Szkolenie okresowe BHP dla kadry zarządzającej 2022

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena:

199 PLN

Kurs skierowany jest do pracodawców tj. kierowników przedsiębiorstw państwowych, spółek, prywatnych działalności oraz zakładów, urzędów czy spółdzielni oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze nad pracownikami czyli mistrzów, brygadzistów itp.

Informacje o szkoleniu

W czasie kursu uczestnicy odświeżą i uzupełnią wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu rozpoznawania zagrożeń i oceny ryzyka jak również w jaki sposób kształtować bezpieczne i higieniczne warunki pracy i chronić pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaniem pracy.

Termin ważności szkolenia

Niniejsze szkolenie ma ważność przez 5 lat, natomiast pierwsze szkolenie okresowe należy odbyć nie później niż 6 miesięcy po rozpoczęciu pracy na danym stanowisku.

program szkolenia

Program szkolenia

  • Główne założenia i wybrane przepisy BHP wraz z omówieniem praw międzynarodowych takich jak dyrektywy unijne i konwencje MOP
  • Odpowiedzialność za niedostosowanie się do przepisów i zasad BHP lub błędną ich interpretację. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
  • Sposoby prowadzenia szkolenia z zakresu BHP z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz kształtowanie bezpiecznych nawyków pracowników.
  • Zagrożenia i niebezpieczeństwa w miejscu pracy – zapobieganie i ocena ryzyka zawodowego. Omówienie charakterystycznych wypadków, ich przyczyn i profilaktyki.
  • Kształtowanie bezpiecznego stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii oraz reguł bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej wraz zagrożeniami i postępowaniem w razie pożaru. Omówienie problemów ochrony środowiska naturalnego.
egzamin

Organizacja szkolenia

Kurs odbywa się w formie wykładu w czasie którego osoby odbywające szkolenie mają uzyskać, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w miejscu pracy zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami BHP. Do realizacji szkolenia wykorzystywane będą wielorakie środki dydaktyczne jak np. filmy, prezentacje ale również omówione zostaną środki do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin w formie testu, na podstawie którego organizator szkolenia wydaje zaświadczenie zgodne ze wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860 z póź. zm.). Posiada swój unikalny numer oraz ramowy program szkolenia.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

2 dni
cena

Cena:

199 PLN

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.