające.
12Kontrola zatrudniania cudzoziemców

Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia:

 • kontrole Straży Granicznej i PIP,
 • rozpoczęcie kontroli,
 • przygotowanie niezbędnej do kontroli dokumentacji,
 • protokół kontroli – kiedy można wnieść zastrzeżenia?,
 • przedsiębiorcy i cudzoziemcy – odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów.
13Sankcje

Sankcje nakładane w przypadku nielegalnego zatrudnienia bądź wykrytych nieprawidłowości:

 • nielegalne zatrudnianie cudzoziemców – kary,
 • konsekwencje dla pracodawcy.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Również w tej tematyce

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

Kiedy?

Gdzie?

Cena

08.01.2024r.

Online (przez internet)

799 PLN

649 PLN przy zapisie do 01.01.2024

05.02.2024r.

Online (przez internet)

799 PLN

649 PLN przy zapisie do 29.01.2024

11.03.2024r.

Online (przez internet)

799 PLN

649 PLN przy zapisie do 04.03.2024

15.04.2024r.

Online (przez internet)

799 PLN

649 PLN przy zapisie do 08.04.2024

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Opinie o Star Szkolenia

Opinie pochodzą z:

Google Facebook
Ikona recenzenta

Darcia Z

5.0

Polecam!

Ikona recenzenta

Aleksandra Barczyk

5.0

Szczerze polecam. Pełen profesjonalizm.

Ikona recenzenta

Zielony Pies

5.0

Szybko, solidnie, profesjonalnie

Ikona recenzenta

Aleksandra Sowik

5.0

polecam, fajne i konkretne szkolenie

Ikona recenzenta

Sebastian Banaś

5.0

Polecam gorąco !

Ikona recenzenta

Anna Sobczak

5.0

Polecam szkolenia Star. Profesjonalne.

Ikona recenzenta

Szymon Łabęcki

5.0

Super szkolenie oraz bardzo pomocni przed egzaminem, szczerze polecam :)

Ikona recenzenta

Daria Zalega

5.0

Polecam wszystkie kursy/szkolenia🎓

Ikona recenzenta

Marek Milczarek

5.0

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Mega profesjonalne podejscie. Zachecam do skorzystania.

Ikona recenzenta

Dawid Trawiński

5.0

Szkolenia prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Dobry kontakt z prowadzącym.

Ikona recenzenta

Zbyszek Jabłoński

5.0

Zdecydowanie polecam szkolenia w firmie Star Szkolenia !!!

Ikona recenzenta

Patryk Jaszewski

5.0

Polecam, wszystko było tak jak zostało zaplanowane . Wykładowca był przygotowany i ciężko było go zagiąć 😉

Ikona recenzenta

Aleksandra Kowalczyk

5.0

Polecam, egzamin zdany za pierwszym razem. Konkretnie i rzeczowo.

Ikona recenzenta

Daniel Wołos

5.0

Szkolenie w którym uczestniczyłem on-line zostało przeprowadzone profesjonalnie. Materiał został przedstawiony w sposób zrozumiały i wyczerpujący temat. To szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Ikona recenzenta

Marek Milczarek

5.0

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Mega profesjonalne podejscie. Zachecam do skorzystania.

Ikona recenzenta

Mirosław Gadomski

5.0

szybko, solidnie, profesjonalnie 🙂

Ikona recenzenta

Adrian Pabiasz

5.0

Pełen profesjonalizm i ogrom przekazanej wiedzy, polecam!

Ikona recenzenta

Sylwester Rytel-Andrianik

5.0

Ja również polecam wszystkim szkolenia w firmie Star! Pełen profesjonalizm!

Ikona recenzenta

Marcin Walińczak

5.0

Miła atmosfera, bezstresowo. Ogólnie spoko, polecam.

Ikona recenzenta

Tomasz Olender

5.0

profesjonalizm i miła atmosfera w pełni przekazane informacje.

Ikona recenzenta

Adrian Adrian

5.0

Pełen profesjonalizm i ogrom przekazanej wiedzy, polecam!

Ikona recenzenta

Iwona Bartecka

5.0

Bardzo profesjonalnie i kompleksowo , super kontakt i dodatkowe wsparcie . Egzamin zdany za 1 razem . Polecam :-)

Ikona recenzenta

Adam Cieśla

5.0

Zdecydowanie polecam szkolenia w firmie Star Szkolenia !!!

Ikona recenzenta

Marek Grzymkowski

5.0

Polecam każdemu. Szkolenia prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Dobry kontakt z prowadzącym.

Ikona recenzenta

Bartek Ekman

5.0

Polecam wszystko zgodne z opisami i mili prowadzący

Ikona recenzenta

Anmar Plus Sp. z o.o.

5.0

Bardzo polecam firmę Star, szkolenia które oferują on-line są kompletne, wygodne i przede wszystkim skuteczne! Osoby które szkolą są kompetentne i przekazują wiedzę w przyjemny sposób.

Ikona recenzenta

Konrad Sieczkarek

5.0

Szkolenie przebiegło szybko, sprawnie i na temat. Egzamin zdany i wiedza przekazana - tak jak powinno być

Ikona recenzenta

Marcin Fecki

5.0

Super szkolenie, mega prowadzący 👍

Ikona recenzenta

PIOTR ZBOROWSKI

5.0

Super szkolenie. Bardzo dobrze przekazywane informacje. Polecam

Ikona recenzenta

Silent Rob

5.0

Polecam jak najbardziej

Ikona recenzenta

Екатерина

5.0

Polecam, świetne szkolenie ☺️

Ikona recenzenta

Paweł Hurylski

5.0

Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia, wykładowca bardzo fajny, stara się przekazać jak najwięcej wiedzy. Polecam

Ikona recenzenta

Łukasz Suzin

5.0

Polecam!

Ikona recenzenta

Zbigniew Kubinski

5.0

Bardzo dobre omówienie tematu , wykładowca podszedł rzetelnie do tematu szkolenie naprawde na wysokim poziomie.

Ikona recenzenta

Radosław Deja

5.0

Szkolenie w którym uczestniczyłem poprowadzone zostało na wysokim poziomie. Spełniło moje wszystkie oczekiwania odnośnie przekazu i jakości informacji. Od strony technicznej też wszystko jak należy. Polecam wszystkim ośrodek szkoleniowy.

Ikona recenzenta

Ela Kowalewska

5.0

Profesjonalizm przez duże P,szkolonego.Polecam

Ikona recenzenta

Waldemar Jakubowicz

5.0

Witam
Polecam,
Merytorycznie i praktycznie, dostęp do materiałów.
Sympatyczni i kompetentni trenerzy.
Myślę o ponownym skorzystaniu ze szkolenia w interesującym mnie temacie.

Ikona recenzenta

Marcin M

5.0

Super obsługa,duży zakres informacji polecam wszystkim zainteresowanym. Prowadzący P. Andrzej fantastyczny. Teraz czas na nauke i egzamin:)

Ikona recenzenta

Graal Wit

5.0

Polecam. Bardzo przygotowany wykładowca. Wysoki poziom organizacji. Duża wiedza materiału

Ikona recenzenta

J&S Technic

5.0

Profesjonalne podejście oraz dobrze przekazana wiedza która zostaje w głowie ☺️

Ikona recenzenta

Kasia Wysocka

5.0

Profesjonalne podejście. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Polecam 🙂

Ikona recenzenta

Piotrenko Wo

5.0

Polecam, jestem zadowolony, profesjonalne i ciekawe szkolenie

Ikona recenzenta

Piotr Builek

5.0

Firma godna polecenia
Fajne i ciekawe zajęcia

Ikona recenzenta

Michał Skolmowski

5.0

Szybko i konkretnie. Polecam!

Ikona recenzenta

Michał S

5.0

Szybko i konkretnie. Polecam!

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

8 stycznia, 2024
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

799 PLN
649 PLN przy zapisie do 01.01.2024

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Wymagany przez Akredytację Kuratorium Oświaty do wystawienia końcowego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z oficjalnym wzorem Akredytacji.

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.