Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych

Kurs przeznaczony dla pracowników administracyjno –biurowych, urzędów państwowych, jednostek oświaty czyli pracowników wykonujących swoją pracę w biurze, pracujących często przed monitorem komputera.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie okresowe BHP administracyjno-biurowe
Cena brutto:
60 PLN
Czas trwania:
8h
Brak terminu szkolenia

Założeniem szkolenia jest poznanie podstawowych niebezpieczeństw i ryzyka występującego w czasie pracy, ochrony przed nimi, postępowania w razie wypadku jak również kształtowanie bezpieczeństwa i higieny miejsca pracy.

Kto musi odbyć szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych?

Szkolenie okresowe BHP skierowane jest do pracowników administracyjno –biurowych, placówek oświaty czy służby zdrowia narażonych w pracy na szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia czynniki jak choćby praca przy ekranie komputera.

Termin ważności szkolenia

Niniejsze szkolenie ma ważność przez 6 lat, natomiast szkolenie okresowe należy odbyć nie później niż 12 miesięcy po rozpoczęciu pracy na danym stanowisku.


program szkolenia

Program szkolenia

  • Główne założenia i wybrane przepisy BHP
  • Obowiązki i przywileje pracodawcy oraz pracowników w zakresie BHP
  • Zachowanie czystości i odpowiednia organizacja biurowego stanowiska pracy w tym zasady ergonomii w pracy przy komputerze i pozostałym wyposażeniem biurowym
  • Zagrożenia dla zdrowia pracownika wraz z zabezpieczeniem się przed czynnikami uciążliwymi i wypadkami wraz z zasadami postępowania po wypadku – pierwsza pomoc
  • Odpowiedzialność za niedostosowanie się do przepisów i zasad BHP
  • Ochrona kobiet i osób młodocianych
  • Choroby zawodowe i świadczenia związane z nimi
  • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej wraz zagrożeniami i postępowaniem w razie pożaru
egzamin

Organizacja szkolenia

Kurs odbywa się w formie wykładu w czasie którego osoby odbywające szkolenie mają uzyskać, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w miejscu pracy zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami BHP. Do realizacji szkolenia wykorzystywane będą wielorakie środki dydaktyczne jak np. filmy, prezentacje ale również omówione zostaną środki do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin w formie testu, na podstawie którego organizator szkolenia wydaje zaświadczenie zgodne ze wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860 z póź. zm.). Posiada swój unikalny numer oraz ramowy program szkolenia.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski