Szkolenie specjalista ds. personalnych 2022

zdalnie, z trenerem na żywo

Szkolenie przekaże wiedzę i umiejętności z zakresu pracy specjalisty ds. personalnych oraz pozwoli na zdobycie wiedzy na temat prawa pracy.
Online (przez internet) - 02.01.2023r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

2 stycznia, 2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

8 dni
cena

Cena:

1449 PLN
1309 PLN przy zapisie do 26.12.2022

Specjalista ds. personalnych

Kim jest specjalista ds. personalnych?

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. personalnych pracuje w dziale HR. Głównymi obowiązkami osoby pracującej na tym stanowisku są miękkie procesy kadrowe, które występują w przedsiębiorstwie.

Gdzie specjalista ds. personalnych może znaleźć pracę?

Kurs pozwoli na nabycie nowej wiedzy lub jej usystematyzowanie w zakresie kadr oraz naliczania wynagrodzenia.

Z wiedzą zdobytą podczas szkolenia można znaleźć zatrudnienie w m.in. w:

 • firmach zajmujących się usługami doradztwa personalnego,
 • firmach posiadających działy zarządzania zasobami ludzkimi,
 • firmach rekrutacyjnych.

Ile zarabia specjalista ds. personalnych?

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. personalnych przeciętnie zarabia 5 700 PLN brutto. Najbardziej doświadczeni pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku mogą liczyć na zarobki powyżej 6 800 PLN brutto.

Szkolenie na specjalistę ds. personalnych

Jaki jest cel szkolenia na specjalistę ds. personalnych?

Szkolenie ma na celu przekazanie jak największej ilości wiedzy z zakresu pracy specjalisty ds. personalnych oraz jego obowiązków.

Kurs pozwoli na nabycie nowej wiedzy lub jej usystematyzowanie w zakresie kadr oraz naliczania wynagrodzenia.

Udział w szkoleniu pozwoli również na zdobycie bądź zaktualizowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, która jest niezbędna podczas pracy jako specjalista ds. personalnych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie na specjalistę ds. personalnych?

 • osoby pracujące w działach HR,
 • osoby, które chcą pracować jako specjalista ds. personalnych,
 • menadżerowie personalni,
 • właściciele firm.

Czego nauczysz się na kursie specjalisty ds. personalnych?

Kurs na specjalistę ds. personalnych pozwala na nabycie umiejętności oraz wiedzy z zakresu tzw. miękkiego HR w firmach.

Podczas kursu uczestnicy nabędą również wiedzę z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz zdobędą wiedzę na temat obowiązków ciążących na pracodawcy.

Odbycie szkolenia uzupełni Twoją wiedzę w zakresie:

 • przygotowania profilu kompetencyjnego kandydata do pracy na określone stanowisko,
 • tworzenia i przygotowywania ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • praktycznych zasad prowadzenia rekrutacji,
 • definicji oraz przygotowywania scenariusza rozmowy kwalifikacyjnej.

Ile trwa kurs na specjalistę ds. personalnych?

Szkolenie specjalisty ds. personalnych obejmuje 8 dni szkoleniowych.

Jaki jest koszt kursu specjalisty ds. personalnych?

Koszt kursu to 1449 PLN brutto/za osobę, w przypadku zapisu na co najmniej 7 dni przed wybranym terminem szkolenia, oferujemy cenę promocyjną – 1309 PLN brutto/za osobę.

Skorzystaj ze szkolenia w wersji online 2022

Jeśli szkolenie online kojarzy Ci się z suchym wykładem

- mamy dla Ciebie coś, co zaspokoi potrzebę zdobywania nowej wiedzy oraz zmieni Twoją opinię o szkoleniach online

Co oznacza kurs online?

 • pracę z trenerem NA ŻYWO, dołączasz do pokoju i widzisz zarówno prelegenta jak i udostępniony przez niego ekran,
 • tak samo jak na szkoleniu stacjonarnym, w każdym momencie, możesz poprosić o doprecyzowanie lub wyjaśnienie niezrozumiałego dla Ciebie zagadnienia,
 • sprawny przebieg poprzez ograniczoną liczbę uczestników szkolenia.
 • w przypadku niejasności, prowadzący rozrysuje najważniejsze kwestie na interaktywnej tablicy, podobnie jak na szkoleniu stacjonarnym,
kurs szkolenie
grupa
Pracujemy w grupach ograniczonych liczbowo
1-1
Szkolenie online ma dokładnie taki sam przebieg i program, jak szkolenie stacjonarne
certyfikat
Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej

Gwarancja satysfakcji

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące szkolenia online, pozostajemy do Twojej dyspozycji

Program kursu

01Teczka osobowa i dokumentacja

Prowadzenie teczki osobowej oraz dokumentacji pracowniczej:

 • Omówienie akt osobowych pracowników – co powinno się w nich znaleźć?
 • Chronologia i układ tematyczny dokumentów – aktualizacja dotycząca zmian.
 • Nowe zasady odnoszące się do zatrudniania byłego pracownika ponownie.
 • Odpisy i kopie w teczce osobowej pracownika.
 • 10–letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej – jak postępować z pracownikami, którzy wielokrotnie złożyli wniosek o wydanie kopii dokumentów?
 • Elektroniczne teczki pracownicze – sposób prowadzenia, przenoszenie dokumentacji z formy papierowej na formę elektroniczną.
 • Prowadzenie akt osobowych cudzoziemców.
 • Teczki osobowe – gromadzenie skierowań na badania profilaktyczne, poświadczenia zapoznania z oceną ryzyka.
02Badania lekarskie i BHP

Badania lekarskie pracowników i szkolenia BHP:

 • Procedura skierowania pracownika na badania lekarskie.
 • Czy można uznać „stare” orzecznictwo lekarskie pracownika?
 • Uznanie badań lekarskich pracownika wykonanych w jednostce medycyny pracy wybranej przez niego – czy można uznać takie badania?
 • Poszczególne zakresy badań dla pracowników.
 • Zasady kierowania pracowników na szkolenia BHP.
 • Czy można honorować szkolenie BHP odbyte u byłego pracodawcy?
03Formy zatrudnienia
 • rodzaje umów o pracę,
 • umowy na czas określony – ile takich umów można zawrzeć z jednym pracownikiem,
 • umowa na okres próbny – zasady,
 • informacje o warunkach pracy – kiedy trzeba informować pracownika (jakie informacje należy mu przekazać),
 • przedwstępne umowy o pracę - promesy zatrudnienia, listy intencyjne.
04Czas pracy

Czas pracy – planowanie i jego rozliczanie:

 • Normy i wymiar czasu pracy (grafiki, harmonogramy).
 • Dokumentacja dotycząca czasu pracy.
 • Epidemia i związana z nią praca zdalna.
 • Ewidencja czasu pracy – na czym polega, czy można z niej zrezygnować?
 • Zmiany w harmonogramie czasu pracy – kiedy można ich dokonać?
 • Planowanie zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi normami czasu pracy.
 • Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na połowę bądź część etatu.
 • Jak obliczyć i ustalić wymiar czasu pracy?
 • Dyżury i przestoje podczas wykonywanej pracy.
 • Przerwy w pracy – czy są wliczane do czasu pracy?
 • Praca w niedzielę, święta, porze nocnej i w dni wolne – jak jest rozliczana?
 • Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Jak rozliczyć czas pracy w nadgodzinach czasem wolnym?
 • Różnice w obliczaniu czasu pracy kadry zarządzającej.
05Nieobecności w pracy

Nieobecności w pracy wynikające z urlopów lub innych przypadków:

 • Staż pracy pracownika – z jakich dokumentów wynika?
 • Staż urlopowy w zagranicznym okresie pracy – jakie dokumenty należy przedstawić?
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługujący pracownikom.
 • Jak poprawnie udzielać urlopu wypoczynkowego? – zasady.
 • Omówienie urlopów: macierzyńskich, wychowawczych, wypoczynkowych osób niepełnosprawnych oraz urlopów bezpłatnych.
 • Urlop okolicznościowy – komu przysługuje, w jakim wymiarze czasu?
 • Urlopy pracowników niepełnoetatowych – obliczanie przysługującego urlopu.
 • Zwolnienia pracowników z tytułu oddawania krwi – zasady, w jakim wymiarze przysługuje urlop?
 • Zwolnienia dotyczące myślistwa, powodzi.
 • Wymiar urlopu pracowników niepełnosprawnych – czy przysługuje dodatkowy urlop?
06Kary porządkowe

Kary porządkowe nakładane na pracowników:

 • Kiedy i za jakie naruszenie można ukarać karą porządkową pracownika?
 • Procedura dotycząca nałożenia kary porządkowej.
 • Wniesienie sprzeciwu przez pracownika – jak postępować?
 • Zatarcie kary porządkowej.
 • Kary porządkowe nakładane na pracowników a zwolnienia z pracy.
07Materialna odpowiedzalność pracowników

Materialna odpowiedzialność pracowników w przypadku niewykonania, niewłaściwego wykonania pracy lub wynikająca z powierzonego mienia:

 • Finansowa odpowiedzialność pracownika – kiedy, w jakich przypadkach?
 • Jak odzyskać wartość szkody od pracownika?
 • Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie.
 • W jakim stopniu pracownik zobowiązany jest na pokrycie powstałych strat/szkód.
08Rozwiązanie umów o pracę

Rozwiązanie umów o prace – zasady postępowania:

 • Rozwiązywanie umów o pracę - na co zwrócić uwagę podczas procesu rozwiązywania umowy?
 • Rodzaje rozwiązań umów o pracę i właściwe sporządzenie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Dyscyplinarne zwolnienie z pracy.
 • Okres wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony.
 • Przygotowanie świadectwa pracy.
 • Jak przygotować świadectwo pracy dla osób zatrudnionych na czas określony oraz czas nieokreślony?
 • Jak postąpić w przypadku braku współpracy ze strony pracownika związanej z wypowiedzeniem umowy?
 • Duplikaty świadectw pracy.
09Uprawnienia pracowników - rodzicielstwo
 • Udzielanie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 • Udzielanie urlopu macierzyńskiego – zasady, przenoszenie urlopu do momentu ukończenia przez dziecko 6 – roku życia.
 • Kto ma prawo do urlopu wychowawczego? W jakim wymiarze?
 • Różnice miedzy urlopami wychowawczymi a wypoczynkowymi.
 • Urlopy ojcowskie – jak ich udzielać?
 • Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku ciąży pracownicy – czy w tym przypadku można zwolnić pracownicę?
10Kontrole PIP
 • Jak przebiega kontrola w firmie?
 • Na co kontrolerzy zwracają szczególną uwagę?
 • Przebieg kontroli – zapewnienie pomieszczenia inspektorom – czy jest to wymagane?
 • Rezultaty kontroli – jakie mogą być konsekwencje dla firmy i osób zarządzających?
 • Czy można się odwołać od nałożonej kary?

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Również w tej tematyce

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

02.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

8 dni
cena

Cena

1449 PLN
1309 PLN przy zapisie do 26.12.2022
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

23.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

8 dni
cena

Cena

1449 PLN
1309 PLN przy zapisie do 16.01.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

13.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

8 dni
cena

Cena

1449 PLN
1309 PLN przy zapisie do 06.02.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

06.03.2023r.
czas trwania

Jak długo?

8 dni
cena

Cena

1449 PLN
1309 PLN przy zapisie do 27.02.2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

27.03.2023r.
czas trwania

Jak długo?

8 dni
cena

Cena

1449 PLN
1309 PLN przy zapisie do 20.03.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

2 stycznia, 2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

8 dni
cena

Cena:

1449 PLN
1309 PLN przy zapisie do 26.12.2022

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.