Szkolenie wstępne BHP 2022

Głównym celem szkolenia wstępnego BHP jest zapoznanie pracownika z podstawowymi zapisami Kodeksu Pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny w pracy.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

49 PLN

Szkolenie wstępne BHP

Przedsiębiorstwo zatrudniające nowego pracownika, przed podjęciem przez niego pracy ma za zadanie przeprowadzić instruktaż stanowiskowy wraz z zapoznaniem go z oceną ryzyka zawodowego, zapewnić mu odpowiednie warunki pracy oraz przekazać niezbędną wiedzę.

Głównym założeniem szkolenia wstępnego BHP jest poznanie przez pracownika podstawowych zapisów Kodeksu Pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w zbiorowych układach pracy jak i wewnętrznym regulaminie który obowiązuje w zakładzie w którym podejmuje pracę.

Poza tym będzie kładziony nacisk na zwiększenie świadomości pracownika z zakresu:

 • przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej,
 • jego praw i obowiązków wobec pracodawcy,
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Jak wygląda szkolenie wstępne BHP?

Kurs odbywa się w formie instruktażu w czasie którego osoby odbywające szkolenie mają uzyskać, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami BHP.

Szkolenie wstępne BHP dzieli się na:

 • Instruktaż ogólny – szkolenie poruszające kwestie podstawowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Kodeksie Pracy.
 • Instruktaż stanowiskowy – szkolenie, na którym pracownicy zostają zapoznani ze specyfikacją pracy, możliwością wystąpienia rycyka zawodowego oraz informacjami jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy na danym stanowisku.

Do realizacji szkolenia wykorzystywane będą wielorakie środki dydaktyczne jak np. filmy, prezentacje ale również omówione zostaną środki do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Uczestnicy otrzymają od organizatora kartę szkolenia wstępnego, zgodną ze wzorcem podanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia BHP(Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860 z póź. zm.).

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP musi odbyć każda osoba, która rozpoczną pracę w przedsiębiorstwie, bez względu na rodzaj umowy czy wielkość etatu. Kurs jest skierowany w szczególności do:

 • nowo zatrudnionych pracowników,
 • uczniów szkół zawodowych odbywających praktykę zawodową,
 • studentów odbywających praktykę studencką.

Terminy ważności szkolenia wstępnego BHP

Szkolenie jest ważne:

 • 6 miesięcy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • 12 miesięcy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych oraz inżynieryjno-technicznych.

W przypadku upływu wyżej wspomnianych terminów pracownik musi odbyć szkolenie okresowe BHP.

Pracownicy na stanowiskach robotniczych mogą uczestniczyć w kursach tylko i wyłącznie w postaci szkoleń stacjonarnych, pozostali tj. pracownicy biurowi, administracji, inżynieryjno-techniczni oraz pracodawcy i osoby zarządzające pracownikami mogą odbyć takie szkolenie w postaci e-learningu.

Ile trwa oraz kosztuje szkolenie wstępne BHP?

Oferujemy szkolenie wstępne BHP w cenie ok. 49 PLN/za osobę. Szkolenie jest jednodniowe i trwa kilka godzin lekcyjnych.

Cena szkolenia może się zmienić w zależności od wielkości grupy!

Skorzystaj ze szkolenia w wersji online 2022

Jeśli szkolenie online kojarzy Ci się z suchym wykładem

- mamy dla Ciebie coś, co zaspokoi potrzebę zdobywania nowej wiedzy oraz zmieni Twoją opinię o szkoleniach online

Co oznacza kurs online?

 • pracę z trenerem NA ŻYWO, dołączasz do pokoju i widzisz zarówno prelegenta jak i udostępniony przez niego ekran,
 • tak samo jak na szkoleniu stacjonarnym, w każdym momencie, możesz poprosić o doprecyzowanie lub wyjaśnienie niezrozumiałego dla Ciebie zagadnienia,
 • sprawny przebieg poprzez ograniczoną liczbę uczestników szkolenia.
 • w przypadku niejasności, prowadzący rozrysuje najważniejsze kwestie na interaktywnej tablicy, podobnie jak na szkoleniu stacjonarnym,
kurs szkolenie
grupa
Pracujemy w grupach ograniczonych liczbowo
1-1
Szkolenie online ma dokładnie taki sam przebieg i program, jak szkolenie stacjonarne
certyfikat
Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej

Gwarancja satysfakcji

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące szkolenia online, pozostajemy do Twojej dyspozycji

Program szkolenia BHP

01Główne założenia BHP
02Obowiązki

Obowiązki i przywileje pracodawcy oraz pracowników w zakresie BHP.

03Profilaktyczna opieka lekarska
04Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za niedostosowanie się do przepisów i zasad BHP.

05Środki ochrony

Reguły przydzielenia odzieży, obuwia ochronnego i środków ochrony indywidualnej.

06Zasady poruszania się po zakładzie
07Czystość miejsca pracy

Zachowanie czystości na miejscu pracy i wpływ na bezpieczeństwo.

08Zasady BHP - urządzenia

Główne zasady BHP w odniesieniu do środków transportu i obsługi urządzeń technicznych w zakładzie pracy.

09Pierwsza pomoc

Zagrożenia dla zdrowia pracownika wraz z zabezpieczeniem się przed wypadkiem i zasady postępowania po wypadku – pierwsza pomoc.

10Ochrona Ppoż.

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej wraz zagrożeniami i postępowaniem w razie pożaru.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

49 PLN

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.