Egzamin na doradcę ADR 2020. Jak wygląda?

Dowiedz się jak przebiega egzamin na doradcę ADR, jakie warunki trzeba spełnić aby do niego przystąpić oraz jak wyglądają pytania egzaminacyjne.

thumbnail
6 Sierpnia, 2020 · 3 min czytania
main photo

Na początek małe przypomnienie:

Kim w ogóle jest doradca ADR?

Zadaniem doradcy ADR jest wskazanie przedsiębiorcy świadczącemu usługi (transportu, magazynowania, załadunku lub rozładunku materiałów niebezpiecznych) procedur bezpieczeństwa które powinien wdrożyć, tak aby były zachowane środki bezpieczeństwa zgodne z obowiązaujacymi przepisami międzynarodowymi.

Każdy przedsiębiorca wykonujący drogowy transport towarów niebezpiecznyuch, a także zwazany z ich transportem załadunek czy rozładunek, jest zobowiązany do wybrania doradcy ADR. Poniżej przedstawiono listę obowiązków doradcy ADR:

  • wsparcie merytoryczne w sprawach wymaganych procedur związanych z transportem, magazynowaniem, załadunkiem oraz rozładunkiem materiałów niebezpiecznych,
  • sprawdzanie przestrzegania wprowadzonych procedur bezpieczeństwa,
  • przygotowywanie sprawozdań w razie wystąpienia wypadku,
  • przygowanie sprawozdań rocznych,
  • przeszkolenie osób uczestniczących w transporcie, magazynowaniu, załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych.

Przystąpienie do egzaminu - wymagania

Od kandydatów ubiegających się o podstawowe uprawnienia doradcy ADR wymagane jest ukończenie 21 roku życia, wyższe wykształcenie, prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa sprowodowane umyślnie.

Osoby chcące ubiegać się o bardziej specjalistyczne uprawnienia, muszą wcześniej zdobyć uprawnienia podstawowe. Egzamin na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych należy zdać z wynikiem pozytywnym w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kursu na doradcę ADR. Dotyczy to także kursów poprawkowych.

Jak wygląda egzamin?

Dokładne zasady według których przeprowadzane są egzaminy dla doradców ADR są określane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. W sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Egzamin składa się z trzech części (dla osób przedłużających uprawnienią są to dwie części):

  • część ogólna - jest to test zawierający 30 pytań, trwa on 80 minut,
  • część szczegółowa - test zawierający 20 pytań, trwa 60 minut,
  • opisowe zadanie praktyczne (ta część nie dotyczy osób przedłuzających uprawnienia), czas trwania tej części to 60 minut.

Przychodząc na egzamin należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwiedzający tożsamość kandydata. Na egzaminie należy pojawić się conajmniej 15 minut wcześniej.

W czasie egzaminu można korzystać z przepisów prawnych które są objęte zakresem egzaminu. Aby można było swobodnie korzystań z dostepnych materiałów, zalecane jest przyniesienie przez egzaminowanego własnych egzemplarzy odpowiednich przepisów. Do użytku na egzaminie dopuszczalne są teksty/zbiory przepisów dowolnego wydawnictwa.

Należy pamiętać o tym, że materiały używane w czasie egzaminu nie mogą zawierać jakichkolwiek notatek czy komentarzy. Ponaddto, podczas egzaminu zakazana jest komunikacja pomiędzy zdającymi oraz korzystanie z innych nich wspomniane wcześniej pomocy.

Złamanie tych zakazów może skutkować wyrzuceniem zdającego z egzaminu oraz otrzymanie przez tą osobę oceny negatywnej.

Pytania egzaminacyjne

Pytania egzaminacyjne są pytaniami wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu podawane są trzy możliwe odpowiedzi, z których conajmniej jedna jest poprawa. Osoba zdająca ma za zadanie zaznaczyć zarówno prawdziwe jak i fałszywe odpowiedzi.

Za jedno pytanie egzaminacyjne można otrzymać 3 punkty, po jednym za każdą prawidłowo zaznaczoną odpowiedź. Aby zdać egzamin należy zaznaczyć poprawnie conajmniej 80% odpowiedzi, czyli zdobyć 72 punkty z części ogólnej, conajmniej 48 punktów z części szczegółowej oraz poprawnie rozwiązać zadanie opisowe.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, pytania egzaminacyjne na egzaminie dla doradców ADR pochodzą wyłącznie z katologu pytań zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Kiedy otrzymam uprawnienia?

Zaświadczenie ADR powinno zostać dostarczone do osoby która uzyskała wynik pozytywny w ciągu 7 dni od daty egzaminu. Otrzymane zaświadczenie ważne jest na okres 5 lat.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.