Kurs BHP - pracownicy służby zdrowia 2022

Szkolenie okresowe BHP, którego celem jest przekazanie i zaktualizowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny w pracy. Kurs skierowany jest dla pracowników służby zdrowia.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

49 PLN

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby zdrowia

Jaki jest cel szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia?

W czasie szkolenia uczestnicy zaktualizują i uzupełnią wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rozpoznawania i zapobiegania zagrożeń,
 • środków ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa innych wraz ze sposobami postępowania w przypadkach awaryjnych.

Jak wygląda szkolenie BHP dla pracowników służby zdrowia?

Kurs odbywa się w formie wykładu w czasie którego osoby odbywające szkolenie mają uzyskać, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami BHP.

Do realizacji szkolenia wykorzystywane będą wielorakie środki dydaktyczne jak np. filmy, prezentacje ale również omówione zostaną środki do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Dla kogo jest to szkolenie BHP?

Kurs skierowany głównie do pracowników placówek służby zdrowia (personelu medycznego) takich jak:

 • lekarze,
 • pielęgniarki,
 • ratownicy medyczni,
 • pracownicy aptek,
 • pozostali pracownicy mający na co dzień kontakt z osobami chorymi i są narażeni na utratę zdrowia związaną z wykonywaniem zawodu.

Jak długo ważne jest szkolenie BHP dla pracowników służby zdrowia?

Pracownicy służby zdrowia muszą odbyć niniejsze szkolenie nie rzadziej niż raz na 5 lat. Reguluje to rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ile kosztuje szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby zdrowia?

Oferujemy szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby zdrowia w cenie 49 PLN/za osobę.

Koszt szkolenia może się zmienić w zależności od wielkości grupy!

Ile trwa szkolenie BHP dla pracowników służby zdrowia?

Szkolenie jest jednodniowe i trwa kilka godzin lekcyjnych.

Skorzystaj ze szkolenia w wersji online 2022

Jeśli szkolenie online kojarzy Ci się z suchym wykładem

- mamy dla Ciebie coś, co zaspokoi potrzebę zdobywania nowej wiedzy oraz zmieni Twoją opinię o szkoleniach online

Co oznacza kurs online?

 • pracę z trenerem NA ŻYWO, dołączasz do pokoju i widzisz zarówno prelegenta jak i udostępniony przez niego ekran,
 • tak samo jak na szkoleniu stacjonarnym, w każdym momencie, możesz poprosić o doprecyzowanie lub wyjaśnienie niezrozumiałego dla Ciebie zagadnienia,
 • sprawny przebieg poprzez ograniczoną liczbę uczestników szkolenia.
 • w przypadku niejasności, prowadzący rozrysuje najważniejsze kwestie na interaktywnej tablicy, podobnie jak na szkoleniu stacjonarnym,
kurs szkolenie
grupa
Pracujemy w grupach ograniczonych liczbowo
1-1
Szkolenie online ma dokładnie taki sam przebieg i program, jak szkolenie stacjonarne
certyfikat
Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej

Gwarancja satysfakcji

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące szkolenia online, pozostajemy do Twojej dyspozycji

Program szkolenia BHP

01Główne założenia BHP
02Obowiązki i przywileje

Obowiązki i przywileje pracodawcy oraz pracowników w zakresie BHP.

03Profilaktyczna opieka zdrowotna
04Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za niedostosowanie się do przepisów i zasad BHP.

05Ochrona kobiet i młodocianych
06Organizacja pracy biurowej
 • ergonomia,
 • praca przy monitorze,
 • praca przy innych urządzeń biurowych.
07Pierwsza pomoc

Zagrożenia dla zdrowia pracownika wraz z zabezpieczeniem się przed wypadkiem i zasady postępowania po wypadku – pierwsza pomoc:

 • definicja wypadku przy pracy,
 • postępowanie powypadkowe.
08Świadczenia zdrowotne

Świadczenia zdrowotne związane z wypadkami przy pracy.

09Ochrona Ppoż.

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej wraz zagrożeniami i postępowaniem w razie pożaru.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Egzamin i Zaświadczenie BHP

Szkolenie zakończone jest egzaminem w formie testu.

Po ukończonym szkoleniu i pozytywnym wyniku egzaminu każdy kursant otrzyma zaświadczenie wydawane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

1 dzień
cena

Cena:

49 PLN

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.