Certyfikat Kompetencji 2023 - co musisz wiedzieć?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument wydawany przez ITS. Jego posiadanie umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Sprawdź, co trzeba zrobić, aby go uzyskać.

thumbnail
28 Września, 2023 · 17 min czytania
main photo

Spis treści

Do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy w 2023 należy posiadać niezbędną do tego wiedzę. Potwierdzeniem tej wiedzy jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych 2023 - czym jest?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych 2023 to nic innego jak dokument potwierdzający kwalifikacje oraz wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Komu potrzebny jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2023?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest przyznawany po spełnieniu określonych kryteriów, w tym m.in. posiadania odpowiednich kwalifikacji, zdolności finansowej, dobrej reputacji i zaplecza technicznego oraz przestrzegania przepisów dotyczących transportu drogowego.

Obowiązek posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych 2023 spoczywa tylko na przewoźniku, czyli osobie, która zarządza bezpośrednio firmą. Kierowca nie musi posiadać certyfikatu, choć w przypadku mniejszych firm często się zdarza, że kierowca jest jednocześnie przewoźnikiem, czyli właścicielem firmy transportowej – w takim przypadku osoba często posiada takowy certyfikat.

Osobami, które mogłyby posiadać dodatkowo Certyfikat Kompetencji Zawodowych są pracownicy, którzy w swoich codziennych obowiązkach mają za zadanie podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego. Oznacza to, że takie osoby np. zawierają umowy dotyczące organizacji przewozu oraz zakupu środków trwałych. Nie jest jednak powiedziane, że osoby te muszą go posiadać.

We wspomnianych przypadkach bardzo ważne jest, aby posiadacze certyfikatów również cieszyli się dobrą reputacją, ponieważ jest to jeden z warunków późniejszego uzyskania licencji na przewóz towarów lub osób.

Należy wspomnieć, że zwolnienie z posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym jest możliwe. Dotyczy ono przewoźników którzy:

 • przewożą maksymalnie 9 osób łącznie z kierowcą, w momencie kiedy nie jest to przewóz zarobkowy,
 • mają w posiadaniu pojazd lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej, która nie przekracza 3,5 tony w transporcie drogowym towaru,
 • świadczą usługi sanitarne, a także w zakresie ratownictwa medycznego,
 • świadczą usługi transportowe z zakresu usług pocztowych,
 • zajmują się przewozem odpadów komunalnych.
Grafika przedstawiająca wymagania na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych 2023 - do czego jest potrzebny?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest potrzebny przede wszystkim do uzyskania licencji spedycyjnej, krajowego zezwolenia na przewóz rzeczy, oraz wspólnotowej licencji na transport drogowy towaru.

Zgodnie z prawem ustanowionym przez Parlament Europejski w 2011 roku, przynajmniej jedna osoba zarządzająca firmą powinna mieć taki certyfikat, więc zgodnie z prawem jest potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ruchu drogowego.

Odniesienie do oferty na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

W jaki sposób można uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2023?

W celu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych 2023 należy podejść oraz zdać egzamin państwowy. Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie to jedyny organ, który jest uprawniony do jego organizacji i wydania certyfikatu.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych 2023 - gdzie i kiedy odbywają się egzaminy?

Egzaminy są przeprowadzane w wyznaczonych lokalach umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie egzaminu przez komisję.

Najczęściej placówki te znajdują się w miejscowościach takich jak Kraków, Warszawa czy Poznań, jednak istnieje możliwość zdawania egzaminu również w innych miastach.

Aktualny spis przeprowadzanych egzaminów z listą dostępnych miejsc znajduje się w tabeli na stronie Instytutu Transportu Samochodowego - Terminy egzaminów na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Dowiedz się więcej na temat egzaminu: https://star.edu.pl/ckz-egzamin

Kroki do otrzymania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych 2023:

 • Złożenie kompletnego wniosku o wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych – w celu przystąpienia do egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych należy wypełnić wniosek i złożyć go do Instytutu Transportu Samochodowego.

  Terminy dostarczania wniosków publikowane są na stronie ITS. W piśmie trzeba określić sugerowaną datę oraz miejsce egzaminu i złożyć wniosek nie później niż 14 dni przed zaproponowaną w nim datą.

  Wniosek o wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym: formularz, druk.

 • Weryfikacja poprawności wniosku przez Instytut Transportu Samochodowego – ITS weryfikuje wniosek pod kątem poprawności i kompletności oraz zdecyduje o zakresie zwolnienia z testu, na podstawie przesłanych przez kandydata dokumentów.

  Gdy dokumenty są pozytywnie zweryfikowane, kandydat zostaje poinformowany o dokładnej godzinie rozpoczęcia, miejscu i zakresie egzaminu. Informacje te zostają przesłane drogą pocztową, na adres podany we wniosku.

  W przypadku złożenia niekompletnego albo niewłaściwie wypełnionego wniosku ITS wzywa do usunięcia braków lub zwraca wniosek w ciągu 7 dni w celu uzupełnienia.

 • Przystąpienie do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

 • Oczekiwanie na wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych 2023 - zalety jego posiadania

Posiadanie własnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (CKZ) przez firmę, która prowadzi działalność związaną z transportem, ma wiele korzyści. W praktyce certyfikat ten jest również niezbędny dla przedsiębiorców, którzy wykonują przewozy drogowe w ramach działalności gospodarczej, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wymóg posiadania Certyfikatu Kompetencji dotyczy zarówno przedsiębiorców indywidualnych, jak i spółek transportowych.

Niektóre zalety posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych:

 • spełnione wymagania prawne - przepisy wymagają, aby przewoźnik, na którego terenie ma miejsce załadunek lub rozładunek towaru, miał własny certyfikat kompetencji zawodowych. Posiadanie własnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych może pomóc w spełnieniu tych wymagań. Jest również niezbędne do wykonywania działalności przewozowej w zakresie transportu drogowego. Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest ważny w każdym z państw członkowskich UE i jest dowodem spełnienia przez przedsiębiorcę określonych wymagań prawnych związanych z wykonywaniem transportu drogowego;
 • zapewnienie konkurencyjności na rynku przewozowym - posiadanie własnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych może zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku transportowym. Potencjalni klienci firm transportowych zwracają uwagę na to, czy przewoźnik posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Dzięki temu firma może być bardziej wiarygodna, przyciągać więcej klientów i zwiększać swoją pozycję na rynku;
 • wzmocnienie zaufania klientów - posiadanie własnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych pomoże również zwiększyć zaufanie już istniejących klientów firmy. Dzięki certyfikatowi mają oni pewność, że kierowcy, którym powierzają ładunki, są odpowiednio przeszkoleni i posiadają odpowiednie kwalifikacje;
 • możliwość wykonywania przewozów dla firm zewnętrznych - w przypadku posiadania własnego Certyfikatu Kompetencji, przedsiębiorstwo może wykonywać przewozy dla innych firm, co zwiększa jej zasięg działalności;
 • uniknięcie kar transportowych - posiadanie własnego Certyfikatu Kompetencji zmniejsza ryzyko nałożenia mandatów przez organy kontrolne za nieprzestrzeganie przepisów prawa dotyczących transportu. Certyfikat potwierdza, że firma prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami, a kierowcy posiadają odpowiednie kwalifikacje;
 • zwiększenie bezpieczeństwa drogowego - wymóg posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko w firmie, ale i na drogach. Kierowcy, którzy zdobyli certyfikat, mają odpowiednie umiejętności i wiedzę, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej jazdy i minimalizowanie ryzyka wypadków drogowych.

Warto jednak pamiętać, że posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych to również obowiązek wynikający z przepisów prawa, a nie wyłącznie zalety. Bez posiadania certyfikatu nie można prowadzić działalności transportowej na terenie Unii Europejskiej.

Unijny Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Obecnie obowiązującym dokumentem potwierdzającym wiarygodność firm oferujących usługi transportowe jest Unijny/Wspólnotowy Certyfikat Kompetencji Zawodowej. Certyfikat ten pozwala na wykonywanie transportu drogowego krajowego i międzynarodowego osób oraz rzeczy.

W dotychczasowym dokumencie, czyli Międzynarodowym Certyfikacie Kompetencji Zawodowych, otrzymywanym do 04.12.2011 r. obowiązywał podział na cztery osobne kategorie przewozów:

 • certyfikat dla krajowego transportu drogowego osób,
 • certyfikat dla krajowego transportu drogowego rzeczy,
 • certyfikat dla międzynarodowego transportu drogowego osób,
 • certyfikat dla międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.

Wcześniej uzyskany Certyfikat Międzynarodowy można zgłosić do Instytutu Transportu Samochodowego i wymienić na Certyfikat Wspólnotowy, który daje możliwość uzyskania tzw. Licencji Wspólnotowej.

Wzór Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Unijny dla Przewoźnika Drogowego jest wymagany dla przedsiębiorców, którzy zajmują się zawodowo transportem drogowym towarów lub osób na terenie Unii Europejskiej.

Jak uzyskać Unijny Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Aby uzyskać Certyfikat Unijny dla Przewoźnika Drogowego, przedsiębiorca musi spełnić określone wymagania prawne.

Główne kryteria, które muszą zostać spełnione, to:

 • posiadanie kwalifikacji zawodowych, potwierdzone ukończeniem szkolenia i zdaniem egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego (w tym modułów związanych z zarządzaniem, bezpieczeństwem, prawem drogowym itp.),
 • posiadanie odpowiednich zdolności finansowych i dobrej reputacji niezbędnych do prowadzenia działalności transportowej,
 • posiadanie siedziby przedsiębiorstwa w jednym z państw członkowskich,
 • posiadanie wymaganego sprzętu, w tym floty pojazdów, które spełniają określone wymagania techniczne.

Jeśli przedsiębiorca spełni powyższe wymagania, może złożyć wniosek o przyznanie Unijnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych dla przewoźnika drogowego, we właściwym organie wyznaczonym przez kraj, w którym ma swoją siedzibę.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych 2023 - egzamin

Składa się on z dwóch części. Każda z nich trwa 2h:

 • Część teoretyczna – składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru. Są cztery możliwe odpowiedzi, a za każdą poprawną przysługuje 1 punkt.
 • Część problemowa – obejmuje zadanie, które składa się z dwóch zagadnień. Są to praktyczne przykłady do rozwiązania. Jedna część zawsze dotyczy czasu pracy kierowców, warto zatem przyswoić sobie dobrze tę wiedzę. W zależności od tego, jakiej odpowiedzi się udzieli, można uzyskać od 0 do 4 punktów.

Regulamin przeprowadzania egzaminu

Przykładowe testy i zadania

Ile trzeba uzyskać punktów, aby ukończyć egzamin na Ceryfikat Kompetencji Zawodowych z wynikiem pozytywnym?

W tym celu należy spełnić dwa warunki:

 • uzyskać co najmniej 50% punktów z części testowej oraz 50% punktów z części zadaniowej,
 • łącznie z części testowej i zadaniowej uzyskać minimalnie 60% ogólnej liczby punktów.

Możliwość odwołania się od wyniku egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Gdy otrzymany wynik jest negatywny, istnieje możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu nieograniczoną ilość razy. Aby podejść do poprawki, należy złożyć wniosek o egzamin poprawkowy do ITS i uiścić opłatę w wysokości 500 zł.

Można odwołać się od otrzymanego wyniku w ciągu 90 dni oraz złożyć podanie o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy. ITS rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni. Reklamacje i skargi można składać do Dyrektora ITS:

 • w przypadku reklamacji dotyczących wyników egzaminu – można odwołać się od otrzymanego wyniku w ciągu 90 dni oraz złożyć podanie o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy;
 • w przypadku skarg dotyczących przeprowadzenia egzaminu – można złożyć odwołanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia egzaminu.

Możliwość zwolnienia z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Posiadanie dyplomu jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje wszystkie zagadnienia egzaminu, pozwala na zwolnienie z egzaminu pisemnego według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

W przypadku gdy program studiów obejmował tylko część zagadnień, istnieje możliwość zwolnienia z pokrywających się modułów na teście pisemnym.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych 2023 - w jakim terminie od egzaminu go otrzymasz?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, Certyfikat Kompetencji Zawodowych przychodzi drogą pocztową w terminie 28 dni od momentu zdania egzaminu.

Jak długo ważny jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Sam certyfikat jest wydawany na czas nieokreślony i obowiązuje bez konieczności odnawiania przez wszystkie lata funkcjonowania danej firmy, pod warunkiem spełnienia wymaganych kryteriów.

Certyfikat może być utracony, jeśli przedsiębiorca narusza przepisy dotyczące transportu drogowego lub nie spełnia wymaganych kryteriów. W przypadku utraty certyfikatu przedsiębiorca może stracić dobrą reputację i zostać wykluczony z wykonywania działalności transportowej. Brak certyfikatu dla firmy wiąże się również z wysoką karą finansową.

Utrata Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przez jednego z pracowników nie zawsze musi kończyć działalność firmy transportowej. W praktyce wystarczy, że posiada go przynajmniej jedna osoba zarządzająca transportem drogowym w całym przedsiębiorstwie.

Odniesienie do oferty na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych 2023 - wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do zapisu na egzamin

 • uzupełniony wniosek o wydanie certyfikatu: formularz, druk;
 • kopię potwierdzenia zapłaty za egzamin (500 zł) oraz za wydanie dokumentu (300 zł).

Dokumenty potrzebne do uzyskania zwolnienia z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2023

 • uzupełniony wniosek o wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych: formularz, druk;
 • kopia potwierdzenia wpłaty 300 zł za certyfikat;
 • wypełniona deklaracja o zakresie zagadnień objętych programem studiów
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów;
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Dokumenty potrzebne do zwolnienia z części testu pisemnego w zakresie zagadnień objętych programem studiów

 • uzupełniony wniosek o wydanie certyfikatu formularz, druk;
 • kopię potwierdzenia wpłaty 300 zł za certyfikat oraz 500 zł za egzamin (kwotę 500 zł należy zmniejszyć o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony);
 • wypełniona deklaracja o zakresie zagadnień objętych programem studiów
 • dyplom ukończenia studiów wyższych przez kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów;
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Dokumenty potrzebne do zapisu na egzamin (osoby będące obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu)

 • uzupełniony wniosek o wydanie certyfikatu formularz, druk;
 • wypełnione oświadczenie o zwykłym miejscu zamieszkania;
 • kopię karty pobytu;
 • kopię potwierdzenia zapłaty za egzamin (500 zł) oraz za wydanie dokumentu (300 zł).

Czym zajmuje się ITS – Instytut Transportu Samochodowego?

Instytut ten prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. Główne obszary tematyczne ITS od 2021 do 2030 roku to:

 • bezpieczeństwo w transporcie i ruchu drogowym – ITS komplementuje i analizuje dane o wypadkach – wszystko to w celu identyfikacji źródeł zagrożeń.
 • oddziaływanie na klimat i środowisko – bada emisje spalin, analizuje wpływ transportu samochodowego na środowisko itd.
 • informatyzacja transportu – głównie skupia się na rozwoju systemów cyfrowych.
 • ekonomika transportu drogowego – przede wszystkim monitoruje oraz analizuje rynek transportowy.

Istotą ITS są wielodziedzinowe rozwiązania obejmujące:

 • ekonomikę i organizację transportu,
 • certyfikację,
 • telematykę,
 • psychologię,
 • badania dotyczące dopuszczania pojazdów do ruchu.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych 2023 - wymagania na egzaminie dla obcokrajowców

Jak wiadomo, każda osoba, która jest pełnoletnia może przystąpić do egzaminu. Wykształcenie czy doświadczenie zawodowe nie gra żadnej roli. Należy jedynie złożyć wniosek o egzamin oraz dokonać opłaty na rachunek bankowy ITS w wysokości 500 zł za egzamin oraz 300 zł za wydanie certyfikatu.

W przypadku osób, które nie są obywatelami RP wymaga się dodatkowo dołączenia do wniosku zaświadczenia o miejscu zamieszkania i/lub karty pobytu. Należy jednak pamiętać, że do egzaminu może przystąpić jedynie osoba, która 185 dni w roku przebywa na terenie Polski.

Dowiedz się więcej o Certyfikacie Kompetencji Zawodowych dla cudzoziemców: https://star.edu.pl/ckz-dla-cudzoziemcow

Użyczenie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych 2023

Czy jest ono możliwe?

W praktyce jest możliwe użyczenie tego dokumentu. Dzieje się to, gdy przedsiębiorca lub osoba zarządzająca firmą takowego certyfikatu nie posiadają.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych 2023 - na czym polega jego użyczenie?

Polega na zatrudnieniu osoby kompetentnej, która posiada takowy dokument na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wtedy Główny Inspektor Transportu Drogowego może nadać przedsiębiorstwu licencję transportową, czy zezwolenie na transport drogowy, nie zważając na to, że właściciel czy osoba zarządzająca firmą certyfikatu nie posiadają.

Własny Ceryfikat Kompetencji Zawodowych, czy wypożyczony - które rozwiązanie jest korzystniejsze?

W przypadku działalności transportowej lepiej, jeśli firma posiada własny Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ), niż gdy korzysta z certyfikatu wypożyczonego lub wynajętego od innej firmy.

Posiadanie własnego certyfikatu daje firmie większą kontrolę nad swoją działalnością transportową i zapewnia większe bezpieczeństwo prawne. Firma z własnym Certyfikatem Kompetencji jest w stanie zapewnić swoim kierowcom regularne szkolenia, monitorować ich czas pracy i przestrzeganie przepisów prawa dotyczących transportu.

Przedsiębiorstwo posiada także dostęp do pełnych informacji na temat swoich kierowców, w tym na temat ich umiejętności i doświadczenia, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie.

Z kolei korzystanie z certyfikatu wypożyczonego lub wynajętego od innej firmy, może powodować wiele problemów, takich jak:

 • brak kontroli nad szkoleniami kierowców,
 • brak pełnej kontroli nad czasem pracy kierowców,
 • brak wglądu w kwalifikacje kierowców,
 • brak kontroli nad poziomem wykonywania usługi,
 • zwiększone ryzyko otrzymania kar finansowych.

Warto również pamiętać, że wypożyczony certyfikat jest zwykle przypisany do konkretnej osoby lub pojazdu, co może ograniczać elastyczność w zarządzaniu pracownikami i flotą.

Ostatecznie, posiadanie własnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych to inwestycja w rozwój i bezpieczeństwo firmy, która przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i zaufania klientów.

Koszty – czy użyczenie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w 2023 się opłaca?

Co prawda użyczenie certyfikatu jest możliwe, ale czy opłacalne? Przed podjęciem decyzji należy się zastanowić jakie koszty mogą nas czekać decydując się na użyczenie od kogoś Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.

Kwota użyczenia zależy od ilości pojazdów w firmie, ale jest to koszt około 200 zł netto za miesiąc, co w skali roku daje 2400 zł netto, kwota brutto to 2952 zł. Natomiast koszt uzyskania własnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wynosi:

 • około 1700 zł – koszt profesjonalnego szkolenia, nie jest ono konieczne ale warto wziąć w takim udział;
 • 500 zł – koszt za podejście do egzaminu;
 • 300 zł – koszt za wydanie certyfikatu przez Instytut Transportu Samochodowego.

Łączne koszty uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych to 2 500 PLN brutto. Warto więc przemyśleć kwestię uzyskania dokumentu na własność, ponieważ taka opcja zazwyczaj będzie bardziej opłacalna niż korzystanie z użyczenia certyfikatu.

Więcej na temat użyczania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych: https://star.edu.pl/uzyczenie-certyfikatu-kompetencji

Zmiany dla przewoźników na najbliższe lata – Pakiet Mobilności 2023

Wchodzą nowe przepisy, które będą obejmować transport do 3,5 tony.

Co to jest Pakiet Mobilności?

Pakiet Mobilności to zbiór przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, dotyczących transportu drogowego. Choć sam dokument nie jest aktem prawnym, znacząco wpływa na przepisy, zarówno te krajowe, jak i unijne. W efekcie nie pozostaje obojętny dla przedsiębiorstw z branży transportowej.

Na temat pakietu mobilności dowiesz się więcej z artykułu: https://star.edu.pl/pakiet-mobilnosci

Czego dotyczy Pakiet Mobilności?

Koncentruje się on przede wszystkim na trzech ważnych dla firm obszarach:

 • czasie jazdy kierowców i ich odpoczynkach,
 • delegowaniu kierowców,
 • zasadach prowadzenia działalności transportowej na terenie Unii Europejskiej.

Wprowadza on zmiany do takich aktów prawnych jak:

Od czerwca 2022 roku:

Przewoźnicy zarządzający flotą o DMC (Dopuszczalna Masa Całkowita) do 3,5 tony muszą przygotować się na pewne zmiany. Do ich obowiązków będzie należało:

 • posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika,
 • posiadanie gwarancji finansowej w wysokości 1800 € na pierwszy pojazd i 900 € na każdy następny,
 • spełnienie wymogu dobrej reputacji,
 • posiadanie siedziby firmy - dotyczy dokładnie siedziby w kraju, do którego najczęściej wozi się towary.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.