Szkolenie prawo pracy - zmiany 2022

zdalnie, z trenerem na żywo

Najistotniejszym celem szkolenia prawo pracy - zmiany 2022 jest zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie pracy obowiązującymi od 2022 roku. Dzięki szkoleniu kursantom będzie łatwiej stosować nowe prawo w praktyce.
Online (przez internet) - 21.12.2022r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

21 grudnia, 2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

599 PLN
539 PLN przy zapisie do 14.12.2022

Szkolenie prawo pracy - zmiany 2022

Czego dotyczy szkolenie prawo pracy - zmiany 2022?

W 2022 roku w życie weszło/wejdzie wiele zmian w kodeksie pracy poruszających przede wszystkim temat pracy zdalnej, zakresu wynagrodzeń oraz wiele innych. Zmiany związane są z obecną sytuacją i pracą w czasie pandemii.

Szkolenie zapozna Cię z planowanymi zmianami oraz pozwoli na zaktualizowanie wiedzy.

Jaki jest cel szkolenia prawo pracy - zmiany 2022?

Najistotniejszym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami, które będą obowiązywały w 2022 roku.

Kurs pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy z obszaru prawa pracy nie tylko kodeksu pracy, ale również orzeczeń Sądu Najwyższego, dzięki czemu łatwiej będzie stosować nowe prawo w praktyce.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu prawo pracy - zmiany 2022

Szkolenie pozwoli na nabycie nowej oraz zaktualizowanie posiadanej wiedzy, co zaprocentuje stosowaniem prawa w praktyce.

 • zapoznanie i omówienie najnowszych zmian dotyczących prawa pracy,
 • usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy,
 • umiejętność praktycznego odniesienia do omawianych zagadnień,
 • zapoznanie się z urzędową interpretacją prawa oraz orzeczeniami Sądu Najwyższego,
 • zdobycie wiedzy w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz ustalania prawa do świadczeń chorobowych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie, które potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie prawo pracy - zmiany 2022?

Szkolenie w szczególności przeznaczone jest dla:

 • pracowników działów HR,
 • osób zatrudnionych w działach kadrowych i płacowych,
 • pracowników działu księgowości,
 • pracodawców oraz osób reprezentujących firmę,
 • specjalistów działów personalnych,
 • kierowników działów.

Ile trwa oraz kosztuje szkolenie prawo pracy - zmiany 2022?

Oferujemy jednodniowe szkolenie z zakresu zmian w prawie pracy.

Koszt szkolenia to 599 PLN brutto/za osobę, w przypadku zapisu na co najmniej 7 dni przed wybranym terminem szkolenia, oferujemy cenę promocyjną – 539 PLN brutto/za osobę.

Skorzystaj ze szkolenia w wersji online 2022

Jeśli szkolenie online kojarzy Ci się z suchym wykładem

- mamy dla Ciebie coś, co zaspokoi potrzebę zdobywania nowej wiedzy oraz zmieni Twoją opinię o szkoleniach online

Co oznacza kurs online?

 • pracę z trenerem NA ŻYWO, dołączasz do pokoju i widzisz zarówno prelegenta jak i udostępniony przez niego ekran,
 • tak samo jak na szkoleniu stacjonarnym, w każdym momencie, możesz poprosić o doprecyzowanie lub wyjaśnienie niezrozumiałego dla Ciebie zagadnienia,
 • sprawny przebieg poprzez ograniczoną liczbę uczestników szkolenia.
 • w przypadku niejasności, prowadzący rozrysuje najważniejsze kwestie na interaktywnej tablicy, podobnie jak na szkoleniu stacjonarnym,
kurs szkolenie
grupa
Pracujemy w grupach ograniczonych liczbowo
1-1
Szkolenie online ma dokładnie taki sam przebieg i program, jak szkolenie stacjonarne
certyfikat
Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej

Gwarancja satysfakcji

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące szkolenia online, pozostajemy do Twojej dyspozycji

Program szkolenia

01Rodzicielskie uprawnienia
 • udzielanie urlopu macierzyńskiego i jego wymiar,
 • udzielanie urlopu wychowawczego – komu przysługuje i w jakim wymiarze,
 • wnioski – terminy składania, konsekwencje złożenia wniosku po terminie,
 • urlop rodzicielski – dzielenie urlopu między rodzicami,
 • łączenie urlopu z pracą,
 • odroczenie w czasie części urlopu rodzicielskiego.
02Nieobecności w pracy

Nieobecności w pracy – usprawiedliwione i nieusprawiedliwione:

 • usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy – podział, kto o tym decyduje,
 • usprawiedliwianie nieobecności w pracy – zasady,
 • jakie dokumenty musi złożyć pracownik w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy,
 • usprawiedliwianie spóźnień, zdarzeń nadzwyczajnych oraz wyjść służbowych i prywatnych,
 • nawiązywanie kontaktu z pracownikiem podczas jego niesygnalizowanej nieobecności w pracy.
03Badanie trzeźwości

Zmiany w związku z badaniem trzeźwości pracowników. Planowe rozwiązania dotyczące skutecznej kontroli trzeźwości:

 • kontrola stanu trzeźwości – warunki kontroli,
 • ochrona danych dotyczących badania trzeźwości – pracodawca nabywa nowe obowiązki,
 • niezachowanie stanu trzeźwości – skutki (nowe przepisy dotyczące kar porządkowych),
 • przeprowadzanie kontroli nie tylko pracowników ale również współpracowników, m.in.: kontrahentów, zleceniobiorców,
 • uregulowanie zasad dotyczących przeprowadzenia kontroli dla pracowników pojedynczych lub grup.
04Uprawnienia pracowników

Uprawnienia pracowników obowiązujące od 17.12.2021:

 • regulacja whistleblowingu w obowiązującym porządku prawnym,
 • ochrona sygnalistów – pojęcia – jakie są jej cele,
 • obowiązki przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy.
05Mobbing i dyskryminacja

Mobbing i dyskryminacja – problematyka zakresu zjawiska podczas trwającej epidemii:

 • mobbing i dyskryminacja w czasie trwania pandemii,
 • konflikty w miejscu pracy – oddziaływanie dyskryminacji,
 • mobbing i dyskryminacja – roszczenia pracowników dotkniętych zjawiskiem w pracy,
 • obowiązek pracodawcy do przeciwdziałania w zakresie mobbingu, dyskryminacji oraz naruszeń dóbr pracowników.
06Praca zdalna - uprawnienia pracodawcy
 • dokumentacja związana z wykonywaniem pracy zdalnej,
 • polecenie wykonywania pracy zdalnej,
 • oświadczenie pracownika dotyczące odpowiednich warunków do pracy,
 • wynagrodzenie podczas pracy zdalnej,
 • wypadek podczas pracy zdalnej,
 • kontrola pracy,
 • komunikacja z pracownikami, którzy wykonują swoje obowiązki poza siedzibą firmy,
 • organizacja czasu pracy podczas pracy zdalnej.
07Czas pracy - pandemia

Czas pracy w trakcie pandemii – nadgodziny podczas pracy zdalnej:

 • jak kontrolować czas pracy podczas wykonywania pracy zdalnej,
 • normy czasu pracy w pandemii,
 • godziny nadliczbowe i ich definicja,
 • podporządkowanie a swoboda podczas wykonywania pracy zdalnej.
08Urlopy – rodzaje urlopów
 • urlopy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
 • urlopy okolicznościowe – komu i kiedy się należą oraz w jakim wymiarze czasowym,
 • kwarantanna i izolacja,
 • zwolnienia chorobowe,
 • zwolnienia dawców krwi,
 • zwolnienie w związku z koniecznością stawienia się przed organem administracji publicznej.
09Urlop bezpłatny
 • udzielanie urlopu bezpłatnego,
 • staż pracy a bezpłatny urlop,
 • zakaz stosowania bezpłatnego urlopu podczas przestoju w przedsiębiorstwie.
10BHP - pandemia
 • praca zdalna – kto odpowiada za przepisy BHP,
 • wprowadzenie polityki antycovidowej – wynikające z niej obowiązki,
 • szczepienia pracowników, kontrola pracowników w tym zakresie,
 • badania lekarskie w czasie trwania pandemii,
 • wypadki podczas pracy.
11Wynagrodzenia

Zmiany w zakresie wynagrodzeń w roku 2022:

 • zmiana minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia w 2022 roku,
 • umowa zlecenie – raportowanie stawki godzinowej,
 • dodatki za prace w porze nocnej w roku 2022 – obliczanie dodatków,
 • zmiany wprowadzone w zakresie Polskiego Ładu, które będą miały wpływ na wynagrodzenia,
 • zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022 – wpływ zmian na rozliczanie płac.
12Kwoty wolne od potrąceń
 • potrącenia z wynagrodzenia pracownika – zasady ich dokonywania,
 • kwoty wolne od potrąceń w 2022 roku,
 • stosowanie w praktyce kwot wolnych od potrąceń.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

21.12.2022r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

599 PLN
539 PLN przy zapisie do 14.12.2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

11.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

599 PLN
539 PLN przy zapisie do 04.01.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

01.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

599 PLN
539 PLN przy zapisie do 25.01.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

22.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

599 PLN
539 PLN przy zapisie do 15.02.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

15.03.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

599 PLN
539 PLN przy zapisie do 08.03.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

05.04.2023r.
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena

599 PLN
539 PLN przy zapisie do 29.03.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

21 grudnia, 2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

599 PLN
539 PLN przy zapisie do 14.12.2022

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.