Szkolenie dokumentacja pracownicza 2022

zdalnie, z trenerem na żywo

Udział w szkoleniu z dokumentacji pracowniczej pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowników.
Online (przez internet) - 28.12.2022r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

28 grudnia, 2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena:

899 PLN
809 PLN przy zapisie do 21.12.2022

Szkolenie z dokumentacji pracowniczej

Jaki jest cel szkolenia z dokumentacji pracowniczej?

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz zasadami prawidłowego stosowania przepisów podczas wykonywania pracy.

Dodatkowo uczestnicy kursu poznają przykładowe błędy popełniane podczas pracy z dokumentacją pracowniczą, co pozwoli na zminimalizowanie bądź wykluczenie popełniania błędów w przyszłości.

Do kogo skierowany jest kurs z dokumentacji pracowniczej?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pracowników działów kadrowo-płacowych,
 • księgowych,
 • osób kierujących pracownikami Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • osób kierujących pracownikami w firmach prywatnych,
 • pracowników działów socjalnych,
 • pracodawców,
 • osób chcących zaktualizować bądź nabyć wiedzę związaną z dokumentacją pracowniczą.

Jak wygląda szkolenie z dokumentacji prawcowniczej?

Podczas szkolenia wykładowca wraz z kursantami przeanalizuje sposoby formułowania treści dokumentów oraz ich redagowania.

Szkolenie będzie idealną okazją do podzielania się doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu oraz wykładowcą i ich wspólne przeanalizowanie.

Po odbytym i zakończonym szkoleniu każdy kursant otrzyma zaświadczenie, które potwierdza odbycie kursu.

Czego dowiesz się na szkoleniu z dokumentacji pracowniczej?

Udział w szkoleniu pozwoli na poszerzenie wiedzy z obszaru dokumentacji pracowniczej oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji,
 • niszczenia dokumentacji – obowiązek czy uprawnienie,
 • przekazywania informacji dotyczącej przechowywania, możliwości odbioru oraz utylizacji dokumentów,
 • wydawania duplikatów dokumentów w postaci skanu lub kopii,
 • ewidencji czasu pracy,
 • umiejętności doboru właściwego zakresu podczas prowadzenia dokumentacji,
 • sposobów oraz ich wykorzystywania w celu prawidłowego administrowania oraz przechowywania dokumentów,
 • samodzielnego prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.

Ile trwa oraz kosztuje kurs z dokumentacji pracowniczej?

Oferujemy dwudniowe szkolenie dotyczące dokumentacji pracowniczej.

Koszt szkolenia to 899 PLN brutto/za osobę, a w przypadku zapisu na co najmniej 7 dni przed wybranym terminem szkolenia, oferujemy cenę promocyjną – 809 PLN brutto/za osobę.

Skorzystaj ze szkolenia w wersji online 2022

Jeśli szkolenie online kojarzy Ci się z suchym wykładem

- mamy dla Ciebie coś, co zaspokoi potrzebę zdobywania nowej wiedzy oraz zmieni Twoją opinię o szkoleniach online

Co oznacza kurs online?

 • pracę z trenerem NA ŻYWO, dołączasz do pokoju i widzisz zarówno prelegenta jak i udostępniony przez niego ekran,
 • tak samo jak na szkoleniu stacjonarnym, w każdym momencie, możesz poprosić o doprecyzowanie lub wyjaśnienie niezrozumiałego dla Ciebie zagadnienia,
 • sprawny przebieg poprzez ograniczoną liczbę uczestników szkolenia.
 • w przypadku niejasności, prowadzący rozrysuje najważniejsze kwestie na interaktywnej tablicy, podobnie jak na szkoleniu stacjonarnym,
kurs szkolenie
grupa
Pracujemy w grupach ograniczonych liczbowo
1-1
Szkolenie online ma dokładnie taki sam przebieg i program, jak szkolenie stacjonarne
certyfikat
Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej

Gwarancja satysfakcji

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące szkolenia online, pozostajemy do Twojej dyspozycji

Program szkolenia

Dokumenty i dane, które można pozyskać podczas procesu rekrutacji

01Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

 • jakich danych można wymagać podczas procesu zatrudnienia od kandydatów,
 • RODO, a ubieganie się o zatrudnienie – przetwarzanie danych osobowych, obowiązek poinformowania o przetwarzaniu danych i zasadach.
02CV kandydatów

CV kandydatów do podjęcia pracy – omówienie problematyki.

Dane, które uzyskuje się od pracownika

01Część A akt osobowych

Szczegółowe omówienie części A akt osobowych – dotyczących nawiązania stosunku pracy.

02Dane - przetwarzanie

Informacje o danych i ich przetwarzaniu.

Zatrudnienie pracownika

01"Stare" badania - zatrudnienie

Czy podczas zatrudnienia można honorować „stare” badania lekarskie?

02Wstępne badania lekarskie

Wstępne badania lekarskie – skierowanie przyszłego pracownika.

03Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od pracownika:

 • świadectwa szkolne,
 • świadectwa pracy,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
04Część B akt osobowych

Omówienie części B akt osobowych – dotyczących trwającego stosunku pracy.

05Klauzula informacyjna (RODO)

Klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego (RODO).

06Warunki zatrudnienia - informacje

Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • treść informacji,
 • ewentualne zmiany w informacji o warunkach zatrudnienia,
 • terminy związane z informacją o warunkach zatrudnienia.

RODO – dokumenty wymagane podczas rekrutacji kandydata oraz pracowników

01RODO - najnowsze zmiany

RODO – omówienie najnowszych zmian, które mają wpływ na rekrutację oraz zatrudnianie pracowników:

 • informacje przetwarzane wyłącznie za zgodą pracownika,
 • dane ubezpieczeniowe i podatkowo-płacowe – oświadczenie,
 • osoba zawiadamiająca o wypadku – przetwarzanie danych tej osoby,
 • umowa o zastępstwo – dane na umowie osoby, której dotyczy zastępstwo – wzór umowy.
02RODO - akta osobowe

Omówienie dokumentacji dotyczącej części A i B akt osobowych – w zakresie przepisów i wykorzystywania RODO:

 • przechowywanie dokumentacji dotyczących pracowników, którzy podlegają dwóm okresom przechowywania,
 • miejsce, w którym należy przechowywać dokumenty podatkowe i deklaracje ZUS.
03RODO - obowiązki pracodawcy
04Dane kandydatów i pracowników

Dane zawarte w listach referencyjnych, zdjęcia kandydatów oraz pracowników.

05Rekrutacja - niewłaściwe pytania

Omówienie jakich pytań nie należy zadawać podczas trwania procesu rekrutacji.

06Zaświadczenia o niekaralności

Zaświadczenia o niekaralności – dopuszczalność ich pobierania.

Epidemia, a dokumenty pracownicze

01Praca zdalna

Praca zdalna – dodatkowe dokumenty tworzone w związku z pracą „w domu”.

02Gromadzenie dokumentacji i danych

Gromadzenie dokumentacji i danych w związku z pobieraniem przez zatrudnionego dodatku solidarnościowego oraz w celu ustalenia kwoty wolnej od potrąceń (w przypadku potrąceń komorniczych).

03Przechowywanie i archiwizacja dokumentów

Dokumenty pracowników gromadzone w ramach trwającego stosunku pracy

01Umowy

Umowa o pracę/zlecenie/dzieło, wszystkie dokumenty potwierdzające jakąkolwiek zmianę warunków zatrudnienia.

02Dokumenty BHP
03Dokumenty - kwalifikacje/kompetencje

Dokumenty, które zostały uzyskane w ramach podnoszenia kompetencji/kwalifikacji przez pracowników.

04Dokumenty dot. mienia

Dokumenty potwierdzające powierzenie mienia pracownikom, które podlegają do zwrotu bądź rozliczenia.

05Dokumenty dot. rodzicielstwa

Dokumenty związane z rodzicielstwem pracowników.

06Dokumenty - kary/nagrody

Dokumentacja związana z nagrodami bądź karami porządkowymi.

07Dokumentacja nieobecności

Dokumentacja dotycząca usprawiedliwienia nieobecności w pracy zatrudnionego w określonym dniu lub dokumenty, które będą stanowiły podstawę do zwolnienia z pracy w danym dniu.

Dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia

01Część C akt osobowych

Szczegółowe omówienie dokumentacji dotyczącej części C akt osobowych związanych z ustaniem zatrudnienia pracownika.

02Świadectwo pracy

Świadectwo pracy – dane, które może zawierać dokument, termin otrzymania dokumentu przez pracownika.

03Prostowanie świadectwa pracy
04Kopiowanie świadectwa pracy

Kopiowanie świadectwa pracy – obowiązujące wytyczne oraz zasady, w związku z kopiowaniem dokumentacji.

05Odbiór przechowywanej dokumentacji

Informacja o okresie oraz zasadach odbioru przechowywanej dokumentacji – kiedy należy przekazać taką informację? Kiedy nie musimy tego robić?

06Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji – umowa po ustaniu stosunku pracy.

07Dokumenty BHP

Zajęcie wynagrodzenia za pracę – potwierdzenie w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Część D akt osobowych – dokumenty dotyczące nałożenia kary porządkowej

01Omówienie dokumentacji

Szczegółowe omówienie dokumentacji związanej z częścią D akt osobowych pracownika.

 • zasady i dokumentacja związana z nałożeniem na pracownika kary porządkowej,
 • rankingi pracowników – czy dopuszczalne jest ich tworzenie.

Pozostałe dokumenty dotyczące pracownika w związku z jego zatrudnieniem

 • dokumentacja odnosząca się do czasu pracy, np. lista obecności,
 • dokumentacja dotycząca wypadków podczas pracy oraz chorób zawodowych,
 • dokumenty związane z przydzielaniem pracownikom odzieży bądź obuwia,
 • dokumentacja odnosząca się do urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy.

Zmiany dokumentacji pracowniczej – obowiązku pracodawcy wobec zatrudnionego

 • obowiązek informacyjny oraz termin jego realizacji,
 • umożliwienie odbioru poprzedniej dokumentacji pracowniczej – pracownikom,
 • postępowanie z nieodebraną dokumentacją pracowniczą.

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej

 • porządkowanie akt osobowych pracowników,
 • ewidencjonowanie dokumentacji pracowniczej w związku z potrzebami archiwalnymi,
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji w archiwach,
 • skrócony okres przechowywania akt osobowych do lat 10 - kogo będzie obowiązywał, a dla kogo będzie fakultatywny,
 • przejęcie całości lub części zakładu pracy a akta osobowe,
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej,
 • zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Również w tej tematyce

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

28.12.2022r.
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena

899 PLN
809 PLN przy zapisie do 21.12.2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

18.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena

899 PLN
809 PLN przy zapisie do 11.01.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

08.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena

899 PLN
809 PLN przy zapisie do 01.02.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

01.03.2023r.
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena

899 PLN
809 PLN przy zapisie do 22.02.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

22.03.2023r.
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena

899 PLN
809 PLN przy zapisie do 15.03.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

28 grudnia, 2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena:

899 PLN
809 PLN przy zapisie do 21.12.2022

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.