Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli oraz opiekunów, którzy na codzień mogą mieć styczność z sytuacją zagrożenia zdrowia lub życia, takimi jak utrata przytomności, upadek lub złamania.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów
Cena brutto:
170 PLN
Czas trwania:
4h
Brak terminu szkolenia

Celem kursu pierwszej pomocy skierowanego do nauczycieli oraz opiekunów jest zapobieganiem sytuacjom, które mogą stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia podopiecznych. Obowiązkiem opiekunów jest posiadanie umiejętności pozwalających reagować w sposób szybki i skuteczny.

Na szkoleniu poruszane są w szczególności stany zagrożenia życia, z jakimi mogą mieć do czynienia na co dzień nauczyciele, rodzice i opiekunowie. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na rozpoznawanie stanów zagrożenia życia oraz udzielanie pierwszej pomocy u dzieci i niemowląt. Umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwolą nie tylko skuteczniej reagować, ale także wyzwolić w sobie pewność siebie i poczucie możliwości podjęcia działania w sytuacji zagrożenia.


program szkolenia

Program szkolenia

Ogólny program kursu:

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowej.
 • Łańcuch przeżycia.
 • Ocena stanu przytomności.
 • Pozycja bezpieczna.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka
 • Zadławienia u dziecka.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u niemowlęcia.
 • Zadławienia u niemowlęcia.
 • Postępowanie ratownicze przy krwotokach.
 • Postępowanie ratownicze przy złamaniach.
 • Postępowanie ratownicze przy porażeniu prądem.
 • Postępowanie ratownicze przy napadzie drgawkowym.
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (960)
egzamin

Organizacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski