Kurs BHP - pracownicy służby BHP 2022

Szkolenie okresowe BHP ma celu uzupełnić wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny w pracy. Kurs przeznaczony jest dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

32h
cena

Cena:

269 PLN

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby

Jaki jest cel szkolenia okresowego BHP dla pracowników służby BHP?

Podczas szkolenia uczestnicy zaktualizują i uzupełnią wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rozpoznawania i zapobiegania zagrożeń,
 • przeprowadzania kontroli i kształtowania bezpieczeństwa,
 • środków ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa innych wraz ze sposobami postępowania w przypadkach awaryjnych.

Szczególna uwaga będzie zwrócona na odpowiedzialność za stan i analizy BHP w zakładzie np. ocena ryzyka czy efektywność szkoleń, realizację nakazów i decyzji podmiotów kontroli zewnętrznej.

Jak wygląda kurs BHP dla osób wykonujących zadania służby BHP?

Kurs odbywa się w formie wykładu w czasie którego osoby odbywające szkolenie mają uzyskać, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności dotyczących wykonywania pracy w zakładzie pracy i zachowania się zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami BHP.

Do realizacji szkolenia wykorzystywane będą wielorakie środki dydaktyczne jak np. filmy, prezentacje ale również omówione zostaną środki do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs BHP?

Kurs przeznaczony dla służby BHP, osób pełniących inną funkcję lecz wykonujących zadania służby BHP w zakładach do 100 pracowników, pracodawców oraz specjalistów ds. BHP.

Jak długo ważne jest szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP?

Szkolenie okresowe należy odbyć nie później niż 12 miesięcy po rozpoczęciu pracy na danym stanowisku. W przypadku kolejnych szkoleń okresowych, nie rzadziej niż co 5 lat.

Jak długo trwa szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadań tej służby?

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby trwa łącznie 32 godziny lekcyjne. Szkolenie zostało podzielone na 3 dni.

Ile kosztuje szkolenie okresowe BHP dla osób wykonujących zadania służby BHP?

Oferujemy szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby w cenie ok. 269 PLN/za osobę.

Koszt szkolenia może się zmienić w zależności od wielkości grupy!

Skorzystaj ze szkolenia w wersji online 2022

Jeśli szkolenie online kojarzy Ci się z suchym wykładem

- mamy dla Ciebie coś, co zaspokoi potrzebę zdobywania nowej wiedzy oraz zmieni Twoją opinię o szkoleniach online

Co oznacza kurs online?

 • pracę z trenerem NA ŻYWO, dołączasz do pokoju i widzisz zarówno prelegenta jak i udostępniony przez niego ekran,
 • tak samo jak na szkoleniu stacjonarnym, w każdym momencie, możesz poprosić o doprecyzowanie lub wyjaśnienie niezrozumiałego dla Ciebie zagadnienia,
 • sprawny przebieg poprzez ograniczoną liczbę uczestników szkolenia.
 • w przypadku niejasności, prowadzący rozrysuje najważniejsze kwestie na interaktywnej tablicy, podobnie jak na szkoleniu stacjonarnym,
kurs szkolenie
grupa
Pracujemy w grupach ograniczonych liczbowo
1-1
Szkolenie online ma dokładnie taki sam przebieg i program, jak szkolenie stacjonarne
certyfikat
Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej

Gwarancja satysfakcji

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące szkolenia online, pozostajemy do Twojej dyspozycji

Program szkolenia BHP

01Zatrudnianie obcokrajowców

Przepisy odnośnie zatrudniania obcokrajowców ( z UE, EOG i innych):

 • zezwolenie na prace – zawody w których jest wymagane uzyskanie zezwolenia,
 • najczęstsze nieprawidłowości,
 • ubezpieczenia zatrudnionych obcokrajowców,
 • umowy zatrudniania cudzoziemców,
 • nielegalne zatrudnienie cudzoziemca – konsekwencje dla pracodawcy i pracownika.
02Kontrole PIP
03Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
04Praca na budowie
 • wykopy,
 • prace elektroenergetyczne,
 • maszyny do robót ziemnych i drogowych,
 • rusztowania,
 • prace na wysokości,
 • urządzenia transportu bliskiego podlegające UDT,
 • środki ochrony indywidualnej,
 • substancje chemiczne na terenie budowy,
 • dokumentacja BHP na terenie budowy - BIOZ oraz IBWR,
 • kontrole zewnętrzne.
05System ochrony Ppoż.

System ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy oraz w przemyśle:

 • instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • strefy wybuchowe – wymagania stawiane pomieszczeniom do składowania substancji wybuchowych,
 • składowanie gazów technicznych,
 • przeglądy sprzętu przeciwpożarowego.
06Maszyny w przemyśle
 • podstawowe dyrektywy dotyczące o bezpieczeństwie maszyn,
 • wymagania minimalne oraz zasadnicze oraz dostosowanie do nich maszyn,
 • odbiór maszyn w zakładzie,
 • uprawnienie i obowiązki pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników odpowiedzialnych za eksploatacje maszyn i urządzeń,
 • organy nadzoru - nakazy, wstrzymanie eksploatacji maszyn, wstrzymanie prac,
 • nieprawidłowości w eksploatacji maszyn, omówienie wypadków, dostosowanie stanowiska do zasad BHP i ppoż.,
 • zabezpieczenia maszyn (bariery, osłony itp.),
 • kwalifikacje operatorów wózków widłowych,
 • drogi transportowe w zakładzie pracy i ich wyznaczanie.
07Prace szczególnie niebezpieczne
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz regulacje prawne,
 • obowiązki pracodawcy związane z organizacją prac szczególnie niebezpiecznych,
 • niebezpieczeństwa,
 • stosowane środki ochrony indywidualnej.
08Sprawdzenie wiedzy – Egzamin

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Egzamin i zaświadczenie BHP

Egzamin BHP dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Egzamin odbywa się w formie testu. Podczas egzaminu zostanie sprawdzona wiedza kursantów z zagadnień poruszanych na szkoleniu.

Zaświadczenie BHP

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu organizator szkolenia wydaje zaświadczenie zgodne ze wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860 z póź. zm.).

Zaświadczenie posiada swój unikalny numer oraz ramowy program szkolenia.

nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

32h
cena

Cena:

269 PLN

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.