Licencja na transport krajowy 2022 / 2023. Jak ją zdobyć?

Co musisz zrobić aby ubiegać się o licencje na transport krajowy? Ile to kosztuje?

thumbnail
16 Grudnia, 2022 · 6 min czytania
main photo

Czym jest licencja na transport krajowy?

Licencja na transport krajowy to nic innego jak dokument w formie upoważnienia na przewożenie osób, a także produktów. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach osobom korzystającym z usług firm przewozowych, a także pozostałym uczestnikom ruchu drogowego.

Kiedy jest wymagana?

Jest ona potrzebna w momencie, gdy przewóz osób lub towarów stanowi źródło dochodów przedsiębiorcy. Wielkość pojazdu nie gra żadnej roli. Bus, ciężarówka czy samochód osobowy - kierowcy tych pojazdów muszą okazać się takowym dokumentem.

Należy jednak wspomnieć, że nie każdy transport w firmie wymaga licencji transportowej. Niekiedy wystarczy jedynie zaświadczenie o przewozie na potrzeby własne, czyli np. podczas przewozu pracowników czy produktu z punktu A do B w momencie, gdy nie jest to transport zarobkowy.

Jakie warunki trzeba spełnić aby ubiegać się o licencję?

Możesz ubiegać się o takowy dokument, jeżeli Ty lub osoba, która zarządza firmą:

Nie zostaliście skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa:

 • karne skarbowe,
 • umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przeciwko mieniu,
 • obrotowi gospodarczemu,
 • wiarygodności dokumentów,
 • środowisku lub warunkom pracy i płacy,
 • inne mające związek z wykonywaniem zawodu.

Nie posiadacie prawomocnego orzeczenia, które by zakazywało wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Zatrudniacie pracowników, kierowców czy podwykonawców, którzy nie posiadają prawomocnego zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Posiadacie tytuł prawny, który odnosi się do dysponowania samochodami osobowymi, które będą służyć do przewozu osób. Muszą one spełniać określone wymagania techniczne oparte przepisami.

Na skróty
Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych
Zapisz się na 4-dniowy kurs przygotowujący do zdania egzaminu na certyfikat kompetencji. Co otrzymasz?
 • Profesjonalny wykład
 • Informacje jak i gdzie złożyć dokumenty na egzamin
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych
 • Podręcznik
 • Kładziemy duży nacisk na ćwiczenie zadań praktycznych
Szkolenie Online (wideokonferencja) na żywo - 100% przez internet, bez wychodzenia z domu.

Kto wydaje licencję na transport krajowy w 2022 / 2023?

Licencja transportowa w 2022 / 2023 wydawana jest przez starostwo powiatowe, oczywiście właściwe z uwagi na to, gdzie znajduje się siedziba przedsiębiorcy, który o nią zapobiega. Kropka w kropkę jest to Lokalny Zarząd Dróg i Transportu.

Jak uzyskać licencję na transport krajowy w 2022 / 2023?

Aby otrzymać licencję na transport krajowy w 2022 / 2023 należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu w zakresie przewozu osób oraz towaru,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów dobrej reputacji,
 • zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych, lecz wykonujących osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy,
 • wykaz pojazdów samochodowych,
 • certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób/rzeczy,
 • potwierdzenie opłaty (wysokość opłaty zależna jest od okresu na jaki wydawana jest licencja i od tego czy jest to licencja na przewóz osób czy towaru, np. licencja na przewóz towaru trwająca od 2 do 15 lat wynosi 800 PLN),
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych, nie jest ono konieczne, gdy przedsiębiorca sam zajmuje się załatwianiem wszystkich spraw dotyczących uzyskania licencji,
 • jeśli złożyłeś wniosek o pełnomocnictwo to musisz dołączyć także dowód zapłaty za nie. Wynosi ona opcjonalnie 17 PLN. Za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, wnukom lub rodzeństwu nie trzeba płacić.

Dokumenty należy złożyć w starostwie powiatowym, do którego należy firma przedsiębiorcy.

Złożyć dokumenty o licencję można w dowolnym momencie.

Warunki do otrzymania licencji na transport krajowy w 2022 / 2023

Tak jak już wcześniej było wspomniane, przedsiębiorca musi okazać się nieposzlakowaną opinią, dlatego podczas składania wniosku trzeba dołączać oświadczenie, że nie zostało popełnione żadne przestępstwo karne skarbowe, oraz nigdy nie zakazano prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ruchu drogowego.

Licencja przyznawana jest tylko firmom, które na rynku są już stabilne i posiadają pewnie zaplecze finansowe.

Na jaki okres wydawana jest licencja?

Licencja wydawana jest na okres:

 • 2-15 lat
 • 15-30 lat
 • 30-50 lat

Koszt licencji na transport krajowy w 2022 / 2023

W przypadku przewozu towarów:

 • od 2 do 15 lat – 800 PLN
 • od 15 do 30 lat – 900 PLN
 • od 30 do 50 lat – 1000 PLN

W przypadku licencji na przewóz osób, od podanych kwot należy odliczyć 100 PLN, tak więc będzie ona wynosić:

 • od 2 do 15 lat - 700 PLN
 • od 15 do 30 lat - 800 PLN
 • od 30 do 50 lat - 900 PLN

Ile trwa wyrobienie licencji?

Czas rozpatrywania wniosku o licencję zwykle trwa od 5 do 20 dni roboczych. Rzadko jednak zdarzają się sytuacje, gdy termin ten jest wydłużony do 2 miesięcy, oczywiście wcześniej zostaniemy o tym poinformowani.

Na skróty
Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych
Zapisz się na 4-dniowy kurs przygotowujący do zdania egzaminu na certyfikat kompetencji. Co otrzymasz?
 • Profesjonalny wykład
 • Informacje jak i gdzie złożyć dokumenty na egzamin
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych
 • Podręcznik
 • Kładziemy duży nacisk na ćwiczenie zadań praktycznych
Szkolenie Online (wideokonferencja) na żywo - 100% przez internet, bez wychodzenia z domu.

Co w przypadku utraty licencji?

Oczywiste jest to, że licencję transportową można stracić. Dokument ten zostaje cofnięty w przypadku gdy:

 • przedsiębiorca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, dotyczącym zakazu wykonywania działalności objętej licencją,
 • przedsiębiorca nie podejmie działalności gospodarczej, która jest objęta ową licencją w przeciągu 6 miesięcy,
 • dojdzie do sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie spełni wymogu, który uprawnia do wykonywania działalności w zakresie ruchu drogowego,
 • przedsiębiorstwo utraci miano dobrej reputacji, czyli przedsiębiorca lub osoba zarządzająca transportem dopuści się do umyślnego przestępstwa karno- skarbowego,
 • dojdzie do rażącego naruszenia warunków, które zostały zawarte w licencji,
 • dopuści się do odstąpienia licencji osobom trzecim,
 • naruszone zostaną poważnie przepisy odnośnie czasu pracy oraz kwalifikacji kierowców.

Jakie kary grożą kierowcy w przypadku braku licencji w 2022 / 2023?

Za brak licencji podczas przewozu osób lub towaru kierowcy grozi wysoka kara pieniężna, może ona wahać się w okolicach 12000 zł.

Przewozy regularne

W jakich przypadkach oraz czego dotyczą przewozy regularne?

Przewozy regularne dotyczą jazdy zgodnej z rozkładem, na określonych trasach w określonym czasie. Trasa musi się rozpocząć lub zakończyć w Polsce.

Kogo dotyczą?

Przewozy regularne dotyczą przedsiębiorców, którzy chcą przewozić osoby autobusami linii komunikacyjnych w Polsce. Odnoszą się one do dokonywania przewozu pasażerów oraz ich bagażu.

Kto udziela zezwolenia?

Wniosek o zezwolenie ze względu na miejsce przejazdu można złożyć do:

 • wójta,
 • burmistrza lub prezydenta miasta,
 • starosty,
 • marszałka województwa,
 • marszałka województwa właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Na jaki okres są wydawane?

Zezwolenie na przewozy regularne jest wydawane na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Użyczenie licencji transportowej - czy jest możliwe?

Stanowczo nie. Licencji nie można użyczyć żadnej innej osobie czy firmie. Każdy przedsiębiorca musi starać się o własną licencję, w przeciwnym wypadku nie może prowadzić działalności transportowej.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.