Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby

Kurs przeznaczony dla służby BHP, osób pełniących inną funkcję lecz wykonujących zadania służby BHP w zakładach do 100 pracowników, pracodawców oraz specjalistów ds. BHP.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie okresowe BHP dla służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby
Cena brutto:
350 PLN
Czas trwania:
32h
Brak terminu szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zaktualizują i uzupełnią wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, rozpoznawania i zapobiegania zagrożeń, przeprowadzania kontroli i kształtowania bezpieczeństwa, środków ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa innych wraz ze sposobami postępowania w przypadkach awaryjnych.

Szczególna uwaga będzie zwrócona na odpowiedzialność za stan i analizy BHP w zakładzie np. ocena ryzyka czy efektywność szkoleń, realizację nakazów i decyzji podmiotów kontroli zewnętrznej.


program szkolenia

Program szkolenia

 • Przepisy odnośnie zatrudniania obcokrajowców ( z UE, EOG i innych)
  1. Zezwolenie na prace – zawody w których jest wymagane, uzyskanie zezwolenia
  2. Najczęstsze nieprawidłowości
  3. Ubezpieczenia zatrudnionych obcokrajowców
  4. Umowy zatrudniania cudzoziemców
  5. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca – konsekwencje dla pracodawcy i pracownika
 • Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 • Praca na budowie
  1. Wykopy
  2. Prace elektroenergetyczne
  3. Maszyny do robót ziemnych i drogowych
  4. Rusztowania
  5. Prace na wysokości
  6. Urządzenia transportu bliskiego podlegające UDT
  7. Środki ochrony indywidualnej
  8. Substancje chemiczne na terenie budowy
  9. Dokumentacja BHP na terenie budowy - BIOZ oraz IBWR
  10. Kontrole zewnętrzne
 • System ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy oraz w przemyśle
  1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
  2. Strefy wybuchowe – wymagania stawiane pomieszczeniom do składowania substancji wybuchowych
  3. Składowanie gazów technicznych
  4. Przeglądy sprzętu ppoż
 • Maszyny w przemyśle
  1. Podstawowe dyrektywy dotyczące o bezpieczeństwie maszyn
  2. Wymagania minimalne oraz zasadnicze oraz dostosowanie do nich maszyn
  3. Odbiór maszyn w zakładzie
  4. Uprawnienie i obowiązki pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników odpowiedzialnych za eksploatacje maszyn i urządzeń
  5. Organy nadzoru - nakazy, wstrzymanie eksploatacji maszyn, wstrzymanie prac
  6. Nieprawidłowości w eksploatacji maszyn, omówienie wypadków, dostosowanie stanowiska do zasad BHP i ppoż.
  7. Zabezpieczenia maszyn (bariery, osłony itp.)
  8. Kwalifikacje operatorów wózków widłowych
  9. Drogi transportowe w zakładzie pracy i ich wyznaczanie
 • Prace szczególnie niebezpieczne
  1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz regulacje prawne
  2. Obowiązki pracodawcy związane z organizacją prac szczególnie niebezpiecznych
  3. Niebezpieczeństwa
  4. Stosowane środki ochrony indywidualnej
 • Sprawdzenie wiedzy - Egzamin

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski