Szkolenie Zatrudnianie Cudzoziemców 2022

zdalnie, z trenerem na żywo

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców obejmuje zakres teoretyczny związany z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców oraz zmian w roku 2022 spowodowanych pandemią.
Online (przez internet) - 02.01.2023r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

2 stycznia, 2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

575 PLN
519 PLN przy zapisie do 26.12.2022

Szkolenie z zatrudniania cudzoziemców

Jaki jest cel szkolenia z zatrudniania cudzoziemców?

Uczestnicy szkolenia zapoznają się i nabędą wiedzę teoretyczną dotyczącą procesu zatrudniania cudzoziemców w zakresie: zatrudniania, ubezpieczenia i opodatkowania cudzoziemców na terenie RP oraz najnowszych zmian przepisów wprowadzonych w związku z epidemią.

Szkolenie porusza kwestie związane z zatrudnieniem od momentu przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce. Kursanci zapoznają się z kwestiami prawnymi odnoszącymi się do legalnego przyjazdu oraz pobytu. Szkolenie pozwoli na wyczerpujące zapoznanie się z tematyką zatrudniania cudzoziemców.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie z zatrudniania cudzoziemców?

Szkolenie w szczególności przeznaczone jest dla:

 • pracowników działów HR,
 • agencji zatrudnienia,
 • pracodawców zatrudniających osoby z za granicy,
 • managerów,
 • właścicieli biur rachunkowych.

Jakie są korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu z zatrudniania cudzoziemców?

Poznasz odpowiedzi na następujące pytania:

 • Procedury związane z zatrudnieniem cudzoziemca – co się zmieniło?
 • Jak uniknąć kar za błędy podczas zatrudniania cudzoziemców?
 • Jak wygląda procedura uzyskania zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terenie RP?
 • Jakie są wymagania organów kontrolnych?
 • Jakimi obowiązkami obciążeni są wykonawcy i podwykonawcy?
 • Jakie przypadki nie wymagają dodatkowej legalizacji pracy?
 • Jaki wpływ na legalizację pobytu i pracy cudzoziemców będzie miało odwołanie stanu epidemii?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie, które potwierdzi jego uczestnictwo oraz ukończenie szkolenia.

Ile kosztuje oraz trwa szkolenie z zatrudniania cudzoziemców?

Oferujemy jednodniowe szkolenie z zakresu zatrudniania cudzoziemców.

Koszt szkolenia to 575 PLN brutto/za osobę, w przypadku zapisu na co najmniej 7 dni przed wybranym terminem szkolenia, oferujemy cenę promocyjną – 519 PLN brutto/za osobę.

Skorzystaj ze szkolenia w wersji online 2022

Jeśli szkolenie online kojarzy Ci się z suchym wykładem

- mamy dla Ciebie coś, co zaspokoi potrzebę zdobywania nowej wiedzy oraz zmieni Twoją opinię o szkoleniach online

Co oznacza kurs online?

 • pracę z trenerem NA ŻYWO, dołączasz do pokoju i widzisz zarówno prelegenta jak i udostępniony przez niego ekran,
 • tak samo jak na szkoleniu stacjonarnym, w każdym momencie, możesz poprosić o doprecyzowanie lub wyjaśnienie niezrozumiałego dla Ciebie zagadnienia,
 • sprawny przebieg poprzez ograniczoną liczbę uczestników szkolenia.
 • w przypadku niejasności, prowadzący rozrysuje najważniejsze kwestie na interaktywnej tablicy, podobnie jak na szkoleniu stacjonarnym,
kurs szkolenie
grupa
Pracujemy w grupach ograniczonych liczbowo
1-1
Szkolenie online ma dokładnie taki sam przebieg i program, jak szkolenie stacjonarne
certyfikat
Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej

Gwarancja satysfakcji

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące szkolenia online, pozostajemy do Twojej dyspozycji

Program szkolenia

01Legalny pobyt cudzoziemców
02Warunki pobytu cudzoziemców

Warunki, które należy spełnić aby cudzoziemcy mogli wjechać na teren Polski:

 • pobyt czasowy a pobyt stały cudzoziemców,
 • warunki dla obywateli Unii Europejskiej,
 • warunki dla obywateli państw trzecich,
 • warunki dla obywateli Wielkiej Brytanii,
 • zasady kwarantanny dla cudzoziemców.
03Praca w Polsce
 • praca obywateli Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii,
 • obywatele państw sąsiadujących z Polską,
 • sposoby uzyskania zezwolenia na pracę,
 • przypadki, kiedy nie trzeba uzyskiwać zezwolenia,
 • zezwolenie na pracę sezonową,
 • zawody wymagające wysokich kwalifikacji – ułatwienia.
04Praca cudzoziemców - pandemia

Zmiany dotyczące pracy cudzoziemców w okresie pandemii:

 • legalizacja pobytu cudzoziemców w okresie pandemii - jak wygląda,
 • przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym a brak zezwolenia na pobyt czasowy,
 • oświadczenie o powierzeniu pracy – zatrudnienie na tej podstawie,
 • „przedłużenie covidowe” – działania w przypadku korzystania,
 • zmiany w terminach ważności dokumentów.
05Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców
 • omówienie zasad: równego traktowania, jednego ustawodawstwa, zachowania praw nabytych, zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zasada zamieszkania, zasada zatrudnienia,
 • podleganie ubezpieczeniu w kraju wykonywanej pracy,
 • pracownicy delegowani,
 • osoby zatrudnione w transporcie międzynarodowym,
 • zatrudnienie w działalności, która prowadzona jest na terenie kilku państw jednocześnie,
 • nierezydenci – podleganie ubezpieczeniom w Polsce,
 • obywatele państw trzecich.
06Odpodatkowanie dochodów

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:

 • obowiązek podatkowy – ograniczony i nieograniczony,
 • podwójne opodatkowanie,
 • ulgi podatkowe, z których mogą korzystać cudzoziemcy,
 • certyfikat rezydencji,
 • działalność gospodarcza cudzoziemca w Polsce,
 • nadpłata podatku – jak o nią występować,
 • opodatkowanie pracowników najemnych,
 • osoby z ograniczonym obowiązkiem podatkowym – ryczałt.
07Dodatkowa legalizacja

Przypadki, kiedy nie jest wymagana dodatkowa legalizacja:

 • praca u byłego pracodawcy – kontynuowanie pracy dla tego samego pracodawcy bez zezwolenia, w przypadku wcześniejszego zatrudnienia na podstawie oświadczenia,
 • swoboda przepływu osób – obywatele Unii Europejskiej, EOG i innych państw,
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały,
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego,
 • osoby posiadające Kartę Polaka,
 • osoby studiujące w Polsce,
 • rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców i zwolnienia z nich wynikające.
08Kontrola zatrudniania cudzoziemców

Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia?

09Sankcje

Sankcje nakładane w przypadku nielegalnego zatrudnienia bądź wykrytych nieprawidłowości:

 • nielegalne zatrudnianie cudzoziemców – kary,
 • konsekwencje dla pracodawcy.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Również w tej tematyce

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

02.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

575 PLN
519 PLN przy zapisie do 26.12.2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

23.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

575 PLN
519 PLN przy zapisie do 16.01.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

13.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

575 PLN
519 PLN przy zapisie do 06.02.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

06.03.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

575 PLN
519 PLN przy zapisie do 27.02.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

27.03.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

575 PLN
519 PLN przy zapisie do 20.03.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

17.04.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

575 PLN
519 PLN przy zapisie do 10.04.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

2 stycznia, 2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

575 PLN
519 PLN przy zapisie do 26.12.2022

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.