Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów 2019

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli oraz opiekunów, którzy na codzień mogą mieć styczność z sytuacją zagrożenia zdrowia lub życia, takimi jak utrata przytomności, upadek lub złamania.

Informacje o szkoleniu

Celem kursu pierwszej pomocy skierowanego do nauczycieli oraz opiekunów jest zapobieganiem sytuacjom, które mogą stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia podopiecznych. Obowiązkiem opiekunów jest posiadanie umiejętności pozwalających reagować w sposób szybki i skuteczny.

Na szkoleniu poruszane są w szczególności stany zagrożenia życia, z jakimi mogą mieć do czynienia na co dzień nauczyciele, rodzice i opiekunowie. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na rozpoznawanie stanów zagrożenia życia oraz udzielanie pierwszej pomocy u dzieci i niemowląt. Umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwolą nie tylko skuteczniej reagować, ale także wyzwolić w sobie pewność siebie i poczucie możliwości podjęcia działania w sytuacji zagrożenia.

program szkolenia

Program szkolenia

Ogólny program kursu:

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowej.
 • Łańcuch przeżycia.
 • Ocena stanu przytomności.
 • Pozycja bezpieczna.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka
 • Zadławienia u dziecka.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u niemowlęcia.
 • Zadławienia u niemowlęcia.
 • Postępowanie ratownicze przy krwotokach.
 • Postępowanie ratownicze przy złamaniach.
 • Postępowanie ratownicze przy porażeniu prądem.
 • Postępowanie ratownicze przy napadzie drgawkowym.
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (960)
egzamin

Organizacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Cena szkolenia
Cena brutto
169 PLN
Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os.
Czas trwania: 4h
Najbliższe szkolenie
Szkolenie na zamówienie

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

Co nas wyróżnia

ris
kuratorium
orly
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Zostaliśmy nagrodzeni w plebiscycie Orły Kształcenia 2018, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.