Szkolenie BHP z zakresu bezpieczeństwa chemicznego

Oferujemy specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane głównie do pracowników firm chemicznych i farmaceutycznych w szczególności pracowników laboratoryjnych.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie BHP z zakresu bezpieczeństwa chemicznego
Cena brutto:
160 PLN
Czas trwania:
16h
Brak terminu szkolenia

Założeniem szkolenia jest poznanie podstawowych niebezpieczeństw i ryzyka występującego w czasie pracy w przedsiębiorstwie zajmujących się wytwarzaniem i przetwórstwem substancji chemicznych, farmaceutycznych, paliwowych itp. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego specjalistę BHP z dziedziny chemii.


program szkolenia

Program szkolenia

Program szkolenia jest dostosowywany do branży i procesów produkcji występujących u klienta.

Na kursie omówione zostaną w szczególności:

  • Zapisy prawne – m. in. ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  • Substancje chemiczne – ryzyko i niebezpieczeństwo dla pracowników
  • Analiza znaczenia karty charakterystyk jak i wykorzystanie informacji w nich zawartych.
egzamin

Organizacja szkolenia

Kurs odbywa się w formie wykładu w czasie którego osoby odbywające szkolenie mają uzyskać, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w miejscu pracy zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami BHP. Do realizacji szkolenia wykorzystywane będą wielorakie środki dydaktyczne jak np. filmy, prezentacje ale również omówione zostaną środki do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Formularz zapisowy

Zapisujesz się na:
Termin i miejsce szkolenia:

Dane osobowe

Dane adresowe

Rezerwacja noclegu (cena od 50 PLN / dobę)

Faktura

Akceptacja zasad

W formularzu znajdują się błędy zaznaczone na czerwono.
Popraw je a następnie wyślij ponownie.

Lokalizacje szkoleń

Ostrów Wielkopolski
ul. Radłowska 40; (63-400)
+48 694 705 447
ostrownull@star.edu.pl
Wrocław
ul. Chełmońskiego 12; (51-630)
+48 695 457 352
wroclawnull@star.edu.pl

a także:

Poznań
Warszawa
Łódź
mapa polski