Kurs na rewidenta taboru 2022

Kurs na rewidenta taboru ma na celu przekazać wiedzę i umiejętności pozwalające zdać egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego.
Ostrów Wielkopolski - 19.12.2022r.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

19 grudnia, 2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

50 tygodni
cena

Cena:

2799 PLN
2519 PLN przy zapisie do 12.12.2022

Kurs na rewidenta taboru

Za co odpowiada rewident taboru?

Rewident w zakresie swoich obowiązków odpowiedzialny jest za:

 • przekazanie składu pociągu drużynie konduktorskiej,
 • przeprowadzanie oględzin technicznych taboru,
 • weryfikowanie stanu wyposażenia i stanu technicznego wnętrza i urządzeń znajdujących się w wagonie,
 • wykonywanie próby hamulca,
 • weryfikowanie prawidłowości zestawień oraz połączeń wagonów i lokomotywy,
 • zgłaszanie usterek do napraw reklamacyjnych.

Czego nauczysz się podczas kursu na rewidenta taboru?

Podczas kursu na rewidenta taboru kolejowego zapoznasz się z:

 • zasadami współpracy z pracownikami Przewoźników, użytkownikami bocznic oraz zarządców infrastruktury,
 • zasadami bezpieczeństwa ruchu pociągów,
 • zasadami bezpiecznego wykonywania manewrów,
 • zasadami dotyczącymi wykonywania prac związanych z rewizją techniczną wagonów oraz ich przygotowaniem i wyprawieniem w drogę,
 • zasadami BHP,
 • zasadami ppoż,
 • najpopularniejszymi uszkodzeniami wagonów oraz sposobami usuwania powstałych usterek,
 • zasadami utrzymania urządzeń wagonowych.

Przebieg kursu na rewidenta taboru

Kurs na rewidenta taboru kolejowego składa się z zajęć praktycznych, teoretycznych oraz zajęć próbnych, które odbywają się pod nadzorem osoby upoważnionej.

Staż stanowiskowy i zajęcia praktyczne

Kurs rozpoczyna się od zajęć praktycznych i stażu stanowiskowego, który odbywa się u pracodawcy według programu, który wyznaczył. Zajęcia w zależności od wybranego wariantu szkolenia trwają odpowiednio:

 • w wariancie I łącznie 90 dni,
 • w wariacie II łącznie 180 dni.

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia teoretyczne organizowane są po odbyciu zajęć praktycznych i stażu stanowiskowego. Kurs teoretyczny trwa 200 godzin i podzielony jest na 168 godzin wykładów i 32 godziny ćwiczeń.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie stacjonarnej lub w formie online (wideokonferencji) na żywo z wykładowcą.

W przypadku osób, które odbywają kurs w wariancie I, osoby są zwolnione z odbywania zajęć teoretycznych!

Zajęcia próbne

Ostatnim etapem kursu są zajęcia próbne, które odbywają się pod nadzorem osoby upoważnionej u pracodawcy. Długość trwania zajęć próbnych uzależniona jest od wariantu, w którym odbywa się szkolenie.

 • Wariant I – zajęcia próbne trwają 20 dni,
 • Wariant II – zajęcia próbne trwają 40 dni.

Ile kosztuje kurs na rewidenta taboru?

Kurs na rewidenta taboru kosztuje 2799 zł. W przypadku zapisu min. 7 dni przed terminem szkolenia obowiązuje cena promocyjna - 2519 zł.

Jakość potwierdzona przez:

ikona ikona ikona

Warunki uczestnictwa w kursie na rewidenta taboru

Przystąpić do kursu na rewidenta taboru kolejowego mogą osoby, które posiadają, w Wariancie I:

 • co najmniej średnie wykształcenie, zgodne z zawodem bądź kierunkiem, w których program nauczania zawiera zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych lub ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej,
 • uzyskały tytuł:
  • zawodowego technika,
  • świadectwa, które potwierdza kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika,
  • dyplomu, który potwierdzi kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika,
  • dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • staż pracy – co najmniej 6 miesięcy pracy na stanowisku manewrowego wraz z odbyciem przygotowania zawodowego,
 • badania lekarskie stwierdzające zdolność do pracy. Badania muszą zostać wydane przez Kolejową Medycynę Pracy.

Wariant II:

 • posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • posiadają co najmniej roczny staż pracy na stanowisku manewrowego wraz z odbyciem przygotowania zawodowego,
 • badania lekarskie stwierdzające zdolność do pracy. Badania muszą zostać wydane przez Kolejową Medycynę Pracy.

Jak wygląda egzamin kwalifikacyjny na rewidenta taboru?

Po ukończonym szkoleniu odbywa się egzamin kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez osobę egzaminowaną następujących czynności:

 • przeprowadzenie oględzin technicznych składy pociągu,
 • przeprowadzenie próby hamulca,
 • wybranie wagonów spełniających warunki kursowania w komunikacji międzynarodowej z wybranej grupy wagonów.

Część teoretyczna składająca się z:

 • Części pisemnej – w tej części egzaminu, osoba egzaminowana otrzyma do rozwiązania test bądź będzie musiała opracować tematy z zakresu:
  • konstrukcji urządzeń hamulcowych,
  • wykonania oględzin technicznych, podczas których będzie należało wskazać usterki i uszkodzenia w podwoziu u częściach biegowych.
 • Część ustna egzaminu – w tej części należy wykazać się wiedzą z zakresu:
  • zasad BHP i ppoż,
  • zagadnień obejmujących gospodarkę taborem kolejowej w komunikacji zarówno krajowej, jak i międzynarodowej,
  • konstrukcji eksploatowanego taboru kolejowego,
  • zestawienia pociągów pasażerskich i towarowych,
  • organizacji przeglądów i napraw w taborze,
  • zasad postępowania w przypadku wystąpienia nieplanowanych wydarzeń,
  • stosowanych systemów oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji,
  • wymogów technicznych jakie musi spełniać tabor kolejowy aby został dopuszczony do transportu krajowego i międzynarodowego,
  • postępowania w przypadku wystąpienia usterek,
  • zabezpieczenia taboru przed zbiegnięciem,
  • zasad utrzymania maźnic osiowych,
  • sposobów zapobiegania grzania się czopów osiowych i zawieszenia silników trakcyjnych.
nocleg
W przypadku szkolenia stacjonarnego, istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Również w tej tematyce

Pytania dotyczące kursu

Zapytaj o to szkolenie

zapytaj o szkolenie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kursu, napisz do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
lub
+48 694 705 447
pozostało 600 znaków

Najbliższe terminy szkoleń

Zapis możliwy jest najpóźniej 2 dni przed danym terminem.

Niższa cena obowiązuje w przypadku zapisu na minimum tydzień przed terminem szkolenia.

Jeśli żaden z poniższych terminów Ci nie odpowiada, zapytaj nas o inne terminy.

miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

19.12.2022r.
czas trwania

Jak długo?

50 tygodni
cena

Cena

2799 PLN
2519 PLN przy zapisie do 12.12.2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

16.01.2023r.
czas trwania

Jak długo?

50 tygodni
cena

Cena

2799 PLN
2519 PLN przy zapisie do 09.01.2023
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

20.02.2023r.
czas trwania

Jak długo?

50 tygodni
cena

Cena

2799 PLN
2519 PLN przy zapisie do 13.02.2023

Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Liczba uczestników ograniczona
data

Kiedy?

19 grudnia, 2022
miasto

Gdzie?

Ostrów Wielkopolski
czas trwania

Jak długo?

50 tygodni
cena

Cena:

2799 PLN
2519 PLN przy zapisie do 12.12.2022

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 110 do 250 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Nowa 8; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

co nas wyróżnia

iso
kuratorium
ris
parp
orly
Z sukcesem udało nam się wdrożyć standard ISO 9001 systemu zarządzania organizacji świadczących usługi szkoleniowe. Dzięki temu spełniamy wszelkie wymagania stawiane profesjonalnej firmie szkoleniowej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu udział w naszych szkoleniach może zostać dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Orły Kształcenia 2019, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.