Kurs prowadzenie pojazdów specjalnych 2022

Kurs przygotowuje do pracy jako prowadzący pojazdy kolejowe specjalne, które nie są przeznaczone do samodzielnej jazdy po czynnych torach kolejowych. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych, praktycznych i zajęć próbnych, które realizowane są u pracodawcy.
Ostrów Wielkopolski - 02.01.2023r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

2 stycznia, 2023
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

9 tygodni
cena

Cena:

2299 PLN
2069 PLN przy zapisie do 26.12.2022

Kurs na prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne

Korzyści wynikające z udziału w kursie na prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne

Podczas szkolenia na prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne nabędziesz wiedzę w następującym zakresie:

 • konstrukcji pojazdów kolejowych z napędem różnych serii, poszczególnych ich zespołów i mechanizmów oraz zasad ich działania.
 • obsługi i konserwacji pojazdów kolejowych z napędem,
 • warunki eksploatacji,
 • sposobu i środków usuwania uszkodzeń z uwzględnieniem zasad BHP,
 • bezpiecznych metod pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w pojazdach trakcyjnych,
 • przepisów, które obowiązują prowadzącego pojazdy kolejowe,
 • instrukcji, które obowiązują prowadzącego pojazdy kolejowe.

Jak przebiega szkolenie na prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne?

Szkolenie składa się z trzech części – zajęć teoretycznych, praktycznych i zajęć próbnych. Kurs zakończony jest egzaminem przed komisją powołaną przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Staż stanowiskowy i zajęcia praktyczne

Szkolenie rozpoczyna się od stażu stanowiskowego i zajęć praktycznych. Ta część szkolenia odbywa się u pracodawcy według jego programu.

Zajęcia teoretyczne

Ukończenie części praktycznej szkolenia pozwala podejść do części teoretycznej, które przeprowadzone są według programu ośrodka szkoleniowego lub pracodawcy. Zajęcia teoretyczne trwają łącznie 48 godzin.

Zajęcia próbne

Zajęcia próbne trwają łącznie 20 dni, organizowane są po ukończeniu zajęć praktycznych i teoretycznych. Zajęcia próbne polegają na prowadzeniu pojazdu kolejowego pod nadzorem osoby uprawnionej, która zostaje wyznaczona przez pracodawcę.

Ile kosztuje kurs na prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne?

Kurs na prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne kosztuje 2299 zł. W przypadku zapisu min. 7 dni przed terminem szkolenia obowiązuje cena promocyjna - 2069 zł.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Wymagania

Warunki uczestnictwa w kursie na prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne

Szkolenie na prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne można odbyć w jednym z poniższych wariantów, w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia.

Wariant I kursu na prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne

 • minimum średnie wykształcenie w zawodach lub na kierunkach, których programy nauczania obejmują zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, elektryki, mechaniki, elektroniki oraz po uzyskaniu tytułu:
  • zawodowego technika,
  • świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika,
  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • staż pracy - co najmniej 6 miesięcy na stanowisku związanych z utrzymaniem, naprawą lub eksploatacją taboru kolejowego oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant II kursu na prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne

 • co najmniej wykształcenie zawodowe,
 • staż pracy - co najmniej rok pracy na stanowisku związanym z utrzymaniem, naprawą lub eksploatacją taboru kolejowego oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Przystąpienie do kursu możliwe jest tylko i wyłącznie posiadając zaświadczenie lekarskie na wykonywanie tego zawodu.

Jak wygląda egzamin na prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne?

Egzamin kwalifikacyjny składa się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Odbywa się on u pracodawcy i może zostać przeprowadzony dla kilku typów pojazdów kolejowych specjalnych.

Egzamin praktyczny

Podczas egzaminu praktycznego osoba egzaminowana musi wykonać następujące czynności:

 • przygotować do pracy określony pojazd kolejowy specjalny,
 • odbyć jazdę próbną w charakterze prowadzącego,
 • symulacja usterki – wykrycie i usunięcie usterki w czasie pracy pojazdu kolejowego specjalnego,
 • sygnały podczas nieprzewidzianego postoju pojazdu kolejowego specjalnego,
 • wykonywanie czynności obsługowych po zakończonej pracy pojazdu.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny podzielony jest na część pisemną i ustną.

Kursanci rozpoczynają od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu bądź opracowaniu tematów z zakresu:

 • metod, organizacji i techniki wykonywania prac określonym pojazdem kolejowym specjalnym,
 • budowy, działania pojazdu kolejowego,
 • obsługi i utrzymania pojazdu kolejowego.

Część ustna egzaminu polega na wykazaniu się wiedzą z zakresu:

 • zasad ewidencji czasu pracy,
 • obiegu dokumentacji,
 • dokumentacji eksploatacyjnej i warunków dopuszczenia pojazdów kolejowych specjalnych do eksploatacji,
 • przeznaczenia, budowy i działania określonego pojazdu kolejowego specjalnego,
 • techniki ruchu kolejowego w zakresie dotyczącym jazdy po torze zamkniętym,
 • zasad organizacji manewrów kolejowych,
 • sygnalizacji kolejowej,
 • pierwszej pomocy,
 • techniki ruchu kolejowego w zakresie dotyczącym jazdy po torze zamkniętym oraz zasad organizacji manewrów kolejowych.
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Również w tej tematyce

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

02.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

9 tygodni
cena

Cena

2299 PLN
2069 PLN przy zapisie do 26.12.2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

30.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

9 tygodni
cena

Cena

2299 PLN
2069 PLN przy zapisie do 23.01.2023
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

06.03.2023r.
czas trwania

Jak długo?

9 tygodni
cena

Cena

2299 PLN
2069 PLN przy zapisie do 27.02.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

2 stycznia, 2023
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

9 tygodni
cena

Cena:

2299 PLN
2069 PLN przy zapisie do 26.12.2022

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.