Licencja na transport międzynarodowy 2020. Jak ją uzyskać?

Co musisz zrobić aby ubiegać się o licencje na transport międzynarodowy? Ile to kosztuje?

thumbnail
19 Stycznia, 2020 · 2 min czytania
main photo

Przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, musi zdobyć licencję na transport międzynarodowy rzeczy. Wcześniej jednak należy uzyskać licencję wspólnotową.

Dodatkowo, musi także posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Licencję wspólnotową wydaje Starosta powiatu lub Prezydent Miasta - w zależności od siedziby przewoźnika. Podstawa prawna to:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dn. 21 października 2009 r. o wspólnych zasadach dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dn.21 października 2009r. w zakresie wspólnych zasad, związanych z dostępem do rynku międzynarodowych przewozów drogowych,
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 późniejszymi zmianami).

Międzynarodowa licencja na transport drogowy rzeczy wydawana jest na okres 5 lat lub 10 lat. Wniosek w ramach ubiegania się o licencję na międzynarodowy transport rzeczy należy złożyć w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Biuro ds. Transportu Międzynarodowego). Do składanego wniosku należy załączyć ponadto:

  • odpis ze wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS (oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • oświadczenie o posiadaniu rzeczywistej siedziby w jednym z państw UE,
  • ksero certyfikatu kompetencji zawodowej przewoźnika,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • dokumenty potwierdzające zdolność finansową przedsiębiorstwa,
  • kserokopie dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi.

Do wniosku należy dołączyć również potwierdzenie uiszczenia opłaty za licencję (jest wysokość uzależniona jest od okresu przyznawania uprawnienia).

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.