Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby zdrowia

Kurs skierowany głównie do pracowników placówek służby zdrowia takich jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i pozostali pracownicy mający na co dzień kontakt z osobami chorymi i są narażeni na utratę zdrowia związaną z wykonywaniem zawodu.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie okresowe dla pracowników służby zdrowia
Cena brutto:
65 PLN
Czas trwania:
8h
Brak terminu szkolenia

W czasie szkolenia uczestnicy zaktualizują i uzupełnią wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, rozpoznawania i zapobiegania zagrożeń, środków ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa innych wraz ze sposobami postępowania w przypadkach awaryjnych.

Termin ważności szkolenia

Pracownicy służby zdrowia muszą odbyć niniejsze szkolenie nie rzadziej niż raz na 5 lat. Reguluje to rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


program szkolenia

Program szkolenia

  • Główne założenia BHP
  • Obowiązki i przywileje pracodawcy oraz pracowników w zakresie BHP
  • Profilaktyczna opieka zdrowotna
  • Odpowiedzialność za niedostosowanie się do przepisów i zasad BHP
  • Ochrona kobiet i młodocianych
  • Organizacja stanowiska pracy biurowej – ergonomia, praca przy monitorze i innych urządzeń biurowych
  • Zagrożenia dla zdrowia pracownika wraz z zabezpieczeniem się przed wypadkiem i zasady postępowania po wypadku – pierwsza pomoc
  • Świadczenia zdrowotne związane z wypadkami przy pracy
  • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej wraz zagrożeniami i postępowaniem w razie pożaru
egzamin

Organizacja szkolenia

Kurs odbywa się w formie wykładu w czasie którego osoby odbywające szkolenie mają uzyskać, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami BHP. Do realizacji szkolenia wykorzystywane będą wielorakie środki dydaktyczne jak np. filmy, prezentacje ale również omówione zostaną środki do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski