Kurs na toromistrza 2022

Kurs na toromistrza składa się z przygotowania zawodowego oraz części teoretycznej i zajęć próbnych (u pracodawcy) pod nadzorem osoby wyznaczonej.
Ostrów Wielkopolski - 19.12.2022r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

19 grudnia, 2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

21 tygodni
cena

Cena:

2999 PLN
2699 PLN przy zapisie do 12.12.2022

Kurs na toromistrza

Jaki jest cel kursu na toromistrza?

Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do egzaminu oraz samodzielnej pracy na stanowisku toromistrza.

Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • budowy, utrzymania oraz diagnostyki nawierzchni kolejowej,
 • sygnalizacji kolejowej,
 • wybranych zagadnień dotyczących sieci trakcyjnej powrotnej i górnej,
 • pomiaru torów,
 • miernictwa kolejowego,
 • zasad postępowania w razie wypadku,
 • diagnostyki nawierzchni kolejowej.

Jak przebiega oraz ile trwa szkolenie na toromistrza?

Staż stanowiskowy i praktyka

Przygotowanie zawodowe, które składa się ze stażu stanowiskowego i zajęć praktycznych odbywa się u pracodawcy według jego programu.

Zajęcia teoretyczne

Szkolenie teoretycznie trwa łącznie 440 godzin i podzielone jest na zajęcia w postaci wykładów – 288 godzin oraz zajęcia w postaci ćwiczeń w wymiarze 152 godzin.

Szkolenie teoretyczne odbywa się w formie stacjonarnej bądź online (wideokonferencja) na żywo z wykładowcą.

W przypadku realizacji kursu w wariancie I, kursant zwolniony jest z obowiązku odbywania zajęć teoretycznych!

Zajęcia próbne

Zajęcia próbne odbywają się po ukończeniu stażu stanowiskowego i zajęć teoretycznych. Ta część kursu trwa łącznie 24 dni i przeprowadzana jest pod nadzorem pracodawcy.

Ile kosztuje kurs na toromistrza?

Kurs na toromistrza kosztuje 2999 zł. W przypadku zapisu min. 7 dni przed terminem szkolenia obowiązuje cena promocyjna - 2699 zł.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Warunki uczestnictwa w kursie na toromistrza

Szkolenie można odbyć w trzech różnych wariantach, które uzależnione są od posiadanego doświadczenia i wykształcenia.

Wariant I kursu na toromistrza

 • minimum średnie wykształcenie w zawodach lub na kierunkach, których programy nauczania obejmują zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, elektryki, mechaniki, elektroniki oraz po uzyskaniu tytułu:
  • zawodowego technika,
  • świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika,
  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • staż pracy – co najmniej rok pracy przy budowie, utrzymaniu lub naprawie nawierzchni kolejowej,
 • odbycie przygotowania zawodowego,
 • przedstawienie orzeczenia lekarskiego wykonanego w Kolejowej Medycynie Pracy, które potwierdza zdolność do pracy na stanowisku toromistrza.

Wariant II kursu na toromistrza

 • co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe po ukończeniu kształcenia w zawodach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa, po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym,
 • staż pracy – przynajmniej 2 lata pracy przy budowie, utrzymaniu lub naprawie nawierzchni kolejowej,
 • przedstawienie orzeczenia lekarskiego wykonywanego w Kolejowej Medycynie Pracy, które potwierdza zdolność do pracy na stanowisku toromistrza.

Wariant III kursu na toromistrza

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • staż pracy – przynajmniej 3 lata pracy przy budowie, utrzymaniu lub naprawie nawierzchni kolejowej,
 • przedstawienie orzeczenia lekarskiego wykonywanego w Kolejowej Medycynie Pracy, które potwierdza zdolność do pracy na stanowisku toromistrza.

Egzamin na toromistrza

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu zadań z zakresu:

 • pomiarów strzałek łuku,
 • regulacji zamknięcia nastawczego suwakowego,
 • wykonywania bada technicznych rozjazdu,
 • osłonięcia sygnałami przeszkody na torze,
 • dokonanie oględzin rozjazdów,
 • usunięcia wychlapu w torze,
 • osygnalizowania przejazdu kolejowego od strony drogi i toru.

Egzamin teoretyczny składa się:

 • Z części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu bądź opracowaniu tematów z zakresu:
  • obsługi toromierza,
  • oględzin rozjazdów,
  • organizacji robót torowych,
  • pracy i obowiązków toromistrza,
  • niwelacji toru i terenu,
  • dokonywania drobnych napraw.
 • Część ustna, która polega na wykazaniu się wiedzą z zakresu:
  • zasad składowania elementów nawierzchni kolejowej,
  • zasad dokonywania odbioru robót nawierzchniowych,
  • zasad tyczenia osi torów i rozjazdów,
  • przygotowania kolei do pracy w warunkach zimowych,
  • dokonania kontroli stanu torów, rozjazdów i budowli kolejowych oraz związanych z tym pomiarów,
  • budowy i działania sprzętu i maszyn oraz ręcznych narzędzi do robót torowych,
  • zasad BHP i ppoż.,
  • zasad niwelowania torów i terenów,
  • zasad dokonywania stosownych pomiarów,
  • sposobów udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków z udziałem ludzi lub wystąpienia nagłych zachorowań,
  • sygnalizacji kolejowej i techniki ruchu.
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

19.12.2022r.
czas trwania

Jak długo?

21 tygodni
cena

Cena

2999 PLN
2699 PLN przy zapisie do 12.12.2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

16.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

21 tygodni
cena

Cena

2999 PLN
2699 PLN przy zapisie do 09.01.2023
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

20.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

21 tygodni
cena

Cena

2999 PLN
2699 PLN przy zapisie do 13.02.2023
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

20.03.2023r.
czas trwania

Jak długo?

21 tygodni
cena

Cena

2999 PLN
2699 PLN przy zapisie do 13.03.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

19 grudnia, 2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

21 tygodni
cena

Cena:

2999 PLN
2699 PLN przy zapisie do 12.12.2022

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.