Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby 2019

Kurs przeznaczony dla służby BHP, osób pełniących inną funkcję lecz wykonujących zadania służby BHP w zakładach do 100 pracowników, pracodawców oraz specjalistów ds. BHP.

Informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy zaktualizują i uzupełnią wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, rozpoznawania i zapobiegania zagrożeń, przeprowadzania kontroli i kształtowania bezpieczeństwa, środków ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa innych wraz ze sposobami postępowania w przypadkach awaryjnych.

Szczególna uwaga będzie zwrócona na odpowiedzialność za stan i analizy BHP w zakładzie np. ocena ryzyka czy efektywność szkoleń, realizację nakazów i decyzji podmiotów kontroli zewnętrznej.

program szkolenia

Program szkolenia

 • Przepisy odnośnie zatrudniania obcokrajowców ( z UE, EOG i innych)
  1. Zezwolenie na prace – zawody w których jest wymagane, uzyskanie zezwolenia
  2. Najczęstsze nieprawidłowości
  3. Ubezpieczenia zatrudnionych obcokrajowców
  4. Umowy zatrudniania cudzoziemców
  5. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca – konsekwencje dla pracodawcy i pracownika
 • Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 • Praca na budowie
  1. Wykopy
  2. Prace elektroenergetyczne
  3. Maszyny do robót ziemnych i drogowych
  4. Rusztowania
  5. Prace na wysokości
  6. Urządzenia transportu bliskiego podlegające UDT
  7. Środki ochrony indywidualnej
  8. Substancje chemiczne na terenie budowy
  9. Dokumentacja BHP na terenie budowy - BIOZ oraz IBWR
  10. Kontrole zewnętrzne
 • System ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy oraz w przemyśle
  1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
  2. Strefy wybuchowe – wymagania stawiane pomieszczeniom do składowania substancji wybuchowych
  3. Składowanie gazów technicznych
  4. Przeglądy sprzętu ppoż
 • Maszyny w przemyśle
  1. Podstawowe dyrektywy dotyczące o bezpieczeństwie maszyn
  2. Wymagania minimalne oraz zasadnicze oraz dostosowanie do nich maszyn
  3. Odbiór maszyn w zakładzie
  4. Uprawnienie i obowiązki pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników odpowiedzialnych za eksploatacje maszyn i urządzeń
  5. Organy nadzoru - nakazy, wstrzymanie eksploatacji maszyn, wstrzymanie prac
  6. Nieprawidłowości w eksploatacji maszyn, omówienie wypadków, dostosowanie stanowiska do zasad BHP i ppoż.
  7. Zabezpieczenia maszyn (bariery, osłony itp.)
  8. Kwalifikacje operatorów wózków widłowych
  9. Drogi transportowe w zakładzie pracy i ich wyznaczanie
 • Prace szczególnie niebezpieczne
  1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz regulacje prawne
  2. Obowiązki pracodawcy związane z organizacją prac szczególnie niebezpiecznych
  3. Niebezpieczeństwa
  4. Stosowane środki ochrony indywidualnej
 • Sprawdzenie wiedzy - Egzamin
Cena szkolenia
Cena brutto
349 PLN
Szkolenie zwolnione z VAT. Cena za 1 os.
Czas trwania: 32h
Najbliższe szkolenie
Szkolenie na zamówienie

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
+48 695 457 352
biuronull@star.edu.pl
Wrocław
Poznań
Warszawa
Łódź
Kraków
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
mapa polski

Co nas wyróżnia

ris
kuratorium
orly
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki któremu osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą ubiegać się o finansowanie szkolenia ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty, która gwarantuje wysoki poziom naszych kompetencji oraz spełnienie wymagań dotyczących wysokiej jakości szkoleń.
Zostaliśmy nagrodzeni w plebiscycie Orły Kształcenia 2018, jako firma wyznaczająca kierunek, stawiająca na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów.