Kurs na toromistrza 2023

zdalnie, z trenerem na żywo

Kurs na toromistrza składa się z przygotowania zawodowego oraz części teoretycznej i zajęć próbnych (u pracodawcy) pod nadzorem osoby wyznaczonej.
Online (przez internet) - 12.12.2023r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

12 grudnia, 2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

4 dni
cena

Cena:

2499 PLN
2099 PLN przy zapisie do 05.12.2023

Terminy szkoleń

Kiedy?

Gdzie?

Cena

12.12.2023r.

Online (przez internet)

2499 PLN

2099 PLN przy zapisie do 05.12.2023

12.01.2024r.

Termin weekendowy

Online (przez internet)

2499 PLN

2099 PLN przy zapisie do 05.01.2024

13.02.2024r.

Online (przez internet)

2499 PLN

2099 PLN przy zapisie do 06.02.2024

15.03.2024r.

Termin weekendowy

Online (przez internet)

2499 PLN

2099 PLN przy zapisie do 08.03.2024

Termin weekendowy - szkolenie odbywa się w piątki (w godzinach popołudniowych), soboty i w niedziele (opcjonalnie). Jeśli chcesz poznać dokładny harmogram, skontakuj się z nami.

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Kurs na toromistrza 2023

Jako firma szkoleniowa organizujemy tylko część teoretyczną kursu. Zajęcia praktyczne oraz próbne kursant realizuje indywidualnie u swojego pracodawcy.

Jaki jest cel kursu na toromistrza 2023?

Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do egzaminu oraz samodzielnej pracy na stanowisku toromistrza.

Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • budowy, utrzymania oraz diagnostyki nawierzchni kolejowej,
 • sygnalizacji kolejowej,
 • wybranych zagadnień dotyczących sieci trakcyjnej powrotnej i górnej,
 • pomiaru torów,
 • miernictwa kolejowego,
 • zasad postępowania w razie wypadku,
 • diagnostyki nawierzchni kolejowej.

Jak przebiega oraz ile trwa szkolenie na toromistrza 2023?

Staż stanowiskowy i praktyka

Staż stanowiskowy i zajęcia praktyczne realizowane są indywidualnie przez kursanta i odbywa się u pracodawcy według jego programu.

Zajęcia teoretyczne

Szkolenie teoretycznie trwa łącznie 20 godzin zegarowych, które realizowane są w formie wykładów zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Szkolenie teoretyczne odbywa się w formie stacjonarnej bądź online (wideokonferencja) na żywo z wykładowcą.

W przypadku realizacji kursu w wariancie I, kursant zwolniony jest z obowiązku odbywania zajęć teoretycznych!

Zajęcia próbne

Zajęcia próbne odbywają się po ukończeniu stażu stanowiskowego i zajęć teoretycznych. Ta część kursu trwa łącznie 24 dni i przeprowadzana jest przez pracodawcę w wyznaczonym przez niego miejscu pod jego nadzorem.

Ile kosztuje kurs na toromistrza w 2023?

Kurs na toromistrza w 2023 roku kosztuje 2499 zł. W przypadku zapisu min. 7 dni przed terminem szkolenia obowiązuje cena promocyjna - 2099 zł.

W jakich trybach prowadzony jest kurs na toromistrza 2023?

Kurs teoretyczny na toromistrza 2023 prowadzony jest w dwóch trybach:

 • w tygodniu: od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.30 - 14.30 (razem 4 dni po 5h),
 • weekendowo: 2x piątek od godziny 14.00 - 19.00 i 2x sobota od godziny 9.00 - 14.00 (razem 4 dni po 5h).

Wyróżnione opinie uczestników

Opinie pochodzą z:

Google Facebook
Ikona recenzenta

Konrad Sieczkarek

5.0

Szkolenie przebiegło szybko, sprawnie i na temat. Egzamin zdany i wiedza przekazana - tak jak powinno być

Ikona recenzenta

Zielony Pies

5.0

Szybko, solidnie, profesjonalnie

Więcej opinii

Skorzystaj ze szkolenia w wersji online 2023

Jeśli szkolenie online kojarzy Ci się z suchym wykładem

- mamy dla Ciebie coś, co zaspokoi potrzebę zdobywania nowej wiedzy oraz zmieni Twoją opinię o szkoleniach online

Co oznacza kurs online?

 • pracę z trenerem NA ŻYWO, dołączasz do pokoju i widzisz zarówno prelegenta jak i udostępniony przez niego ekran,
 • tak samo jak na szkoleniu stacjonarnym, w każdym momencie, możesz poprosić o doprecyzowanie lub wyjaśnienie niezrozumiałego dla Ciebie zagadnienia,
 • sprawny przebieg poprzez ograniczoną liczbę uczestników szkolenia.
 • w przypadku niejasności, prowadzący rozrysuje najważniejsze kwestie na interaktywnej tablicy, podobnie jak na szkoleniu stacjonarnym,
kurs szkolenie
grupa
Pracujemy w grupach ograniczonych liczbowo
1-1
Szkolenie online ma dokładnie taki sam przebieg i program, jak szkolenie stacjonarne
certyfikat
Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej

Gwarancja satysfakcji

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące szkolenia online, pozostajemy do Twojej dyspozycji

Warunki uczestnictwa w kursie na toromistrza w 2023

Szkolenie można odbyć w trzech różnych wariantach, które uzależnione są od posiadanego doświadczenia i wykształcenia.

Wariant I kursu na toromistrza

 • minimum średnie wykształcenie w zawodach lub na kierunkach, których programy nauczania obejmują zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, elektryki, mechaniki, elektroniki oraz po uzyskaniu tytułu:
  • zawodowego technika,
  • świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika,
  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • staż pracy – co najmniej rok pracy przy budowie, utrzymaniu lub naprawie nawierzchni kolejowej,
 • przedstawienie orzeczenia lekarskiego wykonanego w Kolejowej Medycynie Pracy, które potwierdza zdolność do pracy na stanowisku toromistrza.

Wariant II kursu na toromistrza

 • co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe po ukończeniu kształcenia w zawodach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa, po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym,
 • staż pracy – przynajmniej 2 lata pracy przy budowie, utrzymaniu lub naprawie nawierzchni kolejowej,
 • przedstawienie orzeczenia lekarskiego wykonywanego w Kolejowej Medycynie Pracy, które potwierdza zdolność do pracy na stanowisku toromistrza.

Wariant III kursu na toromistrza

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • staż pracy – przynajmniej 3 lata pracy przy budowie, utrzymaniu lub naprawie nawierzchni kolejowej,
 • przedstawienie orzeczenia lekarskiego wykonywanego w Kolejowej Medycynie Pracy, które potwierdza zdolność do pracy na stanowisku toromistrza.

Egzamin na toromistrza

Egzamin organizowany jest na wniosek pracodawcy i składa się z części praktycznej i teoretycznej. Za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest komisja powołana przez Urząd Transportu Kolejowego.

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu zadań z zakresu:

 • pomiarów strzałek łuku,
 • regulacji zamknięcia nastawczego suwakowego,
 • wykonywania badań technicznych rozjazdu,
 • osłonięcia sygnałami przeszkody na torze,
 • dokonywania oględzin rozjazdów,
 • usunięcia wychlapu w torze,
 • osygnalizowania przejazdu kolejowego od strony drogi i toru,
 • wykonywania bezpośrednich badań toru,
 • podkłady lub podrozjazdnice – wymiana,
 • dokonywania odczytów: na rysunku technicznym, z planu schematycznego.
 • opracowywania harmonogramów: regulacji naprężeń w torze beztryskowym dzięki użyciu metody swobodnej regulacji naprężeń, toru w planie i profilu, robót przy wymianie rozjazdu.

Egzamin teoretyczny składa się:

 • Z części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu bądź opracowaniu tematów z zakresu:
  • obsługi toromierza,
  • oględzin rozjazdów,
  • organizacji robót torowych,
  • pracy i obowiązków toromistrza,
  • niwelacji toru i terenu,
  • dokonywania drobnych napraw,
  • obowiązujących zasad przy budowie toru kolejowego,
  • obowiązujących zasad dotyczących tyczenia osi rozjazdów i torów,
  • obowiązujących zasad dotyczących podbijania rozjazdów i torów,
  • regulacji naprężeń występujących w torze beztryskowym,
  • analizy zaobserwowanych zmian stanu naprężeń występujących w tokach szynowych,
  • regulacji i budowy zamknięć nastawczych,
  • dokonania napraw pękniętej szyny znajdującej się w torze beztryskowym,
  • obowiązujących zasad podczas dokonywania badań defektoskopowych,
  • kryteriów określających przydatność i sposób zużycia, a także zasad dotyczących elementów nawierzchni kolejowej,
  • urządzeń ogrzewania rozjazdów kolejowych – ich budowy i utrzymania,
  • korzystania z komputerowych systemów wspomagających decyzje podczas dokonywania oceny stanu technicznego nawierzchni,
  • obsługi, zasad działania i budowy urządzeń wykorzystywanych do sterowania ruchem i łączności kolejowej,
  • postępowania i zasad podczas wystąpienia wypadku kolejowego i/lub uszkodzenia toru, podtorza, urządzeń i budowli kolejowych, które stanowić zagrożenie dla życia ludzkiego.
 • Część ustna, która polega na wykazaniu się wiedzą z zakresu:
  • zasad składowania elementów nawierzchni kolejowej,
  • zasad dokonywania odbioru robót nawierzchniowych,
  • zasad tyczenia osi torów i rozjazdów,
  • przygotowania kolei do pracy w warunkach zimowych,
  • dokonania kontroli stanu torów, rozjazdów i budowli kolejowych oraz związanych z tym pomiarów,
  • budowy i działania sprzętu i maszyn oraz ręcznych narzędzi do robót torowych,
  • zasad BHP i ppoż.,
  • zasad niwelowania torów i terenów,
  • zasad dokonywania stosownych pomiarów,
  • sposobów udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków z udziałem ludzi lub wystąpienia nagłych zachorowań,
  • sygnalizacji kolejowej i techniki ruchu.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

Kiedy?

Gdzie?

Cena

12.12.2023r.

Online (przez internet)

2499 PLN

2099 PLN przy zapisie do 05.12.2023

12.01.2024r.

Termin weekendowy

Online (przez internet)

2499 PLN

2099 PLN przy zapisie do 05.01.2024

13.02.2024r.

Online (przez internet)

2499 PLN

2099 PLN przy zapisie do 06.02.2024

15.03.2024r.

Termin weekendowy

Online (przez internet)

2499 PLN

2099 PLN przy zapisie do 08.03.2024

Termin weekendowy - szkolenie odbywa się w piątki (w godzinach popołudniowych), soboty i w niedziele (opcjonalnie). Jeśli chcesz poznać dokładny harmogram, skontakuj się z nami.

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Opinie o Star Szkolenia

Opinie pochodzą z:

Google Facebook
Ikona recenzenta

Silent Rob

5.0

Polecam jak najbardziej

Ikona recenzenta

Daniel Wołos

5.0

Szkolenie w którym uczestniczyłem on-line zostało przeprowadzone profesjonalnie. Materiał został przedstawiony w sposób zrozumiały i wyczerpujący temat. To szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Ikona recenzenta

Aleksandra Barczyk

5.0

Szczerze polecam. Pełen profesjonalizm.

Ikona recenzenta

Daria Zalega

5.0

Polecam wszystkie kursy/szkolenia🎓

Ikona recenzenta

Patryk Jaszewski

5.0

Polecam, wszystko było tak jak zostało zaplanowane . Wykładowca był przygotowany i ciężko było go zagiąć 😉

Ikona recenzenta

Michał S

5.0

Szybko i konkretnie. Polecam!

Ikona recenzenta

Zielony Pies

5.0

Szybko, solidnie, profesjonalnie

Ikona recenzenta

Ela Kowalewska

5.0

Profesjonalizm przez duże P,szkolonego.Polecam

Ikona recenzenta

Łukasz Suzin

5.0

Polecam!

Ikona recenzenta

Paweł Hurylski

5.0

Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia, wykładowca bardzo fajny, stara się przekazać jak najwięcej wiedzy. Polecam

Ikona recenzenta

Konrad Sieczkarek

5.0

Szkolenie przebiegło szybko, sprawnie i na temat. Egzamin zdany i wiedza przekazana - tak jak powinno być

Ikona recenzenta

Zbyszek Jabłoński

5.0

Zdecydowanie polecam szkolenia w firmie Star Szkolenia !!!

Ikona recenzenta

Iwona Bartecka

5.0

Bardzo profesjonalnie i kompleksowo , super kontakt i dodatkowe wsparcie . Egzamin zdany za 1 razem . Polecam :-)

Ikona recenzenta

Aleksandra Kowalczyk

5.0

Polecam, egzamin zdany za pierwszym razem. Konkretnie i rzeczowo.

Ikona recenzenta

Marek Milczarek

5.0

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Mega profesjonalne podejscie. Zachecam do skorzystania.

Ikona recenzenta

Kasia Wysocka

5.0

Profesjonalne podejście. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Polecam 🙂

Ikona recenzenta

Tomasz Olender

5.0

profesjonalizm i miła atmosfera w pełni przekazane informacje.

Ikona recenzenta

Sylwester Rytel-Andrianik

5.0

Ja również polecam wszystkim szkolenia w firmie Star! Pełen profesjonalizm!

Ikona recenzenta

Dawid Trawiński

5.0

Szkolenia prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Dobry kontakt z prowadzącym.

Ikona recenzenta

Marcin M

5.0

Super obsługa,duży zakres informacji polecam wszystkim zainteresowanym. Prowadzący P. Andrzej fantastyczny. Teraz czas na nauke i egzamin:)

Ikona recenzenta

Szymon Łabęcki

5.0

Super szkolenie oraz bardzo pomocni przed egzaminem, szczerze polecam :)

Ikona recenzenta

Marcin Fecki

5.0

Super szkolenie, mega prowadzący 👍

Ikona recenzenta

Mirosław Gadomski

5.0

szybko, solidnie, profesjonalnie 🙂

Ikona recenzenta

Waldemar Jakubowicz

5.0

Witam
Polecam,
Merytorycznie i praktycznie, dostęp do materiałów.
Sympatyczni i kompetentni trenerzy.
Myślę o ponownym skorzystaniu ze szkolenia w interesującym mnie temacie.

Ikona recenzenta

Graal Wit

5.0

Polecam. Bardzo przygotowany wykładowca. Wysoki poziom organizacji. Duża wiedza materiału

Ikona recenzenta

Michał Skolmowski

5.0

Szybko i konkretnie. Polecam!

Ikona recenzenta

Adam Cieśla

5.0

Zdecydowanie polecam szkolenia w firmie Star Szkolenia !!!

Ikona recenzenta

Bartek Ekman

5.0

Polecam wszystko zgodne z opisami i mili prowadzący

Ikona recenzenta

J&S Technic

5.0

Profesjonalne podejście oraz dobrze przekazana wiedza która zostaje w głowie ☺️

Ikona recenzenta

Sebastian Banaś

5.0

Polecam gorąco !

Ikona recenzenta

Marek Grzymkowski

5.0

Polecam każdemu. Szkolenia prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Dobry kontakt z prowadzącym.

Ikona recenzenta

Anmar Plus Sp. z o.o.

5.0

Bardzo polecam firmę Star, szkolenia które oferują on-line są kompletne, wygodne i przede wszystkim skuteczne! Osoby które szkolą są kompetentne i przekazują wiedzę w przyjemny sposób.

Ikona recenzenta

Radosław Deja

5.0

Szkolenie w którym uczestniczyłem poprowadzone zostało na wysokim poziomie. Spełniło moje wszystkie oczekiwania odnośnie przekazu i jakości informacji. Od strony technicznej też wszystko jak należy. Polecam wszystkim ośrodek szkoleniowy.

Ikona recenzenta

Darcia Z

5.0

Polecam!

Ikona recenzenta

Anna Sobczak

5.0

Polecam szkolenia Star. Profesjonalne.

Ikona recenzenta

Piotrenko Wo

5.0

Polecam, jestem zadowolony, profesjonalne i ciekawe szkolenie

Ikona recenzenta

Zbigniew Kubinski

5.0

Bardzo dobre omówienie tematu , wykładowca podszedł rzetelnie do tematu szkolenie naprawde na wysokim poziomie.

Ikona recenzenta

Marcin Walińczak

5.0

Miła atmosfera, bezstresowo. Ogólnie spoko, polecam.

Ikona recenzenta

PIOTR ZBOROWSKI

5.0

Super szkolenie. Bardzo dobrze przekazywane informacje. Polecam

Ikona recenzenta

Adrian Pabiasz

5.0

Pełen profesjonalizm i ogrom przekazanej wiedzy, polecam!

Ikona recenzenta

Marek Milczarek

5.0

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Mega profesjonalne podejscie. Zachecam do skorzystania.

Ikona recenzenta

Adrian Adrian

5.0

Pełen profesjonalizm i ogrom przekazanej wiedzy, polecam!

Ikona recenzenta

Piotr Builek

5.0

Firma godna polecenia
Fajne i ciekawe zajęcia

Ikona recenzenta

Aleksandra Sowik

5.0

polecam, fajne i konkretne szkolenie

Ikona recenzenta

Екатерина

5.0

Polecam, świetne szkolenie ☺️

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

12 grudnia, 2023
miasto

Gdzie?

Online (przez internet)
czas trwania

Jak długo?

4 dni
cena

Cena:

2499 PLN
2099 PLN przy zapisie do 05.12.2023

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Wymagany przez Akredytację Kuratorium Oświaty do wystawienia końcowego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z oficjalnym wzorem Akredytacji.

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.