Szkolenie okresowe BHP dla kadry zarządzającej

Kurs skierowany jest do pracodawców tj. kierowników przedsiębiorstw państwowych, spółek, prywatnych działalności oraz zakładów, urzędów czy spółdzielni oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze nad pracownikami czyli mistrzów, brygadzistów itp.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie okresowe dla kadry zarządzającej
Cena brutto:
200 PLN
Czas trwania:
16h
Brak terminu szkolenia

W czasie kursu uczestnicy odświeżą i uzupełnią wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu rozpoznawania zagrożeń i oceny ryzyka jak również w jaki sposób kształtować bezpieczne i higieniczne warunki pracy i chronić pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaniem pracy.

Termin ważności szkolenia

Niniejsze szkolenie ma ważność przez 5 lat, natomiast pierwsze szkolenie okresowe należy odbyć nie później niż 6 miesięcy po rozpoczęciu pracy na danym stanowisku.


program szkolenia

Program szkolenia

  • Główne założenia i wybrane przepisy BHP wraz z omówieniem praw międzynarodowych takich jak dyrektywy unijne i konwencje MOP
  • Odpowiedzialność za niedostosowanie się do przepisów i zasad BHP lub błędną ich interpretację. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
  • Sposoby prowadzenia szkolenia z zakresu BHP z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz kształtowanie bezpiecznych nawyków pracowników.
  • Zagrożenia i niebezpieczeństwa w miejscu pracy – zapobieganie i ocena ryzyka zawodowego. Omówienie charakterystycznych wypadków, ich przyczyn i profilaktyki.
  • Kształtowanie bezpiecznego stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii oraz reguł bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej wraz zagrożeniami i postępowaniem w razie pożaru. Omówienie problemów ochrony środowiska naturalnego.
egzamin

Organizacja szkolenia

Kurs odbywa się w formie wykładu w czasie którego osoby odbywające szkolenie mają uzyskać, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w miejscu pracy zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami BHP. Do realizacji szkolenia wykorzystywane będą wielorakie środki dydaktyczne jak np. filmy, prezentacje ale również omówione zostaną środki do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin w formie testu, na podstawie którego organizator szkolenia wydaje zaświadczenie zgodne ze wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860 z póź. zm.). Posiada swój unikalny numer oraz ramowy program szkolenia.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski