[Cena 2021] Użyczenie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Kto może użyczyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych? Jakie są wady i zalety korzystania z użyczonego Certyfikatu?

thumbnail
22 Lutego, 2021 · 4 min czytania
main photo

W każdej firmie zajmującej się transportem powyżej 3.5 tony musi być zatrudniona osoba posiadająca Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (CKZ). Osoba z takim certyfikatem, posiada odpowiednią wiedzę do prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego i tematy prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, aspektów działalności transportowej czy bezpieczeństwa drogowego nie są mu obce. Zdobycie takiego dokumentu nie jest łatwe, więc powszechne stało się użyczanie certyfikatu.

W poniższym artykule dowiesz się:

 • czym jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego
 • na czym polega użyczenie certyfikatu
 • kto może użyczyć certyfikat
 • komu może być użyczony certyfikat
 • koszty
 • ograniczenia
 • odpowiedzialność za użyczenie

Kto potrzebuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Zacznijmy od tego, czym jest ten certyfikat i komu jest potrzebny. Osoba z odpowiednią wiedzą, która podeszła do egzaminu organizowanego przez Instytut Transportu Drogowego i zakończyła go z wynikiem pozytywnym otrzymuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego. W zależności od tego do jakiego tematu podchodziła w czasie egzaminu, certyfikat może dotyczyć przewozu rzeczy lub osób. Posiadając taki dokument, może ubiegać się o wydanie Licencji Transportowej, dzięki której będzie mógł prowadzić działalność związaną z transportem.

Użyczenie certyfikatu?

Jak wygląda i na czym polega użyczenie certyfikatu? Czy każdy zajmujący się prowadzeniem działalności transportowej musi posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Okazuje się, że nie jest konieczne podejście do egzaminu i zdobycie takiego certyfikatu (do czego jednak będziemy zachęcać) ale jest możliwość użyczenia certyfikatu od osoby, który takowy posiada. Polega to na tym, że przewoźnik nie musi posiadać certyfikatu, ale musi zatrudniać kompetentną osobę posiadającą CKZ. Musi być to osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. W takim wyjątkowym przypadku GITD może nadać licencję transportową lub zezwolenie na krajowy transport drogowy mimo tego, że właściciel firmy nie posiada swojego CKZ.

Kto użycza i jakie ma obowiązki?

Zgodnie z zapisami które możemy przeczytać w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną (zarządzającego transportem) która spełnia warunek posiadania kompetencji zawodowych. Od osoby zarządzającej transportem wymaga się:

 • posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,
 • zarządzania operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa (w sposób rzeczywisty i ciągły) takimi jak utrzymanie i konserwacja pojazdów, nadzorowanie dokumentów przewozowych, wykonywanie podstawowej księgowości, przydzielanie ładunków danym kierowcom i pojazdom oraz nadzorowanie procedur związanych z bezpieczeństwem.
 • utrzymywać rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem transportowym, którego operacjami zarządza, polegający przykładowo, że jest jego pracownikiem, udziałowcem czy zarządcą,
 • musi mieszkać na terenie Wspólnoty.
Na skróty
Po co wynajmować? Zdobądź własny Certyfikat Kompetencji.
Zapisz się na 4-dniowy kurs przygotowujący do zdania egzaminu na Certyfikat Kompetencji. Co otrzymasz?
 • Profesjonalny wykład
 • Informacje jak i gdzie złożyć dokumenty na egzamin
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych
 • Podręcznik
 • Kładziemy duży nacisk na ćwiczenie zadań praktycznych
Szkolenie Online (wideokonferencja) na żywo - 100% przez internet, bez wychodzenia z domu.

Koszty – czy to się opłaca?

Przed podjęciem decyzji, należy się zastanowić, co może być bardziej korzystne dla naszego przedsiębiorstwa? Koszt użyczenia certyfikatu to w zależności od wielkości naszej firmy koszt około 200 PLN netto za miesiąc. Oznacza to, że rocznie koszt użyczenia tych uprawnień to 2400 PLN netto (2952 PLN brutto).

W przypadku skorzystania z profesjonalnego szkolenia (około 1200 PLN) i podejścia do egzaminu (500 PLN) oraz uiszczenia opłaty za wydanie Certyfikatu przez ITS (300 PLN) koszty zamykają się w kwocie 2000 PLN brutto. Co oznacza, że własny certyfikat może nam się zwrócić już po 8 miesiącach a każdego następnego roku zaoszczędzimy niemal 3000 PLN brutto.

Ograniczenia

Główne ograniczenie i słaby punkt tego rozwiązania, to dostępność osób posiadających takie uprawnienia. Jeszcze kilka lat temu, osoba posiadająca Certyfikat Kompetencji Zawodowych mogła go użyczać wielu firmom, dziś zostało to ograniczone do 4 firm, których połączona flota nie przekracza 50 pojazdów.

Wyjątkiem jest sytuacja gdy użyczamy certyfikat tylko jednej firmie, wtedy nie ma limitu pojazdów. Nie można zapominać, że zgodnie z art. 7 c ustawy o transporcie drogowym, z takiego rozwiązania jakim jest zatrudnienie osoby zarządzającej transportem może skorzystać jedynie mikroprzedsiębiorca czyli przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót netto nie może przekroczyć 2 mln euro.

Odpowiedzialność

Jeżeli posiadacie Certyfikat Kompetencji Zawodowych i myślicie o jego użyczeniu musicie pamiętać o odpowiedzialności jaka na Was spoczywa. W przypadku wykrycia naruszeń w czasie kontroli kary zaczynają się od 200 PLN a kończą się na 3000 PLN w czasie jednej kontroli, odbywającej się zarówno na drodze jak i w przedsiębiorstwie.

W przypadku najpoważniejszych naruszeń może zostać uruchomiona procedura utraty dobrej reputacji, która może skutkować cofnięciem certyfikatu.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.