Szkolenie wstępne BHP 2022

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

49 PLN

Przedsiębiorstwo zatrudniające nowego pracownika, przed podjęciem przez niego pracy ma za zadanie zapewnienie mu odpowiednich warunków pracy oraz przekazać niezbędną wiedzę z zakresu ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy, a także przeprowadzić instruktaż stanowiskowy wraz z zapoznaniem go z oceną ryzyka zawodowego.

Informacje o szkoleniu

Głównym założeniem jest poznanie przez pracownika podstawowych zapisów Kodeksu Pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w zbiorowych układach pracy jak i wewnętrznym regulaminie który obowiązuje w zakładzie w którym podejmuje pracę. Poza tym będzie kładziony nacisk na zwiększenie świadomości pracownika z zakresu przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej, zapoznanie go z jego prawami i obowiązkami wobec pracodawcy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Kto musi odbyć szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP musi odbyć każda osoba, która rozpoczną pracę w przedsiębiorstwie, bez względu na rodzaj umowy czy wielkość etatu. Kurs jest skierowany w szczególności do:

 • nowo zatrudnionych pracowników,
 • uczniów szkół zawodowych odbywających praktykę zawodową,
 • studentów odbywających praktykę studencką.

Termin ważności szkolenia

Szkolenie jest ważne:

 • 6 miesięcy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • 12 miesięcy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych oraz inżynieryjno-technicznych

W przypadku upływu wyżej wspomnianych terminów pracownik musi odbyć szkolenie okresowe BHP. Pracownicy na stanowiskach robotniczych mogą uczestniczyć w kursach tylko i wyłącznie w postaci szkoleń stacjonarnych, pozostali tj. pracownicy biurowi, administracji, inżynieryjno-techniczni oraz pracodawcy i osoby zarządzające pracownikami mogą odbyć takie szkolenie w postaci e-learnigu.

program szkolenia

Program szkolenia

 • Główne założenia BHP
 • Obowiązki i przywileje pracodawcy oraz pracowników w zakresie BHP
 • Profilaktyczna opieka lekarska
 • Odpowiedzialność za niedostosowanie się do przepisów i zasad BHP
 • Reguły przydzielenia odzieży, obuwia ochronnego i środków ochrony indywidualnej
 • Zasady poruszania się po zakładzie
 • Zachowanie czystości na miejscu pracy i wpływ na bezpieczeństwo
 • Główne zasady BHP w odniesieniu do środków transportu i obsługi urządzeń technicznych w zakładzie pracy
 • Zagrożenia dla zdrowia pracownika wraz z zabezpieczeniem się przed wypadkiem i zasady postępowania po wypadku – pierwsza pomoc
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej wraz zagrożeniami i postępowaniem w razie pożaru
egzamin

Organizacja szkolenia

Kurs odbywa się w formie instruktażu w czasie którego osoby odbywające szkolenie mają uzyskać, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami BHP. Do realizacji szkolenia wykorzystywane będą wielorakie środki dydaktyczne jak np. filmy, prezentacje ale również omówione zostaną środki do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego. Uczestnicy otrzymają od organizatora kartę szkolenia wstępnego, zgodną ze wzorcem podanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860 z póź. zm.).

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

49 PLN

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.