Licencja na transport krajowy 2020. Jak ją zdobyć?

Co musisz zrobić aby ubiegać się o licencje na transport krajowy? Ile to kosztuje?

thumbnail
19 Stycznia, 2020 · 2 min czytania
main photo

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu krajowego rzeczy wymaga posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych. Jest to dokument, potwierdzający zdolność przedsiębiorstwa do świadczenia usług w tym zakresie.

Konieczność posiadana licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy reguluje:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE Nr L 300, poz. 1071).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 235 poz. 1726).

By móc ubiegać się o licencję na krajowy przewóz rzeczy, należy zgłosić się do właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego. Koniecznością jest złożenie niezbędnych dokumentów, bez których postępowanie w sprawie wydania licencji nie może być realizowane.

Niezbędne są:

  • wniosek,
  • kserokopia certyfikatu kompetencji przewoźnika,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej, pozwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego rzeczy,
  • wykaz pojazdów zarejestrowanych na firmę.

Po pomyślnej weryfikacji dokumentów przedsiębiorca zobowiązany jest do osobistego odebrania licencji w urzędzie. Istnieje możliwość przesłania dokumentu pocztą.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.