Szkolenie na nalewaki NO TDT

Szkolenie na nalewaki NO TDT na uzyskanie bezterminowych uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego, które są potrzebne wszystkim pracownikom zatrudnionym do obsługi napełniania i opróżniania zbiorników cystern w transporcie drogowym oraz kolejowym.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie na nalewaki NO TDT
Cena brutto:
650 PLN
Czas trwania:
20h
Brak terminu szkolenia

Celem szkolenia na nalewaki NO TDT jest uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej regulacji prawnych oraz praktyki związanej z prawidłową obsługą urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników z materiałami niebezpiecznymi.

Wymagania wobec uczestników

wiek
Ukończony 18 rok życia
wyksztalcenie
Wykształcenie min. zawodowe


Informacje o szkoleniu na nalewaki NO TDT

Zapewniamy możliwość uzyskania uprawnień na wiele typów klas materiałów niebezpiecznych, w tym: różne typy zbiorników oraz paliw (ciekłe i gazowe).

Szkolenie na nalewaki NO TDT składa się z zagadnień praktycznych oraz teoretycznych. Całość kursu zakończona jest egzaminem przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego a uzyskane uprawnienia są bezterminowe.

informacje o szkoleniu
program szkolenia

Program szkolenia

Część teoretyczna

  • informacje o substancjach transportowanych w cysternach,
  • opisywanie i oznaczanie cystern,
  • omówienie fizycznych oraz chemicznych właściwości substancji niebezpiecznych,
  • zasady BHP oraz przepisy przeciwpożarowe,
  • informacje o paliwach,
  • budowa zbiornika transportowego oraz osprzęt zbiorników,
  • zasady dozoru technicznego.

Część praktyczna

Osobiste przeprowadzenie przez kursanta procesu obsługi nalewaków NO TDT.

Egzamin

Po zakończonym szkoleniu na nalewaki NO TDT przychodzi czas na egzamin państwowy przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego.

Podobnie jak szkolenie, egzamin składa się z części praktycznej oraz teoretycznej. Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkuje otrzymaniem zaświadczenia, które potwierdza uzyskane bezterminowe uprawnienia na nalewaki NO TDT.

egzamin

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski

Co nas wyróżnia

ris
kuratorium
orly
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Zostaliśmy nagrodzeni w plebiscycie Orły Kształcenia 2018, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.