Kurs na dróżnika przejazdowego 2022

Szkolenie na dróżnika przejazdowego ma na celu przygotowanie do egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK), jak i samodzielnej pracy na stanowisku.
Ostrów Wielkopolski - 19.12.2022r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

19 grudnia, 2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

6 tygodni
cena

Cena:

949 PLN
859 PLN przy zapisie do 12.12.2022

Kurs dróżnika przejazdowego

Jak wygląda szkolenie na dróżnika przejazdowego?

Kurs na dróżnika przejazdowego rozpoczyna się od przygotowania zawodowego, które organizowane jest u pracodawcy, zajęć teoretycznych oraz zajęć próbnych, które odbywają się u pracodawcy pod nadzorem osoby upoważnionej.

Jakie są korzyści wynikające z udziału w kursie na dróżnika przejazdowego?

Podczas trwania kursu nabędziesz wiedzę i umiejętności, które wymagane są podczas pracy na stanowisku dróżnika przejazdowego. Kurs zapewni kompleksowe przeszkolenie z zakresu:

 • obsługi przejazdów kolejowo-drogowych,
 • sygnalizacji znajdującej się na przejeździe lub przejściach przeznaczonych do użytku publicznego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości,
 • kierowania ruchem na przejeździe kolejowo-drogowym podczas wystąpienia awarii,
 • prawidłowej obserwacji przejazdu kolejowo-drogowego,
 • obsługi urządzeń służących do zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych.

Ile kosztuje szkolenie na dróżnika przejazdowego?

Kurs dróżnika przejazdowego kosztuje 949 zł. W przypadku zapisu min. 7 dni przed terminem szkolenia obowiązuje cena promocyjna - 859 zł.

Jak przebiega oraz ile trwa kurs na dróżnika przejazdowego?

Przygotowanie zawodowe (staż stanowiskowy i zajęcia praktyczne)

Szkolenie rozpoczyna się od przygotowania zawodowego, na które składa się staż stanowiskowy oraz zajęcia praktyczne, które odbywają się u pracodawcy według zatwierdzonego przez niego programu i łącznie trwają 18 dni.

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia teoretyczne trwają łącznie 64 godziny i podzielone są na wykłady, w wymiarze 44 godzin oraz ćwiczenia w wymiarze 20 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie stacjonarnej bądź online (wideokonferencja) na żywo z wykładowcą.

W przypadku posiadania wykształcenia odpowiadającego wariantowi I, osoba zwolniona jest z odbywania zajęć teoretycznych!

Zajęcia próbne

Zajęcia próbne polegające na wykonywaniu zadań, za które odpowiedzialna jest osoba zatrudniona na stanowisku dróżnika przejazdowego pod nadzorem osoby upoważnionej. Zajęcia trwają łącznie 5 dni.

Wymagania

Warunki uczestnictwa w kursie na dróżnika przejazdowego

Do kursu można przystąpić w dwóch różnych wariantach, w zależności od posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia.

Wariant I szkolenia na dróżnika

 • minimum średnie wykształcenie w zawodach lub na kierunkach, których programy nauczania obejmują zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, elektryki, mechaniki, elektroniki oraz po uzyskaniu tytułu:
  • zawodowego technika,
  • świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika,
  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • staż pracy – co najmniej rok pracy przy budowie, utrzymaniu lub naprawie nawierzchni kolejowej,
 • odbycie przygotowania zawodowego,
 • przedstawienie orzeczenia lekarskiego wykonanego w Kolejowej Medycynie Pracy, które potwierdza zdolność do pracy.

Wariant II szkolenia na dróżnika

 • co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego,
 • przedstawienie orzeczenia lekarskiego wykonywanego w Kolejowej Medycynie Pracy, które potwierdza zdolność do pracy.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Jak wygląda egzamin na dróżnika przejazdowego?

Egzamin kwalifikacyjny

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej, odbywa się przed komisją powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Egzamin praktyczny

Część praktyczna egzaminu polega na sprawdzeniu umiejętności z zakresu:

 • wypełniania niezbędnej dokumentacji,
 • osłonięcia sygnałami przeszkody na torach lub/i miejsc ograniczenia prędkości pociągów,
 • przyjęcie i potwierdzenie informacji o odjeździe pociągu na szlaku wielotorowym i jednotorowym,
 • obsługi rogatek,
 • zabezpieczenia przejazdy w razie wystąpienia awarii rogatek.

Egzamin teoretyczny

Część pisemna egzaminu teoretycznego polega na rozwiązaniu testu pisemnego lub opracowaniu tematów z zakresu obowiązków i zadań osoby pełniącej funkcję dróżnika przejazdowego.

Część ustna egzaminu polega na wykazaniu się posiadaną wiedzą z zakresu:

 • przewozu wagonów z towarami niebezpiecznymi,
 • przewozu wagonów z przesyłkami nadzwyczajnymi,
 • sygnalizacji kolejowej,
 • zadań wykonywanych przez dróżnika torowego,
 • budowy toru kolejowego oraz nawierzchni kolejowej,
 • utrzymania torów i nawierzchni przejazdów i prac z tym związanych.
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Również w tej tematyce

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

19.12.2022r.
czas trwania

Jak długo?

6 tygodni
cena

Cena

949 PLN
859 PLN przy zapisie do 12.12.2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

30.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

6 tygodni
cena

Cena

949 PLN
859 PLN przy zapisie do 23.01.2023
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

06.03.2023r.
czas trwania

Jak długo?

6 tygodni
cena

Cena

949 PLN
859 PLN przy zapisie do 27.02.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

19 grudnia, 2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

6 tygodni
cena

Cena:

949 PLN
859 PLN przy zapisie do 12.12.2022

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.