Szkolenie ADR klasa 7. Kogo dotyczy? Ile trwa?

Szkolenie specjalistyczne ADR klasy 7 dotyczy transportu materiałów promieniotwórczych.

thumbnail
6 Lipca, 2022 · 2 min czytania
main photo

Kurs ADR specjalistyczny dla klasy 7 przeznaczony jest dla osób, chcących poszerzyć swoje uprawnienia o możliwość przewozu materiałów promieniotwórczych.

Do specjalistycznego szkolenia ADR klasy 7 mogą przystąpić wyłącznie osoby, które mają już ukończone szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas.

Kurs ADR specjalistyczny dla klasy 7 ma za zadanie przygotować kierowców do obowiązków związanych z przewozem drogowym materiałów radioaktywnych. Celem kursu jest omówienie istniejących zagrożeń wynikająch z przewożenia towarów radioaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy, a także przedstawienie sposobów ich zapobiegania.

Na skróty
Szkolenie ADR dla kierowców zawodowych
Zapisz się na 3-dniowy kurs dotyczący transportu materiałów niebezpiecznych. Co zapewniamy?
  • Wykład na temat przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych
  • Omówienie przez wykładowcę przebiegu egzaminu TDT
  • Pomoc w wypełnieniu niezbędnych dokumentów
  • Materiały dydaktyczne w postaci podręcznika
Szkolenie stacjonarne. Sprawdź najbliższe terminy i lokalizacje.

Zakres tematyczny specjalistycznego kursu ADR klasy 7 uwzględnia:

  • omówienie zasad związanych ze wspólnym pakowaniem, manipulowaniem, ładowaniem i układaniem różnych materiałów radioaktywnych,
  • prezentacje informacji dotyczących środków bezpieczeństwa i metod postępowania w razie wypadku z materiałami promieniotwórczymi.
  • przedstawienie informacji na temat specyficznych zagrożeń wynikających z promieniowania jonizującego,

Czas trwania kursu specjalistycznego ADR dla klas 7 w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych wynosi co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Egzamin

Po zakończeniu szkolenia ADR następuje egzamin w formie pytań testowych. Czas jaki kursant posiada na odpowiedź na wszystkie pytania wynosi 30 minut. Egzamin uznaje się za zaliczony, jeśli co najmniej 10 odpowiedzi na 15 pytań testowych jest poprawne. W przypadku wyniku negatywnego, kursant ma prawo do egzaminu poprawkowego – nie później niż 6 miesiące od daty rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie doskonalące

Ten typ szkoleń jest przeznaczony dla osób, które posiadają już uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 7, lecz które chcą odnowić ich ważność. Każdy kierowca w ramach przewozu ADR klasy 7 musi odbyć takie szkolenie raz na 5 lat. Kurs specjalistyczny doskonalący ADR na materiały promieniotwórcze pozwala na przedłużenie posiadanych kwalifikacji o kolejnych 5 lat.

Jeśli jesteś zainteresowany/na szkoleniem w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych ADR klasy 7, skontaktuj się z nami.

Zapisz się do darmowego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych szkoleniach.